Световна флора Видове от световната флора Разгледай

Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum
Craterostigma pumilum