Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Basella alba L.

 
Basellaceae 427 312 Παρατηρήσεις
Basella alba
Basella alba
Basella alba
Basella alba