Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Bejaria aestuans Mutis ex L. LC

 
Ericaceae 3 1 Παρατήρηση
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans