Ordesa Plantes del Parc Nacional d'Ordesa Explorar

Abies alba Mill. 3108 imatges
Acer campestre L. 14347 imatges
Acer monspessulanum L. 2803 imatges
Acer opalus Mill. 1527 imatges
Acer platanoides L. 12205 imatges
Amelanchier ovalis Medik. 4745 imatges
Arbutus unedo L. 11833 imatges
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1498 imatges
Asparagus acutifolius L. 2815 imatges
Atropa belladonna L. 3259 imatges
Berberis vulgaris L. 3691 imatges
Betula pendula Roth 9170 imatges
Betula pubescens Ehrh. 2838 imatges
Bryonia cretica L. 5993 imatges
Buxus sempervirens L. 7690 imatges
Calluna vulgaris (L.) Hull 6557 imatges
Castanea sativa Mill. 10750 imatges
Celtis australis L. 8153 imatges
Clematis recta L. 531 imatges
Clematis vitalba L. 14818 imatges
Colutea arborescens L. 2469 imatges
Cornus sanguinea L. 20710 imatges
Corylus avellana L. 17124 imatges
Cotoneaster integerrimus Medik. 538 imatges
Cotoneaster tomentosus Lindl. 101 imatges
Crataegus monogyna Jacq. 22826 imatges
Daphne laureola L. 2922 imatges
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3828 imatges
Eupatorium cannabinum L. 15062 imatges
Euphorbia characias L. 9236 imatges
Fagus sylvatica L. 20968 imatges
Ficus carica L. 10897 imatges
Frangula dodonei Ard. 3351 imatges
Fraxinus angustifolia Vahl 6530 imatges
Fraxinus excelsior L. 18250 imatges
Genista hispanica L. 989 imatges
Genista horrida (Vahl) DC. 279 imatges
Genista scorpius (L.) DC. 2542 imatges
Hedera helix L. 21307 imatges
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 2650 imatges
Hippophae rhamnoides L. 2353 imatges
Humulus lupulus L. 7261 imatges
Ilex aquifolium L. 12092 imatges
Juglans regia L. 14121 imatges
Juniperus communis L. 6436 imatges
Juniperus oxycedrus L. 5110 imatges
Juniperus phoenicea L. 2653 imatges
Lonicera alpigena L. 892 imatges
Lonicera etrusca Santi 3485 imatges
Lonicera implexa Aiton 2610 imatges
Lonicera nigra L. 591 imatges
Lonicera pyrenaica L. 237 imatges
Lonicera xylosteum L. 7619 imatges
Malus sylvestris Mill. 5226 imatges
Ononis aragonensis Asso 20 imatges
Ononis cristata Mill. 292 imatges
Ononis minutissima L. 717 imatges
Ononis natrix L. 1706 imatges
Ononis pusilla L. 190 imatges
Ononis spinosa L. 3466 imatges
Ononis striata Gouan 68 imatges
Phillyrea latifolia L. 2379 imatges
Pinus mugo Turra 2946 imatges
Pinus nigra Arnold 2225 imatges
Pinus sylvestris L. 7998 imatges
Pistacia terebinthus L. 4452 imatges
Populus nigra L. 12017 imatges
Populus tremula L. 5178 imatges
Prunus avium (L.) L. 16835 imatges
Prunus domestica L. 12921 imatges
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 6569 imatges
Prunus mahaleb L. 4600 imatges
Prunus padus L. 9444 imatges
Prunus spinosa L. 25019 imatges
Pyrus communis L. 8019 imatges
Quercus coccifera L. 4151 imatges
Quercus ilex L. 12040 imatges
Quercus petraea Liebl. 1902 imatges
Quercus pubescens Willd. 5973 imatges
Rhamnus alaternus L. 6832 imatges
Rhamnus alpina L. 801 imatges
Rhamnus cathartica L. 3865 imatges
Rhamnus pumila Turra 284 imatges
Rhamnus saxatilis Jacq. 543 imatges
Rhododendron ferrugineum L. 6404 imatges
Ribes alpinum L. 1513 imatges
Rosa agrestis Savi 1406 imatges
Rosa arvensis Huds. 1955 imatges
Rosa blondaeana Ripart ex Déségl. 6 imatges
Rosa canina L. 18983 imatges
Rosa coriifolia Fr. 4 imatges
Rosa corymbifera Borkh. 182 imatges
Rosa dumalis Bechst. 32 imatges
Rosa elliptica Tausch 29 imatges
Rosa ferruginea Vill. 519 imatges
Rosa micrantha Borrer ex Sm. 332 imatges
Rosa pendulina L. 3523 imatges
Rosa pouzinii Tratt. 166 imatges
Rosa rubiginosa L. 2622 imatges
Rosa sicula Tratt. 7 imatges
Rosa squarrosa (Rau) Boreau 32 imatges
Rosa tomentosa Sm. 195 imatges
Rosa villosa L. 556 imatges
Rosa vosagiaca Desp. 419 imatges
Rosa x andegavensis Bastard 16 imatges
Rosmarinus officinalis L. 14535 imatges
Rubia peregrina L. 2806 imatges
Rubus caesius L. 5804 imatges
Rubus idaeus L. 5836 imatges
Rubus saxatilis L. 900 imatges
Rubus ulmifolius Schott 9540 imatges
Salix alba L. 8168 imatges
Salix atrocinerea Brot. 2203 imatges
Salix bicolor Willd. 72 imatges
Salix caprea L. 9910 imatges
Salix daphnoides Vill. 97 imatges
Salix eleagnos Scop. 2033 imatges
Salix fragilis L. 372 imatges
Salix herbacea L. 246 imatges
Salix purpurea L. 2225 imatges
Salix pyrenaica Gouan 137 imatges
Salix reticulata L. 332 imatges
Salix retusa L. 297 imatges
Sambucus ebulus L. 6908 imatges
Sambucus nigra L. 23902 imatges
Sambucus racemosa L. 6282 imatges
Smilax aspera L. 5095 imatges
Solidago virgaurea L. 5225 imatges
Sorbus aria (L.) Crantz 6542 imatges
Sorbus aucuparia L. 14562 imatges
Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 594 imatges
Sorbus hybrida L. 27 imatges
Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. 2791 imatges
Sorbus torminalis (L.) Crantz 3043 imatges
Taxus baccata L. 9958 imatges
Tilia platyphyllos Scop. 10201 imatges
Ulmus glabra Huds. 4628 imatges
Vaccinium myrtillus L. 3891 imatges
Vaccinium uliginosum L. 1007 imatges
Viburnum lantana L. 10299 imatges
Viburnum tinus L. 18063 imatges