Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Coelogyne cristata Lindl.

 
86 71 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
26 16 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
51 37 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne lawrenceana Rolfe

 
5 5 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana
Coelogyne lawrenceana

Coelogyne mooreana Rolfe

 
5 3 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana

Coelogyne pandurata Lindl.

 
42 32 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

 
6 4 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa

Coelogyne tomentosa Lindl.

 
21 10 Παρατηρήσεις
Orchidaceae
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa