Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss

 
Onagraceae 456 337 Παρατηρήσεις
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida
Fuchsia hybrida

Fuchsia lycioides Andrews

 
Onagraceae 3 1 Παρατήρηση
Fuchsia lycioides
Fuchsia lycioides
Fuchsia lycioides

Fuchsia magellanica Lam.

Σκουλαρικιά
Onagraceae 8.688 7.628 Παρατηρήσεις
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica
Fuchsia magellanica