Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Achariaceae

Achariaceae

92 25 Παρατηρήσεις
Anacardiaceae

Anacardiaceae

911 263 Παρατηρήσεις
Annonaceae

Annonaceae

147 47 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

107 21 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

932 443 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

135 56 Παρατηρήσεις
Arecaceae

Arecaceae

1.071 772 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

108 28 Παρατηρήσεις
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1.969 1.256 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

208 33 Παρατηρήσεις
Burseraceae

Burseraceae

134 9 Παρατηρήσεις
Canellaceae

Canellaceae

45 9 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

48 21 Παρατηρήσεις
Capparaceae

Capparaceae

185 52 Παρατηρήσεις
Celastraceae

Celastraceae

296 47 Παρατηρήσεις
Clusiaceae

Clusiaceae

141 12 Παρατηρήσεις
Combretaceae

Combretaceae

595 153 Παρατηρήσεις
Cunoniaceae

Cunoniaceae

32 11 Παρατηρήσεις
Didiereaceae

Didiereaceae

4.468 4.123 Παρατηρήσεις
Ebenaceae

Ebenaceae

612 134 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

2.052 1.609 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

3.487 1.172 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

43 17 Παρατηρήσεις
Icacinaceae

Icacinaceae

145 25 Παρατηρήσεις
Kirkiaceae

Kirkiaceae

111 22 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

161 12 Παρατηρήσεις
Loganiaceae

Loganiaceae

222 48 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

75 13 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

2.027 894 Παρατηρήσεις
Meliaceae

Meliaceae

328 119 Παρατηρήσεις
Moraceae

Moraceae

1.474 561 Παρατηρήσεις
Musaceae

Musaceae

298 242 Παρατηρήσεις
Myrsinaceae

Myrsinaceae

197 112 Παρατηρήσεις
Myrtaceae

Myrtaceae

135 46 Παρατηρήσεις
Ochnaceae

Ochnaceae

565 328 Παρατηρήσεις
Olacaceae

Olacaceae

33 5 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

14.700 12.556 Παρατηρήσεις
Pedaliaceae

Pedaliaceae

32 3 Παρατηρήσεις
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

386 86 Παρατηρήσεις
Podocarpaceae

Podocarpaceae

161 48 Παρατηρήσεις
Polygalaceae

Polygalaceae

3.768 3.126 Παρατηρήσεις
Primulaceae

Primulaceae

37 14 Παρατηρήσεις
Proteaceae

Proteaceae

185 119 Παρατηρήσεις
Rhamnaceae

Rhamnaceae

261 73 Παρατηρήσεις
Rosaceae

Rosaceae

12 4 Παρατηρήσεις
Rubiaceae

Rubiaceae

618 82 Παρατηρήσεις
Loading...