Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Desmanthus virgatus (L.) Willd.

 
Fabaceae 112 52 Παρατηρήσεις
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus