צמחים מועילים צמחי תרבות ונוי Explore

Malpighia glabra L. LC

אסרולה
Malpighiaceae 444 310 Observations
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra