Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Desmanthus virgatus (L.) Willd. LC

 
Fabaceae 158 89 Παρατηρήσεις
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus