Άγνωστο Βόρεια Αφρική Παρατήρηση

Jacques De Witte
Jacques De Witte 24 Νοε 2022

Probable name
Άγνωστο
Όνομα που υποβλήθηκε

Laurus azorica (Seub.) Franco

Suggested names Ψήφισε για το όνομα του είδους

Άγνωστο

1
Leaf
leaf

Ψήφισε ένα όργανο

Επιπλέον πληροφορίες

Τελευταία αναθεώρηση: 2 Ιαν 2023

Φωτογραφίες

cc-by-sa

Παρατήρηση

cc-by
Groups

This observation is not shared in any group.