Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Στατιστικά

286 εικονογραφημένα είδη

290 είδος

1.512 συνεισφέροντες

8.777 χρήστες

288.983 ερωτήματα
3.378 παρατηρήσεις κοινές σε αυτή τη χλωρίδα

1.543 σωστές παρατηρήσεις

36.820 pl@ntNet παρατηρήσεις που ταιριάζουν με αυτή τη χλωρίδα

55.745 εικόνες Pl@ntNet που ταιριάζουν με αυτήν τη χλωρίδα