Przydatne rośliny Rośliny uprawne i ozdobne Explorer

Cedrela odorata L. VU

Cedrzyk wonny
Meliaceae 152 88 Obserwacje
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata