Japonsko Rostliny Japonska Prozkoumat

Ilex crenata Thunb.

Cesmína vroubkovaná
Aquifoliaceae 208 158 Pozorování
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex crenata
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia
Ilex latifolia

Ilex rotunda Thunb. LC

 
Aquifoliaceae 26 22 Pozorování
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda
Ilex rotunda