Adventícies Males herbes en camps conreats d'Europa Identificar

Consulta

Identificar / Aportar a Pl@ntNet

L'observació només pot tenir fins a 4 imatges de la mateixa planta
Com a mínim cal una foto de fulla, flor o escorça per poder obtenir una identificació
Recomanem que les imatges siguin de 1280x1280 com a màxim