Ордеса Растения на Национален парк Ордеса Разгледай

Abies

Abies

3677 2559 Наблюдения
видове 1
Acer

Acer

38 866 30 206 Наблюдения
видове 4
Amelanchier

Amelanchier

5781 4277 Наблюдения
видове 1
Arbutus

Arbutus

13 454 10 350 Наблюдения
видове 1
Arctostaphylos

Arctostaphylos

1908 1394 Наблюдения
видове 1
Asparagus

Asparagus

3462 2838 Наблюдения
видове 1
Atropa

Atropa

57 36 Наблюдения
видове 1
Berberis

Berberis

4739 3555 Наблюдения
видове 1
Betula

Betula

15 096 10 659 Наблюдения
видове 2
Bryonia

Bryonia

6998 4984 Наблюдения
видове 1
Buxus

Buxus

8892 6964 Наблюдения
видове 1
Calluna

Calluna

8294 6599 Наблюдения
видове 1
Castanea

Castanea

12 999 10 237 Наблюдения
видове 1
Celtis

Celtis

10 110 7592 Наблюдения
видове 1
Clematis

Clematis

18 907 15 023 Наблюдения
видове 2
Colutea

Colutea

3114 2255 Наблюдения
видове 1
Cornus

Cornus

25 710 20 270 Наблюдения
видове 1
Corylus

Corylus

20 260 16 263 Наблюдения
видове 1
Cotoneaster

Cotoneaster

904 548 Наблюдения
видове 2
Crataegus

Crataegus

24 221 18 846 Наблюдения
видове 1
Daphne

Daphne

3556 2833 Наблюдения
видове 1
Dioscorea

Dioscorea

4958 3779 Наблюдения
видове 1
Eupatorium

Eupatorium

19 250 14 817 Наблюдения
видове 1
Euphorbia

Euphorbia

11 024 8830 Наблюдения
видове 1
Fagus

Fagus

26 697 20 883 Наблюдения
видове 1
Ficus

Ficus

13 504 11 341 Наблюдения
видове 1
Frangula

Frangula

84 58 Наблюдения
видове 1
Fraxinus

Fraxinus

30 978 23 329 Наблюдения
видове 2
Genista

Genista

4358 3201 Наблюдения
видове 3
Hedera

Hedera

23 144 19 619 Наблюдения
видове 1
Hippocrepis

Hippocrepis

3319 2423 Наблюдения
видове 1
Hippophae

Hippophae

3234 2452 Наблюдения
видове 1
Humulus

Humulus

9188 7369 Наблюдения
видове 1
Ilex

Ilex

14 815 11 828 Наблюдения
видове 1
Juglans

Juglans

17 397 13 411 Наблюдения
видове 1
Juniperus

Juniperus

17 482 12 927 Наблюдения
видове 3
Lonicera

Lonicera

18 954 13 921 Наблюдения
видове 6
Malus

Malus

6312 4546 Наблюдения
видове 1
Ononis

Ononis

7949 5373 Наблюдения
видове 7
Phillyrea

Phillyrea

3245 2472 Наблюдения
видове 1
Pinus

Pinus

16 378 10 852 Наблюдения
видове 3
Pistacia

Pistacia

5539 4054 Наблюдения
видове 1
Populus

Populus

19 745 14 481 Наблюдения
видове 2
Prunus

Prunus

89 203 67 389 Наблюдения
видове 6
Pyrus

Pyrus

9587 7132 Наблюдения
видове 1
Quercus

Quercus

29 626 21 292 Наблюдения
видове 4
Rhamnus

Rhamnus

16 098 11 995 Наблюдения
видове 5
Rhododendron

Rhododendron

7588 6121 Наблюдения
видове 1
Ribes

Ribes

2029 1491 Наблюдения
видове 1
Rosa

Rosa

38 287 29 432 Наблюдения
видове 18
Loading...