Плевели Плевели в селскостопанските площи на ЕвропаРазгледай

Anisantha madritensis (L.) Nevski

Мадридска овсига
346 254 Наблюдения
Poaceae
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
278 218 Наблюдения
Poaceae
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

Дългоосилеста овсига
2129 1547 Наблюдения
Poaceae
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
233 167 Наблюдения
Poaceae
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum