Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Abelia

Abelia

196 139 Παρατηρήσεις
3 είδος
Abeliophyllum

Abeliophyllum

49 32 Παρατηρήσεις
1 είδη
Abelmoschus

Abelmoschus

1.525 1.218 Παρατηρήσεις
3 είδος
Abies

Abies

10.202 7.056 Παρατηρήσεις
18 είδος
Abrus

Abrus

377 286 Παρατηρήσεις
1 είδη
Abutilon

Abutilon

4.789 3.861 Παρατηρήσεις
3 είδος
Acacia

Acacia

7.655 5.936 Παρατηρήσεις
12 είδος
Acaena

Acaena

47 30 Παρατηρήσεις
2 είδος
Acalypha

Acalypha

3.269 2.484 Παρατηρήσεις
4 είδος
Acanthophoenix

Acanthophoenix

97 46 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acanthosicyos

Acanthosicyos

26 12 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acanthus

Acanthus

16.332 13.692 Παρατηρήσεις
3 είδος
Acca

Acca

1.287 976 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acer

Acer

103.751 81.091 Παρατηρήσεις
32 είδος
Achillea

Achillea

34.187 27.921 Παρατηρήσεις
8 είδος
Achimenes

Achimenes

20 16 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acioa

Acioa

1 1 Παρατήρηση
1 είδη
Acis

Acis

230 142 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acmella

Acmella

199 149 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acokanthera

Acokanthera

340 208 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aconitum

Aconitum

10.703 8.059 Παρατηρήσεις
5 είδος
Acorus

Acorus

661 509 Παρατηρήσεις
2 είδος
Acrocarpus

Acrocarpus

21 8 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acrocomia

Acrocomia

147 44 Παρατηρήσεις
1 είδη
Acrostichum

Acrostichum

263 210 Παρατηρήσεις
1 είδη
Actaea

Actaea

2.046 1.680 Παρατηρήσεις
6 είδος
Actinidia

Actinidia

3.252 2.538 Παρατηρήσεις
5 είδος
Adansonia

Adansonia

676 436 Παρατηρήσεις
4 είδος
Adenanthera

Adenanthera

259 170 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adenium

Adenium

3.937 3.399 Παρατηρήσεις
2 είδος
Adenophora

Adenophora

65 27 Παρατηρήσεις
2 είδος
Adiantum

Adiantum

4.391 3.598 Παρατηρήσεις
14 είδος
Adonidia

Adonidia

472 281 Παρατηρήσεις
1 είδη
Adonis

Adonis

1.955 1.487 Παρατηρήσεις
3 είδος
Aechmea

Aechmea

2.432 2.066 Παρατηρήσεις
9 είδος
Aegle

Aegle

157 110 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aegopodium

Aegopodium

10.667 8.517 Παρατηρήσεις
1 είδη
Aeonium

Aeonium

10.783 9.849 Παρατηρήσεις
6 είδος
Aerides

Aerides

37 26 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aerva

Aerva

9 4 Παρατηρήσεις
2 είδος
Aeschynanthus

Aeschynanthus

1.185 982 Παρατηρήσεις
3 είδος
Aesculus

Aesculus

22.078 16.604 Παρατηρήσεις
6 είδος
Afrocarpus

Afrocarpus

170 86 Παρατηρήσεις
2 είδος
Agapanthus

Agapanthus

10.017 8.634 Παρατηρήσεις
4 είδος
Agarista

Agarista

3 2 Παρατηρήσεις
1 είδη
Agastache

Agastache

2.016 1.530 Παρατηρήσεις
2 είδος
Agathis

Agathis

216 119 Παρατηρήσεις
2 είδος
Agathosma

Agathosma

3 1 Παρατήρηση
1 είδη
Agave

Agave

10.329 9.066 Παρατηρήσεις
9 είδος
Ageratina

Ageratina

1.077 670 Παρατηρήσεις
2 είδος
Loading...