Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της ΑσίαςΕξερεύνηση

Abelmoschus

Abelmoschus

1.525 1.218 Παρατηρήσεις
3 είδος
Abrus

Abrus

377 286 Παρατηρήσεις
1 είδη
Abutilon

Abutilon

3.143 2.446 Παρατηρήσεις
3 είδος
Acacia

Acacia

3.567 2.417 Παρατηρήσεις
10 είδος
Acalypha

Acalypha

3.586 2.723 Παρατηρήσεις
7 είδος
Acanthus

Acanthus

55 41 Παρατηρήσεις
1 είδη
Achillea

Achillea

24.814 20.721 Παρατηρήσεις
1 είδη
Achyranthes

Achyranthes

831 554 Παρατηρήσεις
2 είδος
Acorus

Acorus

588 448 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acronychia

Acronychia

4 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acrostichum

Acrostichum

263 210 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acrotrema

Acrotrema

9 7 Παρατηρήσεις
1 είδη
Actinodaphne

Actinodaphne

3 3 Παρατηρήσεις
3 είδος
Actinorhytis

Actinorhytis

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Adansonia

Adansonia

615 405 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adenanthera

Adenanthera

259 170 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adenia

Adenia

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Adinandra

Adinandra

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Aeginetia

Aeginetia

18 6 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aegle

Aegle

159 111 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aerva

Aerva

9 4 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aeschynanthus

Aeschynanthus

1.181 977 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aeschynomene

Aeschynomene

191 108 Παρατηρήσεις
2 είδος
Afzelia

Afzelia

8 3 Παρατηρήσεις
1 είδη
Agathis

Agathis

157 92 Παρατηρήσεις
4 είδος
Agave

Agave

1.572 1.297 Παρατηρήσεις
2 είδος
Ageratina

Ageratina

514 239 Παρατηρήσεις
1 είδη
Ageratum

Ageratum

3.694 3.113 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aglaia

Aglaia

157 102 Παρατηρήσεις
9 είδος
Aglaonema

Aglaonema

5.575 5.166 Παρατηρήσεις
2 είδος
Ailanthus

Ailanthus

11.259 8.576 Παρατηρήσεις
3 είδος
Alangium

Alangium

90 65 Παρατηρήσεις
3 είδος
Albizia

Albizia

1.255 759 Παρατηρήσεις
6 είδος
Alchornea

Alchornea

4 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Allamanda

Allamanda

3.390 2.728 Παρατηρήσεις
2 είδος
Allium

Allium

14.185 12.135 Παρατηρήσεις
6 είδος
Alnus

Alnus

487 324 Παρατηρήσεις
2 είδος
Alocasia

Alocasia

3.180 2.734 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aloe

Aloe

10.342 9.669 Παρατηρήσεις
2 είδος
Alphitonia

Alphitonia

20 12 Παρατηρήσεις
1 είδη
Alphonsea

Alphonsea

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Alpinia

Alpinia

1.805 1.395 Παρατηρήσεις
6 είδος
Alseodaphne

Alseodaphne

2 2 Παρατηρήσεις
2 είδος
Alstonia

Alstonia

367 239 Παρατηρήσεις
4 είδος
Alternanthera

Alternanthera

3.093 2.477 Παρατηρήσεις
5 είδος
Alysicarpus

Alysicarpus

193 133 Παρατηρήσεις
1 είδη
Amaranthus

Amaranthus

10.027 8.431 Παρατηρήσεις
7 είδος
Amischotolype

Amischotolype

2 1 Παρατήρηση
1 είδη
Ammannia

Ammannia

27 16 Παρατηρήσεις
1 είδη
Amomum

Amomum

24 10 Παρατηρήσεις
3 είδος
Loading...