Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Clitoria ternatea L.

 
Fabaceae 747 578 Παρατηρήσεις
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea