Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 250 188 Παρατηρήσεις
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius