Βόρεια Αφρική Φυτά της Βόρειας Αφρικής Εξερεύνηση

Fagonia arabica L.

 
Zygophyllaceae 29 10 Παρατηρήσεις
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica
Fagonia arabica

Fagonia cretica L.

 
Zygophyllaceae 408 271 Παρατηρήσεις
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica
Fagonia cretica

Fagonia glutinosa Delile

 
Zygophyllaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa
Fagonia glutinosa

Fagonia latifolia Delile

 
Zygophyllaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia
Fagonia latifolia

Fagonia longispina Batt.

 
Zygophyllaceae 1 1 Παρατήρηση
Fagonia longispina

Fagonia mollis Delile

 
Zygophyllaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Fagonia mollis
Fagonia mollis
Fagonia mollis

Fagonia zilloides Humbert

 
Zygophyllaceae 36 5 Παρατηρήσεις
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides
Fagonia zilloides

Seetzenia lanata (Willd.) Bullock

 
Zygophyllaceae 20 18 Παρατηρήσεις
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata
Seetzenia lanata

Tribulus pentandrus Forssk.

 
Zygophyllaceae 13 9 Παρατηρήσεις
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus
Tribulus pentandrus

Tribulus terrestris L. LC

Τριβόλι
Zygophyllaceae 1.201 864 Παρατηρήσεις
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris
Tribulus terrestris

Zygophyllum fabago L.

 
Zygophyllaceae 326 196 Παρατηρήσεις
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago
Zygophyllum fabago