Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Androstachys johnsonii Prain LC

 
Picrodendraceae 41 2 Παρατηρήσεις
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii