Χρήσιμα φυτά της Ασίας Φυτικοί πόροι της Ασίας Εξερεύνηση

Annona cherimola Mill. LC

 
Annonaceae 653 529 Παρατηρήσεις
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola
Annona cherimola

Annona glabra L. LC

 
Annonaceae 216 160 Παρατηρήσεις
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra
Annona glabra

Annona montana Macfad. LC

 
Annonaceae 166 139 Παρατηρήσεις
Annona montana
Annona montana
Annona montana
Annona montana

Annona muricata L. LC

Γουανάμπανα
Annonaceae 902 645 Παρατηρήσεις
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Annona reticulata L. LC

 
Annonaceae 196 117 Παρατηρήσεις
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata
Annona reticulata

Annona squamosa L. LC

Αννώνη η φολιδωτή
Annonaceae 792 624 Παρατηρήσεις
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa
Annona squamosa