Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας ΑφρικήςΕξερεύνηση

Acokanthera

Acokanthera

81 37 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adansonia

Adansonia

615 405 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adenium

Adenium

557 461 Παρατηρήσεις
1 είδη
Afrocanthium

Afrocanthium

58 8 Παρατηρήσεις
2 είδος
Afzelia

Afzelia

75 40 Παρατηρήσεις
1 είδη
Albizia

Albizia

371 81 Παρατηρήσεις
5 είδος
Allophylus

Allophylus

15 1 Παρατήρηση
1 είδη
Aloe

Aloe

48 31 Παρατηρήσεις
1 είδη
Androstachys

Androstachys

42 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Annona

Annona

143 58 Παρατηρήσεις
1 είδη
Anthocleista

Anthocleista

65 31 Παρατηρήσεις
1 είδη
Antidesma

Antidesma

110 12 Παρατηρήσεις
1 είδη
Apodytes

Apodytes

143 25 Παρατηρήσεις
1 είδη
Balanites

Balanites

32 11 Παρατηρήσεις
1 είδη
Bauhinia

Bauhinia

322 156 Παρατηρήσεις
3 είδος
Berchemia

Berchemia

24 11 Παρατηρήσεις
2 είδος
Bolusantuhus

Bolusantuhus

32 9 Παρατηρήσεις
1 είδη
Boscia

Boscia

77 24 Παρατηρήσεις
1 είδη
Brachylaena

Brachylaena

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Breonadia

Breonadia

73 13 Παρατηρήσεις
1 είδη
Bridelia

Bridelia

167 54 Παρατηρήσεις
3 είδος
Buddleja

Buddleja

145 85 Παρατηρήσεις
2 είδος
Burkea

Burkea

24 4 Παρατηρήσεις
1 είδη
Calodendrum

Calodendrum

190 73 Παρατηρήσεις
1 είδη
Calpurnia

Calpurnia

38 11 Παρατηρήσεις
1 είδη
Canthium

Canthium

41 6 Παρατηρήσεις
2 είδος
Carissa

Carissa

214 36 Παρατηρήσεις
3 είδος
Cassia

Cassia

262 105 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cassinopsis

Cassinopsis

15 7 Παρατηρήσεις
1 είδη
Celtis

Celtis

62 28 Παρατηρήσεις
1 είδη
Chionanthus

Chionanthus

22 4 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cissus

Cissus

12 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Clausena

Clausena

8 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Colophospermum

Colophospermum

87 41 Παρατηρήσεις
1 είδη
Combretum

Combretum

569 171 Παρατηρήσεις
9 είδος
Commiphora

Commiphora

140 12 Παρατηρήσεις
3 είδος
Cordia

Cordia

24 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cordyla

Cordyla

95 37 Παρατηρήσεις
1 είδη
Croton

Croton

153 30 Παρατηρήσεις
3 είδος
Cunonia

Cunonia

61 23 Παρατηρήσεις
1 είδη
Curtisia

Curtisia

27 8 Παρατηρήσεις
1 είδη
Cussonia

Cussonia

206 89 Παρατηρήσεις
4 είδος
Cyphostemma

Cyphostemma

40 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dais

Dais

64 36 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dalbergia

Dalbergia

82 29 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dichrostachys

Dichrostachys

362 219 Παρατηρήσεις
1 είδη
Diospyros

Diospyros

356 119 Παρατηρήσεις
3 είδος
Dodonaea

Dodonaea

16 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dombeya

Dombeya

339 149 Παρατηρήσεις
2 είδος
Dovyalis

Dovyalis

49 13 Παρατηρήσεις
2 είδος
Loading...