Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 875 659 Παρατηρήσεις
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1.814 1.497 Παρατηρήσεις
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

Βρώμη
Poaceae 3.088 2.887 Παρατηρήσεις
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa