Svetová flóra Rastliny svetovej flóry Preskúmať

Zea mays L. LC

Kukurica siata
Poaceae 23 713 23 174 Pozorovania
Zea mays
Zea mays
Zea mays
Zea mays