Träd i Södra Afrika Inhemska träd i Södra Afrika Utforska

Ochna serrulata Walp. LC

Mussepiggbuske
Ochnaceae 485 335 Iakttagelser
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata