צמחים מועילים צמחי תרבות ונוי Explore

Carica papaya L. DD

 
Caricaceae 4,176 3,402 Observations
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya