Ордеса Растения на Национален парк ОрдесаРазгледай

Acer campestre L.LCСлабо засегнат

Невярно Maple
17 660 14 029 Наблюдения
Sapindaceae
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L.LCСлабо засегнат

Маклен
3783 2858 Наблюдения
Sapindaceae
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer opalus Mill.LCСлабо засегнат

Клен
2336 1761 Наблюдения
Sapindaceae
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer platanoides L.LCСлабо засегнат

Шестил
15 122 11 585 Наблюдения
Sapindaceae
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Amelanchier ovalis Medik.

Обикновената ирга
5781 4277 Наблюдения
Rosaceae
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis
Amelanchier ovalis

Arbutus unedo L.LCСлабо засегнат

Кумарка
13 482 10 369 Наблюдения
Ericaceae
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Мечо грозде
1908 1395 Наблюдения
Ericaceae
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Asparagus acutifolius L.LCСлабо засегнат

Бодлива зайча сянка
3475 2847 Наблюдения
Asparagaceae
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius
Asparagus acutifolius

Atropa belladonna L.

 
57 36 Наблюдения
Solanaceae
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna
Atropa belladonna

Berberis vulgaris L.

Обикновен кисел трън
4741 3557 Наблюдения
Berberidaceae
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris
Berberis vulgaris

Betula pendula RothLCСлабо засегнат

Бяла бреза
10 575 7293 Наблюдения
Betulaceae
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh.LCСлабо засегнат

Космата бреза
4571 3407 Наблюдения
Betulaceae
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Bryonia cretica L.

 
7004 4989 Наблюдения
Cucurbitaceae
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica
Bryonia cretica

Calluna vulgaris (L.) Hull

Обикновена калуна
8316 6619 Наблюдения
Ericaceae
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris

Castanea sativa Mill.LCСлабо засегнат

Сладък кестен
13 006 10 243 Наблюдения
Fagaceae
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa
Castanea sativa

Celtis australis L.LCСлабо засегнат

Копривка
10 117 7599 Наблюдения
Cannabaceae
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis
Celtis australis

Clematis recta L.

Прав повет
747 542 Наблюдения
Ranunculaceae
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta
Clematis recta

Clematis vitalba L.

Обикновен повет
18 189 14 508 Наблюдения
Ranunculaceae
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Colutea arborescens L.

Плюскач
3114 2255 Наблюдения
Fabaceae
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens
Colutea arborescens

Cornus sanguinea L.

Кучи дрян
25 731 20 293 Наблюдения
Cornaceae
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea
Cornus sanguinea

Corylus avellana L.LCСлабо засегнат

Обикновена леска
20 321 16 309 Наблюдения
Betulaceae
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana
Corylus avellana

Cotoneaster integerrimus Medik.

Целокраен котонеастер
779 490 Наблюдения
Rosaceae
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster integerrimus

Cotoneaster tomentosus Lindl.

 
127 60 Наблюдения
Rosaceae
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus
Cotoneaster tomentosus

Crataegus monogyna Jacq.LCСлабо засегнат

Глог
24 237 18 857 Наблюдения
Rosaceae
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Crataegus monogyna

Daphne laureola L.

Лаврово бясно дърво
3596 2865 Наблюдения
Thymelaeaceae
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola
Daphne laureola

Eupatorium cannabinum L.

Див коноп
19 272 14 837 Наблюдения
Asteraceae
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum
Eupatorium cannabinum

Euphorbia characias L.

Средиземноморска млечка
11 109 8900 Наблюдения
Euphorbiaceae
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Fagus sylvatica L.LCСлабо засегнат

Обикновен бук
26 734 20 917 Наблюдения
Fagaceae
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica

Ficus carica L.LCСлабо засегнат

Смокиня
13 524 11 359 Наблюдения
Moraceae
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica
Ficus carica

Frangula dodonei Ard.

 
84 58 Наблюдения
Rhamnaceae
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei
Frangula dodonei

Fraxinus angustifolia VahlLCСлабо засегнат

Полски ясен
8750 6209 Наблюдения
Oleaceae
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia

Fraxinus excelsior L.NTПочти застрашен

Планински ясен
22 266 17 154 Наблюдения
Oleaceae
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior

Genista horrida (Vahl) DC.

 
277 154 Наблюдения
Fabaceae
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida
Genista horrida

Genista scorpius (L.) DC.

 
2782 2148 Наблюдения
Fabaceae
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius
Genista scorpius

Hedera helix L.

Обикновен бръшлян
23 223 19 667 Наблюдения
Araliaceae
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix
Hedera helix

Hippocrepis emerus (L.) Lassen

 
3329 2429 Наблюдения
Fabaceae
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus
Hippocrepis emerus

Hippophae rhamnoides L.LCСлабо засегнат

Облепиха
3241 2462 Наблюдения
Elaeagnaceae
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides
Hippophae rhamnoides

Humulus lupulus L.

Обикновен хмел
9197 7376 Наблюдения
Cannabaceae
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus
Humulus lupulus

Juglans regia L.LCСлабо засегнат

Обикновен орех
17 410 13 422 Наблюдения
Juglandaceae
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia

Juniperus communis L.LCСлабо засегнат

Обикновена хвойна
8003 6245 Наблюдения
Cupressaceae
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis
Juniperus communis

Juniperus oxycedrus L.LCСлабо засегнат

Червена хвойна
6254 4497 Наблюдения
Cupressaceae
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea L.LCСлабо засегнат

Червеноплодна хвойна
3283 2230 Наблюдения
Cupressaceae
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea
Juniperus phoenicea

Lonicera alpigena L.LCСлабо засегнат

Алпийски орлови нокти
1129 730 Наблюдения
Caprifoliaceae
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena
Lonicera alpigena

Lonicera etrusca Santi

 
4184 3182 Наблюдения
Caprifoliaceae
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca
Lonicera etrusca

Lonicera implexa Aiton

 
3293 2416 Наблюдения
Caprifoliaceae
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Lonicera implexa
Loading...