Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Alangium chinense (Lour.) Harms

 
Cornaceae 73 43 Παρατηρήσεις
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense
Alangium chinense

Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin LC

 
Cornaceae 10 8 Παρατηρήσεις
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium
Alangium salviifolium