French Polynesia Plants of French Polynesia Explore

Mangifera indica L.

Mango
Anacardiaceae 2,853 2,040 Observations
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica
Mangifera indica