Ordesa Plantes del Parc Nacional d'OrdesaExplorar

Abies alba Mill.3748 imatges
Acer campestre L.17979 imatges
Acer monspessulanum L.3825 imatges
Acer opalus Mill.2340 imatges
Acer platanoides L.15661 imatges
Amelanchier ovalis Medik.5987 imatges
Arbutus unedo L.13623 imatges
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.1946 imatges
Asparagus acutifolius L.3572 imatges
Atropa belladonna L.60 imatges
Berberis vulgaris L.4814 imatges
Betula pendula Roth10748 imatges
Betula pubescens Ehrh.4830 imatges
Bryonia cretica L.7108 imatges
Buxus sempervirens L.9192 imatges
Calluna vulgaris (L.) Hull8421 imatges
Castanea sativa Mill.13116 imatges
Celtis australis L.10264 imatges
Clematis recta L.772 imatges
Clematis vitalba L.18393 imatges
Colutea arborescens L.3164 imatges
Cornus sanguinea L.26065 imatges
Corylus avellana L.20640 imatges
Cotoneaster integerrimus Medik.789 imatges
Cotoneaster tomentosus Lindl.127 imatges
Crataegus monogyna Jacq.24448 imatges
Daphne laureola L.3752 imatges
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin5094 imatges
Eupatorium cannabinum L.19392 imatges
Euphorbia characias L.11751 imatges
Fagus sylvatica L.27153 imatges
Ficus carica L.13813 imatges
Frangula dodonei Ard.85 imatges
Fraxinus angustifolia Vahl8993 imatges
Fraxinus excelsior L.22619 imatges
Genista hispanica L.1352 imatges
Genista horrida (Vahl) DC.278 imatges
Genista scorpius (L.) DC.2925 imatges
Hedera helix L.23525 imatges
Hippocrepis emerus (L.) Lassen3679 imatges
Hippophae rhamnoides L.3352 imatges
Humulus lupulus L.9323 imatges
Ilex aquifolium L.15218 imatges
Juglans regia L.17681 imatges
Juniperus communis L.8166 imatges
Juniperus oxycedrus L.6413 imatges
Juniperus phoenicea L.3363 imatges
Lonicera alpigena L.1145 imatges
Lonicera etrusca Santi4237 imatges
Lonicera implexa Aiton3390 imatges
Lonicera nigra L.768 imatges
Lonicera pyrenaica L.288 imatges
Lonicera xylosteum L.9451 imatges
Malus sylvestris Mill.6362 imatges
Ononis aragonensis Asso33 imatges
Ononis cristata Mill.345 imatges
Ononis minutissima L.851 imatges
Ononis natrix L.2094 imatges
Ononis pusilla L.238 imatges
Ononis spinosa L.4364 imatges
Ononis striata Gouan86 imatges
Phillyrea latifolia L.3428 imatges
Pinus mugo Turra4127 imatges
Pinus nigra Arnold2838 imatges
Pinus sylvestris L.9905 imatges
Pistacia terebinthus L.5678 imatges
Populus nigra L.13621 imatges
Populus tremula L.6538 imatges
Prunus avium (L.) L.19587 imatges
Prunus domestica L.16545 imatges
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb7623 imatges
Prunus mahaleb L.6426 imatges
Prunus padus L.12846 imatges
Prunus spinosa L.30752 imatges
Pyrus communis L.10074 imatges
Quercus coccifera L.5416 imatges
Quercus ilex L.14768 imatges
Quercus petraea Liebl.3001 imatges
Quercus pubescens Willd.7022 imatges
Rhamnus alaternus L.9142 imatges
Rhamnus alpina L.1064 imatges
Rhamnus cathartica L.5101 imatges
Rhamnus pumila Turra361 imatges
Rhamnus saxatilis Jacq.1043 imatges
Rhododendron ferrugineum L.7704 imatges
Ribes alpinum L.2139 imatges
Rosa agrestis Savi2492 imatges
Rosa arvensis Huds.2391 imatges
Rosa canina L.21050 imatges
Rosa coriifolia Fr.4 imatges
Rosa corymbifera Borkh.233 imatges
Rosa dumalis Bechst.1010 imatges
Rosa elliptica Tausch30 imatges
Rosa ferruginea Vill.595 imatges
Rosa micrantha Borrer ex Sm.615 imatges
Rosa pendulina L.4928 imatges
Rosa pouzinii Tratt.308 imatges
Rosa rubiginosa L.3712 imatges
Rosa sicula Tratt.11 imatges
Rosa squarrosa (Rau) Boreau41 imatges
Rosa tomentosa Sm.223 imatges
Rosa villosa L.1153 imatges
Rosa vosagiaca Desp.9 imatges
Rosa x andegavensis Bastard1 imatges
Rosmarinus officinalis L.15916 imatges
Rubia peregrina L.3657 imatges
Rubus caesius L.6596 imatges
Rubus idaeus L.6945 imatges
Rubus saxatilis L.1256 imatges
Rubus ulmifolius Schott10826 imatges
Salix alba L.9802 imatges
Salix atrocinerea Brot.3497 imatges
Salix bicolor Willd.78 imatges
Salix caprea L.11929 imatges
Salix daphnoides Vill.119 imatges
Salix eleagnos Scop.2677 imatges
Salix fragilis L.28 imatges
Salix herbacea L.317 imatges
Salix purpurea L.2981 imatges
Salix pyrenaica Gouan153 imatges
Salix reticulata L.428 imatges
Salix retusa L.364 imatges
Sambucus ebulus L.8745 imatges
Sambucus nigra L.27416 imatges
Sambucus racemosa L.8216 imatges
Smilax aspera L.6470 imatges
Solidago virgaurea L.6745 imatges
Sorbus aria (L.) Crantz7737 imatges
Sorbus aucuparia L.17783 imatges
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz652 imatges
Sorbus hybrida L.1 imatges
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.3324 imatges
Sorbus torminalis (L.) Crantz3498 imatges
Taxus baccata L.11691 imatges
Tilia platyphyllos Scop.11445 imatges
Ulmus glabra Huds.6775 imatges
Vaccinium myrtillus L.5176 imatges
Vaccinium uliginosum L.1443 imatges
Viburnum lantana L.13198 imatges
Viburnum tinus L.21670 imatges