Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Coelogyne cristata Lindl.

 
Orchidaceae 51 44 Παρατηρήσεις
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
Orchidaceae 8 7 Παρατηρήσεις
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
Orchidaceae 32 26 Παρατηρήσεις
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne lawrenceana Rolfe

 
Orchidaceae 1 1 Παρατήρηση
Coelogyne lawrenceana

Coelogyne mooreana Rolfe

 
Orchidaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Coelogyne mooreana
Coelogyne mooreana

Coelogyne pandurata Lindl.

 
Orchidaceae 30 24 Παρατηρήσεις
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata

Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.

 
Orchidaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa
Coelogyne speciosa

Coelogyne tomentosa Lindl.

 
Orchidaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa
Coelogyne tomentosa