ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്ക ഉഷ്ണമേഖലാ ആഫ്രിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 210 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon indicum (L.) Sweet 157 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon sonneratianum (Cav.) Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia angustissima (Mill.) Kuntze 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ataxacantha DC. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4147 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drepanolobium Harms ex Y. Sjöstedt 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia ehrenbergiana Hayne 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erioloba E. Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erubescens Welw. ex Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia erythrocalyx Brenan 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia farnesiana (L.) Willd. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia galpinii Burtt Davy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia gourmaensis A. Chev. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia hockii De Wild. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia horrida (L.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia karroo Hayne 316 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia macrostachya Rchb. ex DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mearnsii De Wild. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia melanoxylon R. Br. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia nebrownii Burtt Davy 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia rehmanniana Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia retinodes Schltdl. 1428 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia thomasii Harms 42 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia xanthophloea Benth. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha amentacea Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha ciliata Forssk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha crenata Hochst. ex A. Rich. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm. f. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha racemosa Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthorrhinum ramosissimum (Coss. & Durieu) Rothm. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze 47 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus eminens C.B. Clarke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus sennii Chiov. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22928 ചിത്രങ്ങൾ
Achyranthes bidentata Blume 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella caulirhiza Delile 97 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella uliginosa (Sw.) Cass. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 43 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera schimperi (A. DC.) Schweinf. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acrachne racemosa (Roem. & Schult.) Ohwi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Actiniopteris radiata (Sw.) Link 17 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia glauca Schinz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia kirkii (Mast.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia spinosa Burtt Davy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia venenata Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adenia volkensii Harms 70 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium boehmianum Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 363 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3171 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium swazicum Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adenostemma mauritianum DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum incisum Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum lunulatum Burm. f. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 203 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 104 ചിത്രങ്ങൾ
Aeglopsis chevalieri Swingle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus densiflorus Ryding 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus parvifolius Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aeollanthus repens Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aerangis biloba (Lindl.) Schltr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva leucura Moq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene americana L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene fluitans Peter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene indica L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva Sw. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aframomum giganteum (Oliv. & D. Hanb.) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 29 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C. N. Page 18 ചിത്രങ്ങൾ
Afrotrilepis pilosa (Boeckeler) J. Raynal 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia africana Sm. ex Pers. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia bipindensis Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aganope stuhlmannii (Taub.) Adema 2 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Agauria salicifolia (Comm. ex Lam.) Hook. f. ex Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 679 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King & H. Rob. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2268 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2914 ചിത്രങ്ങൾ
Aizoon canariense L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga integrifolia D. Don 49 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 62 ചിത്രങ്ങൾ
Albertisia cuneata (Keay) Forman 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia anthelmintica Brongn. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia carbonaria Britton 51 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chevalieri Harms 11 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia chinensis (Osbeck) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia procera (Roxb.) Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia zygia (DC.) J. F. Macbr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca abyssinica Jacq. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Alchornea cordifolia (Schumach. & Thonn.) Müll. Arg. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aldrovanda vesiculosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A. DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2680 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Allium barthianum Asch. & Schweinf. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1745 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sativum L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Spreng. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus abyssinicus (Hochst.) Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhiza (L.) G. Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aculeata Pole-Evans 159 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe amudatensis Reynolds 93 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3294 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe camperi Schweinf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe debrana Christian 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe elgonica Bullock 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe globuligemma Pole-Evans 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe greenii Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jacksonii Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe jucunda Reynolds 21 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe kilifiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe littoralis Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe lutescens Groenew. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe macrocarpa Tod. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe molederana Lavranos & Glen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe mubendiensis Christian 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe officinalis Forssk. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe percrassa Tod. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pretoriensis Pole-Evans 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe pubescens Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe rupestris Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe schelpei Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe sinkatana Reynolds 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe swynnertonii Rendle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe tororoana Reynolds 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ukambensis Reynolds 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm. f. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vituensis Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe zebrina Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Aloiampelos ciliaris (Haw.) Klopper & Gideon F.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aloidendron barberae (Dyer) Klopper & Gideon F.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia citriodora Palau 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R. M. Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia boonei De Wild. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1402 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera caracasana Kunth 103 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera nodiflora R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera pungens Kunth 115 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Alysicarpus monilifer (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2777 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus palmeri S. Watson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6558 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 944 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus thunbergii Moq. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2649 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3571 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia maritima L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia auriculata Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammannia latifolia L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis coranica (Ker Gawl.) Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ammocharis tinneana (Kotschy & Peyr.) Milne-Redh. & Schweick. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus aphyllus (Hook.) Hutch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus consimilis Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus dracontioides (Engl.) N.E. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus impressus Ittenb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 155 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelocissus multistriata (Baker) Planch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia calycina (Moris) Chater 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amsinckia micrantha Suksd. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis aretioides Coss. & Moq. ex Bunge 2 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis articulata (Forssk.) Moq. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Anabasis oropediorum Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1734 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1889 ചിത്രങ്ങൾ
Anastatica hierochuntica L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anchomanes difformis (Blume) Engl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrochilus rothschildianus O'Brien 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ancistrorhynchus metteniae (Kraenzl.) Summerh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Andrachne telephioides L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Androcymbium schimperianum (Hochst.) K. M. Perss. & del Hoyo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon chinensis (Nees) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon distachyos L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gabonensis Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon leucostachyus Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon schirensis Hochst. ex A. Rich. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema aequinoctiale (P. Beauv.) G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema brenanianum Faden 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema hockii De Wild. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Aneilema johnstonii K. Schum. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1776 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia biflora Benth. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum calceolus Thouars 19 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum distichum Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum eburneum Bory 110 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Anisotes trisulcus (Forssk.) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 666 ചിത്രങ്ങൾ
Ansellia africana Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis tigreensis J. Gay ex A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista djalonensis A. Chev. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Anthospermum aethiopicum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthostema aubryanum Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum André 9 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 978 ചിത്രങ്ങൾ
Antrocaryon nannanii De Wild. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anubias heterophylla Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphloia theiformis (Vahl) Benn. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 198 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 195 ചിത്രങ്ങൾ
Argyrolobium fischeri Taub. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea abyssinica Pax 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea alata Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aristea ecklonii Baker 57 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida barbicollis Trin. & Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida funiculata Trin. & Rupr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristida kenyensis Henrard 23 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia bracteolata Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia elegans Mast. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 67 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia absinthium L. 3466 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gorgonum Webb 18 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 37 ചിത്രങ്ങൾ
Arthraxon lancifolius (Trin.) Hochst. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) K. Koch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 328 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophylla Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundinella nepalensis Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2296 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1964 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus altissimus Munby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2732 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus macowanii Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus nelsii Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2310 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus racemosus Willd. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2511 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus suaveolens Burch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus refractus Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus tenuifolius Cav. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia bussei O. Hoffm. & Muschl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia mossambicensis (Oliv.) Wild 139 ചിത്രങ്ങൾ
Aspilia pluriseta Schweinf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 2180 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus schultzii (Bolle) Pit. & Proust 27 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus sericeus (L. f.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Astraea lobata (L.) Klotzsch 34 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus akkensis Coss. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus eremophilus Boiss. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus mareoticus Delile 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus pelecinus (L.) Barneby 89 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus trigonus DC. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Astripomoea lachnosperma (Choisy) A. Meeuse 30 ചിത്രങ്ങൾ
Astydamia latifolia (L. f.) Kuntze 24 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia ansellioides C.B. Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia charmian S. Moore 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia guttata (Forssk.) Brummitt 6 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia riparia Lindau 19 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis aristata Batt. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis babelii Hochr. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex muelleri Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex semibaccata R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aucoumea klaineana Pierre 1 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia germinans (L.) L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Avicennia marina (Forssk.) Vierh. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Azima tetracantha Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa crenata (P. Beauv.) Hepper 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Pennell 35 ചിത്രങ്ങൾ
Baikiaea plurijuga Harms 4 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites glabra Mildbr. & Schltr. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Balsamocitrus dawei Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 226 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria angustiloba Lindau 9 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria argentea Balf. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria buxifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria delamerei S. Moore 104 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria oenotheroides Dum. Cours. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria repens Nees 113 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria robertsoniae I. Darbysh. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria submollis Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria ventricosa Hochst. ex Nees 23 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria volkensii Lindau 52 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 558 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Basilicum polystachyon (L.) Moench 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia muricata (L.) Asch. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia tomentosa (Lowe) Maire & Weiller 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia acuminata L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 372 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia racemosa Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia rufescens Lam. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia vahlii Wight & Arn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia microsperma Warb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia staudtii Gilg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia stolzii Irmsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bellardia latifolia (L.) Cuatrec. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis holstii Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bergia suffruticosa (Delile) Fenzl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Berkheya spekeana Oliv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Berlinia bracteosa Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1123 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens elgonensis (Sherff) Agnew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens macroptera (Sch. Bip. ex Chiov.) Mesfin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2133 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia capreolata L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia morelii Brongn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum abyssinicum Steud. ex A. Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum umbraculum Welw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum zenkeri Guillaumin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Bixa orellana L. 836 ചിത്രങ്ങൾ
Blainvillea gayana Cass. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis linariifolia Pers. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Blepharis obmitrata C.B. Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K. D. Koenig 5 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea balsamifera (L.) DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Boerhavia erecta L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax buonopozense P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax costatum Pellegr. & Vuill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bonatea steudneri (Rchb. f.) T. Durand & Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 13928 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus aethiopum Mart. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus akeassii Bayton, Ouédr. & Guinko 22 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia albitrunca (Burch.) Gilg & Gilg-Ben. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia coriacea Pax 6 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia mossambicensis Klotzsch 63 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia dalzielii Hutch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia sacra Flueck. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 5526 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9178 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria decumbens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria deflexa (Schumach.) C.E. Hubb. ex Robyns 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria eruciformis (Sm.) Griseb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria lachnantha (Hochst.) Stapf 84 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria leersioides (Hochst.) Stapf 8 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria semiundulata (Hochst. ex A. Rich.) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena huillensis O. Hoffm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachystegia spiciformis Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brackenridgea arenaria (De Wild. & T. Durand) N. Robson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brasenia schreberi J.F. Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7012 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6487 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 213 ചിത്രങ്ങൾ
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia ferruginea Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia mollis Hutch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia taitensis Vatke & Pax 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia cicatricosa Lindau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia lamium (Nees) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia owariensis P. Beauv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Brillantaisia ulugurica Lindau 7 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1433 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Brucea javanica (L.) Merr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia aurea Lagerh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Bruguiera gymnorhiza (L.) Savigny 44 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Bryaspis lupulina (Planch.) P.A. Duvign. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja auriculata Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13526 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja dysophylla (Benth.) Radlk. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 508 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune ex Lindl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja madagascariensis Lam. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja saligna Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja salviifolia (L.) Lam. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbine abyssinica A. Rich. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbine frutescens (L.) Willd. 1215 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum barbigerum Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum longiflorum Thouars 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bullockia pseudosetiflora (Bridson) Razafim., Lantz & B. Bremer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Burkea africana Hook. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia Jacq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba aphylla (Thunb.) Wild 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba benguellensis Mendes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 221 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia leiostachya (Benth.) Ducke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia mexicana A. Gray 14 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia punctata Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia sappan L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze 115 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Huth 133 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5155 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea roseopicta (Linden) Regel 981 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Calea urticifolia (Mill.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula tripterocarpa Rupr. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra bijuga Rose 26 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra surinamensis Benth. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Callichilia barteri (Hook. f.) Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 9519 ചിത്രങ്ങൾ
Callopsis volkensii Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides Desv. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton 252 ചിത്രങ്ങൾ
Calyptrochilum christyanum (Rchb. f.) Summerh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9387 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 1373 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 404 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula bravensis (Bolle) A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula edulis Forssk. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula jacobaea Webb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula keniensis Thulin 58 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 3408 ചിത്രങ്ങൾ
Campylanthus glaber Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. & Thomson 134 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia rosea (Sw.) DC. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9127 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis decidua (Forssk.) Edgew. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis sepiaria L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis tomentosa Lam. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum chinense Jacq. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4181 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 2039 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine parviflora L. 951 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum corindum L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Carex acutiformis Ehrh. 1048 ചിത്രങ്ങൾ
Carex divisa Huds. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3534 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa tetramera (Sacleux) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon imbricatum (Forssk.) Akhani & Roalson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caroxylon vermiculatum (L.) Akhani & Roalson 44 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus persicus Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Carum carvi L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1236 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold 9 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave & Lex. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia auriculata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1264 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L. f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia podocarpa Guill. & Perr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia sieberiana DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassipourea malosana (Baker) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassytha filiformis L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Castilla elastica Cerv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina junghuhniana Miq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina stricta Aiton 5 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 10974 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche arenaria Coss. & Durieu 9 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Forssk. ex Endl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G. Don 1301 ചിത്രങ്ങൾ
Catophractes alexandri D. Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus caeruleus Lag. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia palmata Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia anthelminthica Asch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7573 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia trigyna L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm. f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis mildbraedii Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis philippensis Blanco 3 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis toka (Forssk.) Hepper & J.R.I. Wood 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus biflorus Roxb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus ciliaris L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus echinatus L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus hordeoides (Lam.) Morrone 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus macrourus (Trin.) Morrone 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus massaicus (Stapf) Morrone 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus mezianus (Leeke) Morrone 126 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus purpureus (Schumach.) Morrone 200 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spicatus (L.) Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus spinifex Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus squamulatus (Fresen.) Morrone 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus stramineus (Peter) Morrone 195 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 1224 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea perrottetii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea senegalensis DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Centotheca lappacea (L.) Desv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 17157 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema pubescens Benth. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2534 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 4074 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum submersum L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook. f. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cercestis afzelii Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus peruvianus (L.) Mill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1387 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista absus (L.) H.S. Irwin & Barneby 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista mimosoides (L.) Greene 93 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecrista nigricans (Vahl) Greene 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chascanum hildebrandtii (Vatke) J. B. Gillett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chascanum marrubiifolium Fenzl ex Walp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium glaucum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium murale L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium polyspermum L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium schraderianum Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris barbata Sw. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris gayana Kunth 85 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris pycnothrix Trin. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris roxburghiana Schult. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chloris virgata Sw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum alismifolium Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum gallabatense Schweinf. ex Baker 53 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum orchidastrum Lindl. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum somaliense Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum tetraphyllum (L. f.) Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum tuberosum (Roxb.) Baker 130 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum zavattarii (Cufod.) Nordal 50 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 5918 ചിത്രങ്ങൾ
Chorisia speciosa A. St.-Hil. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Christiana africana DC. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Chromolaena odorata (L.) R. M. King & H. Rob. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora brocchiana (Vis.) Schweinf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysocoma ciliata L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysojasminum odoratissimum (L.) Banfi 39 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum albidum G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon plumulosus Hochst. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 33 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4815 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17358 ചിത്രങ്ങൾ
Cienfuegosia digitata Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona calisaya Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cinchona pubescens Vahl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cineraria deltoidea Sond. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum camphora (L.) J. Presl 103 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum porrectum (Roxb.) Kosterm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cinnamomum verum J. Presl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 15883 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus cactiformis Gilg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus phymatocarpa Masinde & L.E. Newton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche phelypaea (L.) Cout. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Cistanche violacea (Desf.) Hoffmanns. & Link 32 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus colocynthis (L.) Schrad. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1541 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 475 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limetta Risso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Burm. f. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1794 ചിത്രങ്ങൾ
Cladium mariscus (L.) Pohl 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cladostemon kirkii (Oliv.) Pax & Gilg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis brachiata Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis orientalis L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis simensis Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome aculeata L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome africana Botsch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome allamanii Chiov. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome amblyocarpa Barratte & Murb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome arabica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome droserifolia (Forssk.) Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hanburyana Penz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome hassleriana Chodat 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome rutidosperma DC. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome scaposa DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome spinosa Jacq. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome usambarica Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome viscosa L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum schweinfurthii Gürke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum speciosum Bullock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G. Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum umbellatum Poir. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallichii Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum wallii Moldenke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 269 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria falcata Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cnestis ferruginea DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 572 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia trilobata (Cogn.) C. Jeffrey 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum planchonii Hook. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum tinctorium Perr. ex A. Rich. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1763 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A. Froehner 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea humilis A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Cola acuminata (P. Beauv.) Schott & Endl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cola caricaefolia (G. Don) K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola cordifolia (Cav.) R. Br. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cola digitata Mast. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola lepidota K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coldenia procumbens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Colletia paradoxa (Spreng.) Escal. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2958 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum aculeatum Vent. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum adenogonium Steud. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum conchipetalum Engl. & Diels 4 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum glutinosum Perr. ex DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum illairii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum imberbe Wawra 67 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 640 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum kraussii Hochst. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum lecardii Engl. & Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum lokele Liben 2 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum micranthum G. Don 44 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum molle R. Br. ex G. Don 83 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum mossambicense (Klotzsch) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum racemosum P. Beauv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum zeyheri Sond. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina bracteosa Hassk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina capitata Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina forsskaolii Vahl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina latifolia Hochst. ex A. Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina neurophylla C.B. Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina reptans Brenan 81 ചിത്രങ്ങൾ
Commicarpus pedunculosus (A. Rich.) Cufod. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora baluensis Engl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora glandulosa Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora madagascariensis Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora marlothii Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora mollis (Oliv.) Engl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora pyracanthoides Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora samharensis Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora schimperi (O. Berg) Engl. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora virgata Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Congea tomentosa Roxb. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 5981 ചിത്രങ്ങൾ
Conocarpus erectus L. 459 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium kenyense Bremek. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Conostomium quadrangulare (Rendle) Cufod. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13152 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus farinosus L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus prostratus Forssk. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sagittatus Thunb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus trabutianus Schweinf. & Muschl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza pannosa Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza schimperi Sch. Bip. ex A. Rich. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Conyza varia (Webb) Wild 9 ചിത്രങ്ങൾ
Copaifera officinalis L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus aestuans L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus depressus (L.) Stocks 27 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus tridens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruíz & Pav.) Oken 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia caffra Sond. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia lutea Lam. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia senegalensis Juss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sinensis Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla africana Lour. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla pinnata (Lepr. ex A. Rich.) Milne-Redh. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2287 ചിത്രങ്ങൾ
Cornulaca aucheri Moq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cornulaca monacantha Delile 20 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cornuta Royle 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10117 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos sulphureus Cav. 3103 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Costus spectabilis (Fenzl) K. Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula anthemoides L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe hispanica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore 61 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum picridifolium (DC.) S. Moore 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum vitellinum (Benth.) S. Moore 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula orbicularis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 12320 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula swaziensis Schönland 1 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma plantagineum Hochst. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Craterostigma pumilum Hochst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crepidorhopalon spicatus (Engl.) Eb. Fisch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1371 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1014 ചിത്രങ്ങൾ
Cressa cretica L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1052 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum glaucum A. Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum macowanii Baker 102 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum ornatum (L. f. ex Aiton) Bury 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra flava Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra fruticulosa Lindau 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra massaica Mildbr. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra mucronata Lindau 13 ചിത്രങ്ങൾ
Crossopteryx febrifuga (Afzel. ex G. Don) Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria alata Buch.-Ham. ex D. Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria chrysochlora Baker f. ex Harms 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria deflersii Schweinf. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria ebenoides (Guill. & Perr.) Walp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria emarginella Vatke 51 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria hyssopifolia Klotzsch 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria juncea L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria naragutensis Hutch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria polysperma Kotschy 109 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria saharae Coss. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria trichotoma Bojer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria uguenensis Taub. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria verrucosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Croton bonplandianus Baill. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Croton dichogamus Pax 40 ചിത്രങ്ങൾ
Croton glandulosus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Croton hirtus L'Hér. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Croton macrostachyus Hochst. ex Delile 5 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megalocarpus Hutch. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Croton sylvaticus Hochst. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Croton tiglium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis aculeata (L.) Aiton 47 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis schoenoides (L.) Lam. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Crypsis vaginiflora (Forssk.) Opiz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenium elegans Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenolepis cerasiformis (Stocks) Hook. f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ctenopsis pectinella (Delile) De Not. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumeropsis mannii Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis aculeatus Cogn. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis engleri (Gilg) Ghebret. & Thulin 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A. Rich. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis maderaspatanus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2875 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne ex Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4166 ചിത്രങ്ങൾ
Cullen corylifolium (L.) Medik. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuminum cyminum L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea procumbens Ortega 10 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma longa L. 889 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia bancoensis Aubrév. & Pellegr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia natalensis Sond. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia zuluensis Strey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanastrum cordifolium Oliv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis foecunda Hochst. ex Hassk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanotis polyrrhiza Hochst. ex Hassk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula erinacea Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathula uncinulata (Schrad.) Schinz 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii Gaudich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 114 ചിത്രങ്ങൾ
Cycnium volkensii Engl. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Cylicodiscus gabunensis Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 692 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon nardus (L.) Rendle 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cynanchum vanlessenii (Lavranos) Goyder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara scolymus L. 2621 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon aethiopicus Clayton & Harlan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon plectostachyus (K. Schum.) Pilg. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum lanceolatum Forssk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynomorium coccineum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus alopecuroides Rottb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus articulatus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus capitatus Vand. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus crassipes Vahl 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus difformis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus dives Delile 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus exaltatus Retz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus imbricatus Retz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus iria L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus javanicus Houtt. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus kilimandscharicus Kük. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus marginatus Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolixus Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus schimperianus Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus sphacelatus Rottb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma currorii (Hook. f.) Desc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma uter (Exell & Mendonça) Desc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma vogelii (Hook. f.) Desc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes edulis (G. Don) H.J. Lam 135 ചിത്രങ്ങൾ
Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Dais cotinifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia latifolia Roxb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dalechampia scandens L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. & Dalziel 19 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Datura inoxia Mill. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11322 ചിത്രങ്ങൾ
Delilia biflora (L.) Kuntze 22 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma nakurense (Engl.) Herre 19 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma steytlerae L. Bolus 3 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 3112 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium leroyi Franch. ex Huth 83 ചിത്രങ്ങൾ
Derris elliptica (Wall.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Derris trifoliata Lour. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Desmanthus virgatus (L.) Willd. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium gangeticum (L.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium incanum (Sw.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium intortum (Mill.) Urb. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium ospriostreblum Chiov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium procumbens (Mill.) Hitchc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium repandum (Vahl) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium scorpiurus (Sw.) Desv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium tortuosum (Sw.) DC. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Detarium microcarpum Guill. & Perr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Detarium senegalense J.F. Gmel. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium dinklagei Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guineense Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella ensifolia (L.) DC. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Diaphananthe bidens (Afzel. ex Sw.) Schltr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dicerocaryum eriocarpum (Decne.) Abels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dicerocaryum senecioides (Klotzsch) Abels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dichanthium foveolatum (Delile) Roberty 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dichondra micrantha Urb. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera napierae E. A. Bruce 124 ചിത്രങ്ങൾ
Dicliptera paniculata (Forssk.) I. Darbysh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dicoma tomentosa Cass. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Didymosalpinx norae (Swynn.) Keay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 6753 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes flavida Oberm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt 333 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler 104 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria debilis (Desf.) Willd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria eriantha Steud. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria gayana (Kunth) Stapf ex A. Chev. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria horizontalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria macroblephara (Hack.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria milanjiana (Rendle) Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1484 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria velutina (Forssk.) P. Beauv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria violascens Link 12 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 794 ചിത്രങ്ങൾ
Dioclea reflexa Hook. f. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea praehensilis Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros dichrophylla (Gand.) De Winter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros digyna Jacq. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros tricolor (Schumach. & Thonn.) Hiern 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi fulvum (Cav.) Webb & Berthel. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi glaucum (Burch. ex Ker Gawl.) Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dipcadi viride (L.) Moench 116 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C. Jeffrey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis pitardiana Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dipterygium glaucum Decne. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos luticola Verdc. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichos oliveri Schweinf. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya kefaensis Friis & Bidgood 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A. Rich.) Warb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook. f. & Harv.) Hook. f. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis zeyheri (Sond.) Warb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena acaulis Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena aletriformis (Haw.) Bos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena arborea (Willd.) Link 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena bicolor Hook. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena braunii Engl. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena camerooniana Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena ellenbeckiana Engl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6292 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena mannii Baker 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4262 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena steudneri Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena vanderystii De Wild. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia altissima (L. f.) Ker Gawl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia noctiflora (Batt. & Trab.) Stearn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drimiopsis maculata Lindl. & Paxton 577 ചിത്രങ്ങൾ
Drymaria villosa Schltdl. & Cham. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oligodonta (Desv.) Pic. Serm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5402 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste radicans Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dyschoriste thunbergiiflora (S. Moore) Lindau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium gymnostachyum (Nees) Milne-Redh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ecbolium viride (Forssk.) Alston 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echidnopsis cereiformis Hook. f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 169 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa frumentacea Link 13 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bovei Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops kebericho Mesfin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops spinosus L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echiochilon fruticosum Desf. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Echium arenarium Guss. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Echium horridum Batt. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Echium hypertropicum Webb 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 5070 ചിത്രങ്ങൾ
Echium stenosiphon Webb 23 ചിത്രങ്ങൾ
Echium trygorrhizum Pomel 12 ചിത്രങ്ങൾ
Eclipta prostrata (L.) L. 913 ചിത്രങ്ങൾ
Edithcolea grandis N.E. Br. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia amoena Klotzsch 95 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1258 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia diversifolia (Vahl) Urb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ekebergia capensis Sparrm. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron buchananii (Loes.) Loes. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron orientale Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elatine triandra Schkuhr 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis decoriglumis Berhaut 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis mutata (L.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus mollis Kunth 171 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantopus scaber L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Elephantorrhiza suffruticosa Schinz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Elettaria cardamomum (L.) Maton 144 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne 11 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch. Bip. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex australis Steinh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G. Don 11 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia discifolia (Oliv.) C. Jeffrey 17 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia praetermissa Milne-Redh. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos gratus Prain 1 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos hildebrandtii A. Braun & Bouché 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos laurentianus De Wild. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos munchii R.A. Dyer & I. Verd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Englerophytum oblanceolatum (S. Moore) T. D. Penn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon desvauxii P. Beauv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Enneapogon persicus Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 314 ചിത്രങ്ങൾ
Entada africana Guill. & Perr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas Fawc. & Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Entada leptostachya Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Entada rheedei Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 71 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Enydra fluctuans Lour. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 9870 ചിത്രങ്ങൾ
Epipactis africana Rendle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epipogium roseum (D. Don) Lindl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis aspera (Jacq.) Nees 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis capensis (Thunb.) Trin. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 36 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cylindriflora Hochst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis exasperata Peter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis heteromera Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 180 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis papposa (Roem. & Schult.) Steud. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis plana Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis racemosa (Thunb.) Steud. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis superba Peyr. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tenuifolia (A. Rich.) Steud. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Erianthemum dregei (Eckl. & Zeyh.) Tiegh. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 3740 ചിത്രങ്ങൾ
Erica silvatica (Engl.) Beentje 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erica whyteana Britten 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron aegyptiacus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron alpinus L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3121 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 8129 ചിത്രങ്ങൾ
Eriocaulon volkensii Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium aethiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (L.) Willd. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium glaucophyllum (L.) L'Hér. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 2692 ചിത്രങ്ങൾ
Erucaria hispanica (L.) Druce 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium foetidum L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina abyssinica Lam. ex DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina bidwillii Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina brucei Schweinf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina caffra Thunb. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendrum L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2174 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina falcata Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina latissima E. Mey. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina mitis Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O. F. Cook 19 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina sacleuxii Hua 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina senegalensis A. DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina sigmoidea Hua 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina velutina Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrococca bongensis Pax 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrophleum suaveolens (Guill. & Perr.) Brenan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythroxylum coca Lam. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 10446 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus alba Reinw. ex Blume 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1292 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus citriodora Hook. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus diversicolor F. Muell. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3416 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gomphocephala DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus haemastoma Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus obliqua L'Hér. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus ovata Labill. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus patens Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pilularis Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus robusta Sm. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus saligna Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus siderophloia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus tereticornis Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus torquata Luehm. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus viminalis Labill. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea divinorum Hiern 91 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea undulata Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucomis zambesiaca Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1742 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia cristata (Afzel. ex Sw.) Steud. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia petersii (Rchb. f.) Rchb. f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica J.F. Gmel. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ampliphylla Pax 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia angustiflora Pax 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia buruana Pax 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia calyptrata Coss. & Kralik 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia coerulans Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyathophora Murray 268 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia desmondii Keay & Milne-Redh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia echinulata (Stapf) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia graciliramea Pax 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia grandidens Haw. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia grantii Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia granulata Forssk. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia guentheri (Pax) Bruyns 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia heterophylla L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hirta L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia hyssopifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia indica Lam. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E. Mey. ex Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia kamerunica Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia laikipiensis S. Carter 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lamarckii Sweet 81 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 5912 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia longituberculosa Hochst. ex Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mafingensis (Hargr.) Bruyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neococcinea Bruyns 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neoreflexa Bruyns 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia paralias L. 2403 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4677 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 917 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5923 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia retusa Forssk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia robecchii Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia schinzii Pax 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia schizacantha Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 289 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia somalensis Pax 1 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sudanica A. Chev. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia thymifolia L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1511 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia trigona Mill. 1808 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca ovalifolia (Forssk.) Diane & Hilger 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euploca strigosa (Willd.) Diane & Hilger 5 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus nummularius (L.) L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum oldenlandioides (S. Moore) Klack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagaropsis angolensis (Engl.) Dale 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia arabica L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia bruguieri DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia cretica L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia glutinosa Delile 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia latifolia Delile 17 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia longispina Batt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fagonia zilloides Humbert 36 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4358 ചിത്രങ്ങൾ
Faidherbia albida (Delile) A. Chev. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 1 ചിത്രങ്ങൾ
Farsetia undulicarpa Jonsell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea saligna Harv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Feretia aeruginescens Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca gigantea (L.) Vill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5765 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus burtt-davyi Hutch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. 3050 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus exasperata Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glumosa Delile 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 2033 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ovata Vahl 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus platyphylla Delile 24 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus populifolia Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus recurvata De Wild. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus stuhlmannii Warb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sur Forssk. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 320 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus trichopoda Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus umbellata Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vallis-choudae Delile 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus vasta Forssk. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Filago desertorum Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica (L.) Huds. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 94 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fimbristylis littoralis Gaudich. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W. Wight 50 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria guineensis Schumach. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Flagellaria indica L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria bidentis (L.) Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Flaveria trinervia (Spreng.) C. Mohr 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia faginea (Guill. & Perr.) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Flemingia macrophylla (Willd.) Kuntze ex Merr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea leucopyrus Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea procridifolia Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Forsskaolea tenacissima L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9697 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia corymbosa Desf. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia hirsuta L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia thymifolia Desf. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fuirena umbellata Rottb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea selloa K. Koch 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galactia striata (Jacq.) Urb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2675 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2775 ചിത്രങ്ങൾ
Galium debile Desv. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Galium kenyanum Verdc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera 14 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia aqualla Stapf & Hutch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia erubescens Stapf & Hutch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia thunbergia Thunb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium aculeolatum Oliv. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3842 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium ornithopodon Eckl. & Zeyh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 3569 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18187 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Adlam 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ghikaea speciosa (Rendle) Diels 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gigasiphon macrosiphon (Harms) Brenan 2 ചിത്രങ്ങൾ
Girardinia diversifolia (Link) Friis 33 ചിത്രങ്ങൾ
Gisekia pharnaceoides L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus abyssinicus (Brongn. ex Lem.) Goldblatt & M. P. de Vos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus candidus (Rendle) Goldblatt 152 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus gregarius Welw. ex Baker 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus gunnisii (Rendle) Marais 270 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus murielae Kelway 305 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus watsonioides Baker 18 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Spach 144 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 7864 ചിത്രങ്ങൾ
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia amygdalifolia Webb 4 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia arabica Jaub. & Spach 211 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa rothschildiana O'Brien 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glossostigma diandrum (L.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1881 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina asiatica L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina philippensis Cham. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium pensylvanicum Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium polycaulon Pers. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus integer (N.E. Br.) Bullock 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus physocarpus E. Mey. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphostigma virgatum (L. f.) Baill. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena celosioides Mart. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2080 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium arboreum L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium barbadense L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia bicolor Juss. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia caffra Meisn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flava DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flavescens Juss. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia glandulosa Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hexamita Burret 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia holstii Burret 20 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia kakothamnos K. Schum. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia monticola Sond. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia pachycalyx K. Schum. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia picta Baill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia similis K. Schum. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia stuhlmannii K. Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia trichocarpa Hochst. ex A. Rich. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Griffonia simplicifolia (Vahl ex DC.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia Lam. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda speciosa L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Guiera senegalensis J.F. Gmel. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Guilandina bonduc L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L. f.) Cass. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia scabra (Vis.) Chiov. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gutenbergia boranensis (S. Moore) M. G. Gilbert 131 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum coloratum (Willd.) H. Rob. & B. Kahn 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos decandrus Forssk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpos sclerocephalus (Decne.) Ahlgren & Thulin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia buxifolia (L.) Szyszyl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia heterophylla (Eckl. & Zeyh.) Loes. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia putterlickioides Loes. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura pseudochina (L.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M. Bieb. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria galpinii Bolus 7 ചിത്രങ്ങൾ
Habenaria helicoplectrum Summerh. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Hackelochloa granularis (L.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haemanthus coccineus L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Hagenia abyssinica (Bruce) J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hallea ledermannii (K. Krause) Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halleria lucida L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Halodule wrightii Asch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.-Sternb. ex Ces., Pass. & Gibelli 1 ചിത്രങ്ങൾ
Halophila decipiens Ostenf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Halopyrum mucronatum (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Hammada scoparia (Pomel) Iljin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) A. Juss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Haplosciadium abyssinicum Hochst. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Harpachne schimperi Hochst. ex A. Rich. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia pendula Planch. ex F. Muell. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisonia abyssinica Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Harungana madagascariensis Lam. ex Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hebenstretia angolensis Rolfe 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Heisteria parvifolia Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum gorgoneum Webb 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum lippii (L.) Dum. Cours. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum stipulatum (Forssk.) C. Chr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus debilis Nutt. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum caespititium (DC.) Harv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum chionoides Philipson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum conglobatum (Viv.) Steud. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum cooperi Harv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum globosum Sch. Bip. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum glumaceum DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum luteoalbum (L.) Rchb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum odoratissimum (L.) Sweet 48 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum splendidum (Thunb.) Less. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia farinosa Raddi 36 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia pendula Wawra 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L. f. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1285 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 118 ചിത്രങ്ങൾ
Helicteres isora L. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Helinus integrifolius (Lam.) Kuntze 43 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 234 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium bacciferum Forssk. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium curassavicum L. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium indicum L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium supinum L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium zeylanicum (Burm. f.) Lam. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia exappendiculata (Mast.) K. Schum. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia kirkii Mast. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hermannia modesta (Ehrenb.) Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hernandia nymphaeifolia (C. Presl) Kubitzki 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperantha coccinea (Backh. & Harv.) Goldblatt & J.C. Manning 5 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera callifolia Rchb. ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropogon contortus (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropyxis natalensis Harv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Hevea brasiliensis (A. Juss.) Müll. Arg. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hexalobus crispiflorus A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hexalobus monopetalus (A. Rich.) Engl. & Diels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 407 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus aponeurus Sprague & Hutch. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus calyphyllus Cav. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus cannabinus L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus flavifolius Ulbr. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lunarifolius Willd. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus physaloides Guill. & Perr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 17069 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. f. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sparsiaculeatus Baker f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sterculiifolius (Guill. & Perr.) Steud. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus surattensis L. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 381 ചിത്രങ്ങൾ
Hippobroma longiflora (L.) G. Don 64 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hippomane mancinella L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Hirpicium diffusum (O. Hoffm.) Roessler 1 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena floribunda (G. Don) T. Durand & Schinz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hoodia pedicellata (Schinz) Plowes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoslundia opposita Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Huernia schneideriana A. Berger 71 ചിത്രങ്ങൾ
Hura crepitans L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Hydnora abyssinica A. Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle bonariensis Lam. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle verticillata Thunb. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrolea zeylanica (L.) Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila senegalensis (Nees) T. Anderson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea verrucosa Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 1130 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia dichroa (Steud.) Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 569 ചിത്രങ്ങൾ
Hyparrhenia tamba (Hochst. ex Steud.) Andersson ex Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum annulatum Moris 230 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene coriacea Gaertn. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene petersiana Klotzsch ex Mart. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1153 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes triflora (Forssk.) Roem. & Schult. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis atrorubens Poit. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis pectinata (L.) Poit. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis spicigera Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 1080 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1914 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens bequaertii De Wild. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens niamniamensis Gilg 210 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook. f. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera arrecta Hochst. ex A. Rich. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera articulata Gouan 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera astragalina DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera berhautiana J. B. Gillett 4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera binderi Kotschy 65 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera brevicalyx Baker f. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera cordifolia B. Heyne ex Roth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera diphylla Vent. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera hendecaphylla Jacq. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera linifolia (L. f.) Retz. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera oblongifolia Forssk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera pobeguinii J. B. Gillett 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera senegalensis Lam. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera spinosa Forssk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera suffruticosa Mill. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera vohemarensis Baill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera volkensii Taub. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Iochroma cyaneum (Lindl.) M. L. Green 9 ചിത്രങ്ങൾ
Iphigenia pauciflora Martelli 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2830 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea blepharophylla Hallier f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea bolusiana Schinz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea ficifolia Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea heterotricha Didr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hochstetteri House 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea imperati (Vahl) Griseb. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2808 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea jaegeri Pilg. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea mauritiana Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 324 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6197 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea rubens Choisy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea setifera Poir. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea spathulata Hallier f. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea triloba L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea violacea L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2175 ചിത്രങ്ങൾ
Iris germanica L. 5572 ചിത്രങ്ങൾ
Iris humilis Georgi 4 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia gabonensis (Aubry-LeComte ex O'Rorke) Baill. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia grandifolia (Engl.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum rugosum Salisb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ischaemum timorense Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Isoberlinia doka Craib & Stapf 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3740 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora hookeri (Oudem.) Bremek. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D. Don 368 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don 24 ചിത്രങ്ങൾ
Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum dichotomum Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum kerstingii Gilg & G. Schellenb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 1177 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews 18 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multipartitum Hochst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum polyanthum Franch. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1457 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum tortuosum Willd. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha chevalieri Beille 30 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha curcas L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha integerrima Jacq. 1213 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 918 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha spinosissima Thulin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Joannesia princeps Vell. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 89 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 502 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus maritimus Lam. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus rigidus Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus sphaerocarpus Nees 8 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia bracteata (Hochst.) Zarb 78 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia calyculata Deflers 77 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia capensis Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia diffusa Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia exigua S. Moore 18 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia flava (Vahl) Vahl 51 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia insularis T. Anderson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia ladanoides Lam. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia matammensis (Schweinf.) Oliv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia odora (Forssk.) Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia scandens Vahl 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kalaharia uncinata (Schinz) Moldenke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe angustifolia A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis Drake 965 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe bipartita Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe citrina Schweinf. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe dinklagei Rauh 16 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier 44 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe hildebrandtii Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe humilis Britten 125 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe lanceolata (Forssk.) Pers. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe lateritia Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laxiflora Baker 2219 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe marmorata Baker 768 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe miniata Hilsenb. & Bojer ex Tul. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe mortagei Raym.-Hamet & H. Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 743 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prittwitzii Engl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe prolifera (Bowie ex Hook.) Raym.-Hamet 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rotundifolia (Haw.) Haw. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe scapigera Welw. ex Britten 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla H. Perrier 724 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe thyrsiflora Harv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kallstroemia pubescens (G. Don) Dandy 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis abdallai Zimm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis africana (L.) Cogn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis foetidissima (Jacq.) Cogn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kedrostis leloja (J.F. Gmel.) C. Jeffrey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya anthotheca (Welw.) C. DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Kiggelaria africana L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia acuminata Oliv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia amaniensis (Engl.) A. Berger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia anteuphorbium (L.) Haw. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia fulgens Hook. f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia longiflora DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia odora (Forssk.) DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia pendula (Forssk.) DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinia picticaulis (P.R.O. Bally) C. Jeffrey 26 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia linearifolia Baker 106 ചിത്രങ്ങൾ
Kohautia grandiflora DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kraussia floribunda Harv. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga odorata Vahl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga polyphylla Willd. ex Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Kyllinga pumila Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca inermis Forssk. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2690 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 9783 ചിത്രങ്ങൾ
Lagascea mollis Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria breviflora (Benth.) Roberty 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 11948 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Laggera crispata (Vahl) Hepper & J.R.I. Wood 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonii G. Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Laguncularia racemosa (L.) C. F. Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 391 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia heudelotii A. DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia membranacea (Stapf) Pichon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea acida A. Rich. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea alata (Engl.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea discolor (Sond.) Engl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea humilis (Oliv.) Engl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea microcarpa Engl. & K. Krause 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea rivae (Chiov.) Sacleux 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea triphylla (Hochst. ex A. Rich.) Engl. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana angolensis Moldenke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16819 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea aestuans (L.) Chew 425 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea interrupta (L.) Chew 9 ചിത്രങ്ങൾ
Laportea mooreana (Hiern) Chew 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lasiurus scindicus Henrard 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 1235 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2448 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 3309 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea arborescens (Batt.) Murb. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea brunneri (Webb) Amin ex Boulos 5 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea capitata (Spreng.) Dandy 19 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey 4 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea hafunensis Chiov. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd 6 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea lanifera Pau 53 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea nudicaulis (L.) Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C. Jeffrey 7 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 10188 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula coronopifolia Poir. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula dentata L. 3126 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula rotundifolia Benth. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Ledebouria kirkii (Baker) Stedje & Thulin 51 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 251 ചിത്രങ്ങൾ
Leersia hexandra Sw. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna aequinoctialis Welw. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna minor L. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Leobordea platycarpa (Viv.) B.-E. van Wyk & Boatwr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus japonicus Houtt. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium bonariense L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1149 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidobotrys staudtii Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepisanthes senegalensis (Juss. ex Poir.) Leenh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia arborea (Forssk.) Schweinf. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia lanceolata (Poir.) Goyder 12 ചിത്രങ്ങൾ
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa fusca (L.) Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochloa panicea (Retz.) Ohwi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leptoderris miegei Aké Assi & Mangenot 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leptothrium senegalense (Kunth) Clayton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas aspera (Willd.) Link 156 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas grandis Vatke 7 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas jamesii Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Leucas tomentosa Gürke 40 ചിത്രങ്ങൾ
Leucosidea sericea Eckl. & Zeyh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Leysera leyseroides (Desf.) Maire 15 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum diffusum (J. Gay) Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limeum obovatum Vicary 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila indica (L.) Druce 13 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophyton obtusifolium (L.) Miq. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze 82 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium vulgare Mill. 1918 ചിത്രങ്ങൾ
Limosella aquatica L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Lindenbergia indica (L.) Vatke 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia parviflora (Roxb.) Haines 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lindernia rotundifolia (L.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lintonia nutans Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3814 ചിത്രങ്ങൾ
Linum volkensii Engl. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia chevalieri Moldenke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia javanica (Burm. f.) Spreng. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia kituiensis Vatke 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lithospermum arvense L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia coronopifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 3807 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia holstii Engl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Lomariopsis guineensis (Underw.) Alston 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira alata Banks ex C. F. Gaertn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lopholaena coriifolia (Sond.) E. Phillips & C.A. Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus arenarius Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus brunneri Webb 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus garcinii DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus goetzei Harms 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus jacobaeus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus jolyi Batt. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus maroccanus Ball 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus purpureus Webb 29 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia gratissima (Wall.) Sweet 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ludia mauritiana J.F. Gmel. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia affinis (DC.) H. Hara 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia decurrens Walter 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia erecta (L.) H. Hara 54 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia jussiaeoides Desr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven 78 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 217 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia perennis L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica M. Roem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa operculata (L.) Cogn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2142 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus digitatus Forssk. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus perennis L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 6603 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pubescens Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium eenii S. Moore 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium europaeum L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium shawii Roem. & Schult. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Lysidice rhodostegia Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia tenella L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum rotundifolium Hochst. ex A. Rich. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 225 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L. A. S. Johnson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga barteri Müll. Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga hurifolia Beille 3 ചിത്രങ്ങൾ
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry 2 ചിത്രങ്ങൾ
Machaerium lunatum (L. f.) Ducke 20 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Macroptilium lathyroides (L.) Urb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua crassifolia Forssk. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua decumbens (Brongn.) DeWolf 17 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua oblongifolia (Forssk.) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua parvifolia Pax 26 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra radiata (L.) L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2985 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris Mill. 5188 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3660 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Malva pusilla Sm. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 22780 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Malvastrum americanum (L.) Torr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 1175 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea africana Sabine 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3900 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 766 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot grahamii Hook. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara concolor (Harv.) Gerstner 71 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara discolor (Sond.) J. H. Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara mochisia (Baker) Dubard 121 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara sulcata (Engl.) Dubard 5 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P. Royen 23 ചിത്രങ്ങൾ
Maranthes polyandra (Benth.) Prance 6 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K. Schum. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia obtusifolia (Baker) Sprague 2 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia tomentosa (Benth.) K. Schum. ex Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maropsis deserti (de Noé) Pomel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Massularia acuminata (G. Don) Bullock ex Hoyle 4 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola maroccana Coss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mecardonia procumbens (Mill.) Small 113 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1469 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5138 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12867 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca decora (Salisb.) Britten 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Melhania velutina Forssk. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 6998 ചിത്രങ്ങൾ
Melia volkensii Gürke 21 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5221 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus elegans Salzm. ex Ser. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1786 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus neapolitanus Ten. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus officinalis (L.) Pall. 914 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis minutiflora P. Beauv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia corchorifolia L. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Melochia melissifolia Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5689 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1963 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6886 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia aegyptia (L.) Urb. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia emarginata (Burm. f.) Hallier f. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia peltata (L.) Merr. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 348 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 768 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum nodiflorum L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Mezoneuron cucullatum (Roxb.) Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Micrargeria filiformis (Schumach. & Thonn.) Hutch. & Dalziel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Microchloa kunthii Desv. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Microcoelia exilis Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Micromeria forbesii Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum scolopendria (Burm. f.) Copel. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus 35 ചിത്രങ്ങൾ
Microtea debilis Sw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Milicia excelsa (Welw.) C.C. Berg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia drastica Welw. ex Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia grandis (E. Mey.) Skeels 16 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia stuhlmannii Taub. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia versicolor Welw. ex Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia zechiana Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L. f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa caesalpiniifolia Benth. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pigra L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2300 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops zeyheri Sond. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Mina lobata Cerv. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11586 ചിത്രങ്ങൾ
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Mitragyna inermis (Willd.) K. Schum. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mkilua fragrans Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitula (Lour.) Herb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mollugo nudicaulis Lam. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica boivinii Baill. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Mondia whitei (Hook. f.) Skeels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monechma ciliatum (Jacq.) Milne-Redh. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria brevipetiolata Verdc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora tenuifolia Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia angustifolia E. Mey. ex A. Rich. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia longipes R. Knuth 309 ചിത്രങ്ങൾ
Monsonia senegalensis Guill. & Perr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7403 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Montinia caryophyllacea Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea natalensis Baker 9 ചിത്രങ്ങൾ
Morelia senegalensis A. Rich. ex DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Morettia canescens Boiss. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia sinaica (Boiss.) Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1206 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda geminata DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda lucida Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa arborea Verdc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa ovalifolia Dinter & A. Berger 9 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 12 ചിത്രങ്ങൾ
Morus mesozygia Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna sloanei Fawc. & Rendle 19 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 105 ചിത്രങ്ങൾ
Murdannia semiteres (Dalzell) Santapau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 2171 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Musanga cecropioides R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda frondosa L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A. Rich. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Myrianthus arboreus P. Beauv. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica cerifera L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum spicatum L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Najas minor All. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Napoleonaea imperialis P. Beauv. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nechamandra alternifolia (Roxb. ex Wight) Thwaites 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nelsonia canescens (Lam.) Spreng. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Nemesia fruticans (Thunb.) Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neobenthamia gracilis Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neoboutonia macrocalyx Pax 3 ചിത്രങ്ങൾ
Neocarya macrophylla (Sabine) Prance 28 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17587 ചിത്രങ്ങൾ
Nesogordonia papaverifera (A. Chev.) Capuron ex N. Hallé 1 ചിത്രങ്ങൾ
Neurada procumbens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Newbouldia laevis (P. Beauv.) Seem. ex Bureau 3 ചിത്രങ്ങൾ
Newtonia buchananii (Baker f.) G.C.C. Gilbert & Boutique 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2116 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 816 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana glauca Graham 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana plumbaginifolia Viv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana rustica L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tabacum L. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella sativa L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Nitraria retusa (Forssk.) Asch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Dryand.) Stearn 16 ചിത്രങ്ങൾ
Notoceras bicorne (Aiton) Amo 5 ചിത്രങ്ങൾ
Nucularia perrinii Batt. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia floribunda Benth. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Nyctanthes arbor-tristis L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea micrantha Guill. & Perr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm. f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea thermarum Eb. Fisch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides ezannoi Berhaut 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nypa fruticans Wurmb 27 ചിത്രങ്ങൾ
Oberonia disticha (Lam.) Schltr. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna atropurpurea DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna multiflora DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna ovata F. Hoffm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna pulchra Hook. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna schweinfurthiana F. Hoffm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ochradenus baccatus Delile 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum filamentosum Forssk. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum forsskaolii Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum kilimandscharicum Baker ex Gürke 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum lamiifolium Hochst. ex Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum minimum L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum tenuiflorum L. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 616 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema strictum (Nees) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe palustris (Chiov.) C. Norman 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 366 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 875 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera tetraptera Cav. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ogastemma pusillum (Coss. & Durieu ex Bonnet & Barratte) Brummitt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Olax dissitiflora Oliv. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Oldenlandia umbellata L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olyra latifolia L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalocarpum ahia A. Chev. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba dentata Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oncocalyx fischeri (Engl.) M. G. Gilbert 1 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 5915 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis sicula Guss. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina macrocarpa (L.) Urb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Operculina turpethum (L.) Silva Manso 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrestia hedysaroides (Willd.) Verdc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia cochenillifera (L.) Mill. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5401 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia vulgaris Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea dummeri (N.E. Br.) Bruyns 340 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea melanantha (Schltr.) Bruyns 2 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea schweinfurthii (A. Berger) Bruyns 98 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea variegata (L.) Haw. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum majorana L. 2947 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii S. Moore 66 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum trichocarpum (Taub.) Engl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1676 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon pallidus Royle ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon parvifolius Vatke 182 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon rubicundus (D. Don) Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza barthii A. Chev. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza glaberrima Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 2495 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Otomeria oculata S. Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Otoptera burchellii DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia alismoides (L.) Pers. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ottelia ulvifolia (Planch.) Walp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis barrelieri L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2009 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis obliquifolia Steud. ex A. Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oxygonum sinuatum (Hochst. & Steud. ex Meisn.) Dammer 65 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytenanthera abyssinica (A. Rich.) Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa engleri R. Fern. & A. Fern. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa sphaerocarpa R. Fern. & A. Fern. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lealii Welw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium saundersii N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus erosus (L.) Urb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota lagopus Mildbr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota pynaertii De Wild. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota schweinfurthii C.B. Clarke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium trianthum Herb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus odoratissimus L. f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 1056 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis 49 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum laetum Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum laxum Sw. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum maximum Jacq. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum trichoides Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum turgidum Forssk. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10525 ചിത്രങ്ങൾ
Pappea capensis Eckl. & Zeyh. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Parietaria mauritanica Durieu 8 ചിത്രങ്ങൾ
Parinari excelsa Sabine 26 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglandulosa Wight & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) R. Br. ex G. Don 37 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1449 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenium hysterophorus L. 808 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum paniculatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum urvillei Steud. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora biflora Lam. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 11994 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora capsularis L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cinnabarina Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coriacea Juss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2526 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora foetida L. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora racemosa Brot. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora serratifolia L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora trifasciata Lem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tripartita (Juss.) Poir. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 345 ചിത്രങ്ങൾ
Patellifolia procumbens (C. Sm.) A.J. Scott, Ford-Lloyd & J.T. Williams 15 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia pinnata L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta revoluta Hochst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia burchellii (DC.) R.A. Dyer 23 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia columella Cav. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia gallaensis Ulbr. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia propinqua Garcke 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia schimperiana Hochst. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pectis linifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pedalium murex L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pedilanthus tithymaloides (L.) A.Poit. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium alchemilloides (L.) L'Hér. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium boranense Friis & M. G. Gilbert 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium glechomoides A. Rich. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 5198 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium multibracteatum Hochst. ex A. Rich. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 1002 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium quinquelobatum Hochst. ex A. Rich. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. 2844 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) K. Heyne 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pemphis acidula J.R. Forst. & G. Forst. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum petiolare (Hochst.) Chiov. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macrophylla Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pentanisia ouranogyne S. Moore 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pentarrhinum gonoloboides (Schltr.) Liede 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pentarrhinum insipidum E. Mey. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pentatropis nivalis (J.F. Gmel.) D.V. Field & J.R.I. Wood 10 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia blanda (Jacq.) Kunth 12 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandiflora Haw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia tomentosa L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca angustifolia Labill. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5674 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 275 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross 21 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria decipiens (R. Br.) K. L. Wilson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1900 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 7022 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria strigosa (R. Br.) Nakai 10 ചിത്രങ്ങൾ
Petalidium englerianum (Schinz) C.B. Clarke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Petiveria alliacea L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1152 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 11898 ചിത്രങ്ങൾ
Phagnalon melanoleucum Webb 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2105 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 286 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche schultzii (Mutel) Pomel 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phenax sonneratii (Poir.) Wedd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera bussei (Harms) Schrire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera laxiflora (Guill. & Perr.) Roberty 11 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schrire 96 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1658 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 258 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix rupicola T. Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmanthera capitata (Spreng.) Balle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyla canescens (Kunth) Greene 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 195 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus fischeri Pax 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus suffrutescens Pax 19 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus tenellus Roxb. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocosmus africanus (Hook. f.) Klotzsch 4 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 713 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 2469 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 461 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15104 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 2099 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dodecandra L'Hér. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca octandra L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Picralima nitida (Stapf) T. Durand & H. Durand 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1763 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea urticifolia (L. f.) Blume 39 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma malabaricum (Roxb.) Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus pennatifolius Lem. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus Vahl 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta dioica (L.) Merr. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pimenta racemosa (Mill.) J. W. Moore 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus elliottii Engelm. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schltdl. & Cham. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Piper aduncum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Piper arboreum Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper betle L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Piper guineense Schumach. & Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper nigrum L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Piper sarmentosum Roxb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Piper umbellatum L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia aculeata L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Pisonia grandis R. Br. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia aethiopica Kokwaro 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 747 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ciliata Desf. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago ovata Forssk. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium angolense Welw. ex Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium stemaria (P. Beauv.) Desv. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 3246 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus caninus Roth 200 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus comosus Sims 63 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus lanuginosus (Hochst. ex Benth.) Agnew 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus longipes Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus minutiflorus Ryding 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus montanus Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus neochilus Schltr. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus ornatus Codd 171 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus prostratus Gürke 412 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus xylopodus Lukhoba & A.J. Paton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleurostylia opposita (Wall.) Alston 10 ചിത്രങ്ങൾ
Plicosepalus sagittifolius (Engl.) Danser 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea odorata (L.) Cass. 231 ചിത്രങ്ങൾ
Pluchea ovalis (Pers.) DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 7991 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 1564 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 3685 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus latifolius (Thunb.) R. Br. ex Mirb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus milanjianus Rendle 6 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2904 ചിത്രങ്ങൾ
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Pollichia campestris Aiton 14 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites 425 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea gayi Webb 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea linearifolia (DC.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpaea nivea (Aiton) Webb 35 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala arenaria Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paniculata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala persicariifolia DC. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala sadebeckiana Gürke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum plebeium R. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 586 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 56 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya cultriformis (Thouars) Lindl. ex Spreng. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya fractiflexa Summerh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polystachya fusiformis (Thouars) Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 9525 ചിത്രങ്ങൾ
Populus carolinensis Moench 7 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca foliosa Ker Gawl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 6620 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca quadrifida L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca wightiana Wall. ex Wight & Arn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Portulacaria afra Jacq. 4655 ചിത്രങ്ങൾ
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton crispus L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton fluitans Roth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton lucens L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton perfoliatus L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla hispanica Zimmeter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 8230 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 151 ചിത്രങ്ങൾ
Priva adhaerens (Forssk.) Chiov. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Priva curtisiae Kobuski 52 ചിത്രങ്ങൾ
Priva lappulacea (L.) Pers. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis africana (Guill. & Perr.) Taub. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis alba Griseb. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis cineraria (L.) Druce 23 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus africana (Hook. f.) Kalkman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb 61 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 7197 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus serotina Ehrh. 6169 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudocedrela kotschyi (Schweinf.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudoconyza viscosa (Mill.) D'Arcy 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolithos caput-viperae Lavranos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolithos horwoodii P.R.O. Bally & Lavranos 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolithos migiurtinus (Chiov.) P.R.O. Bally 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudomussaenda flava Verdc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudosopubia hildebrandtii (Vatke) Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudospondias microcarpa (A. Rich.) Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psiadia punctulata (DC.) Vatke 48 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium cattleianum Sabine 370 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guajava L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Psidium guineense Sw. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotrichum elliotii Baker & C.B. Clarke 36 ചിത്രങ്ങൾ
Psilotum nudum (L.) P. Beauv. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Psoralea pinnata L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria vogeliana Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax livida (Hiern) Bridson 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pteleopsis suberosa Engl. & Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pteranthus dichotomus Forssk. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus erinaceus Poir. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus officinalis Jacq. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pterogyne nitens Tul. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Pterolobium stellatum (Forssk.) Brenan 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pycnostachys urticifolia Hook. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers 1188 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria bibracteata (Baker) Cavaco 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pyrostria phyllanthoidea (Baill.) Bridson 138 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia amara L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Quassia undulata (Guill. & Perr.) D. Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 14081 ചിത്രങ്ങൾ
Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Radiola linoides Roth 120 ചിത്രങ്ങൾ
Ranalisma humile (Rich.) Hutch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Randonia africana Coss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus multifidus Forssk. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 1069 ചിത്രങ്ങൾ
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 39 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia africana Otedoh 2 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia australis Oberm. & Strey 10 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Raphia taedigera (Mart.) Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Raphionacme procumbens Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Raphionacme vignei E. A. Bruce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia vomitoria Afzel. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ravenala madagascariensis Sonn. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Rawsonia lucida Harv. & Sond. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia tingitana (L.) Roth 487 ചിത്രങ്ങൾ
Remirea maritima Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda odorata L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda villosa Coss. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus prinoides L'Hér. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus staddo A. Rich. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum obovatum Burch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum zambesiacum Baker 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mangle L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora mucronata Lam. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Rhizophora racemosa G. Mey. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoicissus revoilii Planch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhoicissus rhomboidea (E. Mey. ex Harv.) Planch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus angustifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rhus tripartita (Ucria) Grande 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora brownii Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora corymbosa (L.) Britton 12 ചിത്രങ്ങൾ
Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter 27 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia brasiliensis Gomes 120 ചിത്രങ്ങൾ
Richardia scabra L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Ricinus communis L. 8238 ചിത്രങ്ങൾ
Rivina humilis L. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea fischeri Pax 5 ചിത്രങ്ങൾ
Romulea linaresii Parl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rondeletia odorata Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 110 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 695 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa richardii Rehder 1 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 381 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia capensis Thunb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia globosa (Hochst.) Keay 7 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia longiflora Salisb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia urcelliformis (Hiern) Robyns 6 ചിത്രങ്ങൾ
Rottboellia cochinchinensis (Lour.) Clayton 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rotula aquatica Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rourea minor (Gaertn.) Alston 4 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tenuifolia d'Urv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus ellipticus Sm. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus niveus Thunb. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus rosifolius Sm. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia linearibracteolata Lindau 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia patula Jacq. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ruellia tuberosa L. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex abyssinicus Jacq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nepalensis Spreng. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex nervosus Vahl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sagittatus Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex usambarensis (Dammer) Dammer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ruppia maritima L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus aculeatus L. 6299 ചിത്രങ്ങൾ
Ruscus hypophyllum L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta chalepensis L. 886 ചിത്രങ്ങൾ
Ruta graveolens L. 2485 ചിത്രങ്ങൾ
Ruttya fruticosa Lindau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Rytigynia ruwenzoriensis (De Wild.) Robyns 1 ചിത്രങ്ങൾ
Saba senegalensis (A. DC.) Pichon 76 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum narenga (Nees ex Steud.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Saccharum officinarum L. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Sacciolepis indica (L.) Chase 6 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Salacia senegalensis (Lam.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Salicornia europaea L. 896 ചിത്രങ്ങൾ
Salix babylonica L. 4637 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola longifolia Forssk. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Salsola verticillata Schousb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora australis Schweick. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia aegyptiaca L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 452 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia farinacea Benth. 3693 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia involucrata Cav. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia leucantha Cav. 1556 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia microphylla Kunth 9777 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia misella Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia nilotica Juss. ex Jacq. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia occidentalis Sw. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia officinalis L. 8743 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia reflexa Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia tiliifolia Vahl 84 ചിത്രങ്ങൾ
Salvinia molesta D. S. Mitch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Samanea saman (Jacq.) Merr. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 6880 ചിത്രങ്ങൾ
Sanchezia parvibracteata Sprague & Hutch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sanicula europaea L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria aethiopica Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria bacularis Pfennig ex A.Butler & Jankalski 221 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria canaliculata Carrière 29 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria dawei Stapf 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria ehrenbergii Schweinf. ex Baker 96 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria hyacinthoides (L.) Druce 916 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria parva N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria senegambica Baker 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sansevieria zeylanica (L.) Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sapindus saponaria L. 311 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 11844 ചിത്രങ്ങൾ
Saraca indica L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Sarcocephalus latifolius (Sm.) E. A. Bruce 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sauromatum venosum (Dryand. ex Aiton) Kunth 98 ചിത്രങ്ങൾ
Sauropus androgynus (L.) Merr. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa africana L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 5982 ചിത്രങ്ങൾ
Scadoxus puniceus (L.) Friis & Nordal 18 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola plumieri (L.) Vahl 170 ചിത്രങ്ങൾ
Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus molle L. 4410 ചിത്രങ്ങൾ
Schinus terebinthifolius Raddi 493 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus arabicus Nees 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Schkuhria pinnata (Lam.) Thell. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Schlechterina mitostemmatoides Harms 3 ചിത്രങ്ങൾ
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 8 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenefeldia gracilis Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla 5 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla 34 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenoplectus scirpoides (Schrad.) Browning 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schoenus nigricans L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia capitata Bolle 71 ചിത്രങ്ങൾ
Schouwia purpurea (Forssk.) Schweinf. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Schrankia leptocarpa DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Schrebera alata (Hochst.) Welw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Schultesia stenophylla Mart. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Schumanniophyton problematicum (A. Chev.) Aubrév. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria gaertneri Raddi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria lithosperma (L.) Sw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Scleria secans (L.) Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerochiton harveyanus Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia zeyheri (Nees) Harv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Scoparia dulcis L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus muricatus L. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia arguta Sol. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Scutellaria arabica Jaub. & Spach 1 ചിത്രങ്ങൾ
Scutia myrtina (Burm. f.) Kurz 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sechium edule (Jacq.) Sw. 623 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum hispanicum L. 776 ചിത്രങ്ങൾ
Seetzenia lanata (Willd.) Bullock 31 ചിത്രങ്ങൾ
Sehima nervosum (Rottler) Stapf 92 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio barbertonicus Klatt 478 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio deltoideus Less. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio gallicus Vill. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lyratus Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio macroglossus DC. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio madagascariensis Poir. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio maranguensis O. Hoffm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio mohavensis A. Gray 11 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio oxyriifolius DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio purpureus L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio rhammatophyllus Mattf. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio speciosus Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio syringifolius O. Hoffm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio tamoides DC. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 6884 ചിത്രങ്ങൾ
Senna alata (L.) Roxb. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby 40 ചിത്രങ്ങൾ
Senna occidentalis (L.) Link 732 ചിത്രങ്ങൾ
Senna petersiana (Bolle) Lock 48 ചിത്രങ്ങൾ
Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby 43 ചിത്രങ്ങൾ
Senna sophera (L.) Roxb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby 10 ചിത്രങ്ങൾ
Senna tora (L.) Roxb. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Sericocomopsis hildebrandtii Schinz 54 ചിത്രങ്ങൾ
Seriphium plumosum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamothamnus rivae Engl. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum alatum Thonn. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum angolense Welw. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum indicum L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamum radiatum Schumach. & Thonn. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania cannabina (Retz.) Pers. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania grandiflora (L.) Pers. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania punicea (Cav.) Benth. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania rostrata Bremek. & Oberm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sesbania virgata (Cav.) Pers. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 640 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria barbata (Lam.) Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria geminata (Forssk.) Veldkamp 4 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P. Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria palmifolia (J. König) Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen 42 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria poiretiana (Schult.) Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1896 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria sulcata Raddi 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sibthorpia europaea L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Sida alba L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Sida linifolia Juss. ex Cav. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Sida ovata Forssk. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sida schimperiana Hochst. ex A. Rich. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sida tenuicarpa Vollesen 57 ചിത്രങ്ങൾ
Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sigesbeckia orientalis L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Silene armeria L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Silene undulata Aiton 9 ചിത്രങ്ങൾ
Silene villosa Forssk. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 6317 ചിത്രങ്ങൾ
Simmondsia chinensis (Link) C. K. Schneid. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium erysimoides Desf. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4261 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Smeathmannia laevigata Sol. ex R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax anceps Willd. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 4947 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra grandiflora Sw. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Solandra guttata D. Don 27 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aculeastrum Dunal 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aculeatissimum Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum aethiopicum L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum agnewiorum Voronts. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum anguivi Lam. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum arundo Mattei 32 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum atropurpureum Schrank 10 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum campylacanthum A. Rich. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum capsicoides All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chrysotrichum Schltdl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum coagulans Forssk. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 1174 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum erianthum D. Don 97 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum giganteum Jacq. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum hastifolium Hochst. ex Dunal 32 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum incanum L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lichtensteinii Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum macrocarpon L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mammosum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum marginatum L. f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum mauritianum Scop. 1121 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum melongena L. 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum muricatum Aiton 217 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigriviolaceum Bitter 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum phoxocarpum Voronts. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum pseudocapsicum L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum quitoense Lam. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum rugosum Dunal 9 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum scabrum Mill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum seaforthianum Andrews 225 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sisymbriifolium Lam. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum torvum Sw. 710 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6814 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum viarum Dunal 136 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum virginianum L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wendlandii Hook. f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum wrightii Benth. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Solenangis aphylla (Thouars) Summerh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Solenostemma arghel (Delile) Hayne 23 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus daltonii Webb 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9039 ചിത്രങ്ങൾ
Sonneratia alba Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora davidii (Franch.) Pavol. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sophora secundiflora (Ortega) DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum arundinaceum (Desv.) Stapf 16 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2122 ചിത്രങ്ങൾ
Spartina maritima (Curtis) Fernald 100 ചിത്രങ്ങൾ
Spartium junceum L. 4428 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia marina (L.) Besser 47 ചിത്രങ്ങൾ
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl 21 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce assurgens Ruiz & Pav. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce filituba (K. Schum.) Verdc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce hispida L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce latifolia Aubl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce pusilla Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Spermacoce verticillata L. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus senegalensis DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus steetzii Oliv. & Hiern 5 ചിത്രങ്ങൾ
Sphaeranthus suaveolens (Forssk.) DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenocentrum jollyanum Pierre 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spigelia anthelmia L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Spirostachys africana Sond. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias cytherea Sonn. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias mombin L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias pinnata (L. f.) Kurz 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spondias purpurea L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay 7 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus agrostoides Chiov. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus consimilis Fresen. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus discosporus Nees 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus fimbriatus (Trin.) Nees 21 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pellucidus Hochst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus pyramidalis P. Beauv. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus stapfianus Gand. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus tenuissimus (Mart. ex Schrank) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Sprekelia formosissima (L.) Herb. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 256 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta indica (L.) Vahl 85 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 832 ചിത്രങ്ങൾ
Stachytarpheta urticifolia Sims 96 ചിത്രങ്ങൾ
Stangeria eriopus (Kunze) Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Stapelia gigantea N.E. Br. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 8625 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria nemorum L. 1008 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria pallida (Dumort.) Piré 92 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum dimidiatum (L.) Brongn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 313 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia appendiculata K. Schum. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia foetida L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rogersii N.E. Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia setigera Delile 19 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia tragacantha Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Stipagrostis obtusa (Delile) Nees 5 ചിത്രങ്ങൾ
Stipagrostis vulnerans (Trin. & Rupr.) De Winter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia nicolai Regel & Körn. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Strelitzia reginae Banks 2875 ചിത്രങ്ങൾ
Streptocarpus caulescens Vatke 6 ചിത്രങ്ങൾ
Streptocarpus nobilis C.B. Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Streptocarpus saxorum Engl. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers 235 ചിത്രങ്ങൾ
Striga asiatica (L.) Kuntze 101 ചിത്രങ്ങൾ
Striga gesnerioides (Willd.) Vatke 24 ചിത്രങ്ങൾ
Striga hermonthica (Delile) Benth. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus hispidus DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus preussii Engl. & Pax 7 ചിത്രങ്ങൾ
Strophanthus speciosus (Ward & Harv.) Reber 22 ചിത്രങ്ങൾ
Struchium sparganophorum (L.) Kuntze 19 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos henningsii Gilg 4 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos madagascariensis Poir. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos pungens Soler. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Stuckenia pectinata (L.) Börner 76 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes fruticosa (Retz.) Alston 14 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Stylosanthes humilis Kunth 46 ചിത്രങ്ങൾ
Styphnolobium japonicum (L.) Schott 861 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda aegyptiaca (Hasselq.) Zohary 21 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda ifniensis Caball. ex Maire 7 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda maritima (L.) Dumort. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Suaeda vermiculata Forssk. ex J.F. Gmel. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa trichotocephala Baksay 15 ചിത്രങ്ങൾ
Suregada zanzibariensis Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Suriana maritima L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia humilis Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia macrophylla King 35 ചിത്രങ്ങൾ
Swietenia mahagoni (L.) Jacq. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Symphonia globulifera L. f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom 5 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 14377 ചിത്രങ്ങൾ
Syncarpia glomulifera (Sm.) Nied. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell 85 ചിത്രങ്ങൾ
Synsepalum stipulatum (Radlk.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy 1 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cumini (L.) Skeels 805 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium jambos (L.) Alston 966 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L. M. Perry 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla (DC.) Britton 317 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana africana Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana crassa Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans Stapf 159 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pachysiphon Stapf 18 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana pandacaqui Lam. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana stapfiana Britten 56 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernanthe iboga Baill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tacazzea apiculata Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes erecta L. 6735 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes patula L. 3981 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum caffrum (Thunb.) Eckl. & Zeyh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 1389 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum portulacifolium (Forssk.) Asch. ex Schweinf. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Talinum triangulare (Jacq.) Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarindus indica L. 1117 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix amplexicaulis Ehrenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix canariensis Willd. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Tamarix senegalensis DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus bangwensis (Engl. & K. Krause) Danser 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus belvisii (DC.) Danser 20 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus globiferus (A. Rich.) Tiegh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus oleifolius (J.C. Wendl.) Danser 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tapinanthus pentagonia (DC.) Tiegh. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tarrietia utilis (Sprague) Sprague 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Tecomella undulata (Sm.) Seem. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Tectona grandis L. f. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Telfairia occidentalis Hook. f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia hildebrandtii Vatke 10 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia noctiflora Bojer ex Baker 46 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia subtriflora Hochst. ex Baker 46 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia vogelii Hook. f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia avicennioides Guill. & Perr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia brownii Fresen. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia catappa L. 1711 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia chebula Retz. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia ivorensis A. Chev. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia laxiflora Engl. & Diels 4 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia macroptera Guill. & Perr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia mantaly H. Perrier 30 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia phanerophlebia Engl. & Diels 31 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia prunioides M. A. Lawson 49 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia sericea Burch. ex DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia superba Engl. & Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera boiviniana Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Tetracera potatoria Afzel. ex G. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd 388 ചിത്രങ്ങൾ
Tetradenia urticifolia (Baker) Phillipson 40 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraena fontanesii (Webb & Berthel.) Beier & Thulin 118 ചിത്രങ്ങൾ
Tetraena simplex (L.) Beier & Thulin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia acanthocarpa Adamson 14 ചിത്രങ്ങൾ
Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze 383 ചിത്രങ്ങൾ
Tetrapogon villosus Desf. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium capitatum L. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Thalia geniculata L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Themeda triandra Forssk. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Theobroma cacao L. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium stuhlmannii Engl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Thespesia populneoides (Roxb.) Kostel. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Thilachium africanum Lour. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi alliaceum L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Thonningia sanguinea Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia alata Bojer ex Sims 2818 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia battiscombei Turrill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson 101 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia fragrans Roxb. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia guerkeana Lindau 12 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laevis Nees 149 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia laurifolia Lindl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Thunbergia natalensis Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea antiatlantica Maire 3 ചിത്രങ്ങൾ
Thymus vulgaris L. 7454 ചിത്രങ്ങൾ
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn. 2333 ചിത്രങ്ങൾ
Tinnea aethiopica Kotschy ex Hook. f. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Tinospora bakis (A. Rich.) Miers 4 ചിത്രങ്ങൾ
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray 214 ചിത്രങ്ങൾ
Toddalia asiatica (L.) Lam. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia fournieri Linden ex E. Fourn. 904 ചിത്രങ്ങൾ
Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 6446 ചിത്രങ്ങൾ
Trachynia distachya (L.) Link 28 ചിത്രങ്ങൾ
Trachyspermum ammi (L.) Sprague ex Turrill 8 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia fluminensis Vell. 4863 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt 819 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia spathacea Sw. 3570 ചിത്രങ്ങൾ
Tradescantia zebrina Heynh. ex Bosse 182 ചിത്രങ്ങൾ
Traganum moquinii Webb ex Moq. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Tragia subsessilis Pax 61 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus berteronianus Schult. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Trema orientalis (L.) Blume 144 ചിത്രങ്ങൾ
Triadica sebifera (L.) Small 464 ചിത്രങ്ങൾ
Trianthema portulacastrum L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia dregeana Sond. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma africanum (L.) R. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma calcaratum Coss. ex Batt. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma indicum (L.) Lehm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Trichodesma marsabiticum Brummitt 103 ചിത്രങ്ങൾ
Trichosanthes cucumerina L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Trichostachys aurea Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tridax procumbens L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium alexandrinum L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2805 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 691 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9851 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 929 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium usambarense Taub. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella anguina Delile 14 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella glabra Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Trilepisium madagascariense DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Tripteris vaillantii Decne. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20228 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum durum Desf. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum monococcum L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum polonicum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum spelta L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta annua L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Triumfetta rhomboidea Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Tropaeolum majus L. 8024 ചിത്രങ്ങൾ
Tulbaghia alliacea L. f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina corymbosa (L.) Raf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Turbina stenosiphon (Hallier f.) A. Meeuse 24 ചിത്രങ്ങൾ
Turnera ulmifolia L. 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea heterophylla Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea obtusifolia Hochst. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Turraea parvifolia Deflers 16 ചിത്രങ്ങൾ
Typha capensis (Rohrb.) N.E. Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Typha domingensis Pers. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Typha latifolia L. 2652 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium roxburghii Schott 14 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonium trilobatum (L.) Schott 16 ചിത്രങ്ങൾ
Typhonodorum lindleyanum Schott 31 ചിത്രങ്ങൾ
Uapaca togoensis Pax 17 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus botryoides Hochst. ex A. Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus schmidtii Bolle 2 ചിത്രങ്ങൾ
Uraria picta (Jacq.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urera oblongifolia Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa mosambicensis (Hack.) Dandy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa panicoides P. Beauv. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Urochloa reptans (L.) Stapf 4 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 11283 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica massaica Mildbr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 2547 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia bisquamata Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia foliosa L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia gibba L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia inflexa Forssk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia intermedia Hayne 66 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia juncea Vahl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia simulans Pilg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia stellaris L. f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia striatula Sm. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Utricularia subulata L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Uvaria chamae P. Beauv. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Uvariodendron kirkii Verdc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vahlia digyna (Retz.) Kuntze 5 ചിത്രങ്ങൾ
Valantia hispida L. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Vallaris solanacea (Roth) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vallisneria spiralis L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Vandellia diffusa L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla imperialis Kraenzl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla planifolia Andrews 111 ചിത്രങ്ങൾ
Vanilla polylepis Summerh. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris reflexa I. Verd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris sansibarensis (Engl.) Mziray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris simplicifolia (Engl.) Mziray 25 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris trichocarpa (Engl.) Mziray 7 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum brevipedicellatum (Engl.) Hub.-Mor. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinaiticum Benth. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 14767 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena bonariensis L. 6300 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena brasiliensis Vell. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena rigida Spreng. 2954 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena supina L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw 23 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica abyssinica Fresen. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica anagallis-aquatica L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 2074 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica beccabunga L. 1750 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica glandulosa Hochst. ex Benth. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 10652 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia ervilia (L.) Willd. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 3683 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1350 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia narbonensis L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia pannonica Crantz 385 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna luteola (Jacq.) Benth. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna marina (Burm.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna mungo (L.) Hepper 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna trilobata (L.) Verdc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 10522 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum continuum E. Mey. ex Sprague 6 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum fischeri Engl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum triflorum DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum tuberculatum A. Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Visnaga daucoides Gaertn. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex agnus-castus L. 4618 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex doniana Sweet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex ferruginea Schumach. & Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex keniensis Turrill 3 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex negundo L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pooara Corbishley 19 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga africana Stapf 1 ചിത്രങ്ങൾ
Voacanga thouarsii Roem. & Schult. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria eriophylla (Gürke) Mabb. & Y.W. Yuan 36 ചിത്രങ്ങൾ
Volkameria inermis L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria boranensis (Cufod.) Wagenitz 17 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria crupinoides (Desf.) Maire 8 ചിത്രങ്ങൾ
Volutaria muricata (L.) Maire 10 ചിത്രങ്ങൾ
Wahlenbergia silenoides Hochst. ex A. Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Waltheria indica L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Washingtonia robusta H. Wendl. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Welwitschia mirabilis Hook. f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Wigandia urens (Ruiz & Pav.) Kunth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Withania somnifera (L.) Dunal 390 ചിത്രങ്ങൾ
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Woodfordia fruticosa (L.) Kurz 36 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 709 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3895 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthocercis zambesiaca (Baker) Dumaz-le-Grand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 713 ചിത്രങ്ങൾ
Xerochrysum bracteatum (Vent.) Tzvelev 437 ചിത്രങ്ങൾ
Xerophyta retinervis Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xerophyta viscosa Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Xylocarpus granatum J. König 7 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia acutiflora (Dunal) A. Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Xylopia aethiopica (Dunal) A. Rich. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris barteri N.E. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Xyris filiformis Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Youngia japonica (L.) DC. 721 ചിത്രങ്ങൾ
Yucca gloriosa L. 6593 ചിത്രങ്ങൾ
Zaluzianskya capensis (L.) Walp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. 6073 ചിത്രങ്ങൾ
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 6284 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum usambarense (Engl.) Kokwaro 6 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum zanthoxyloides (Lam.) Zepern. & Timler 20 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23305 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes candida (Lindl.) Herb. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Zephyranthes citrina Baker 91 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber officinale Roscoe 431 ചിത്രങ്ങൾ
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia elegans Jacq. 3261 ചിത്രങ്ങൾ
Zinnia peruviana (L.) L. 1457 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mauritiana Lam. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus rivularis Codd 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus spina-christi (L.) Desf. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Zornia glochidiata Rchb. ex DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia japonica Steud. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Zoysia matrella (L.) Merr. 10 ചിത്രങ്ങൾ