Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Achariaceae

Achariaceae

120 38 Παρατηρήσεις
Anacardiaceae

Anacardiaceae

1.048 338 Παρατηρήσεις
Annonaceae

Annonaceae

172 65 Παρατηρήσεις
Apiaceae

Apiaceae

124 29 Παρατηρήσεις
Apocynaceae

Apocynaceae

1.156 596 Παρατηρήσεις
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

22 8 Παρατηρήσεις
Araliaceae

Araliaceae

170 73 Παρατηρήσεις
Arecaceae

Arecaceae

1.353 978 Παρατηρήσεις
Asteraceae

Asteraceae

66 23 Παρατηρήσεις
Bignoniaceae

Bignoniaceae

2.544 1.706 Παρατηρήσεις
Boraginaceae

Boraginaceae

168 29 Παρατηρήσεις
Burseraceae

Burseraceae

136 11 Παρατηρήσεις
Canellaceae

Canellaceae

52 13 Παρατηρήσεις
Cannabaceae

Cannabaceae

59 26 Παρατηρήσεις
Capparaceae

Capparaceae

251 82 Παρατηρήσεις
Celastraceae

Celastraceae

321 62 Παρατηρήσεις
Clusiaceae

Clusiaceae

141 13 Παρατηρήσεις
Combretaceae

Combretaceae

707 205 Παρατηρήσεις
Cunoniaceae

Cunoniaceae

59 21 Παρατηρήσεις
Curtisiaceae

Curtisiaceae

27 8 Παρατηρήσεις
Didiereaceae

Didiereaceae

5.514 5.044 Παρατηρήσεις
Ebenaceae

Ebenaceae

707 202 Παρατηρήσεις
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

2.609 2.054 Παρατηρήσεις
Fabaceae

Fabaceae

4.254 1.656 Παρατηρήσεις
Gentianaceae

Gentianaceae

60 27 Παρατηρήσεις
Icacinaceae

Icacinaceae

152 29 Παρατηρήσεις
Kirkiaceae

Kirkiaceae

125 31 Παρατηρήσεις
Lamiaceae

Lamiaceae

169 15 Παρατηρήσεις
Loganiaceae

Loganiaceae

252 62 Παρατηρήσεις
Lythraceae

Lythraceae

82 18 Παρατηρήσεις
Malvaceae

Malvaceae

2.496 1.199 Παρατηρήσεις
Meliaceae

Meliaceae

387 161 Παρατηρήσεις
Moraceae

Moraceae

1.877 811 Παρατηρήσεις
Musaceae

Musaceae

423 340 Παρατηρήσεις
Myrsinaceae

Myrsinaceae

322 206 Παρατηρήσεις
Myrtaceae

Myrtaceae

149 56 Παρατηρήσεις
Ochnaceae

Ochnaceae

729 436 Παρατηρήσεις
Olacaceae

Olacaceae

34 6 Παρατηρήσεις
Oleaceae

Oleaceae

17.241 14.534 Παρατηρήσεις
Pedaliaceae

Pedaliaceae

33 4 Παρατηρήσεις
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

451 123 Παρατηρήσεις
Picrodendraceae

Picrodendraceae

42 3 Παρατηρήσεις
Pittosporaceae

Pittosporaceae

53 27 Παρατηρήσεις
Podocarpaceae

Podocarpaceae

179 59 Παρατηρήσεις
Polygalaceae

Polygalaceae

4.993 4.145 Παρατηρήσεις
Primulaceae

Primulaceae

40 18 Παρατηρήσεις
Proteaceae

Proteaceae

230 151 Παρατηρήσεις
Rhamnaceae

Rhamnaceae

314 104 Παρατηρήσεις
Rosaceae

Rosaceae

21 9 Παρατηρήσεις
Rubiaceae

Rubiaceae

643 113 Παρατηρήσεις
Loading...