Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Adansonia digitata L.

Αδανσονία η δακτυλωτή
Malvaceae 382 213 Παρατηρήσεις
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata