Ordesa Plantes del Parc Nacional d'Ordesa Explorar

Abies alba Mill. 2322 imatges
Acer campestre L. 10809 imatges
Acer monspessulanum L. 2087 imatges
Acer opalus Mill. 1558 imatges
Acer platanoides L. 9422 imatges
Amelanchier ovalis Medik. 3344 imatges
Arbutus unedo L. 8731 imatges
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 imatges
Asparagus acutifolius L. 1954 imatges
Atropa belladonna L. 2279 imatges
Berberis vulgaris L. 2753 imatges
Betula pendula Roth 7395 imatges
Betula pubescens Ehrh. 1413 imatges
Bryonia cretica L. 4589 imatges
Buxus sempervirens L. 5823 imatges
Calluna vulgaris (L.) Hull 4813 imatges
Castanea sativa Mill. 7945 imatges
Celtis australis L. 6153 imatges
Clematis recta L. 372 imatges
Clematis vitalba L. 11491 imatges
Colutea arborescens L. 1843 imatges
Cornus sanguinea L. 15819 imatges
Corylus avellana L. 12281 imatges
Cotoneaster integerrimus Medik. 394 imatges
Cotoneaster tomentosus Lindl. 60 imatges
Crataegus monogyna Jacq. 19615 imatges
Daphne laureola L. 2050 imatges
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3004 imatges
Eupatorium cannabinum L. 11841 imatges
Euphorbia characias L. 6577 imatges
Fagus sylvatica L. 15572 imatges
Ficus carica L. 8257 imatges
Frangula dodonei Ard. 2416 imatges
Fraxinus angustifolia Vahl 4263 imatges
Fraxinus excelsior L. 14232 imatges
Genista hispanica L. 723 imatges
Genista horrida (Vahl) DC. 215 imatges
Genista scorpius (L.) DC. 1862 imatges
Hedera helix L. 17531 imatges
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 1980 imatges
Hippophae rhamnoides L. 1464 imatges
Humulus lupulus L. 5189 imatges
Ilex aquifolium L. 8824 imatges
Juglans regia L. 10006 imatges
Juniperus communis L. 4568 imatges
Juniperus oxycedrus L. 3473 imatges
Juniperus phoenicea L. 1753 imatges
Lonicera alpigena L. 622 imatges
Lonicera etrusca Santi 2813 imatges
Lonicera implexa Aiton 1867 imatges
Lonicera nigra L. 450 imatges
Lonicera pyrenaica L. 169 imatges
Lonicera xylosteum L. 5703 imatges
Malus sylvestris Mill. 3692 imatges
Ononis aragonensis Asso 3 imatges
Ononis cristata Mill. 238 imatges
Ononis minutissima L. 534 imatges
Ononis natrix L. 1305 imatges
Ononis pusilla L. 145 imatges
Ononis spinosa L. 2658 imatges
Ononis striata Gouan 44 imatges
Phillyrea latifolia L. 1427 imatges
Pinus mugo Turra 1833 imatges
Pinus nigra Arnold 1247 imatges
Pinus sylvestris L. 5947 imatges
Pistacia terebinthus L. 3015 imatges
Populus nigra L. 9093 imatges
Populus tremula L. 3548 imatges
Prunus avium (L.) L. 12623 imatges
Prunus domestica L. 9563 imatges
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 3786 imatges
Prunus mahaleb L. 3402 imatges
Prunus padus L. 6805 imatges
Prunus spinosa L. 18534 imatges
Pyrus communis L. 5635 imatges
Quercus coccifera L. 2887 imatges
Quercus ilex L. 8720 imatges
Quercus petraea Liebl. 963 imatges
Quercus pubescens Willd. 4096 imatges
Rhamnus alaternus L. 4860 imatges
Rhamnus alpina L. 562 imatges
Rhamnus cathartica L. 2961 imatges
Rhamnus pumila Turra 229 imatges
Rhamnus saxatilis Jacq. 304 imatges
Rhododendron ferrugineum L. 5038 imatges
Ribes alpinum L. 1016 imatges
Rosa agrestis Savi 863 imatges
Rosa arvensis Huds. 1314 imatges
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 imatges
Rosa canina L. 15853 imatges
Rosa coriifolia Fr. 4 imatges
Rosa corymbifera Borkh. 168 imatges
Rosa dumalis Bechst. 23 imatges
Rosa elliptica Tausch 35 imatges
Rosa ferruginea Vill. 365 imatges
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 270 imatges
Rosa pendulina L. 2647 imatges
Rosa pouzinii Tratt. 107 imatges
Rosa rubiginosa L. 1491 imatges
Rosa sicula Tratt. 7 imatges
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 24 imatges
Rosa tomentosa Sm. 160 imatges
Rosa villosa L. 338 imatges
Rosa vosagiaca Desp. 144 imatges
Rosa x andegavensis Bastard 5 imatges
Rosmarinus officinalis L. 10799 imatges
Rubia peregrina L. 1994 imatges
Rubus caesius L. 4923 imatges
Rubus idaeus L. 5155 imatges
Rubus saxatilis L. 584 imatges
Rubus ulmifolius Schott 7754 imatges
Salix alba L. 6051 imatges
Salix atrocinerea Brot. 1374 imatges
Salix bicolor Willd. 55 imatges
Salix caprea L. 6956 imatges
Salix daphnoides Vill. 69 imatges
Salix eleagnos Scop. 1476 imatges
Salix fragilis L. 223 imatges
Salix herbacea L. 204 imatges
Salix purpurea L. 1493 imatges
Salix pyrenaica Gouan 120 imatges
Salix reticulata L. 256 imatges
Salix retusa L. 275 imatges
Sambucus ebulus L. 5086 imatges
Sambucus nigra L. 19677 imatges
Sambucus racemosa L. 4014 imatges
Smilax aspera L. 3640 imatges
Solidago virgaurea L. 3964 imatges
Sorbus aria (L.) Crantz 4740 imatges
Sorbus aucuparia L. 10311 imatges
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 379 imatges
Sorbus hybrida L. 19 imatges
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 1871 imatges
Sorbus torminalis (L.) Crantz 2257 imatges
Taxus baccata L. 7713 imatges
Tilia platyphyllos Scop. 8114 imatges
Ulmus glabra Huds. 2221 imatges
Vaccinium myrtillus L. 2787 imatges
Vaccinium uliginosum L. 675 imatges
Viburnum lantana L. 8116 imatges
Viburnum tinus L. 12695 imatges