Ordesa Pflanzen des Ordesa Nationalparks Erkunden

Euphorbia characias L.

Characias-Wolfsmilch
Euphorbiaceae 10.107 8.089 Beobachtungen
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias