Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 377 286 Παρατηρήσεις
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius