Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

 
Fabaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba
Cyamopsis tetragonoloba