עשבים שוטים עשבים שוטים בגידולים באירופהExplore

Abutilon theophrasti Medik.

Abutilon theophrastus
2,863 2,257 Observations
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
1,392 922 Observations
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

נטופית רפואית
3,184 2,324 Observations
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

היביסקוס משולש
1,013 779 Observations
Malvaceae
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
67 53 Observations
Malvaceae
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
11,885 9,406 Observations
Malvaceae
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
133 75 Observations
Malvaceae
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
4,836 3,377 Observations
Malvaceae
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva neglecta Wallr.

חלמית זנוחה
4,941 3,798 Observations
Malvaceae
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

חלמית מצויה
141 98 Observations
Malvaceae
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

חלמית קטנת-פרחים
2,398 1,958 Observations
Malvaceae
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva sylvestris L.

חלמית גדולה
25,189 20,500 Observations
Malvaceae
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
324 216 Observations
Malvaceae
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
2,453 1,980 Observations
Malvaceae
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
189 123 Observations
Malvaceae
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata