Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim LC

 
Salicaceae 32 21 Παρατηρήσεις
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 63 24 Παρατηρήσεις
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa

Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. LC

 
Salicaceae 17 10 Παρατηρήσεις
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica
Flacourtia indica

Flacourtia inermis Roxb.

 
Salicaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis
Flacourtia inermis

Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.

 
Salicaceae 137 68 Παρατηρήσεις
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas
Flacourtia jangomas

Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi

 
Salicaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam
Flacourtia rukam