עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופה Explore

Abutilon theophrasti Medik.

Abutilon theophrastus
Malvaceae 2,350 1,839 Observations
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 1,078 712 Observations
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

נטופית רפואית
Malvaceae 2,569 1,858 Observations
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

היביסקוס משולש
Malvaceae 789 605 Observations
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 26 19 Observations
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae 9,558 7,521 Observations
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae 102 54 Observations
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3,925 2,785 Observations
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva neglecta Wallr.

חלמית זנוחה
Malvaceae 3,547 2,719 Observations
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

חלמית מצויה
Malvaceae 104 68 Observations
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

חלמית קטנת-פרחים
Malvaceae 1,571 1,298 Observations
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

מעוג מנוקד
Malvaceae 17 14 Observations
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

חלמית גדולה
Malvaceae 22,666 18,515 Observations
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae 204 133 Observations
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae 1,848 1,510 Observations
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 115 74 Observations
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata