فلور جهان گونه های فلور جهان فلور جهان گونه های فلور جهان کاوش

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae ۴۵ ۲۴ مشاهدات
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata

Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch LC

 
Betulaceae ۱٬۰۷۹ ۷۳۴ مشاهدات
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula
Alnus alnobetula

Alnus cordata (Loisel.) Duby LC

 
Betulaceae ۲٬۱۵۶ ۱٬۳۸۴ مشاهدات
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata
Alnus cordata

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. LC

توسکای سیاه
Betulaceae ۱۱٬۶۵۴ ۸٬۷۵۷ مشاهدات
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Alnus incana (L.) Moench LC

توسکای خاکستری
Betulaceae ۱٬۴۱۲ ۹۸۸ مشاهدات
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana
Alnus incana

Alnus japonica (Thunb.) Steud. LC

توسکای ژاپنی
Betulaceae ۲۱۰ ۱۳۷ مشاهدات
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica
Alnus japonica

Alnus jorullensis Kunth LC

توسکای مکزیکی
Betulaceae ۴ ۲ مشاهدات
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis
Alnus jorullensis

Alnus maritima (Marshall) Muhl. ex Nutt. EN

توسکای دریایی
Betulaceae ۴ ۳ مشاهدات
Alnus maritima
Alnus maritima
Alnus maritima
Alnus maritima

Alnus nepalensis D.Don LC

 
Betulaceae ۶۱ ۵۴ مشاهدات
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis
Alnus nepalensis

Alnus rhombifolia Nutt. LC

توسکای سفید
Betulaceae ۳ ۳ مشاهدات
Alnus rhombifolia
Alnus rhombifolia
Alnus rhombifolia

Alnus rubra Bong. LC

توسکای قرمز
Betulaceae ۲۷ ۱۶ مشاهدات
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra
Alnus rubra