ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

<
Abelia chinensis R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder 22 ചിത്രങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum Nakai 12 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 753 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 2337 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica Loudon 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 269 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Abies magnifica A.Murray bis 3 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 493 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica de Lannoy ex Carrière 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 800 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 104 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 992 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 1801 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 3024 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drummondii Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena microphylla Hook.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena myriophylla Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 574 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 15 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hirsutus Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 8166 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1106 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 653 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10822 ചിത്രങ്ങൾ
Acer capillipes Maxim. ex Miq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 221 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 387 ചിത്രങ്ങൾ
Acer heldreichii Orph. ex Boiss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 700 ചിത്രങ്ങൾ
Acer mandshuricum Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2092 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 8867 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 7375 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 9447 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12521 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 3875 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 4633 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acer triflorum Kom. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 34 ചിത്രങ്ങൾ
Acer velutinum Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Benth. & Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3023 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20939 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea umbellata Sibth. & Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 26 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 88 ചിത്രങ്ങൾ
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 31 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum carmichaelii Debeaux 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 4097 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 28 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cimicifuga L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 531 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 4 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 870 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia grandidieri Baill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia gregorii F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia za Baill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 2217 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum peruvianum Klotzsch 104 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 140 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea caudata Lindm. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez 10 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6420 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum Webb & Berthel. 3077 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 734 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 2501 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflora Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 394 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus × carnea Zeyh. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 8975 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 562 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 14 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 11 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page 4 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 11 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 5978 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 797 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 109 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis australis (D.Don) Lindl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 40 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 5002 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 423 ചിത്രങ്ങൾ
Agave tequilana F.A.C.Weber 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae T.Moore 253 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Agave xylonacantha Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 1581 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 3532 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema modestum Schott ex Engl. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet 29 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6605 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 150 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6632 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga australis R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13442 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 22 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 7452 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 20 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca nelsonii N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 9297 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1321 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi graecorum Boiss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 1992 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 51 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aflatunense B.Fedtsch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3327 ചിത്രങ്ങൾ
Allium caeruleum Pall. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 180 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cristophii Trautv. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Allium giganteum Regel 161 ചിത്രങ്ങൾ
Allium karataviense Regel 9 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 292 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stipitatum Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1835 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alloxylon flammeum P.H.Weston & Crisp 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 1548 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 8554 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1084 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 479 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cuprea K.Koch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 983 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia micholitziana Sander 223 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch 174 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sanderiana W.Bull 1221 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 2746 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 2460 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2187 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe spp. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 6655 ചിത്രങ്ങൾ
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton 71 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 4323 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchella L.f. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria spp. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 421 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 921 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell 43 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2338 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (F.Michx.) Fernald 4 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 50 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 3350 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammobium alatum R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 136 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 992 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 88 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 108 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 225 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 115 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter 291 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros papyracea E.Mey. ex Fenzl 10 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 144 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2370 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa stylosa M.Bieb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 1402 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2061 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hybrida Paxton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 9708 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone patens L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2153 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 1538 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1242 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 767 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 5371 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus DC. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii D.Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L. Chiou & M. Kato 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates 12 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 4 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 426 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 19 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 468 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 5632 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 143 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 868 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4856 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anticlea elegans (Pursh) Rydb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 725 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 9025 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 618 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 2764 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata Koch 146 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia chrysantha A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia coerulea E. James 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia ecalcarata Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14408 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis repens Handro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 238 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 2872 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 363 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 45 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 1685 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 621 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 8777 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude 6 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 110 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5507 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville 15 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1055 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 713 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 535 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga engleri Becc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 131 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 637 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. 1215 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 138 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema speciosum (Wall.) Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema tortuosum (Wall.) Schott 7 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1572 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gigantea Mart. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 172 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis Kom. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz 47 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia x prunifolia (Marshall) Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1607 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 23 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser ex Besser 11 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 173 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9657 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4051 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 2253 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 475 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1742 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 824 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1962 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 141 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 1856 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 521 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3150 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 645 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1271 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 3366 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 3168 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viviparum (L. f.) C.Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2022 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 1684 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 20 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L. 3819 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum capricorne (A.Dietr.) Britton & Rose 38 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum caput-medusae D.R.Hunt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum myriostigma Lem. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum ornatum (DC.) Britton & Rose 205 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 824 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2154 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 2691 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 2908 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 971 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 863 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 523 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aztekium hintonii Glass & W.A.Fitz Maur. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia myrtifolia Hook. & Harv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 39 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 74 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague 29 ചിത്രങ്ങൾ
Balantium antarcticum (Labill.) C. Presl 124 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa oldhamii Munro 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 32 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ericifolia L.f. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia hookeriana Meisn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia marginata Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia menziesii R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia occidentalis R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia prionotes Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia speciosa R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R.Br. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3577 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 421 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 448 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia blakeana Dunn 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 263 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 1833 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea gracilis Lem. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia bowerae Ziesenh. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5138 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia erythrophylla Hérincq 100 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fuchsioides Hook. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia grandis Dryand. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl. 691 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia scharffii Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia spp. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sutherlandii Hook.f. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia tuberhybrida Voss 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria racemosa Vent. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10926 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 54 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 13 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aggregata C.K.Schneid. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 8625 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis canadensis Mill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis candidula (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook. 901 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis julianae C.K.Schneid. 1255 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis koreana Palib. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis microphylla G.Forst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis repens Lindl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 4653 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 4403 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 2487 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3476 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 218 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 7427 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet 412 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia magnifica W.Bull 38 ചിത്രങ്ങൾ
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp 39 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel 351 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 46 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia polycarpa (H.Lév.) Airy Shaw 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 3168 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum brasiliense Desv. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn 21 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) A.DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 431 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms 12 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Boquila trifoliolata (DC.) Decne. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10763 ചിത്രങ്ങൾ
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter 76 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus aethiopum Mart. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea buttiana Holttum & Standl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 2797 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 7956 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spp. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton acerifolius (A.Cunn. ex G.Don) F.Muell. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton discolor F.Muell. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br. 1535 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyscome iberidifolia Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea armata S.Watson 153 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea dulcis (Kunth) Mart. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea edulis H.Wendl. ex S.Watson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola cucullata (L.) R.Br. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica cretica Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5082 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4627 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia balansae Mez 9 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 873 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia speciosa Hook. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Browningia hertlingiana (Backeb.) Buxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia arborea (L.) Steud. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia pittieri (Saff.) Moldenke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 91 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 3522 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 545 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. 1642 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L. 811 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4594 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 434 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 446 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja albiflora Hemsl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja colvilei Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja crispa Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 10901 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 247 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune 23 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja marrubiifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 2252 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lobbii Lindl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia nitida (Jacq.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum falcatum L. 445 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Butia yatay (Mart.) Becc. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 881 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus harlandii Hance 4 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus microphylla Siebold & Zucc. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 5838 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 74 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) Rich. ex Kunth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia echinata Lam. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pluviosa DC. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 1667 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 512 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 3811 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium humboldtii (Raf.) Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium schomburgkii Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 75 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1185 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe discolor Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea spp. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria biflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria uniflora Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 10411 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya reticulata (Benth.) Schot 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra eriophylla Benth. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tweedii Benth. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell 4 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa americana L. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa bodinieri H.Lév. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe involucrata (Torr. & A.Gray) A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 860 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia gentlei Matuda 48 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia navicularis (Ortgies) D.R.Hunt 100 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 1574 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 7063 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon linearis (Schrad. & J.C.Wendl.) Colv. ex Sweet 9 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 241 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 2451 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris columellaris F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris macleayana (F.Muell.) F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris oblonga Rich. & A.Rich. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris preissii Miq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 4820 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 1612 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Calpurnia aurea (Aiton) Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 5439 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S.Watson 125 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene 332 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 6976 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia oleifera Abel 77 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia saluenensis Stapf ex Bean 5 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 300 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cochleariifolia Lam. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fragilis Cirillo 67 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula garganica Ten. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4276 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula incurva Aucher ex A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 12 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lactiflora M.Bieb. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1532 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 5357 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula portenschlagiana Schult. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen 4411 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pyramidalis L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2584 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 4169 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 4823 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula speciosa Pourr. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 5444 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2089 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem. 1425 ചിത്രങ്ങൾ
Camptotheca acuminata Decne. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 28 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 264 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 228 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Canistrum fragrans (Linden) Mabb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canna flaccida Salisb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 7436 ചിത്രങ്ങൾ
Canna iridiflora Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canna orchiodes L.H. Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 3587 ചിത്രങ്ങൾ
Cantua buxifolia Juss. ex Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Capnoides sempervirens (L.) Borkh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 1810 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5454 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 7228 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana brevispina Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana frutex (L.) K.Koch 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 249 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comans Berggr. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi J.Carey 33 ചിത്രങ്ങൾ
Carex morrowii Boott 99 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 268 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ornithopoda Willd. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2162 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 383 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 2527 ചിത്രങ്ങൾ
Carica x pentagona Heilborn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 2 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. ex Brenan 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acaulis L. L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Carmichaelia australis R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose 150 ചിത്രങ്ങൾ
Carpentaria acuminata (H.Wendl. & Drude) Becc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 11457 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter 101 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus japonica Blume 17 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus 911 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 3863 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Carya alba (L.) Nutt. ex Elliott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cathayensis Sarg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet 876 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 122 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K.Koch 55 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar brasiliense A.St.-Hil. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris clandonensis auct. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 779 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold 1 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave 30 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa sapota Oerst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia afrofistula Brenan 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 841 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia leptophylla Vogel 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 179 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume 29 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea pumila (L.) Mill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 7958 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea seguinii Dode 10 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser 48 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 8000 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bungei C.A.Mey. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa fargesii Bureau 17 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 146 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 1928 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum saccatum Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Endl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 5074 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez 3 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis floribunda L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya harrisoniana Bateman ex Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya intermedia Graham ex Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya labiata Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya loddigesii Lindl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya maxima Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya mossiae C.Parker ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya spp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya trianae Linden & Rchb.f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene 1175 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschw. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 1177 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 2695 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus libani A.Rich. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 715 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Celmisia coriacea (G.Forst.) Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 5761 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 6163 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis laevigata Willd. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 1602 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis pallida Torr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cenostigma tocantinum Ducke 5 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Muss.Puschk. ex Willd. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ragusina L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 4954 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4630 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13514 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 785 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus fortunei Hook. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J.Forbes) K.Koch 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium biebersteinii DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 3360 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 2655 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma griffithii C.B.Clarke 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 1880 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma willmottianum Stapf 427 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratozamia mexicana Brongn. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 2668 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis chinensis Bunge 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 8334 ചിത്രങ്ങൾ
Cercocarpus montanus Raf. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hildmannianus K.Schum. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus jamacaru DC. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe glabra Mill. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1155 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 934 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui (Lam.) L'Hér. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 7673 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles sinensis (Dum.Cours.) Koehne 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 478 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum L. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatia foliolosa Benth. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatiaria millefolium (Torr.) Maxim. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 848 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 621 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elatior Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea oblongata Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1321 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea tepejilote Liebm. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 2731 ചിത്രങ്ങൾ
Chamelaucium uncinatum Schauer 211 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates 47 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 306 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14605 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9602 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don 133 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A.Berger 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliotrichum diffusum (G.Forst.) Kuntze 22 ചിത്രങ്ങൾ
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet 262 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonanthus praecox (L.) Link 139 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 24 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus virginicus L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus elatior Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum pomeridianum (DC.) Kunth 212 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 6372 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 4109 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizema cordatum Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 2851 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii Herbich 15 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysocephalum semipapposum (Labill.) Steetz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysogonum virginianum L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea coronalis Soderstr. & C.E.Calderon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea culeou É.Desv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1742 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15785 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13050 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus alata Jacq. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 132 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 5103 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 2889 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 4684 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x purpureus Lam. 794 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 289 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australasica F.Muell. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australis (A.Cunn. ex Mudie) Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus clementina hort. ex Tanaka 2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus junos Siebold ex Tanaka 5 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 3292 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus meyeri Yu. Tanaka 5 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 2367 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd 44 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 5 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L. 795 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus winteri D.R.Hunt 446 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis alpina (L.) Mill. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 2448 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis heracleifolia DC. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis jackmanii T. Moore 32 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. 1482 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11526 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 2949 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome houtteana Schltdl. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis 55 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 85 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 274 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G.Don 42 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf.f. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra acuminata Michx. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra barbinervis Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Clianthus puniceus (G.Don) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 233 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze 446 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 2675 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4682 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana R.A.Howard 9 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata (Lindl.) Bosse 2393 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia nobilis Lindl. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia fluminensis Planch. & Triana 17 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia orthoneura Standl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 617 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 423 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1088 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentata (Jacq.) L.H.Bailey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Cochliasanthus caracalla (L.) Trew 63 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1354 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 5041 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthe crassifolia (H.Focke) C.V.Morton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne cristata Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne flaccida Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne lawrenceana Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne mooreana Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne stricta (D.Don) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 15 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 4961 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum speciosum Steven 5 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum variegatum L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Coleus spp. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2199 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microphylla Klotzsch & Hanst. ex Oerst. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 464 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1051 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) Coult. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4828 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum bilobum (Marloth) N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum ectypum N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum frutescens Schwantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum hians N.E.Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minimum (Haw.) N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum quaesitum (N.E.Br.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum velutinum Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 417 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger 19 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray 183 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 4005 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10140 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1130 ചിത്രങ്ങൾ
Copernicia alba Morong 10 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma acerosa A.Cunn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma repens A.Rich. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia boissieri A.DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 434 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1290 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 2713 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake 19 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis palmata Nutt. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 1871 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alba L. 2020 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus amomum Mill. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus capitata Wall. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus controversa Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 3642 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus hongkongensis Hemsl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa F.Buerger ex Hance 389 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus nuttallii Audubon 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus officinalis Siebold & Zucc. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 15841 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea subsp. occidentalis (Torr. & A.Gray) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus walteri Wangerin 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Corokia cotoneaster Raoul 68 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 1936 ചിത്രങ്ങൾ
Correa alba Andrews 18 ചിത്രങ്ങൾ
Correa reflexa (Labill.) Vent. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2059 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 2443 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis glabrescens Franch. & Sav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis sinensis Hemsl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis spicata Siebold & Zucc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 12311 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus chinensis Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus colurna L. 1497 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus fargesii (Franch.) C.K.Schneid. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 138 ചിത്രങ്ങൾ
Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney 3 ചിത്രങ്ങൾ
Corynocarpus laevigatus J.R.Forst. & G.Forst. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss 139 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 7772 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 283 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay 702 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 7264 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus obovatus Raf. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. 865 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster franchetii Bois 2293 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster glaucophyllus Franch. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 3295 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster salicifolius Franch. 738 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x watereri Exell 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 2348 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia bracteosa Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 569 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe cordifolia Steven 16 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Craniolaria annua L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 92 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula arborescens (Mill.) Willd. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula barklyi N.E.Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula deceptor Schönland & Baker f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 20 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 9803 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula pyramidalis Thunb. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 1723 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 5210 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19649 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus opaca Hook. & Arn. ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L.f.) Medik. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida Bunge 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus wattiana Hemsl. & Lace 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva adansonii DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 32 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron hookerianum Gay 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron patagua Molina 19 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 723 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum moorei Hook.f. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 3888 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus biflorus Mill. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus serotinus Salisb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J.Gay 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus speciosus M.Bieb. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb. 743 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 589 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Croton urucurana Baill. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer 112 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel 261 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne wendtii de Wit 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 448 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica Hassk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumeropsis mannii Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A.Rich. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1225 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2236 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita argyrosperma C.Huber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita foetidissima Kunth 199 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 2512 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1020 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea cyanea Moc. & Sessé ex DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 1501 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea llavea Lex. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea micropetala Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 2394 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus macrocarpa Hartw. 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus nootkatensis D.Don 167 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 5014 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus torulosa D.Don 46 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma alismatifolia Gagnep. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aromatica Salisb. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cyananthus lobatus Wall. ex Benth. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanastrum cordifolium Oliv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus montanus (L.) Hill 5257 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 9500 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea australis Domin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 3123 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas taiwaniana Carruth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen coum Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen hederifolium Aiton 3435 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen spp. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 4905 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) F.M.Knuth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth 83 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 6885 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium devonianum Paxton 213 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium spp. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 1549 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 263 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1312 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 20 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 1372 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus textilis Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 154 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtosperma johnstonii (N.E.Br.) N.E.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 180 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus albus Hacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus austriacus L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus proliferus L.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ratisbonensis Schaeff. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 7404 ചിത്രങ്ങൾ
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch 579 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus dacrydioides (A.Rich.) de Laub. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium cupressinum Sol. ex G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5364 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 286 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 61 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 7814 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia spp. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Danae racemosa (L.) Moench 254 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne alpina L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne altaica Pall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne blagayana Freyer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2051 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne odora Thunb. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne pontica L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne tangutica Maxim. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 2940 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Datisca cannabina L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 799 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8510 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18044 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia fejeensis Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia mariesii T. Moore ex Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davidia involucrata Baill. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Decaisnea insignis (Griff.) Hook.f. & Thomson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 404 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus 4505 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes 133 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma nubigenum (Schltr.) L.Bolus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium cardinale Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 2206 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium grandiflorum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium bigibbum Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium cuthbertsonii F.Muell. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium densiflorum Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium lindleyi Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 1522 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium speciosum Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium spp. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 90 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon harfordii Kellogg 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon rigida Benth. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore 137 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dermatophyllum secundiflorum (Ortega) Gandhi & Reveal 6 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 677 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia longifolia Franch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 4018 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guineense Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus alpinus L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 6348 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L. 3644 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 3503 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 831 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus hyssopifolius L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 929 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia barberae Hook.f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 276 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) Scheff. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 5238 ചിത്രങ്ങൾ
