ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 135 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 117 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1801 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia angustissima (Mill.) Kuntze 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3027 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drepanolobium Harms ex Y. Sjöstedt 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erythrocalyx Brenan 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 571 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gourmaensis A. Chev. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hockii De Wild. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 201 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rehmanniana Schinz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia thomasii Harms 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia xanthophloea Benth. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha ciliata Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm. f. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha racemosa Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus eminens C.B. Clarke 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus sennii Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20940 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 66 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia spinosa Burtt Davy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia volkensii Harms 33 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 306 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2219 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium swazicum Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum incisum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lunulatum Burm. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 142 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aeglopsis chevalieri Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus Ryding 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus parvifolius Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus repens Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fluitans Peter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum giganteum (Oliv. & D. Hanb.) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 28 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C. N. Page 12 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia africana Sm. ex Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Agauria salicifolia (Comm. ex Lam.) Hook. f. ex Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 426 ചിത്രങ്ങൾ
Agelanthus oehleri (Engl.) Polhill & Wiens 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga integrifolia D. Don 49 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albertisia cuneata (Keay) Forman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia anthelmintica Brongn. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chevalieri Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia zygia (DC.) J. F. Macbr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca abyssinica Jacq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll. Arg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A. DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 51 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Spreng. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus abyssinicus (Hochst.) Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhiza (L.) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aculeata Pole-Evans 133 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe amudatensis Reynolds 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2748 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe camperi Schweinf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe cryptopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe elgonica Bullock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe globuligemma Pole-Evans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jacksonii Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jucunda Reynolds 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe kilifiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lutescens Groenew. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrocarpa Tod. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrosiphon Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe molederana Lavranos & Glen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe percrassa Tod. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pretoriensis Pole-Evans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pubescens Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rupestris Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schelpei Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe swynnertonii Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ukambensis Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 1114 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe zebrina Baker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloidendron barberae (Dyer) Klopper & Gideon F.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 761 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R. M. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia boonei De Wild. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 923 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodiflora R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus monilifer (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 886 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 82 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4814 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2341 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2638 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus aphyllus (Hook.) Hutch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus consimilis Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus dracontioides (Engl.) N.E. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus multistriata (Baker) Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 3 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia micrantha Suksd. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anchomanes difformis (Blume) Engl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrorhynchus metteniae (Kraenzl.) Summerh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium schimperianum (Hochst.) K. M. Perss. & del Hoyo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gabonensis Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon schirensis Hochst. ex A. Rich. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema aequinoctiale (P. Beauv.) G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema brenanianum Faden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema hockii De Wild. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema johnstonii K. Schum. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 18 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum distichum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 92 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 472 ചിത്രങ്ങൾ
Ansellia africana Lindl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista djalonensis A. Chev. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema aubryanum Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum André 5 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 726 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 131 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 138 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium fischeri Taub. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea abyssinica Pax 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea alata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ecklonii Baker 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida barbicollis Trin. & Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida kenyensis Henrard 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gorgonum Webb 17 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 32 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 267 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophylla Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1528 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 141 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1858 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia pluriseta Schweinf. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 23 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L. f.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 26 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 49 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea lachnosperma (Choisy) A. Meeuse 23 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia (L. f.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia ansellioides C.B. Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia charmian S. Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia guttata (Forssk.) Brummitt 31 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia laticapsula C.B. Clarke ex Karlström 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia riparia Lindau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis aristata Batt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aucoumea klaineana Pierre 1 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa crenata (P. Beauv.) Hepper 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 25 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites glabra Mildbr. & Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamocitrus dawei Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 152 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria angustiloba Lindau 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria argentea Balf. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria buxifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria delamerei S. Moore 69 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria oenotheroides Dum. Cours. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria repens Nees 65 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria robertsoniae I. Darbysh. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria submollis Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria ventricosa Hochst. ex Nees 22 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria volkensii Lindau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 421 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1623 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia muricata (L.) Asch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 263 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 517 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia rufescens Lam. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia taitensis Taub. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia staudtii Gilg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia stolzii Irmsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellardia latifolia (L.) Cuatrec. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis holstii Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bergia suffruticosa (Delile) Fenzl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berkheya spekeana Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens elgonensis (Sherff) Agnew 6 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens macroptera (Sch. Bip. ex Chiov.) Mesfin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1604 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia capreolata L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia morelii Brongn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum umbraculum Welw. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum zenkeri Guillaumin 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Blainvillea gayana Cass. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis linariifolia Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K. D. Koenig 1 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea balsamifera (L.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax buonopozense P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bonatea steudneri (Rchb. f.) T. Durand & Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10766 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus aethiopum Mart. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus akeassii Bayton, Ouédr. & Guinko 10 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia coriacea Pax 6 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia mossambicensis Klotzsch 48 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia dalzielii Hutch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia sacra Flueck. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2801 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7960 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E. Hubb. ex Robyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf 71 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria semiundulata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena huillensis O. Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachystegia spiciformis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brackenridgea arenaria (De Wild. & T. Durand) N. Robson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5082 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4631 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 165 ചിത്രങ്ങൾ
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia ferruginea Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia mollis Hutch. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia taitensis Vatke & Pax 28 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia cicatricosa Lindau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia owariensis P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia ulugurica Lindau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia aurea Lagerh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny 41 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Bryaspis lupulina (Planch.) P.A. Duvign. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10904 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja dysophylla (Benth.) Radlk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 247 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja saligna Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja salviifolia (L.) Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbine abyssinica A. Rich. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbine frutescens (L.) Willd. 815 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bullockia pseudosetiflora (Bridson) Razafim., Lantz & B. Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Burkea africana Hook. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba benguellensis Mendes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 183 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia leiostachya (Benth.) Ducke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia mexicana A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1668 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3812 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea roseopicta (Linden) Regel 689 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Calea urticifolia (Mill.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra bijuga Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Callichilia barteri (Hook. f.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7068 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) W.T. Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 189 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrochilum christyanum (Rchb. f.) Summerh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6979 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bravensis (Bolle) A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula jacobaea Webb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula keniensis Thulin 58 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2585 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus glaber Benth. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson 112 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7441 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis tomentosa Lam. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3050 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2530 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa tetramera (Sacleux) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon imbricatum (Forssk.) Akhani & Roalson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon vermiculatum (L.) Akhani & Roalson 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus persicus Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 488 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 780 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave & Lex. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia auriculata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia sieberiana DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea malosana (Baker) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina junghuhniana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina obesa Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina stricta Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 8003 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche arenaria Coss. & Durieu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia palmata Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia anthelminthica Asch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5764 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia trigyna L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm. f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis mildbraedii Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I. Wood 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 44 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus hordeoides (Lam.) Morrone 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus massaicus (Stapf) Morrone 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus mezianus (Leeke) Morrone 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spicatus (L.) Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spinifex Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus stramineus (Peter) Morrone 140 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea senegalensis DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13516 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1975 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2659 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cercestis afzelii Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 934 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista absus (L.) H.S. Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 78 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chascanum hildebrandtii (Vatke) J. B. Gillett 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium polyspermum L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium schraderianum Schult. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris roxburghiana Schult. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum gallabatense Schweinf. ex Baker 30 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum orchidastrum Lindl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum somaliense Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum tetraphyllum (L. f.) Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum tuberosum (Roxb.) Baker 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum zavattarii (Cufod.) Nordal 32 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 4111 ചിത്രങ്ങൾ
Chorisia speciosa A. St.-Hil. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum odoratissimum (L.) Banfi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum albidum G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus Hochst. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1744 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15785 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cineraria deltoidea Sond. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J. Presl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13056 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus cactiformis Gilg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus phymatocarpa Masinde & L.E. Newton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 26 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1069 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 291 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limetta Risso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm. f. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Cladostemon kirkii (Oliv.) Pax & Gilg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis brachiata Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis simensis Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome allamanii Chiov. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome arabica L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hanburyana Penz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hassleriana Chodat 1261 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome usambarica Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum schweinfurthii Gürke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallii Moldenke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 234 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cnestis ferruginea DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 423 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia trilobata (Cogn.) C. Jeffrey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum planchonii Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum tinctorium Perr. ex A. Rich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1354 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea humilis A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cola caricaefolia (G. Don) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola cordifolia (Cav.) R. Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cola digitata Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola lepidota K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2200 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum aculeatum Vent. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum adenogonium Steud. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum glutinosum Perr. ex DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum illairii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum imberbe Wawra 67 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 464 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum kraussii Hochst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum lecardii Engl. & Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum micranthum G. Don 37 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum molle R. Br. ex G. Don 69 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum mossambicense (Klotzsch) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum zeyheri Sond. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina bracteosa Hassk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina capitata Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forsskaolii Vahl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina latifolia Hochst. ex A. Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina reptans Brenan 22 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus pedunculosus (A. Rich.) Cufod. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora baluensis Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora glandulosa Schinz 41 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora madagascariensis Jacq. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora marlothii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora mollis (Oliv.) Engl. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora pyracanthoides Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora samharensis Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora schimperi (O. Berg) Engl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4832 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium kenyense Bremek. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium quadrangulare (Rendle) Cufod. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10140 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sagittatus Thunb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza pannosa Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza schimperi Sch. Bip. ex A. Rich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza varia (Webb) Wild 9 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus depressus (L.) Stocks 18 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia caffra Sond. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lutea Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 436 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia senegalensis Juss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sinensis Lam. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla africana Lour. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla pinnata (Lepr. ex A. Rich.) Milne-Redh. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1728 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7773 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 2287 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 56 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum picridifolium (DC.) S. Moore 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula orbicularis L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 9810 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula swaziensis Schönland 1 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma plantagineum Hochst. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma pumilum Hochst. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum macowanii Baker 75 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum ornatum (L. f. ex Aiton) Bury 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra fruticulosa Lindau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra massaica Mildbr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra mucronata Lindau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria chrysochlora Baker f. ex Harms 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria deflersii Schweinf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria ebenoides (Guill. & Perr.) Walp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria emarginella Vatke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria hyssopifolia Klotzsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria polysperma Kotschy 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria saharae Coss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria uguenensis Taub. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Croton dichogamus Pax 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Croton macrostachyus Hochst. ex Delile 5 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megalocarpus Hutch. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Croton sylvaticus Hochst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 45 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumeropsis mannii Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis aculeatus Cogn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis engleri (Gilg) Ghebret. & Thulin 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A. Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2237 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne ex Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1502 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea procumbens Ortega 1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 593 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia bancoensis Aubrév. & Pellegr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia natalensis Sond. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia zuluensis Strey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanastrum cordifolium Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis foecunda Hochst. ex Hassk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis polyrrhiza Hochst. ex Hassk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula erinacea Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula uncinulata (Schrad.) Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii Gaudich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 73 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnium volkensii Engl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cylicodiscus gabunensis Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 427 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus kilimandscharicus Kük. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus schimperianus Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma currorii (Hook. f.) Desc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma vogelii (Hook. f.) Desc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dais cotinifolia L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8511 ചിത്രങ്ങൾ
Delilia biflora (L.) Kuntze 21 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma nakurense (Engl.) Herre 18 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma steytlerae L. Bolus 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 2206 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium leroyi Franch. ex Huth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium macrocentrum Oliv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium ospriostreblum Chiov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium repandum (Vahl) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Detarium microcarpum Guill. & Perr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Detarium senegalense J.F. Gmel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guineense Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Diaphananthe bidens (Afzel. ex Sw.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 408 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera napierae E. A. Bruce 66 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera paniculata (Forssk.) I. Darbysh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5249 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes flavida Oberm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt 219 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 65 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria gayana (Kunth) Stapf ex A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria macroblephara (Hack.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1041 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea reflexa Hook. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea praehensilis Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros dichrophylla (Gand.) De Winter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tricolor (Schumach. & Thonn.) Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi fulvum (Cav.) Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi viride (L.) Moench 32 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos luticola Verdc. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos oliveri Schweinf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A. Rich.) Warb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook. f. & Harv.) Hook. f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis zeyheri (Sond.) Warb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena arborea (Willd.) Link 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena bicolor Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena braunii Engl. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena camerooniana Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena ellenbeckiana Engl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4691 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena mannii Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3552 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena steudneri Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia altissima (L. f.) Ker Gawl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimiopsis maculata Lindl. & Paxton 399 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria villosa Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic. Serm. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3876 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste radicans Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium gymnostachyum (Nees) Milne-Redh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium viride (Forssk.) Alston 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echidnopsis cereiformis Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bovei Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops kebericho Mesfin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echiochilon fruticosum Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hypertropicum Webb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4141 ചിത്രങ്ങൾ
Echium stenosiphon Webb 22 ചിത്രങ്ങൾ
Echium trygorrhizum Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Edithcolea grandis N.E. Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia amoena Klotzsch 86 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ekebergia capensis Sparrm. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron buchananii (Loes.) Loes. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron orientale Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 31 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis decoriglumis Berhaut 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 88 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 82 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia discifolia (Oliv.) C. Jeffrey 13 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia praetermissa Milne-Redh. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos gratus Prain 1 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos hildebrandtii A. Braun & Bouché 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos laurentianus De Wild. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos munchii R.A. Dyer & I. Verd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Englerophytum oblanceolatum (S. Moore) T. D. Penn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii P. Beauv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon persicus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 208 ചിത്രങ്ങൾ
Entada africana Guill. & Perr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada leptostachya Harms 9 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedei Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 54 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7796 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis africana Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis capensis (Thunb.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis heteromera Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis plana Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Steud. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Erianthemum dregei (Eckl. & Zeyh.) Tiegh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 2708 ചിത്രങ്ങൾ
Erica silvatica (Engl.) Beentje 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erica whyteana Britten 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron alpinus L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2189 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 1320 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5674 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon volkensii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 1837 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria hispanica (L.) Druce 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina abyssinica Lam. ex DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina bidwillii Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina brucei Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina caffra Thunb. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendrum L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1519 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina falcata Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina latissima E. Mey. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina mitis Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina sacleuxii Hua 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina senegalensis A. DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrococca bongensis Pax 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8617 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus diversicolor F. Muell. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2473 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus obliqua L'Hér. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus ovata Labill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pilularis Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus siderophloia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea divinorum Hiern 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eucomis zambesiaca Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia cristata (Afzel. ex Sw.) Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia petersii (Rchb. f.) Rchb. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica J.F. Gmel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia coerulans Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 194 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia echinulata (Stapf) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graciliramea Pax 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia grandidens Haw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia grantii Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia guentheri (Pax) Bruyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E. Mey. ex Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia kamerunica Pax 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia laikipiensis S. Carter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lamarckii Sweet 40 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neococcinea Bruyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 1755 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3468 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 729 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4157 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 186 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1245 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia trigona Mill. 1219 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia uhligiana Pax 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Fagaropsis angolensis (Engl.) Dale 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia arabica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 13 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia longispina Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3152 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia undulicarpa Jonsell 9 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea saligna Harv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Feretia aeruginescens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca gigantea (L.) Vill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4716 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus exasperata Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glumosa Delile 69 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ovata Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus platyphylla Delile 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus populifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus recurvata De Wild. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus stuhlmannii Warb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sur Forssk. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 268 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus trichopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus umbellata Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vallis-choudae Delile 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vasta Forssk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 7 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 29 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W. Wight 34 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria guineensis Schumach. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 24 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia faginea (Guill. & Perr.) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea leucopyrus Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea procridifolia Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8627 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia thymifolia Desf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K. Koch 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2164 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Galium debile Desv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Galium kenyanum Verdc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia thunbergia Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium aculeolatum Oliv. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium ornithopodon Eckl. & Zeyh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 2106 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15463 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Adlam 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ghikaea speciosa (Rendle) Diels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gigasiphon macrosiphon (Harms) Brenan 2 ചിത്രങ്ങൾ
Girardinia diversifolia (Link) Friis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus abyssinicus (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M. P. de Vos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus candidus (Rendle) Goldblatt 34 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus gregarius Welw. ex Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus gunnisii (Rendle) Marais 111 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus murielae Kelway 210 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus watsonioides Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Spach 104 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5813 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia amygdalifolia Webb 3 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia arabica Jaub. & Spach 205 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa rothschildiana O'Brien 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glossostigma diandrum (L.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium pensylvanicum Willd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus integer (N.E. Br.) Bullock 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E. Mey. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphostigma virgatum (L. f.) Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1597 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia bicolor Juss. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia caffra Meisn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flava DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flavescens Juss. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia glandulosa Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hexamita Burret 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia holstii Burret 20 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia monticola Sond. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia pachycalyx K. Schum. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia picta Baill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia similis K. Schum. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia stuhlmannii K. Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guiera senegalensis J.F. Gmel. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina bonduc L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia scabra (Vis.) Chiov. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia boranensis (S. Moore) M. G. Gilbert 125 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum coloratum (Willd.) H. Rob. & B. Kahn 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos decandrus Forssk. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos sclerocephalus (Decne.) Ahlgren & Thulin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia heterophylla (Eckl. & Zeyh.) Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia putterlickioides Loes. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria galpinii Bolus 7 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria helicoplectrum Summerh. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haemanthus coccineus L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hallea ledermannii (K. Krause) Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halleria lucida L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halopyrum mucronatum (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Hammada scoparia (Pomel) Iljin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Haplosciadium abyssinicum Hochst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Harpachne schimperi Hochst. ex A. Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia pendula Planch. ex F. Muell. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hebenstretia angolensis Rolfe 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria parvifolia Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum gorgoneum Webb 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum caespititium (DC.) Harv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum chionoides Philipson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum cooperi Harv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum globosum Sch. Bip. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum glumaceum DC. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum odoratissimum (L.) Sweet 45 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum stenopterum DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 87 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L. f. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helinus integrifolius (Lam.) Kuntze 33 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 155 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium bacciferum Forssk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium zeylanicum (Burm. f.) Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia exappendiculata (Mast.) K. Schum. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia kirkii Mast. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hermbstaedtia fleckii (Schinz) Baker & C.B. Clarke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (C. Presl) Kubitzki 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperantha coccinea (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C. Manning 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropyxis natalensis Harv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Müll. Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 282 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus flavifolius Ulbr. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lunarifolius Willd. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13242 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sparsiaculeatus Baker f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 353 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G. Don 59 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Hirpicium diffusum (O. Hoffm.) Roessler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena floribunda (G. Don) T. Durand & Schinz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hoslundia opposita Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 46 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnora abyssinica A. Br. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila senegalensis (Nees) T. Anderson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1335 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 804 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 415 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia tamba (Hochst. ex Steud.) Andersson ex Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum annulatum Moris 148 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene coriacea Gaertn. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene petersiana Klotzsch ex Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes triflora (Forssk.) Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1461 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 130 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera astragalina DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera berhautiana J. B. Gillett 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera binderi Kotschy 46 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera brevicalyx Baker f. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linifolia (L. f.) Retz. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spinosa Forssk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera vohemarensis Baill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera volkensii Taub. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iochroma cyaneum (Lindl.) M. L. Green 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1994 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea blepharophylla Hallier f. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ficifolia Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea heterotricha Didr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hochstetteri House 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1946 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea jaegeri Pilg. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4801 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea spathulata Hallier f. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1615 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 4356 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3214 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 193 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum dichotomum Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 785 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multipartitum Hochst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum polyanthum Franch. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum tortuosum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha chevalieri Beille 10 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 861 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 87 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus maritimus Lam. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rigidus Desf. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus sphaerocarpus Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia bracteata (Hochst.) Zarb 77 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia calyculata Deflers 55 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia exigua S. Moore 9 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia flava (Vahl) Vahl 49 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia ladanoides Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia matammensis (Schweinf.) Oliv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia odora (Forssk.) Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia scandens Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe angustifolia A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 624 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe bipartita Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe citrina Schweinf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 730 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe dinklagei Rauh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 32 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe humilis Britten 57 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe lanceolata (Forssk.) Pers. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe lateritia Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 1761 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe marmorata Baker 554 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe miniata Hilsenb. & Bojer ex Tul. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe mortagei Raym.-Hamet & H. Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prittwitzii Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rotundifolia (Haw.) Haw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla H. Perrier 438 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe thyrsiflora Harv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis abdallai Zimm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis africana (L.) Cogn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis foetidissima (Jacq.) Cogn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Kiggelaria africana L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia acuminata Oliv. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia amaniensis (Engl.) A. Berger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia anteuphorbium (L.) Haw. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia fulgens Hook. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia odora (Forssk.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia pendula (Forssk.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia picticaulis (P.R.O. Bally) C. Jeffrey 26 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia linearifolia Baker 82 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia grandiflora DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kraussia floribunda Harv. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga odorata Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca inermis Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1942 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7968 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria breviflora (Benth.) Roberty 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8263 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Laggera crispata (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonii G. Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 318 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia heudelotii A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea acida A. Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea discolor (Sond.) Engl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea humilis (Oliv.) Engl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea microcarpa Engl. & K. Krause 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea rivae (Chiov.) Sacleux 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea triphylla (Hochst. ex A. Rich.) Engl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13807 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 268 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiurus scindicus Henrard 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea arborescens (Batt.) Murb. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea brunneri (Webb) Amin ex Boulos 5 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea hafunensis Chiov. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 2 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea lanifera Pau 41 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C. Jeffrey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7954 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula coronopifolia Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula dentata L. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula rotundifolia Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Ledebouria kirkii (Baker) Stedje & Thulin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 149 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea platycarpa (Viv.) B.-E. van Wyk & Boatwr. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes senegalensis (Juss. ex Poir.) Leenh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leptactina leopoldi-secundi Büttner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Leptoderris miegei Aké Assi & Mangenot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 116 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas grandis Vatke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas jamesii Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas tomentosa Gürke 25 ചിത്രങ്ങൾ
Leucosidea sericea Eckl. & Zeyh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Leysera leyseroides (Desf.) Maire 15 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum diffusum (J. Gay) Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 12 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze 55 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium vulgare Mill. 1376 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lintonia nutans Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3342 ചിത്രങ്ങൾ
Linum volkensii Engl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia javanica (Burm. f.) Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia kituiensis Vatke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum arvense L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia coronopifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2786 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia holstii Engl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis guineensis (Underw.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira alata Banks ex C. F. Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lopholaena coriifolia (Sond.) E. Phillips & C.A. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arenarius Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus brunneri Webb 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus goetzei Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus jacobaeus L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maroccanus Ball 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus purpureus Webb 28 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia gratissima (Wall.) Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludia mauritiana J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia affinis (DC.) H. Hara 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 28 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica M. Roem. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa operculata (L.) Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1610 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus perennis L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 5171 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pubescens Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium europaeum L. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium shawii Roem. & Schult. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Lysidice rhodostegia Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia tenella L. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum rotundifolium Hochst. ex A. Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 137 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium lunatum (L. f.) Ducke 16 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua crassifolia Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua decumbens (Brongn.) DeWolf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua oblongifolia (Forssk.) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua parvifolia Pax 21 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2190 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 3696 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2470 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18852 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea africana Sabine 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 557 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot grahamii Hook. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara concolor (Harv.) Gerstner 73 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara discolor (Sond.) J. H. Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara mochisia (Baker) Dubard 108 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara sulcata (Engl.) Dubard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P. Royen 40 ചിത്രങ്ങൾ
Maranthes polyandra (Benth.) Prance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K. Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Massularia acuminata (G. Don) Bullock ex Hoyle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maroccana Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 79 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3933 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 459 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1275 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9061 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania ovata (Cav.) Spreng. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania velutina Forssk. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5045 ചിത്രങ്ങൾ
Melia volkensii Gürke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3807 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus neapolitanus Ten. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Pall. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4314 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5377 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia emarginata (Burm. f.) Hallier f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 303 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum nodiflorum L. 722 ചിത്രങ്ങൾ
Micrargeria filiformis (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Microchloa kunthii Desv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Microcoelia exilis Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria forbesii Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 20 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia grandis (E. Mey.) Skeels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1737 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops zeyheri Sond. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Mina lobata Cerv. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8773 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna inermis (Willd.) K. Schum. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mkilua fragrans Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitula (Lour.) Herb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica boivinii Baill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mondia whitei (Hook. f.) Skeels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monechma ciliatum (Jacq.) Milne-Redh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora tenuifolia Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia angustifolia E. Mey. ex A. Rich. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia longipes R. Knuth 226 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia senegalensis Guill. & Perr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5554 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Montinia caryophyllacea Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea natalensis Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Morettia canescens Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia sinaica (Boiss.) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda geminata DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda lucida Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa arborea Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morus mesozygia Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 14 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 68 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia semiteres (Dalzell) Santapau 2 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 931 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Myrianthus arboreus P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica cerifera L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P. Beauv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nechamandra alternifolia (Roxb. ex Wight) Thwaites 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neoboutonia macrocalyx Pax 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neocarya macrophylla (Sabine) Prance 14 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13133 ചിത്രങ്ങൾ
Nesogordonia papaverifera (A. Chev.) Capuron ex N. Hallé 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neurada procumbens L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Newtonia buchananii (Baker f.) G.C.C. Gilbert & Boutique 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 547 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 1999 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nitraria retusa (Forssk.) Asch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Dryand.) Stearn 6 ചിത്രങ്ങൾ
Notoceras bicorne (Aiton) Amo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia floribunda Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea micrantha Guill. & Perr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm. f. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia disticha (Lam.) Schltr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna atropurpurea DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna multiflora DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ovata F. Hoffm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna pulchra Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochradenus baccatus Delile 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum filamentosum Forssk. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum forsskaolii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum kilimandscharicum Baker ex Gürke 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum lamiifolium Hochst. ex Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum minimum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 439 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema strictum (Nees) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe palustris (Chiov.) C. Norman 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 299 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 596 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Olax dissitiflora Oliv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalocarpum ahia A. Chev. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba dentata Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oncocalyx fischeri (Engl.) M. G. Gilbert 1 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 4843 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis sicula Guss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrestia hedysaroides (Willd.) Verdc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4140 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia vulgaris Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea dummeri (N.E. Br.) Bruyns 249 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea melanantha (Schltr.) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea schweinfurthii (A. Berger) Bruyns 71 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea variegata (L.) Haw. 2338 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii S. Moore 48 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum trichocarpum (Taub.) Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus Royle ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon parvifolius Vatke 124 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon rubicundus (D. Don) Benth. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza barthii A. Chev. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza glaberrima Steud. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 1788 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Otomeria oculata S. Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1598 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis obliquifolia Steud. ex A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 54 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.) Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa engleri R. Fern. & A. Fern. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa sphaerocarpa R. Fern. & A. Fern. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lealii Welw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium saundersii N.E. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota lagopus Mildbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota schweinfurthii C.B. Clarke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium trianthum Herb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus odoratissimus L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 701 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis 35 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum laxum Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum turgidum Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9676 ചിത്രങ്ങൾ
Pappea capensis Eckl. & Zeyh. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria mauritanica Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglandulosa Wight & Arn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) R. Br. ex G. Don 31 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1006 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9411 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cinnabarina Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coriacea Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2475 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 888 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora racemosa Brot. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora trifasciata Lem. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 247 ചിത്രങ്ങൾ
Patellifolia procumbens (C. Sm.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams 6 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta revoluta Hochst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia columella Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia gallaensis Ulbr. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia propinqua Garcke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schimperiana Hochst. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pedalium murex L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pedilanthus tithymaloides (L.) A.Poit. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium alchemilloides (L.) L'Hér. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium boranense Friis & M. G. Gilbert 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium glechomoides A. Rich. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 3967 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium multibracteatum Hochst. ex A. Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium quinquelobatum Hochst. ex A. Rich. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2082 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macrophylla Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pentanisia ouranogyne S. Moore 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pentarrhinum gonoloboides (Schltr.) Liede 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pentarrhinum insipidum E. Mey. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pentatropis nivalis (J.F. Gmel.) D.V. Field & J.R.I. Wood 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 363 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandiflora Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia tomentosa L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca angustifolia Labill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4195 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 168 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 8 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R. Br.) K. L. Wilson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1259 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 5666 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria strigosa (R. Br.) Nakai 10 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 9335 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon melanoleucum Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 229 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera bussei (Harms) Schrire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schrire 91 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1355 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 129 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix rupicola T. Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla canescens (Kunth) Greene 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 133 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus fischeri Pax 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus suffrutescens Pax 16 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocosmus africanus (Hook. f.) Klotzsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1805 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12737 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 1373 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dodecandra L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Picralima nitida (Stapf) T. Durand & H. Durand 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea urticifolia (L. f.) Blume 38 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus pennatifolius Lem. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus elliottii Engelm. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Piper guineense Schumach. & Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia aethiopica Kokwaro 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium angolense Welw. ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium stemaria (P. Beauv.) Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2399 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus caninus Roth 85 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus comosus Sims 49 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus lanuginosus (Hochst. ex Benth.) Agnew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus longipes Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus minutiflorus Ryding 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus montanus Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus neochilus Schltr. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus ornatus Codd 78 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus prostratus Gürke 282 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus xylopodus Lukhoba & A.J. Paton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia opposita (Wall.) Alston 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plicosepalus sagittifolius (Engl.) Danser 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea ovalis (Pers.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5774 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2882 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus latifolius (Thunb.) R. Br. ex Mirb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus milanjianus Rendle 5 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pollichia campestris Aiton 11 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites 265 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea gayi Webb 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea linearifolia (DC.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea nivea (Aiton) Webb 20 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala arenaria Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sadebeckiana Gürke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum baldschuanicum Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum plebeium R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 338 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 54 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya cultriformis (Thouars) Lindl. ex Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya fractiflexa Summerh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya fusiformis (Thouars) Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7116 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca foliosa Ker Gawl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5405 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca wightiana Wall. ex Wight & Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Portulacaria afra Jacq. 3397 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton fluitans Roth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hispanica Zimmeter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 6346 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 93 ചിത്രങ്ങൾ
Priva adhaerens (Forssk.) Chiov. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Priva curtisiae Kobuski 45 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis alba Griseb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 6 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus africana (Hook. f.) Kalkman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 2677 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 41 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 5004 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 4741 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudomussaenda flava Verdc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosopubia hildebrandtii (Vatke) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia punctulata (DC.) Vatke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 315 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 1802 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotrichum elliotii Baker & C.B. Clarke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P. Beauv. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Psoralea pinnata L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax livida (Hiern) Bridson 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteranthus dichotomus Forssk. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus erinaceus Poir. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pterogyne nitens Tul. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolobium stellatum (Forssk.) Brenan 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnostachys urticifolia Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 784 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria phyllanthoidea (Baill.) Bridson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia undulata (Guill. & Perr.) D. Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10893 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus multifidus Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 981 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia africana Otedoh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia australis Oberm. & Strey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia taedigera (Mart.) Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Raphionacme procumbens Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia vomitoria Afzel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Rawsonia lucida Harv. & Sond. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 355 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda villosa Coss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus prinoides L'Hér. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus staddo A. Rich. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum obovatum Burch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum zambesiacum Baker 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 10 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora racemosa G. Mey. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoicissus revoilii Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoicissus rhomboidea (E. Mey. ex Harv.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus tripartita (Ucria) Grande 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora brownii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 35 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 74 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 6120 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 557 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea fischeri Pax 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 48 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 475 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa richardii Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 310 ചിത്രങ്ങൾ
