Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Achariaceae

Achariaceae

81 17 Παρατηρήσεις
Anacardiaceae

Anacardiaceae

787 186 Παρατηρήσεις
Annonaceae

Annonaceae

126 35 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

106 20 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

833 373 Παρατηρήσεις
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

19 5 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

114 41 Παρατηρήσεις
Arecaceae

Arecaceae

777 544 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

89 22 Παρατηρήσεις
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1.537 940 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

189 25 Παρατηρήσεις
Burseraceae

Burseraceae

150 8 Παρατηρήσεις
Canellaceae

Canellaceae

37 5 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

46 19 Παρατηρήσεις
Capparaceae

Capparaceae

174 44 Παρατηρήσεις
Celastraceae

Celastraceae

283 41 Παρατηρήσεις
Clusiaceae

Clusiaceae

142 13 Παρατηρήσεις
Combretaceae

Combretaceae

557 125 Παρατηρήσεις
Cunoniaceae

Cunoniaceae

32 11 Παρατηρήσεις
Curtisiaceae

Curtisiaceae

26 6 Παρατηρήσεις
Didiereaceae

Didiereaceae

3.365 3.118 Παρατηρήσεις
Ebenaceae

Ebenaceae

581 110 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

1.590 1.208 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

3.050 872 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

30 9 Παρατηρήσεις
Icacinaceae

Icacinaceae

142 23 Παρατηρήσεις
Kirkiaceae

Kirkiaceae

98 14 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

161 11 Παρατηρήσεις
Loganiaceae

Loganiaceae

216 43 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

76 13 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

1.715 679 Παρατηρήσεις
Meliaceae

Meliaceae

301 102 Παρατηρήσεις
Moraceae

Moraceae

1.257 407 Παρατηρήσεις
Musaceae

Musaceae

207 162 Παρατηρήσεις
Myrsinaceae

Myrsinaceae

145 72 Παρατηρήσεις
Myrtaceae

Myrtaceae

125 39 Παρατηρήσεις
Ochnaceae

Ochnaceae

455 250 Παρατηρήσεις
Olacaceae

Olacaceae

35 7 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

6.972 5.302 Παρατηρήσεις
Pedaliaceae

Pedaliaceae

32 3 Παρατηρήσεις
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

341 56 Παρατηρήσεις
Picrodendraceae

Picrodendraceae

41 2 Παρατηρήσεις
Pittosporaceae

Pittosporaceae

25 8 Παρατηρήσεις
Podocarpaceae

Podocarpaceae

136 32 Παρατηρήσεις
Polygalaceae

Polygalaceae

2.706 2.263 Παρατηρήσεις
Primulaceae

Primulaceae

36 13 Παρατηρήσεις
Proteaceae

Proteaceae

135 79 Παρατηρήσεις
Rhamnaceae

Rhamnaceae

256 69 Παρατηρήσεις
Rosaceae

Rosaceae

9 2 Παρατηρήσεις
Rubiaceae

Rubiaceae

598 75 Παρατηρήσεις
Loading...