ഏഷ്യയിലെ ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സസ്യ വിഭവങ്ങൾ സംഭാവനകൾ

Akbar Habibkholg
Akbar Habibkholg 30 മേയ് 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Allan Mak
Allan Mak 2 ഡിസം. 2022

Ficus pumila L.

മതിൽപറ്റി Moraceae

Ficus pumila ഫലം
fruit
Prithvijit
Prithvijit 1 ഡിസം. 2022

Merremia aegyptia (L.) Urb.

 

പുഷ്പം
flower
ഇല
leaf
Loading...