Rotala filiformis (Bellardi) Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia capensis Thunb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia globosa (Hochst.) Keay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia longiflora Salisb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia urcelliformis (Hiern) Robyns 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tenuifolia d'Urv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia linearibracteolata Lindau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia patula Jacq. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex abyssinicus Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nervosus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sagittatus Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex usambarensis (Dammer) Dammer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus aculeatus L. 4706 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Saba senegalensis (A. DC.) Pichon 36 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia europaea L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 3305 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola longifolia Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola verticillata Schousb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora australis Schweick. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aegyptiaca L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia involucrata Cav. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1040 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia microphylla Kunth 6875 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia nilotica Juss. ex Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 6807 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia reflexa Hornem. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia tiliifolia Vahl 46 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D. S. Mitch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 5087 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria aethiopica Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria bacularis Pfennig ex A.Butler & Jankalski 154 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria canaliculata Carrière 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria dawei Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria ehrenbergii Schweinf. ex Baker 68 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 532 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria parva N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 9266 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E. A. Bruce 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sauromatum venosum (Dryand. ex Aiton) Kunth 54 ചിത്രങ്ങൾ
Sauropus androgynus (L.) Merr. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa africana L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 4809 ചിത്രങ്ങൾ
Scadoxus puniceus (L.) Friis & Nordal 7 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 126 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 441 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus arabicus Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria pinnata (Lam.) Thell. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Schlechterina mitostemmatoides Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 33 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus nigricans L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia capitata Bolle 70 ചിത്രങ്ങൾ
Schouwia purpurea (Forssk.) Schweinf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Schrankia leptocarpa DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schrebera alata (Hochst.) Welw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia stenophylla Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schumanniophyton problematicum (A. Chev.) Aubrév. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia zeyheri (Nees) Harv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus muricatus L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia arguta Sol. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria arabica Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Seetzenia lanata (Willd.) Bullock 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sehima nervosum (Rottler) Stapf 79 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio barbertonicus Klatt 282 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio deltoideus Less. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio gallicus Vill. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lyratus Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio macroglossus DC. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio maranguensis O. Hoffm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio mohavensis A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio oxyriifolius DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio purpureus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhammatophyllus Mattf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio speciosus Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio syringifolius O. Hoffm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio tamoides DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5599 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby 39 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 426 ചിത്രങ്ങൾ
Senna petersiana (Bolle) Lock 44 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby 25 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Sericocomopsis hildebrandtii Schinz 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamothamnus rivae Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum alatum Thonn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum angolense Welw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum radiatum Schumach. & Thonn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania cannabina (Retz.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Pers. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania punicea (Cav.) Benth. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania virgata (Cav.) Pers. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 17 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J. König) Stapf 15 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 37 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1374 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sulcata Raddi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sibthorpia europaea L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Sida alba L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Sida schimperiana Hochst. ex A. Rich. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sida tenuicarpa Vollesen 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Silene undulata Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Silene villosa Forssk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 4988 ചിത്രങ്ങൾ
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium erysimoides Desf. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3430 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 3653 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra guttata D. Don 58 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aculeastrum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aculeatissimum Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aethiopicum L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum agnewiorum Voronts. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anguivi Lam. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum arundo Mattei 26 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum campylacanthum A. Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chrysotrichum Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum coagulans Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum erianthum D. Don 72 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum giganteum Jacq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hastifolium Hochst. ex Dunal 10 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum marginatum L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum muricatum Aiton 123 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigriviolaceum Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum phoxocarpum Voronts. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum scabrum Mill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 177 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3647 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum viarum Dunal 77 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook. f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solenangis aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemma arghel (Delile) Hayne 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus daltonii Webb 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6970 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora davidii (Franch.) Pavol. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora secundiflora (Ortega) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina maritima (Curtis) Fernald 86 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 3457 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia marina (L.) Besser 39 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl 14 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce assurgens Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce filituba (K. Schum.) Verdc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce pusilla Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus steetzii Oliv. & Hiern 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus suaveolens (Forssk.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenocentrum jollyanum Pierre 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Spirostachys africana Sond. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias pinnata (L. f.) Kurz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus agrostoides Chiov. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus fimbriatus (Trin.) Nees 10 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pellucidus Hochst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pyramidalis P. Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus robustus Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus stapfianus Gand. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sprekelia formosissima (L.) Herb. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 164 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta indica (L.) Vahl 59 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 582 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 94 ചിത്രങ്ങൾ
Stangeria eriopus (Kunze) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Stapelia gigantea N.E. Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6584 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria nemorum L. 768 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria pallida (Dumort.) Piré 67 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 205 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia appendiculata K. Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rogersii N.E. Br. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia setigera Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia tragacantha Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Stipagrostis obtusa (Delile) Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks 2005 ചിത്രങ്ങൾ
Streptocarpus saxorum Engl. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 206 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 86 ചിത്രങ്ങൾ
Striga gesnerioides (Willd.) Vatke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Striga hermonthica (Delile) Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus hispidus DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus speciosus (Ward & Harv.) Reber 15 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 15 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos henningsii Gilg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos madagascariensis Poir. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos pungens Soler. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 57 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 29 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 609 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary 6 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda ifniensis Caball. ex Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda vermiculata Forssk. ex J.F. Gmel. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa trichotocephala Baksay 15 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada zanzibariensis Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia humilis Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 24 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L. f. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11491 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 51 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 564 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 700 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 237 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana africana Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana crassa Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans Stapf 151 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pachysiphon Stapf 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana stapfiana Britten 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tacazzea apiculata Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 5344 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 2870 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum portulacifolium (Forssk.) Asch. ex Schweinf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix canariensis Willd. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix senegalensis DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K. Krause) Danser 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus belvisii (DC.) Danser 11 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus pentagonia (DC.) Tiegh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tarrietia utilis (Sprague) Sprague 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1011 ചിത്രങ്ങൾ
Tecomella undulata (Sm.) Seem. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L. f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Telfairia occidentalis Hook. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia hildebrandtii Vatke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia subtriflora Hochst. ex Baker 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia brownii Fresen. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1183 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A. Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia macroptera Guill. & Perr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H. Perrier 15 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia phanerophlebia Engl. & Diels 31 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia prunioides M. A. Lawson 43 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia sericea Burch. ex DC. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera boiviniana Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd 219 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia urticifolia (Baker) Phillipson 37 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin 65 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraena simplex (L.) Beier & Thulin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia acanthocarpa Adamson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 290 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapogon villosus Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium capitatum L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Thalia geniculata L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium stuhlmannii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Thilachium africanum Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi alliaceum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Thonningia sanguinea Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia battiscombei Turrill 7 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson 79 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia guerkeana Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laevis Nees 112 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia natalensis Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 5965 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Tinnea aethiopica Kotschy ex Hook. f. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 170 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E. Fourn. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana Spreng. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 4711 ചിത്രങ്ങൾ
Trachynia distachya (L.) Link 29 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 3419 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 542 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 2702 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 127 ചിത്രങ്ങൾ
Traganum moquinii Webb ex Moq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tragia subsessilis Pax 49 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 140 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 354 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia dregeana Sond. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma calcaratum Coss. ex Batt. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma marsabiticum Brummitt 69 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostachys aurea Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium alexandrinum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2286 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7951 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium usambarense Taub. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella anguina Delile 12 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Trilepisium madagascariense DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tripteris vaillantii Decne. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2056 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum durum Desf. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum monococcum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum polonicum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum spelta L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 6281 ചിത്രങ്ങൾ
Tulbaghia alliacea L. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina stenosiphon (Hallier f.) A. Meeuse 18 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea heterophylla Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea parvifolia Deflers 16 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 1993 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 17 ചിത്രങ്ങൾ
Uapaca togoensis Pax 17 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus botryoides Hochst. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus schmidtii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Urera oblongifolia Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa panicoides P. Beauv. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 9077 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica massaica Mildbr. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia bisquamata Schrank 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia foliosa L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia inflexa Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 65 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia juncea Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia simulans Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia stellaris L. f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria chamae P. Beauv. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Valantia hispida L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla imperialis Kraenzl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 56 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla polylepis Summerh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris reflexa I. Verd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris sansibarensis (Engl.) Mziray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris simplicifolia (Engl.) Mziray 17 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris trichocarpa (Engl.) Mziray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum brevipedicellatum (Engl.) Hub.-Mor. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinaiticum Benth. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12684 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 4814 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2156 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena supina L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 14 ചിത്രങ്ങൾ
Vernonia adenocephala S. Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica abyssinica Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica beccabunga L. 1225 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica glandulosa Hochst. ex Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6715 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia ervilia (L.) Willd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 998 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia narbonensis L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia pannonica Crantz 304 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 8374 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum continuum E. Mey. ex Sprague 6 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum fischeri Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum triflorum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum tuberculatum A. Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Visnaga daucoides Gaertn. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex agnus-castus L. 3363 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex doniana Sweet 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex keniensis Turrill 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pooara Corbishley 18 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga africana Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga thouarsii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria eriophylla (Gürke) Mabb. & Y.W. Yuan 36 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria boranensis (Cufod.) Wagenitz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria crupinoides (Desf.) Maire 6 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria muricata (L.) Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia silenoides Hochst. ex A. Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 35 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H. Wendl. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Welwitschia mirabilis Hook. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth 41 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 274 ചിത്രങ്ങൾ
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2755 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthocercis zambesiaca (Baker) Dumaz-le-Grand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 470 ചിത്രങ്ങൾ
Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev 259 ചിത്രങ്ങൾ
Xerophyta viscosa Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J. König 7 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia acutiflora (Dunal) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris barteri N.E. Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris filiformis Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 5195 ചിത്രങ്ങൾ
Zaluzianskya capensis (L.) Walp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. 4471 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 5123 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum usambarense (Engl.) Kokwaro 7 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) Zepern. & Timler 9 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1582 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 70 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 282 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 2595 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 914 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus abyssinica Hochst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus rivularis Codd 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia glochidiata Rchb. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