مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae ۶۴ ۴۳ مشاهدات
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۶۱ ۱۱۰ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۳۹۷ ۱٬۸۷۸ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia farnesiana Willd.

 
Mimosaceae ۴۸ ۲۲ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia paradoxa DC. LC

 
Mimosaceae ۳۴ ۲۲ مشاهدات
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa
Acacia paradoxa

Acacia raddiana Savi

 
Mimosaceae ۳۳ ۱۳ مشاهدات
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana
Acacia raddiana

Acacia salicina Lindl. LC

 
Mimosaceae ۹۹ ۵۳ مشاهدات
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina
Acacia salicina

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Mimosaceae ۱۵۷ ۱۰۱ مشاهدات
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acer monspessulanum L. LC

کیکم
Aceraceae ۲٬۸۰۳ ۲٬۱۲۴ مشاهدات
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer obtusifolium Sm. LC

افرای سوری
Aceraceae ۱۷ ۷ مشاهدات
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium
Acer obtusifolium

Achillea santolina L.

 
Asteraceae ۱۳ ۱۳ مشاهدات
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۴۹ ۴۲۹ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Adiantum capillus-veneris L. LC

پرسیاوشان
Adiantaceae ۲٬۵۸۲ ۲٬۲۲۶ مشاهدات
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adonis aestivalis L.

چشم خروس تابستانه
Ranunculaceae ۵۱۶ ۳۲۷ مشاهدات
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

چشم خروس یکساله
Ranunculaceae ۶۰۳ ۴۱۳ مشاهدات
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis dentata Delile

 
Ranunculaceae ۲۳ ۱۲ مشاهدات
Adonis dentata
Adonis dentata
Adonis dentata
Adonis dentata

Adonis microcarpa DC.

آدونیس میکروکارپا
Ranunculaceae ۱۲۲ ۵۷ مشاهدات
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae ۳۸ ۲۴ مشاهدات
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae ۶۷۶ ۵۱۷ مشاهدات
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae ۱۱۱ ۶۹ مشاهدات
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aeluropus lagopoides (L.) Thwaites

چمن شور پاگربه‌ای
Poaceae ۲۶ ۹ مشاهدات
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides
Aeluropus lagopoides

Agrimonia eupatoria L.

 
Rosaceae ۸٬۴۲۴ ۶٬۰۷۰ مشاهدات
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

علف چنگ
Caryophyllaceae ۲٬۹۲۹ ۲٬۴۳۸ مشاهدات
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile
Agrostemma gracile

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae ۳۲۷ ۲۰۶ مشاهدات
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

عرعر
Simarubiaceae ۸٬۸۸۰ ۶٬۷۰۷ مشاهدات
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira elegantissima Schur

 
Poaceae ۶۰ ۲۵ مشاهدات
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima
Aira elegantissima

Aizoon canariense L.

 
Aizoaceae ۱۴۲ ۹۶ مشاهدات
Aizoon canariense
Aizoon canariense
Aizoon canariense
Aizoon canariense

Aizoon hispanicum L.

 
Aizoaceae ۱ ۱ مشاهده
Aizoon hispanicum

Ajuga iva (L.) Schreb.

 
Lamiaceae ۴۱۱ ۲۴۸ مشاهدات
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva
Ajuga iva

Ajuga orientalis L.

 
Lamiaceae ۴۷ ۲۳ مشاهدات
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis
Ajuga orientalis

Alcea setosa (Boiss.) Alef.

گل ختمی
Malvaceae ۱۹۸ ۱۶۷ مشاهدات
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa
Alcea setosa

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae ۲۲ ۱۶ مشاهدات
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma lanceolatum With. LC

 
Alismataceae ۳۸۵ ۲۳۵ مشاهدات
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum
Alisma lanceolatum

Alisma plantago-aquatica L. LC

غازیاغی
Alismataceae ۱٬۳۰۴ ۹۴۴ مشاهدات
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Loading...