Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Anisantha madritensis (L.) Nevski

Мадридска овсига
Poaceae 310 231 Наблюдения
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 250 191 Наблюдения
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

Дългоосилеста овсига
Poaceae 1982 1431 Наблюдения
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 210 149 Наблюдения
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum