جزایر کومورو گیاهان جزایر کومورو کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱٬۲۳۰ ۹۷۶ مشاهدات
species_plural ۳
Abrus

Abrus

۳۱۳ ۲۳۴ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۱۶۱ ۱۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Acacia

Acacia

۲۳۷ ۱۴۶ مشاهدات
species_plural ۲
Acalypha

Acalypha

۲٬۶۶۶ ۲٬۰۳۸ مشاهدات
species_plural ۳
Acampe

Acampe

۲۹ ۹ مشاهدات
species_plural ۱
Acanthospermum

Acanthospermum

۹۹ ۶۳ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۶۴۹ ۴۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Acmella

Acmella

۱۳۶ ۱۰۷ مشاهدات
species_plural ۱
Acrostichum

Acrostichum

۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Actiniopteris

Actiniopteris

۵۲ ۳۷ مشاهدات
species_plural ۲
Adansonia

Adansonia

۴۸۷ ۳۰۵ مشاهدات
species_plural ۲
Adenanthera

Adenanthera

۱۹۸ ۱۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۲٬۹۲۰ ۲٬۴۶۰ مشاهدات
species_plural ۵
Aerva

Aerva

۴۲ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Aeschynomene

Aeschynomene

۱۷۱ ۸۱ مشاهدات
species_plural ۳
Agave

Agave

۷٬۰۷۰ ۶٬۲۹۵ مشاهدات
species_plural ۲
Ageratum

Ageratum

۴۲۲ ۳۳۹ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۸۶۸ ۵۱۸ مشاهدات
species_plural ۲
Aleurites

Aleurites

۲۱۴ ۱۱۴ مشاهدات
species_plural ۱
Allamanda

Allamanda

۳٬۷۳۵ ۲٬۹۰۰ مشاهدات
species_plural ۲
Allium

Allium

۳٬۵۱۲ ۲٬۹۸۰ مشاهدات
species_plural ۴
Alocasia

Alocasia

۱٬۶۹۷ ۱٬۴۴۱ مشاهدات
species_plural ۱
Aloe

Aloe

۷٬۷۱۷ ۷٬۲۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Alpinia

Alpinia

۳٬۰۲۴ ۲٬۳۸۷ مشاهدات
species_plural ۲
Alternanthera

Alternanthera

۱٬۰۰۰ ۷۶۶ مشاهدات
species_plural ۳
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۵۹ ۱۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Amaranthus

Amaranthus

۱٬۸۸۱ ۱٬۳۸۶ مشاهدات
species_plural ۲
Amorphophallus

Amorphophallus

۱۵۹ ۱۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Anacardium

Anacardium

۷۵۸ ۴۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Ananas

Ananas

۲٬۰۱۵ ۱٬۷۸۵ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۱٬۸۱۰ ۱٬۵۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Angelonia

Angelonia

۱۵۲ ۱۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Angraecum

Angraecum

۱۳۳ ۴۳ مشاهدات
species_plural ۲
Annona

Annona

۲٬۱۶۵ ۱٬۵۵۲ مشاهدات
species_plural ۴
Anthocleista

Anthocleista

۵۰ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Anthurium

Anthurium

۷٬۱۴۷ ۶٬۴۰۱ مشاهدات
species_plural ۱
Antidesma

Antidesma

۷۹ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Antigonon

Antigonon

۱٬۰۲۹ ۷۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Aphloia

Aphloia

۳۹۲ ۹۸ مشاهدات
species_plural ۱
Apium

Apium

۱٬۴۳۳ ۱٬۱۶۴ مشاهدات
species_plural ۱
Apodytes

Apodytes

۱۳۳ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Arachis

Arachis

۸۰۹ ۶۳۷ مشاهدات
species_plural ۲
Areca

Areca

۲۱۲ ۱۵۱ مشاهدات
species_plural ۱
Argemone

Argemone

۹۷۱ ۷۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Aristolochia

Aristolochia

۵۷۰ ۴۶۸ مشاهدات
species_plural ۲
Loading...