צמחים מועילי מאסיה צמחים מועילי מאסיה Explore

Asparagus officinalis L. LC

אספרג רפואי
Asparagaceae 2,282 1,684 Observations
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis
Asparagus officinalis