Τροπικοί Άνδεις Φυτά της κοιλαδας La Paz, Βολιβία Εξερεύνηση

Mancoa hispida Wedd.

 
Brassicaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Mancoa hispida
Mancoa hispida