ഉഷ്ണമേഖലാ ആൻഡീസ് ബൊളീവിയയിലെ ലാ പാസ് താഴ്വരയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes

 
Aizoaceae 145 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia
Aptenia cordifolia