Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Coelogyne cristata Lindl.

 
Orchidaceae 21 19 Παρατηρήσεις
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata
Coelogyne cristata

Coelogyne fimbriata Lindl.

 
Orchidaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata
Coelogyne fimbriata

Coelogyne flaccida Lindl.

 
Orchidaceae 21 17 Παρατηρήσεις
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida
Coelogyne flaccida

Coelogyne pandurata Lindl.

 
Orchidaceae 24 19 Παρατηρήσεις
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata
Coelogyne pandurata