Dierama pulcherrimum (Hook.f.) Baker 98 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt 811 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt 219 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1188 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 14451 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 629 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 460 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula J.Ellis 951 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon mejiae Standl. & L.O.Williams 7 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon spinulosum Dyer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea elephantipes (L'Hér.) Engl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polystachya Turcz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea praehensilis Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 2338 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier 34 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros texana Scheele 73 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L. 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus aurantiacus (Curtis) Jeps. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars 13 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 27 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Dipogon lignosus (L.) Verdc. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8835 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Disanthus cercidifolius Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer 401 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott 33 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus phyllanthoides (DC.) Barthlott 70 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum sessile (Thunb.) D.Don ex Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Distylium racemosum Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 185 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya cayeuxii André 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum orientale Hoffm. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1334 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Draba aizoides L. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Draba bruniifolia Steven 3 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena aubryana Brongn. ex E.Morren 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena braunii Engl. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena concinna Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 813 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 4684 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 3547 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula bella (Rchb.f.) Luer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula erythrochaete (Rchb.f.) Luer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 880 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia maritima (L.) Stearn 497 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 174 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes 38 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum speciosum (Haw.) Schwantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 920 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1338 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria heracleum T.Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 68 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 70 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cycadina (Franch. & Sav.) C. Chr. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 32 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris erythrosora (D.C. Eaton) Kuntze 152 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 3356 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris goldiana (Hook. ex Goldie) A. Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray 224 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray 179 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oreades Fomin 61 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris sieboldii (T. Moore) Kuntze 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris uniformis (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya farinosa (Lindl.) Britton & Rose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 3873 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia brevifolia Baker 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma difformis (Hemsl. & E.H.Wilson) T.H.Wang 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma pleiantha (Hance) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 2610 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria agavoides Lem. 1631 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria elegans Rose 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gibbiflora DC. 2090 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gigantea Rose & Purpus 460 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria harmsii J.F.Macbr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria lilacina Kimnach & Moran 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria pulvinata Rose 979 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria secunda Booth ex Lindl. 1562 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria spp. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 3545 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus grusonii Hildm. 1313 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus coccineus Engelm. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus dasyacanthus Engelm. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Engelm. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pentalophus (DC.) Lem. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) J.N.Haage 5 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus rigidissimus (Engelm.) F.Haage 48 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus scheeri (Salm-Dyck) Scheer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus stramineus (Engelm.) F.Seitz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus subinermis Salm-Dyck ex Scheer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus triglochidiatus Engelm. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray 154 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 38 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bannaticus Rochel ex Schrad. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 2960 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 1625 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto 1070 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D.Rowley 327 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Echium candicans L.f. 916 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pininana Webb & Berthel. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4139 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19129 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai 52 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia dicksonii Hance 51 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia microphylla Lam. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1003 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 2502 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 2464 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson 145 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1104 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x submacrophylla Servett. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 4 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus reticulatus Sm. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia stauntonii Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Embothrium coccineum J.R.Forst. & G.Forst. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 532 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos friderici-guilielmi Lehm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii Lehm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos ngoyanus Verd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos trispinosus (Hook.f.) R.A.Dyer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos villosus Lem. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson 69 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman 50 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 208 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 39 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Entelea arborescens R.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra viridis Coville 66 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 456 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum spp. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 9572 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium alpinum L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium brevicornu Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium franchetii Stearn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum C.Morren 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium membranaceum K.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium pinnatum subsp. colchicum (Boiss.) N.Busch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum crenatum (Lindl.) G.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1400 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 6424 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 983 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia lilacina Hanst. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C.Weber ex Britton & Rose 5 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1451 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3340 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 58 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Eremophila debilis (Andr.) Chinnock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 2708 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Erica canaliculata Andrews 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3198 ചിത്രങ്ങൾ
Erica erigena R.Ross 136 ചിത്രങ്ങൾ
Erica gracilis J.C.Wendl. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Erica herbacea L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica Rudolph 28 ചിത്രങ്ങൾ
Erica mackaiana Bab. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Erica spiculifolia Salisb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L. 613 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1540 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 3229 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 2186 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 203 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 5673 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum caespitosum Nutt. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum crocatum Davidson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum davidsonii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum fasciculatum Benth. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium corsicum Léman ex DC. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium reichardii (Murray) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium alpinum L. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1228 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium giganteum M.Bieb. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 2810 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum diffusum Ehrh. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum perofskianum Fisch. & C.A.Mey. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina americana Mill. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina caffra Thunb. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina coralloides DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 1519 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina edulis Micheli 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 17 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina rubrinervia Kunth 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium californicum Purdy 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium dens-canis L. 1504 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh 104 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium tuolumnense Applegate 48 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 8614 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose 493 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa melanostele (Vaupel) Borg 68 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoopsis dybowskii (Rol.-Goss.) Buxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cladocalyx F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii Hook.f. 1119 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus macrocarpa Hook. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera Mudie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus microcorys F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims 174 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls 51 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis amazonica Linden ex Planch. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis sanderi Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Eucryphia cordifolia Cav. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia involucrata DC. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia myrcianthes Nied. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pyriformis Cambess. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia stipitata McVaugh 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1168 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 1408 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 11743 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 2334 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb. 3119 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11846 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L. 561 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 4551 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bupleurifolia Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia caput-medusae L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 6591 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger 87 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8942 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esculenta Marloth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch 23 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia horrida Boiss. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 173 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mammillaris L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 712 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia meloformis Aiton 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 4542 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia obesa Hook.f. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia officinarum L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 4145 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia resinifera O.Berg 194 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia susannae Marloth 24 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia trigona Mill. 1218 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euryale ferox Salisb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys retusa (Lag.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus subsp. grandiflorus (Parodi) Ooststr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum affine Balf.f. ex Regel 76 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder 417 ചിത്രങ്ങൾ
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3152 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A.Gray ex Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus crenata Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15620 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 633 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi 87 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia nitida (Mitford) Keng f. ex T.P.Yi 1 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia robusta T.P.Yi 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 3168 ചിത്രങ്ങൾ
Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes 600 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia amelloides (L.) Voss 305 ചിത്രങ്ങൾ
Fenestraria rhopalophylla (Schltdl. & Diels) N.E.Br. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Fernaldia pandurata (A.DC.) Woodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus cylindraceus (Engelm.) Orcutt 349 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus haematacanthus (Monv. ex Salm-Dyck) Bravo ex Backeb. & F.M.Knuth 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus herrerae J.G.Ortega 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus histrix (DC.) G.E.Linds. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus recurvus (Mill.) Borg 100 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus viridescens (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Britton & Rose 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 515 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer 1 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 14787 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 166 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 4714 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 8284 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3228 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 1939 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 950 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus spp. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 95 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 52 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6694 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 350 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt 2873 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6919 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera acuminata (Michx.) Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera ligustrina (Michx.) Poir. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera pubescens Nutt. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia giraldiana Lingelsh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia intermedia Zabel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia ovata Nakai 2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 2674 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunearia sinensis Rehder & E.H.Wilson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla gardenii L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla major Lodd. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8627 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 97 ചിത്രങ്ങൾ
Francoa sonchifolia Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Franklinia alatamaha Marshall 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 2324 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 4269 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14245 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 2965 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus sieboldiana Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Frithia pulchra N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria imperialis L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria meleagris L. 1552 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria persica L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia arborescens Sims 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 301 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia fulgens Moc. & Sessé ex DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 6469 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 42 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia procumbens R.Cunn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia spp. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea parmentieri (Roezl) García-Mend. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia × grandiflora Hort. ex Van Houtte 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2141 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus alpinus Sosn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus elwesii Hook.f. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus plicatus M.Bieb. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus reginae-olgae Orph. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus woronowii Losinsk. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1326 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6281 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 3987 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia brasiliensis Mart. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia indica (Thouars) Choisy 10 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia livingstonei T.Anderson 142 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 104 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 874 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya elliptica Douglas ex Lindl. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 551 ചിത്രങ്ങൾ
Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray 943 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania linearis (Thunb.) Druce 356 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 5111 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Genista linifolia L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson 281 ചിത്രങ്ങൾ
Genista pilosa L. 1041 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L. 1321 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana acaulis L. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana asclepiadea L. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana dahurica Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana lutea L. 3248 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana scabra Bunge 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana septemfida Pall. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana triflora Pall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana verna L. 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium endressii J.Gay 1208 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium himalayense Klotzsch 32 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium macrorrhizum L. 2915 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L. 871 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium phaeum L. 1631 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L. 4605 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium psilostemon Ledeb. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15463 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L. 5114 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sylvaticum L. 5145 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 1167 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera spp. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Geum coccineum Sibth. & Sm. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Gevuina avellana Molina 78 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum petrense (N.E.Br.) Tischler 26 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 263 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia tricolor Benth. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L. 5281 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus carneus F.Delaroche 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 2220 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus liliaceus Houtt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus murielae Kelway 210 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus tristis L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Glandora diffusa (Lag.) D.C.Thomas 24 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia canadensis (L.) Small 5 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 72 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera 196 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 2808 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 2484 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3042 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 5807 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia cordifolia L. 1058 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia repens Lam. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 572 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum linguiforme (L.) N.E.Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum longum (Haw.) N.E.Br. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia ornata (Lindl.) Borchs. & S. Suárez 2 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia warszewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Borchs. & S. Suárez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton 35 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 1595 ചിത്രങ്ങൾ
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium sturtianum (R.Br.) J.H.Willis 4 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum amethystinum (Rose) E.Walther 119 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum bellum (Moran & Meyran) D.R.Hunt 110 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E.Walther 5388 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola officinalis L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea juniperina R.Br. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1229 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia biloba G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera 8 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia littoralis (Raoul) Raoul 120 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia lucida (J.R.Forst. & G.Forst.) G.Forst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins 18 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 163 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Gundelia tournefortii L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. 1262 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 123 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 615 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania spp. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 449 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioica (L.) K.Koch 44 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M.Bieb. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 498 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet 195 ചിത്രങ്ങൾ
Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea gibbosa Cav. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea laurina R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea suaveolens R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hakonechloa macra (Munro) Honda 50 ചിത്രങ്ങൾ
Halesia carolina L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis intermedia Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis mollis Oliv. ex F.B.Forbes & Hemsl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 6 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia pendula Planch. ex F. Muell. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville 12 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia eriophora (hort. ex Pfeiff.) Britton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia tetracantha (Labour.) D.R. Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora salicornioides Britton & Rose 381 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia arachnoidea (L.) Duval 5 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia fasciata (Willd.) Haw. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe franciscana (Eastw.) Souster 84 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera canariensis Willd. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera colchica (K.Koch) K.Koch 616 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17567 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Carrière 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera rhombea (Miq.) Siebold ex Bean 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 533 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 170 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium spicatum Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum coronarium L. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum multijugum Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyscepe canterburyana (C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link 9 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L. 645 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 4134 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus angustifolius L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7677 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus atrorubens L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus salicifolius A.Dietr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4888 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L.Burtt 247 ചിത്രങ്ങൾ
Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia collinsiana Griggs 4 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia spp. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 248 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 83 ചിത്രങ്ങൾ
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 873 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 155 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 783 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus foetidus L. 5781 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus niger L. 2054 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus viridis L. 2508 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis citrina Baroni 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 6563 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 2449 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis minor Mill. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 338 ചിത്രങ്ങൾ
Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M.Coult. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis matronalis L. 3992 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthemis viscidehirta Schott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera sanguinea Engelm. 3461 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 282 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lasiocarpos Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos L. 1302 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 622 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 13236 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 492 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sinosyriacus L.H. Bailey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus spp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 14373 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tilliaceus L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 353 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 1822 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L. 2308 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 1984 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 112 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia coriacea Diels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia latifolia Wall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 31 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1851 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 5208 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta rectifolia Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta ventricosa Stearn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hottonia palustris L. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia caerulea L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 881 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia acerba Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.) Becc. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Howea forsteriana (F.Muell.) Becc. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill 38 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 2392 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lanceolata Wall. ex D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Humiria balsamifera Aubl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 5196 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 36 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L. 4482 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea arborescens L. 2607 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 13334 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 3224 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 922 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea quercifolia W. Bartram 608 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea spp. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrastis canadensis L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 27 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1335 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba 942 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 3653 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum calycinum L. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum frondosum Michx. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hookerianum Wight & Arn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum patulum Thunb. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum x inodorum Mill. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 2890 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis gibraltarica L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis sempervirens L. 2387 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8869 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex brevicuspis Reissek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cassine L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cornuta Lindl. & Paxton 205 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex crenata Thunb. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex decidua Walter 243 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex glabra (L.) A. Gray 59 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex meserveae S.Y.Hu 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex myrtifolia Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex opaca Aiton 795 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex pernyi Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex rotunda Thunb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex verticillata (L.) A. Gray 680 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex vomitoria Aiton 449 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium floridanum J. Ellis 38 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium henryi Diels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1460 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 8701 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull 89 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 3631 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 5022 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Incarvillea delavayi Bureau & Franch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera amblyantha Craib 2 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera australis Willd. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera decora Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera heterantha Brandis 74 ചിത്രങ്ങൾ
Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Inga feuilleei DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson)Fosberg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 1992 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 695 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 1944 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 276 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pandurata (L.) G. Mey. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 4800 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea x multifida (Raf.) Shinners 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.E. Grant 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis rubra (L.) Wherry 94 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 1615 ചിത്രങ്ങൾ
Iris albicans Lange 344 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 1876 ചിത്രങ്ങൾ
Iris laevigata Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Iris latifolia (Mill.) Voss 697 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Iris reticulata M.Bieb. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Iris sibirica L. 1079 ചിത്രങ്ങൾ
Iris spuria L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tectorum Maxim. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Iris versicolor L. 541 ചിത്രങ്ങൾ
Iris virginica L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Iris x germanica L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Iris xiphium L. 1133 ചിത്രങ്ങൾ
Ismelia carinata (Schousb.) Sch.Bip. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Isotoma axillaris Lindl. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Iva frutescens L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Ixia maculata L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3205 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora spp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 2906 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden 4606 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 3346 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum beesianum Forrest & Diels 46 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 781 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum nudiflorum Lindl. 2096 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum officinale L. 2410 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum polyanthum Franch. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans ailantifolia Carrière 12 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans cinerea L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans hindsii Jeps. ex R.E. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans mandshurica Maxim. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans microcarpa Berland. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans neotropica Diels 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L. 4490 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans olanchana Standl. & L.O.Williams 21 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10022 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus balticus Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1855 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 4576 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus horizontalis Moench 862 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus osteosperma (Torr.) Little 201 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus L. 3494 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus rigida Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus sabina L. 564 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus scopulorum Sarg. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don 110 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus virginiana L. 2930 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia elegans (Wall.) Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 9718 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 4388 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier 192 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe orgyalis Baker 277 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier 36 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe sexangularis N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla H.Perrier 1 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe uniflora (Stapf) Raym.-Hamet 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia angustifolia L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia latifolia L. 956 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia polifolia Wangenh. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia coccinea Vent. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia nigricans Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia prostrata R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 4317 ചിത്രങ്ങൾ
Keteleeria davidiana (C.E.Bertrand) Beissn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 9959 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia uvaria (L.) Oken 1344 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria bipinnata Franch. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata Laxm. 4050 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch 157 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria spicata (Kunth) Oerst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Kolkwitzia amabilis Graebn. 2319 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 343 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 3359 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 1941 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7968 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia albida Bateman ex Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia rubescens Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 46 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 8262 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 671 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don 477 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 318 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 4409 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium galeobdolon (L.) L. 6918 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L. 5424 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus aureus N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus blandus Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara 1461 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia heudelotii A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 13801 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Lapageria rosea Ruiz & Pav. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 3372 ചിത്രങ്ങൾ
Larix sibirica Ledeb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville 21 ചിത്രങ്ങൾ
Laser trilobum (L.) Borkh. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 4 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 247 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 6118 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 2215 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Laurelia sempervirens Tul. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 7945 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula angustifolia Mill. 6108 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula latifolia Medik. 1046 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 4068 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lavatera trimestris L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis minor Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum palustre L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 149 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 92 ചിത്രങ്ങൾ
Leitneria floridana Chapm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R.Br. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. 1733 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Leopoldia comosa (L.) Parl. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 4122 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidozamia peroffskyana Regel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott 20 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum lanigerum (Aiton) Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron argenteum (L.) R. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron laureolum Fourc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron salignum R. Br. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 1471 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 2782 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum aestivum L. 777 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum vernum L. 1510 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum cordifolium Fourc. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum lineare R. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucothrinax morrisii (H.Wendl.) C.Lewis & Zona 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia brachycalyx Engelm. ex A. Gray 20 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia columbiana (Howell ex A. Gray) B.L. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia cotyledon (S. Watson) B.L. Rob. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Leycesteria formosa Wall. 1619 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris elegans (Walter) Michx. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pilosa (Aiton) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris punctata Hook. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pycnostachya Michx. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris scariosa (L.) Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris spicata (L.) Willd. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus plumosa (D.Don) Druce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia dentata (A.Gray) Hara 227 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum mutellina (L.) Crantz 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum scoticum L. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 5086 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 1396 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum quihoui Carrière 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 1920 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 11336 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium bulbiferum L. 5771 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium canadense L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 2279 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium formosanum Wallace 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium martagon L. 4440 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium monadelphum M.Bieb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pyrenaicum Gouan 418 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium regale E.H.Wilson 51 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes alba Hartw. ex Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes douglasii R. Br. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 10 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 17 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium arborescens Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1234 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria dalmatica (L.) Mill. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria incarnata (Vent.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 1655 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera benzoin (L.) Blume 495 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera communis Hemsl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera obtusiloba Blume 15 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Linum flavum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Linum grandiflorum Desf. 1670 ചിത്രങ്ങൾ
Linum narbonense L. 1638 ചിത്രങ്ങൾ
Linum perenne L. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3341 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 249 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar formosana Hance 63 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua L. 7337 ചിത്രങ്ങൾ
Liriodendron tulipifera L. 5732 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 630 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops aucampiae L.Bolus 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dinteri Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dorotheae Nel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops fulviceps N.E.Br. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops gracilidelineata Dinter 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops hallii de Boer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops karasmontana N.E.Br. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops lesliei (N.E. Br.) N.E. Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops localis Schwantes 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops marmorata N.E.Br. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops olivacea L.Bolus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops otzeniana Nel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops pseudotruncatella N.E.Br. 386 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops ruschiorum N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops spp. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops viridis C.A. Lückh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona australis (R.Br.) Mart. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1186 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 2786 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia siphilitica L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7267 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lonas annua (L.) Vines & Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera bella Zabel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caerulea L. 655 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 5769 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 4007 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 739 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera tatarica L. 2172 ചിത്രങ്ങൾ
Lophanthera lactescens Ducke 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lophophora diffusa (Croizat) Bravo 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lophospermum erubescens D.Don 54 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 842 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia grandifolia Ghose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia gratissima (Wall.) Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ludisia discolor (Ker Gawl.) A.Rich. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 189 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea divaricata Mart. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Luma apiculata (DC.) Burret 153 ചിത്രങ്ങൾ
Luma chequen (Molina) A.Gray 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 10331 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria rediviva L. 1708 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albifrons Benth. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus alopecuroides Desr. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1610 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus arboreus Sims 457 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus nanus Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 5170 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis coronata Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1332 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium ferocissimum Miers 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris aurea (L'Hér.) Herb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris radiata (L'Hér.) Herb. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris sanguinea Maxim. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris squamigera Maxim. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ferruginea (Walter) Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ligustrina (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia lucida (Lam.) K. Koch 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lysidice rhodostegia Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 431 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nummularia L. 1938 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia punctata L. 5151 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 14767 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum virgatum L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Lytocaryum weddellianum (H.Wendl.) Toledo 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia amurensis Rupr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 137 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia ternifolia F.Muell. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees 89 ചിത്രങ്ങൾ
Mackaya bella Harv. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya cordata (Willd.) R.Br. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 1718 ചിത്രങ്ങൾ
Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 67 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia communis L.A.S.Johnson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia lucida L.A.S.Johnson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia miquelii (F.Muell.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia moorei F.Muell. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia riedlei (Gaudich.) C.A.Gardner 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca longifolia (J.Koenig ex L.) J.F.Macbr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 57 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia acuminata (L.) L. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia campbellii Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 213 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia cylindrica E.H.Wilson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dawsoniana Rehder & E.H.Wilson 2 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia denudata Desr. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia figo (Lour.) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia fraseri Walter 73 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 6042 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia insignis Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia liliiflora Desr. 2196 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia macrophylla Michx. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia obovata Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson 19 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia sieboldii K.Koch 48 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia virginiana L. 1079 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. 1816 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia bealei (Fortune) Pynaert 67 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 45 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia x media C.D.Brickell 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum racemosum (L.) Link 915 ചിത്രങ്ങൾ
Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) F.A.C.Weber 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia maritima (L.) R.Br. 477 ചിത്രങ്ങൾ
Malephora crocea (Jacq.) Schwantes 841 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Malus angustifolia (Aiton) Michx. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Malus baccata (L.) Borkh. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Malus coronaria (L.) Mill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh. 4819 ചിത്രങ്ങൾ
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte 1958 ചിത്രങ്ങൾ
Malus halliana Koehne 27 ചിത്രങ്ങൾ
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder 310 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2190 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sikkimensis (Wenz.) Koehne ex C.K.Schneid. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spectabilis (Aiton) Borkh. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris (L.) Mill. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malus tschonoskii (Maxim.) C.K.Schneid. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malus yunnanensis (Franch.) C.K.Schneid. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 7753 ചിത്രങ്ങൾ
Malva arborea (L.) Webb & Berthel. 3583 ചിത്രങ്ങൾ
Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F.Ray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3129 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2468 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18848 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bocasana Poselger 201 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bombycina Quehl 109 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria compressa DC. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria crinita DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria decipiens Scheidw. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria formosa Galeotti ex Scheidw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria geminispina Haw. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria gracilis Pfeiff. 1515 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria haageana Pfeiff. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria hahniana Werderm. 602 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria heyderi Muehlenpf. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria magnimamma Haw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria microhelia Werderm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria rhodantha subsp. pringlei (J.M. Coult.) D.R. Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria spinosissima Lem. 1211 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria zeilmanniana Boed. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla boliviensis (Hook.f.) Woodson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson 4073 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mandragora officinarum L. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 2951 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 556 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara chicle (Pittier) Gilly 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 159 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta cristata Nees & Mart. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 1928 ചിത്രങ്ങൾ
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 1 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2632 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia caloptera Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia infracta Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia veitchiana Rchb.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R.Br. 2292 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley 33 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya barclayana Lindl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya scandens (Cav.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Mauritia flexuosa L.f. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria grandiflora (Kunth) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillariella alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali 16 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis grandis Prain 32 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis horridula Hook. f. & Thomson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis paniculata (D. Don) Prain 7 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1081 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9061 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 585 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca bracteata F.Muell. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Sm. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 174 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 5040 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus comosus Vahl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Melica ciliata L. 779 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus altissimus Thuill. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 289 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7711 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus matanzanus León 87 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4314 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1577 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha requienii Benth. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7568 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x villosa Huds. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia lindleyi Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 986 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 303 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia ciliata (James ex Torr.) G. Don 87 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia maritima (L.) Gray 208 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link 530 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum cordifolium L.f. 1201 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Mespilus germanica L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng 1490 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros collina (J.R.Forst. & G.Forst.) A.Gray 3 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros diffusa (G.Forst.) Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha Gaudich. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros robusta A.Cunn. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Microbiota decussata Kom. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 50 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa polycarpa Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 1737 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa sensitiva L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 8773 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus nepalensis (Trin.) Hack. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 1407 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 629 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitulata (Lour.) Herb. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 488 ചിത്രങ്ങൾ
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 978 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica dioica Roxb. ex Willd. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda didyma L. 1678 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda fistulosa L. 1240 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda pectinata Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda punctata L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms 5 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora tenuifolia Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 1604 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 5549 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa bipinnatifida (Kunth) K.Koch 29 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I.Ford 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea villosa (Ker Gawl.) Ker Gawl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 36 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 865 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 1 ചിത്രങ്ങൾ
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 7310 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Morus celtidifolia Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Morus rubra L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna novo-guineensis Scheff. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia complexa Meisn. 610 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia lindheimeri Hitchc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia rigens (Benth.) Hitchc. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 339 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 929 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 1658 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 12 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma 203 ചിത്രങ്ങൾ
Musa coccinea Andrews 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Musa rubra Wall. ex Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Musa spp. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Musa velutina H.Wendl. & Drude 204 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 244 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 596 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 7592 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia orbignyana Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum tetrandrum (Labill.) Domin 21 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotidium hortensium (Decne.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis alpestris F.W.Schmidt 1870 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L. 3436 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Hoffm. 4610 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica californica Cham. & Schltdl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica gale L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myricaria germanica (L.) Desv. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 2 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhinium atropurpureum Schott 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhis odorata (L.) Scop. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine cubana A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrteola nummularia (Lam.) O.Berg 8 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console 278 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 4572 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 3204 ചിത്രങ്ങൾ
Nannorrhops ritchiana (Griff.) Aitch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cyclamineus DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus jonquilla L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus poeticus L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 5614 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus spp. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus triandrus L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x incomparabilis Mill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x medioluteus Mill. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x odorus L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Narthecium ossifragum (L.) Huds. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 1358 ചിത്രങ്ങൾ
Neillia sinensis Oliv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Nemesia strumosa Benth. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila maculata Benth. ex Lindl. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila menziesii Hook. & Arn. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 72 ചിത്രങ്ങൾ
Neolitsea sericea (Blume) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 226 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica spp. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia chlorosticta (E.Morren) L.B.Sm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia spectabilis (T.Moore) L.B.Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser 11 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes spp. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2038 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 525 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 985 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine bowdenii W.Watson 37 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine sarniensis (L.) Herb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 13124 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 65 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1530 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 547 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana longiflora Cav. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium billbergioides (Schult. & Schult.f.) L.B.Sm. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium burchellii (Baker) Mez 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium fulgens Lem. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium innocentii Lem. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Nierembergia hippomanica Miers 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8139 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 15 ചിത്രങ്ങൾ
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck 40 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst. 213 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser 145 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus solandri (Hook.f.) Oerst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Notholithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Manos, Cannon & S.H.Oh 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 250 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2156 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 297 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea tetragona Georgi 31 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 57 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa aquatica L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 449 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 6394 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 437 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze 63 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bataua Mart. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera affinis Cambess. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 8657 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera fruticosa L. 780 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 4558 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera macrocarpa Nutt. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera speciosa Nutt. 1638 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6869 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia avicenniifolia (Raoul) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia macrodonta Baker 28 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia nummulariifolia (Hook.f.) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes verna Moench 676 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 435 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium spp. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 4843 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis fruticosa L. 319 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 2899 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum tauricum Willd. 304 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus Nakai 364 ചിത്രങ്ങൾ
Oplopanax horridus (Sm.) Miq. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia aciculata Griffiths 54 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt 93 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow 29 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 4137 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia hyptiacantha F.A.C.Weber 4 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia macrocentra Engelm. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 3101 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1447 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia phaeacantha Engelm. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia robusta J.C. Wendl. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 553 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea variegata (L.) Haw. 2331 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus doelzianus (Backeb.) Borg 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithidium fulgens Rchb.f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum candicans (Baker) J.C.Manning & Goldblatt 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum nutans L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum saundersiae Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum thyrsoides Jacq. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 6435 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus multiflorus Sweet 10 ചിത്രങ്ങൾ
Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza glaberrima Steud. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus armatus Diels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil 7 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus delavayi Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green 718 ചിത്രങ്ങൾ
Osmoxylon lineare (Merr.) Philipson 65 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda claytoniana L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda japonica Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl 7 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 6674 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum spp. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Otatea acuminata (Munro) C.E.Calderón ex Soderstr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 2779 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis incarnata L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1598 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 3488 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis purpurea L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis triangularis A. St.-Hil. A. St.-Hil. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 6 ചിത്രങ്ങൾ
Oxydendrum arboreum (L.) DC. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 208 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus diosmifolius (Vent.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus leptophyllus (G.Forst.) Breitw. & J.M.Ward 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1243 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 511 ചിത്രങ്ങൾ
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose 59 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyphytum oviferum Purpus 1223 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium bispinosum (L.f.) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium densiflorum Baker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium geayi Costantin & Bois 56 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 568 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium rosulatum Baker 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra procumbens Michx. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 194 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 854 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystegia insignis (Hook.f.) Cheeseman 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia anomala L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia daurica Andrews 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia delavayi Franch. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia lactiflora Pall. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia mascula (L.) Mill. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia obovata Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 9484 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia peregrina Mill. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia rockii (S.G.Haw & Lauener) T.Hong & J.J.Li ex D.Y.Hong 43 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia tenuifolia L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia x suffruticosa Andrews 6 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus spina-christi Mill. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium maritimum L. L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus furcatus Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 701 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver atlanticum Coss. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver bracteatum Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver cambricum L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver nudicaule L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver orientale L. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pseudo-orientale Medw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9674 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6047 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum armeniacum S.C.Chen & F.Y.Liu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum delenatii Guillaumin 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum spp. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Paris quadrifolia L. 1949 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don 9 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus henryana (Hemsl.) Graebn. ex Diels & Gilg 14 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 940 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 8380 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2084 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora alata Curtis 33 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 9409 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cinnabarina Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coriacea Juss. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2471 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lutea L. 212 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora miniata Vanderpl. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 16 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora racemosa Brot. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora spp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 247 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud. 1644 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia lasiopetala Scheele 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia multiflora A. St.-Hil. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Paxistima myrsinites (Pursh) Raf. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 3965 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium spp. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H. Bailey 386 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 48 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra sagittifolia (Michx.) Morong 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra virginica (L.) Schott 93 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne 87 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum advena Wipff & Veldkamp 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum macrourum Trin. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum orientale Rich. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum villosum Fresen. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon angustifolius Nutt. ex Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon barbatus (Cav.) Roth 425 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon davidsonii Greene 73 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon fruticosus (Pursh) Greene 29 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hartwegii Benth. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hirsutus (L.) Willd. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macrophylla Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey 3037 ചിത്രങ്ങൾ
Pentapetes phoenicea L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Hook.f.) E.Morren 465 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia dolabriformis Kunth 35 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia nivalis Miq. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 1472 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 362 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskiopsis diguetii (F.A.C.Weber) Britton & Rose 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis cruenta (L'Hér.) Bolle 144 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca graeca L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Perovskia atriplicifolia Benth. 4131 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 4189 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 168 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amplexicaulis (D.Don) Ronse Decr. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria bistorta (L.) Samp. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 968 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1554 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites pyrenaicus (L.) G.López 1165 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 950 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia spp. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia campanularia A. Gray 168 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 9335 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis spp. 5664 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 1570 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Phemeranthus parviflorus (Nutt.) Kiger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 11401 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus lewisii Pursh 145 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea angustifolia L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 1436 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium Schott 32 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 1215 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cordatum Kunth ex Schott 101 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1067 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron gloriosum André 67 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron imbe Schott ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron mamei André 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron melanochrysum Linden & André 29 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ornatum Schott 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron speciosum Schott ex Endl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis fruticosa L. 3750 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox maculata L. 724 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox nana Nutt. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L. 3268 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox stolonifera Sims 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox subulata L. 2382 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis Chabaud 644 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L. 1353 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien 127 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix rupicola T.Anderson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidota spp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia davidiana (Decne.) Cardot 12 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia fraseri Dress 4 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia glabra (Thunb.) Maxim. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman 599 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia villosa (Thunb.) DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 131 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll.Arg. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocladus aspleniifolius (Labill.) Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocladus trichomanoides D.Don 12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea (L.) Bab. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don 74 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière 375 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aureosulcata McClure 88 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys edulis (Carrière) J.Houz. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys flexuosa Rivière & C.Rivière 5 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro 735 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C.Rivière 21 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C.Rivière 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Phymosia umbellata (Cav.) Kearney 68 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 2824 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis heterophylla Nees 43 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L. 1804 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze 221 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth. 1011 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12736 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Picconia excelsa (Aiton) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Picea abies (L.) H.Karst. 5120 ചിത്രങ്ങൾ
Picea breweriana S.Watson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Picea engelmannii Parry ex Engelm. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glauca (Moench) Voss 778 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glehnii (F.Schmidt) Mast. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picea koyamae Shiras. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Picea likiangensis (Franch.) E.Pritz. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Picea obovata Ledeb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Picea omorika (Pancic) Purk. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Picea orientalis (L.) Peterm. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Picea pungens Engelm. 2937 ചിത്രങ്ങൾ
Picea rubens Sarg. 936 ചിത്രങ്ങൾ
Picea sitchensis (Bong.) Carrière 351 ചിത്രങ്ങൾ
Picea smithiana (Wall.) Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Picea torano (Siebold ex K.Koch) Koehne 2 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma quassioides (D.Don) Benn. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pieris formosa (Wall.) D. Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don 814 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin 707 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 4472 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella major (L.) Huds. 1278 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella saxifraga L. 657 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus albicaulis Engelm. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus banksiana Lamb. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus brutia Ten. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus cembra L. 686 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus cembroides Zucc. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus contorta Douglas ex Loudon 428 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus coulteri D.Don 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus densiflora Siebold & Zucc. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus edulis Engelm. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus flexilis E.James 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus gerardiana Wall. ex D.Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus halepensis Mill. 3242 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus heldreichii Christ 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus jeffreyi A.Murray bis 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus kesiya Royle ex Gordon 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus lambertiana Douglas 123 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus longaeva D.K.Bailey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus monophylla Torr. & Frém. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus monticola Douglas ex D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra 1849 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus muricata D.Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra J.F.Arnold 623 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus parviflora Siebold & Zucc. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus peuce Griseb. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pinea L. 1832 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus ponderosa Douglas ex C.Lawson 120 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pumila (Pall.) Regel 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pungens Lamb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus radiata D.Don 114 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus resinosa Aiton 859 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sibirica Du Tour 99 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L. 2839 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L. 5963 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus thunbergii Parl. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus wallichiana A.B.Jacks. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Piper guineense Schumach. & Thonn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Piper ornatum N.E.Br. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia atlantica Desf. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia chinensis Bunge 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia lentiscus L. 6369 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L. 3023 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia vera L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2117 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia xanthocalyx Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A.Cunn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum eugenioides A. Cunn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum ralphii Kirk 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 7995 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent. 672 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus hispanica Mill. ex Münchh. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus orientalis L. 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Platonia insignis Mart. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium coronarium (Mull.) Desv. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium stemaria (P. Beauv.) Desv. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium superbum de Jonch. & Hennipman 13 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco 2299 ചിത്രങ്ങൾ
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. 856 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 2398 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews 685 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus forsteri Benth. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd. 182 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. 8338 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus spp. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai 27 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus viridistriatus (Regel) Makino 233 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel 290 ചിത്രങ്ങൾ
Plukenetia volubilis L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam. 5771 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago europaea L. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L. 447 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L. 2880 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus henkelii Stapf ex Dallim. & B.D.Jacks. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet 318 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don 29 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus nubigenus Lindl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus salignus D.Don 24 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus totara G.Benn. ex D.Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Podophyllum peltatum L. 1278 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague 2007 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium caeruleum L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites 264 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala chamaebuxus L. 790 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala lutea L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L. 2713 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paucifolia Willd. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum biflorum (Walter) Elliott 344 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum multiflorum (L.) All. 3525 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 2251 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum verticillatum (L.) All. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum x hybridum Brügger 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum microcephalum D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium cambricum L. 721 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium glycyrrhiza D.C. Eaton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium virginianum L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium vulgare L. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias elegans (C.Moore & F.Muell.) Harms 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms 337 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey 276 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg 545 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott 338 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum braunii (Spenn.) Fée 51 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum rigens Tagawa 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre 315 ചിത്രങ്ങൾ
Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L. 7114 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L. 9105 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L. 3551 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremuloides Michx. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Populus x canadensis Moench 122 ചിത്രങ്ങൾ
Populus x canescens (Aiton) Sm. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty 8 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook. 5403 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7094 ചിത്രങ്ങൾ
Portulacaria afra Jacq. 3385 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton gramineus L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Potamogeton natans L. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf 515 ചിത്രങ്ങൾ
Pothos spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pourouma cecropiifolia Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria campechiana (Kunth) Baehni 93 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze 13 ചിത്രങ്ങൾ
Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore & Stearn 17 ചിത്രങ്ങൾ
Primula allionii Loisel. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Primula auricula L. 503 ചിത്രങ്ങൾ
Primula bulleyana Forrest 11 ചിത്രങ്ങൾ
Primula chionantha Balf. f. & Forrest 4 ചിത്രങ്ങൾ
Primula cockburniana Hemsl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Primula denticulata Sm. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Primula elatior (L.) Hill 2413 ചിത്രങ്ങൾ
Primula florindae Kingdon-Ward 15 ചിത്രങ്ങൾ
Primula hirsuta All. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Primula malacoides Franch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Primula marginata Curtis 169 ചിത്രങ്ങൾ
Primula obconica Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Primula rosea Royle 19 ചിത്രങ്ങൾ
Primula sieboldii E.Morren 19 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 7407 ചിത്രങ്ങൾ
Primula vialii Delavay ex Franch. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Primula vulgaris Huds. 5604 ചിത്രങ്ങൾ
Primula x polyantha Mill. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Prinsepia uniflora Batalin 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pritchardia pacifica Seem. & H.Wendl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Prosopis laevigata (Willd.) M.C.Johnst. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prospero autumnale (L.) Speta 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Prostanthera ovalifolia R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Protea cynaroides (L.) L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Protea grandiceps Tratt. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Protea neriifolia R. Br. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Protea repens L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Protea scolymocephala Reich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prumnopitys ferruginea (G.Benn. ex D.Don) de Laub. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prumnopitys taxifolia (Sol. ex D.Don) de Laub. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus americana Marshall 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus armeniaca L. 2677 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus avium (L.) L. 12620 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus campanulata Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus caroliniana (Mill.) Aiton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasifera Ehrh. 11862 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasoides Buch.-Ham. ex D.Don 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 2015 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cocomilia Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cyclamina Koehne 1 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus domestica L. 9581 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb 3800 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus fruticosa Pall. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus glandulosa Thunb. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus ilicifolia (Nutt. ex Hook. & Arn.) D.Dietr. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus japonica Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus laurocerasus L. 10464 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus lusitanica L. 1614 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus maackii Rupr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mahaleb L. 3406 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus maritima Marshall 8 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus padus L. 6807 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus pedunculata (Pall.) Maxim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus persica (L.) Batsch 5004 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus prostrata Labill. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus rivularis Scheele 3 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus salicina Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