Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Schefflera heptaphylla (L.) Frodin LC

 
Araliaceae 22 16 Παρατηρήσεις
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla
Schefflera heptaphylla