Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Adansonia digitata L.

 
Malvaceae 510 321 Παρατηρήσεις
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata