ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abelia biflora Turcz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia chinensis R.Br. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder 40 ചിത്രങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum Nakai 28 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill. 3067 ചിത്രങ്ങൾ
Abies amabilis (Douglas ex Loudon) J.Forbes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica Loudon 39 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl. 270 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson 456 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Abies magnifica A.Murray bis 7 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach 957 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica de Lannoy ex Carrière 35 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss. 1263 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder 154 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin 1465 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. 1618 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik. 2376 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclops Cunn. ex Don 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link 4165 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drummondii Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena microphylla Hook.f. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena myriophylla Lindl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f. 769 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage 23 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg. 1544 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hirsutus Boiss. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L. 10515 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L. 1934 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret 918 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 14219 ചിത്രങ്ങൾ
Acer capillipes Maxim. ex Miq. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh 302 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch 52 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax 625 ചിത്രങ്ങൾ
Acer heldreichii Orph. ex Boiss. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb. 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh 831 ചിത്രങ്ങൾ
Acer mandshuricum Maxim. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L. 2792 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L. 11780 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb. 9377 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L. 12110 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 15753 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L. 4744 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L. 6079 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acer triflorum Kom. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge 45 ചിത്രങ്ങൾ
Acer velutinum Boiss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratifolia (Sibth. & Sm.) Benth. & Hook.f. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam. 3999 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22935 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L. 2319 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea umbellata Sibth. & Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet 30 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen 133 ചിത്രങ്ങൾ
Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H.Wendl.) H.Wendl. ex Becc. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 43 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum carmichaelii Debeaux 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L. 2427 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L. 5288 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L. 389 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton 41 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cimicifuga L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott 643 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch. 906 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia grandidieri Baill. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia gregorii F.Muell. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia za Baill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium boehmianum Schinz 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 3184 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum anceps Maxon & C.V. Morton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L. 2510 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L. 438 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum peruvianum Klotzsch 132 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum poiretii Wikstr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl 203 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis amurensis Regel & Radde 3 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 596 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L. 875 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea calyculata (E.Morren) Baker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea caudata Lindm. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 1453 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker 33 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea zebrina L.B.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa 104 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 8466 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum Webb & Berthel. 4252 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel. 3277 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflora Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack 717 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus × carnea Zeyh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd. 612 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L. 11976 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter 792 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L. 1255 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume 19 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page 52 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page 25 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd 13 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd. 7449 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista populifolia (Lam.) Judd 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze 196 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis australis (D.Don) Lindl. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey 84 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L. 6196 ചിത്രങ്ങൾ
Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck 1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck 83 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine 684 ചിത്രങ്ങൾ
Agave tequilana F.A.C.Weber 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae T.Moore 349 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Agave xylonacantha Salm-Dyck 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 391 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill. 2272 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott 4710 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema modestum Schott ex Engl. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet 65 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 8402 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2914 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1096 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell 250 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 8828 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 26 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret 28 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga australis R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 17039 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms 62 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms 27 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz. 10020 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart 24 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) Merr. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca nelsonii N.E.Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L. 12053 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. 1937 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm. 1627 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi graecorum Boiss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze 25 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC. 807 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L. 2687 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl 86 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aflatunense B.Fedtsch. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Allium altaicum Pall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4126 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atropurpureum Waldst. & Kit. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Allium caeruleum Pall. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L. 1745 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth 202 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cristophii Trautv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Allium giganteum Regel 342 ചിത്രങ്ങൾ
Allium karataviense Regel 22 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1971 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 2530 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nutans L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oreophilum C.A.Mey. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria 482 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1805 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stipitatum Regel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 2484 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg 40 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L. 476 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Alloxylon flammeum P.H.Weston & Crisp 6 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby 2138 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 11384 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench 1740 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 690 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cuprea K.Koch 94 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia micholitziana Sander 302 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch 241 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sanderiana W.Bull 1632 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia spp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill. 3308 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw. 3097 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All. 2710 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe spp. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f. 7684 ചിത്രങ്ങൾ
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton 80 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum. 1703 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham 6092 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchella L.f. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria spp. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson 586 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze 1410 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2592 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell 79 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum diffusum Ten. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L. 639 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1569 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2783 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L. 764 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L. 2659 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (F.Michx.) Fernald 8 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand 72 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed. 959 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik. 4727 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ammobium alatum R.Br. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh 175 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L. 1395 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch 165 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 155 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald 308 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann 200 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter 429 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims 40 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros papyracea E.Mey. ex Fenzl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium giganteum Hancock ex Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L. 712 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr. 1903 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke 228 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 3130 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa stylosa M.Bieb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy 2000 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2889 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hybrida Paxton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L. 13313 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone patens L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L. 2873 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L. 2229 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L. 1472 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L. 1144 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 7142 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth. 657 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos humilis Lindl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii D.Don 34 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L. Chiou & M. Kato 109 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates 51 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze 74 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Annona macroprophyllata Donn.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal 34 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L. 828 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 667 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 1265 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André 6608 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott 926 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium spp. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L. 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6331 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Anticlea elegans (Pursh) Rydb. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 980 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L. 11801 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees 853 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L. 3477 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L. 1405 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata Koch 214 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L. 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia chrysantha A.Gray 24 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia coerulea E. James 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia ecalcarata Maxim. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18063 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis blepharophylla Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scopoliana Boiss. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L. 658 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis repens Handro 5 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem. 490 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L. 656 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 366 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch 3903 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook. 617 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie 56 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 2881 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot. 2297 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh 688 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L. 11706 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen 8 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude 14 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude 187 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7435 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville 16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 1471 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns 1018 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims 737 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia japonica (Thunb.) Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 872 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga engleri Becc. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga microcarpa Becc. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels 200 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer 195 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus bravoanus H.M.Hern. & E.F.Anderson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K.Schum. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus retusus Scheidw. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema speciosum (Wall.) Mart. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema tortuosum (Wall.) Schott 54 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott 1765 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gigantea Mart. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi 237 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam. 478 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis Kom. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl 67 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz 110 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd. 1249 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik 12 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L. 2936 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia x prunifolia (Marshall) Rehder 5 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 22 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L. 910 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2255 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less. 691 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh 24 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser ex Besser 14 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia lactiflora Wall. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt. 734 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don 30 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg 336 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco 13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus rigidus Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 13209 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4987 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald 3192 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2296 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L. 1966 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren 5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2736 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce 191 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 2744 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L. 251 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2310 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus retrofractus L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop 2518 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4174 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume 916 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L. 1113 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L. 1705 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L. 4523 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L. 4178 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium viviparum (L. f.) C.Presl 17 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L. 2514 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L. 2180 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tongolensis Franch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson 35 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino 9 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L. 4836 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pall. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum capricorne (A.Dietr.) Britton & Rose 66 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum caput-medusae D.R.Hunt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum myriostigma Lem. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum ornatum (DC.) Britton & Rose 297 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson 1170 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv. ex Benth. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium alpestre (Hoppe) Clairv. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth 2744 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L. 1988 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 685 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 3528 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb. 4052 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1840 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Austromyrtus tenuifolia (Sm.) Burret 10 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 877 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3107 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L. 385 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss. 853 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer 32 ചിത്രങ്ങൾ
Aztekium hintonii Glass & W.A.Fitz Maur. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia myrtifolia Hook. & Harv. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris guineensis (L.) H.E.Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile 161 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague 30 ചിത്രങ്ങൾ
Balantium antarcticum (Labill.) C. Presl 206 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa oldhamii Munro 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro 38 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad. 268 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia attenuata R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia coccinea R.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ericifolia L.f. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia grandis Willd. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia hookeriana Meisn. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia marginata Cav. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia menziesii R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia occidentalis R.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia prionotes Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia speciosa R.Br. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R.Br. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) Vent. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 935 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 4698 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz 558 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 86 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia blakeana Dunn 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia corymbosa Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz 373 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L. 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L. 2203 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea gracilis Lem. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem. 1267 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia bowerae Ziesenh. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd. 5870 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia dregei Otto & Dietr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia erythrophylla Hérincq 391 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fuchsioides Hook. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia grandis Dryand. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl. 1039 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi 3530 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia manicata Brongn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz. 2732 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia scharffii Hook.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia spp. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sutherlandii Hook.f. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia tuberhybrida Voss 13 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia ulmifolia Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria racemosa Vent. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria resinosa Mutis ex L.f. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12228 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aggregata C.K.Schneid. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh 11532 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis canadensis Mill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis candidula (C.K.Schneid.) C.K.Schneid. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis concinna Hook.f. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook. 1251 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis glaucocarpa Stapf 11 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis japonica R.Br. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis julianae C.K.Schneid. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis koreana Palib. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis microphylla G.Forst. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis repens Lindl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC. 6450 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 6226 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 3401 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 6576 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L. 439 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall 297 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth 9087 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh. 2759 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet 682 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2141 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia magnifica W.Bull 68 ചിത്രങ്ങൾ
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp 61 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia chlorostica Saunders 1 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel 537 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia polycarpa (H.Lév.) Airy Shaw 10 ചിത്രങ്ങൾ
Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. 4090 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum brasiliense Desv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn 31 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) A.DC. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis heteroclita (C. Presl) Ching 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 564 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms 14 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Boquila trifoliolata (DC.) Decne. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 13935 ചിത്രങ്ങൾ
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter 128 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus aethiopum Mart. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 374 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea macrophylla Griff. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea buttiana Holttum & Standl. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy 5558 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd. 9191 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spp. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Bowenia serrulata (W.Bull) Chamb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton acerifolius (A.Cunn. ex G.Don) F.Muell. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton discolor F.Muell. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br. 2347 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyglottis laxifolia (Buchanan) B.Nord. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyscome iberidifolia Benth. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea armata S.Watson 220 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea dulcis (Kunth) Mart. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea edulis H.Wendl. ex S.Watson 6 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola cucullata (L.) R.Br. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica cretica Lam. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern. 692 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7015 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6499 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1433 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 260 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia balansae Mez 15 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia speciosa Hook. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Browningia hertlingiana (Backeb.) Buxb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia arborea (L.) Steud. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia pittieri (Saff.) Moldenke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don 126 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl 5088 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don 701 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst. 2439 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 5967 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce 639 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken 343 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja albiflora Hemsl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja colvilei Hook.f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth 13 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja crispa Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch. 13532 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja fallowiana Balf.f. & W.W.Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope 508 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune 32 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja marrubiifolia Benth. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 3014 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lobbii Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia nitida (Jacq.) DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1551 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum falcatum L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L. 1787 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides L. 316 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Butia yatay (Mart.) Becc. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L. 1175 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus harlandii Hance 9 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus microphylla Siebold & Zucc. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L. 7524 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sinica (Rehder & E.H.Wilson) M.Cheng 3 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 161 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) Rich. ex Kunth 28 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia echinata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pluviosa DC. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2257 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent. 5160 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium humboldtii (Raf.) Schott 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium schomburgkii Schott 1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis acutiflora (Schrad.) DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 135 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 76 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe discolor Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea spp. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 757 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria biflora Lam. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia L. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria mexicana Benth. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria uniflora Lam. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L. 12592 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L. 912 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya reticulata (Benth.) Schot 7 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra eriophylla Benth. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tweedii Benth. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa americana L. 2762 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa bodinieri H.Lév. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa macrophylla Vahl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe involucrata (Torr. & A.Gray) A.Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson 1284 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia gentlei Matuda 83 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia navicularis (Ortgies) D.R.Hunt 141 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L. 2215 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels 9523 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon linearis (Schrad. & J.C.Wendl.) Colv. ex Sweet 38 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon salignus (Sm.) Colv. ex Sweet 8 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don 615 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees 3001 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris columellaris F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris macleayana (F.Muell.) F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris oblonga Rich. & A.Rich. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris preissii Miq. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull 6485 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 2252 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand. 473 ചിത്രങ്ങൾ
Calpurnia aurea (Aiton) Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L. 7295 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S.Watson 229 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene 441 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 123 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L. 9401 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia oleifera Abel 129 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia saluenensis Stapf ex Bean 8 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze 405 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula betulifolia K.Koch 5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq. 437 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cashmeriana Royle 8 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cochleariifolia Lam. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fragilis Cirillo 119 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula garganica Ten. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 5379 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula incurva Aucher ex A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti 32 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lactiflora M.Bieb. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L. 1043 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L. 1933 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pallida Wall. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L. 6890 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula portenschlagiana Schult. 731 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen 5518 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pulla L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pyramidalis L. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 3411 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 5389 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L. 5729 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula speciosa Pourr. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L. 7201 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg 11 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 7 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum 13 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum. 2929 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem. 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Camptotheca acuminata Decne. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 42 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl 23 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson 315 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke 328 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Canistrum fragrans (Linden) Mabb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Canna flaccida Salisb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L. 9135 ചിത്രങ്ങൾ
Canna iridiflora Ruiz & Pav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Canna orchiodes L.H. Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L. 4314 ചിത്രങ്ങൾ
Cantua buxifolia Juss. ex Lam. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Capnoides sempervirens (L.) Borkh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L. 2594 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 6753 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L. 9191 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam. 991 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana brevispina Benth. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana frutex (L.) K.Koch 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L. 823 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buchananii Berggr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr. 375 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comans Berggr. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 1284 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flagellifera Colenso 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi J.Carey 43 ചിത്രങ്ങൾ
Carex morrowii Boott 195 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard 350 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ornithopoda Willd. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L. 752 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 3031 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis 470 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L. 3542 ചിത്രങ്ങൾ
Carica x pentagona Heilborn 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. ex Brenan 24 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC. 1401 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acaulis L. L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Carmichaelia australis R.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose 204 ചിത്രങ്ങൾ
Carpentaria acuminata (H.Wendl. & Drude) Becc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 14747 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter 148 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus japonica Blume 39 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus 1357 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. 5196 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Carya alba (L.) Nutt. ex Elliott 15 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cathayensis Sarg. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet 1269 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch 226 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K.Koch 94 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar brasiliense A.St.-Hil. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris clandonensis auct. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold 1241 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold 9 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave 61 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa sapota Oerst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia afrofistula Brenan 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L. 1267 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia leptophylla Vogel 51 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine crocea (Thunb.) C.Presl 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze 209 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope fastigiata (Wall.) D.Don 230 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope tetragona (L.) D.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume 39 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea pumila (L.) Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill. 10698 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea seguinii Dode 14 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis sclerophylla (Lindl. & Paxton) Schottky 8 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser 82 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L. 547 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter 10978 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bungei C.A.Mey. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa fargesii Bureau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don 311 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L. 2361 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth 23 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Endl. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don 6588 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez 4 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis floribunda L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya dowiana Bateman & Rchb.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya harrisoniana Bateman ex Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya intermedia Graham ex Hook. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya labiata Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya loddigesii Lindl. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya maxima Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya mossiae C.Parker ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya spp. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya trianae Linden & Rchb.f. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx. 340 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold 9 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene 1597 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschw. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 1689 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don 4075 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus libani A.Rich. 3404 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir 157 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 886 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 1273 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Celmisia coriacea (G.Forst.) Hook.f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L. 7577 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L. 8091 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis laevigata Willd. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L. 2300 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis pallida Torr. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tetrandra Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenostigma tocantinum Ducke 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L. 425 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Muss.Puschk. ex Willd. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ragusina L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 6441 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 5885 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 17158 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov 335 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus fortunei Hook. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J.Forbes) K.Koch 100 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium biebersteinii DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L. 4405 ചിത്രങ്ങൾ
Cerasus yedoensis (Matsum.) A.N.Vassiljeva 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L. 4083 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma griffithii C.B.Clarke 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge 2571 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma willmottianum Stapf 666 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook.f. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratozamia mexicana Brongn. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L. 3794 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis chinensis Bunge 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L. 11138 ചിത്രങ്ങൾ
Cercocarpus montanus Raf. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill. 556 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hildmannianus K.Schum. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus jamacaru DC. 893 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe glabra Mill. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 1365 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr. 1727 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum fasciculatum (Schltdl.) Miers 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum laevigatum Schltdl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L. 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui (Lam.) L'Hér. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach 8869 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles sinensis (Dum.Cours.) Koehne 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai 2222 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum L. 1284 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum villosum Wall. ex DC. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatia foliolosa Benth. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatiaria millefolium (Torr.) Maxim. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 1295 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 1083 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea cataractarum Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elatior Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart. 913 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea oblongata Mart. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea tepejilote Liebm. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L. 3616 ചിത്രങ്ങൾ
Chamelaucium uncinatum Schauer 394 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates 93 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht 436 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 18202 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12060 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don 242 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd. 353 ചിത്രങ്ങൾ
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A.Berger 13 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliotrichum diffusum (G.Forst.) Kuntze 37 ചിത്രങ്ങൾ
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet 371 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonanthus praecox (L.) Link 206 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino 5 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton 48 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus virginicus L. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus elatior Link 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum pomeridianum (DC.) Kunth 223 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 8068 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt & A.W.Hill 2 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth 5923 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizema cordatum Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizema ilicifolium Labill. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L. 4130 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum zawadskii Herbich 25 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysocephalum semipapposum (Labill.) Steetz 7 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysogonum virginianum L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea coronalis Soderstr. & C.E.Calderon 3 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea culeou É.Desv. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4818 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17358 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L. 4406 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 15892 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus alata Jacq. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis 269 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L. 6515 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L. 2175 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L. 911 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L. 3595 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L. 6329 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x purpureus Lam. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 1550 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle 482 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australasica F.Muell. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australis (A.Cunn. ex Mudie) Planch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus clementina hort. ex Tanaka 2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC. 407 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus junos Siebold ex Tanaka 9 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka 2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck 4397 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L. 519 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus meyeri Yu. Tanaka 6 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus nobilis Lour. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco 1796 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck 3265 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd 94 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh 39 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels 10 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2063 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus winteri D.R.Hunt 864 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis alpina (L.) Mill. 1073 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 3227 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis heracleifolia DC. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis jackmanii T. Moore 42 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC. 2154 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis patens C.Morren & Decne. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 14703 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L. 3959 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome houtteana Schltdl. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis 120 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud. 748 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 141 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G.Don 101 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf.f. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum x speciosum Dombrain 4 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra acuminata Michx. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L. 633 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra barbinervis Siebold & Zucc. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra fargesii Franch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clianthus puniceus (G.Don) Lindl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don 270 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze 573 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 3636 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 5870 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana R.A.Howard 41 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L. 1095 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata (Lindl.) Bosse 2902 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia nobilis Lindl. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia fluminensis Planch. & Triana 23 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia orthoneura Standl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt 574 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L. 1533 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentata (Jacq.) L.H.Bailey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentea (Lodd. ex Schult. & Schult.f.) Sarg. ex Becc. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Cochliasanthus caracalla (L.) Trew 71 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L. 1766 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. 6951 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthe crassifolia (H.Focke) C.V.Morton 10 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis clematidea (Schrenk) C.B.Clarke 4 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis thalictrifolia Wall. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne cristata Lindl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne flaccida Lindl. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne lawrenceana Rolfe 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne mooreana Rolfe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne speciosa (Blume) Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne stricta (D.Don) Schltr. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa Lindl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L. 2124 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner 27 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G.Don 7 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L. 5393 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum speciosum Steven 22 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum variegatum L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Coleus spp. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott 2961 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & W.L.Stern 15 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea arguta C.V.Morton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microphylla Klotzsch & Hanst. ex Oerst. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L. 2448 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps 640 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L. 1339 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina tuberosa L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) Coult. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Conicosia pugioniformis (L.) N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 5982 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum bilobum (Marloth) N.E.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum ectypum N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum fraternum (N.E.Br.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum frutescens Schwantes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum hians N.E.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum meyeri N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minimum (Haw.) N.E.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minutum (Haw.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum obscurum N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum pageae (N.E.Br.) N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum quaesitum (N.E.Br.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum regale Lavis 2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum uviforme (Haw.) N.E.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum velutinum Schwantes 14 ചിത്രങ്ങൾ
Conospermum taxifolium C.F.Gaertn. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur 470 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger 28 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray 222 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L. 5173 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13154 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1459 ചിത്രങ്ങൾ
Copernicia alba Morong 21 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma acerosa A.Cunn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma repens A.Rich. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 67 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia boissieri A.DC. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl. 1905 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev. 3767 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake 29 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet 1862 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L. 1854 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis palmata Nutt. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt. 2380 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria terminalis Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alba L. 2869 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L.f. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus amomum Mill. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L. 1084 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus capitata Wall. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus controversa Hemsl. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L. 4779 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus hongkongensis Hemsl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa F.Buerger ex Hance 668 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L. 7711 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus nuttallii Audubon 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus officinalis Siebold & Zucc. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 20626 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea subsp. occidentalis (Torr. & A.Gray) Fosberg 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus walteri Wangerin 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Corokia cotoneaster Raoul 133 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L. 2585 ചിത്രങ്ങൾ
Correa alba Andrews 47 ചിത്രങ്ങൾ
Correa pulchella J.Mackay ex Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Correa reflexa (Labill.) Vent. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 2901 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte 2697 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis flexuosa Franch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis nobilis (L.) Pers. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis glabrescens Franch. & Sav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis sinensis Hemsl. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis spicata Siebold & Zucc. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter 12 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L. 16573 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus chinensis Franch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus colurna L. 2199 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus fargesii (Franch.) C.K.Schneid. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson 318 ചിത്രങ്ങൾ
Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney 8 ചിത്രങ്ങൾ
Corynocarpus laevigatus J.R.Forst. & G.Forst. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss 196 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav. 10125 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth 587 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay 1058 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop. 9629 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus obovatus Raf. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. 1355 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson 223 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster franchetii Bois 2988 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster glaucophyllus Franch. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne. 4413 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge 212 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster salicifolius Franch. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x watereri Exell 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L. 3343 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia bracteosa Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl. 852 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe cordifolia Steven 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L. 1282 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe tataria Sebeok 20 ചിത്രങ്ങൾ
Craniolaria annua L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore 159 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula arborescens (Mill.) Willd. 643 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula barklyi N.E.Br. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula deceptor Schönland & Baker f. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 40 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L. 1720 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce 12345 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula pyramidalis Thunb. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L. 3392 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC. 8107 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 22728 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus opaca Hook. & Arn. ex Hook. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg. 300 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L.f.) Medik. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida Bunge 12 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus wattiana Hemsl. & Lace 1 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva adansonii DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2845 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L. 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron hookerianum Gay 114 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron patagua Molina 35 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L. 1054 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy 4 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum moorei Hook.f. 558 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L. 5412 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt 18 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br. 3805 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus biflorus Mill. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb. 978 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus serotinus Salisb. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J.Gay 27 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus speciosus M.Bieb. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb. 1169 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees 829 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria longirostrata Hook. & Arn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link 83 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth 107 ചിത്രങ്ങൾ
Croton urucurana Baill. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer 178 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel 397 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne wendtii de Wit 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don 826 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica Hassk. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumeropsis mannii Naudin 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach 40 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A.Rich. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L. 1817 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin 59 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L. 2885 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita argyrosperma C.Huber 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché 87 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita foetidissima Kunth 222 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne 3751 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne 1638 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4170 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea cyanea Moc. & Sessé ex DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea lanceolata W.T.Aiton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea llavea Lex. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea micropetala Kunth 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene 3712 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière 225 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill. 320 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus macrocarpa Hartw. 1726 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus nootkatensis D.Don 285 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L. 6632 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus torulosa D.Don 63 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma alismatifolia Gagnep. 566 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma amada Roxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aromatica Salisb. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cyananthus lobatus Wall. ex Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanastrum cordifolium Oliv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus montanus (L.) Hill 6788 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 11838 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea australis Domin 9 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb. 4380 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas taiwaniana Carruth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii R.Br. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen coum Mill. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen hederifolium Aiton 4677 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill. 3210 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm. 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen spp. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill. 6752 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) F.M.Knuth 102 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth 153 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 9074 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium devonianum Paxton 417 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium ensifolium (L.) Sw. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium spp. 539 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbopogon jwarancusa (Jones) Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L. 2236 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 2495 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum microglochin Benth. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1768 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 588 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 605 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus textilis Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl 219 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtosperma johnstonii (N.E.Br.) N.E.Br. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume 234 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus albus Hacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus austriacus L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus proliferus L.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ratisbonensis Schaeff. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link 9526 ചിത്രങ്ങൾ
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch 746 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus dacrydioides (A.Rich.) de Laub. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium cupressinum Sol. ex G.Forst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7305 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó 404 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies 156 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav. 10498 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia spp. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Danae racemosa (L.) Moench 396 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne alpina L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne altaica Pall. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don 44 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne blagayana Freyer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne caucasica Pall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2767 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L. 3064 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne odora Thunb. 417 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne petraea Leyb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne pontica L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne tangutica Maxim. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Datisca cannabina L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill. 1062 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11326 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21017 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm. 554 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia fejeensis Hook. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia mariesii T. Moore ex Baker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Davidia involucrata Baill. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Decaisnea insignis (Griff.) Hook.f. & Thomson 26 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf. 616 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus 6124 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes 78 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma nubigenum (Schltr.) L.Bolus 24 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium cardinale Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium formosum Boiss. & A.Huet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium grandiflorum L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium bigibbum Lindl. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium cuthbertsonii F.Muell. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium densiflorum Lindl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium lindleyi Steud. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl. 2092 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium speciosum Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium spp. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro 150 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus latiflorus Munro 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon harfordii Kellogg 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon rigida Benth. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore 24 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore 165 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato 21 ചിത്രങ്ങൾ
Dermatophyllum secundiflorum (Ortega) Gandhi & Reveal 8 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 500 ചിത്രങ്ങൾ
Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Desmoncus polyacanthos Mart. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc. 957 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia longifolia Franch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia magnifica (Lemoine) Rehder 4 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb. 5591 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 54 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guineense Willd. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium indum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus alpinus L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L. 8242 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L. 4576 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L. 4686 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L. 1280 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L. 2905 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill. 326 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus hyssopifolius L. 2129 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L. 913 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L. 1148 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia barberae Hook.f. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan 470 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostigma lactucoides Hook.f. & Thomson 48 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L. 1252 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) Scheff. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 6786 ചിത്രങ്ങൾ
Dierama pulcherrimum (Hook.f.) Baker 153 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br. 642 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt 337 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill. 1639 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L. 2202 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L. 17566 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L. 330 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe 28 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench 1495 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC. 795 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula J.Ellis 1287 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon mejiae Standl. & L.O.Williams 9 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon spinulosum Dyer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L. 308 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea elephantipes (L'Hér.) Engl. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polystachya Turcz. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea praehensilis Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax 18 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f. 3226 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L. 359 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros melanoxylon Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier 27 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros texana Scheele 89 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus aurantiacus (Curtis) Jeps. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars 17 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey 42 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 582 ചിത്രങ്ങൾ
Dipogon lignosus (L.) Verdc. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 10975 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Disanthus cercidifolius Maxim. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer 642 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott 114 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus phyllanthoides (DC.) Barthlott 118 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum sessile (Thunb.) D.Don ex Schult. & Schult.f. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Distylium racemosum Siebold & Zucc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Docynia indica (Wall.) Decne. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann 293 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya cayeuxii André 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum orientale Hoffm. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L. 1670 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Draba aizoides L. 626 ചിത്രങ്ങൾ
Draba bruniifolia Steven 4 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena aubryana Brongn. ex E.Morren 22 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena braunii Engl. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena concinna Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L. 1146 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 6311 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam. 4273 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula bella (Rchb.f.) Luer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula erythrochaete (Rchb.f.) Luer 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott 1067 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia maritima (L.) Stearn 737 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 347 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes 63 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum speciosum (Haw.) Schwantes 4 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L. 1857 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria heracleum T.Moore 3 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria sparsisora (Desv.) T. Moore 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 146 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 88 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cycadina (Franch. & Sav.) C. Chr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 82 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris erythrosora (D.C. Eaton) Kuntze 239 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 4687 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott 27 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris goldiana (Hook. ex Goldie) A. Gray 10 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray 273 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray 207 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oreades Fomin 69 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris sieboldii (T. Moore) Kuntze 41 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris uniformis (Makino) Makino 3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya farinosa (Lindl.) Britton & Rose 3 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L. 5420 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia brevifolia Baker 79 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia remotiflora A.Dietr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma difformis (Hemsl. & E.H.Wilson) T.H.Wang 6 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma pleiantha (Hance) Woodson 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 3662 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria agavoides Lem. 2197 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria elegans Rose 3854 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gibbiflora DC. 2779 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gigantea Rose & Purpus 729 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria harmsii J.F.Macbr. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria lilacina Kimnach & Moran 1509 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria pulvinata Rose 1314 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria secunda Booth ex Lindl. 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria spp. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench 4682 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus grusonii Hildm. 1733 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus coccineus Engelm. 899 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus dasyacanthus Engelm. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus delaetii (Gürke) Gürke 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus knippelianus Liebner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Engelm. 756 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pentalophus (DC.) Lem. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) J.N.Haage 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus rigidissimus (Engelm.) F.Haage 102 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus scheeri (Salm-Dyck) Scheer 10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus stramineus (Engelm.) F.Seitz 9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus subinermis Salm-Dyck ex Scheer 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus triglochidiatus Engelm. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray 288 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett 12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small 19 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus uruguayensis Arechav. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bannaticus Rochel ex Schrad. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 3826 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L. 2154 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle 2673 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto 1501 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D.Rowley 401 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis spp. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Echium candicans L.f. 1596 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L. 550 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pininana Webb & Berthel. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 5073 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 24600 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai 97 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia dicksonii Hance 92 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia microphylla Lam. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1260 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L. 3438 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb. 525 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb. 3741 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson 204 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus x submacrophylla Servett. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés 8 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus reticulatus Sm. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum metallicum Mickel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer 39 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia fruticosa (D.Don) Rehder 105 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia stauntonii Benth. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Embothrium coccineum J.R.Forst. & G.Forst. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don 21 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii Lehm. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos ngoyanus Verd. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos trispinosus (Hook.f.) R.A.Dyer 12 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos villosus Lem. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson 107 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus cernuus (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Makino 1 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus quinqueflorus Lour. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman 79 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 314 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle 74 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Entelea arborescens R.Br. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf 6 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra viridis Coville 89 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth 633 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum parkinsonianum Hook. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum spp. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 12555 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium acuminatum Franch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium alpinum L. 892 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium brevicornu Maxim. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium franchetii Stearn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum C.Morren 17 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium membranaceum K.Mey. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium pinnatum subsp. colchicum (Boiss.) N.Busch 1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium stellulatum Stearn 4 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 1964 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum spp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting 8157 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst. 1346 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia lilacina Hanst. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C.Weber ex Britton & Rose 22 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L. 1838 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 4327 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zucc.) Trotter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews 145 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 2374 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. 908 ചിത്രങ്ങൾ
Eremophila debilis (Andr.) Chinnock 3 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L. 3748 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Erica canaliculata Andrews 2 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L. 3847 ചിത്രങ്ങൾ
Erica erigena R.Ross 154 ചിത്രങ്ങൾ
Erica gracilis J.C.Wendl. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Erica herbacea L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica Rudolph 46 ചിത്രങ്ങൾ
Erica mackaiana Bab. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L. 507 ചിത്രങ്ങൾ
Erica spiculifolia Salisb. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L. 1846 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers. 4411 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC. 3130 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC. 570 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link 263 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L. 1228 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. 8142 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth 6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum caespitosum Nutt. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum crocatum Davidson 22 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum davidsonii Greene 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum fasciculatum Benth. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L. 599 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum confertiflorum (DC.) A.Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium corsicum Léman ex DC. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium reichardii (Murray) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1769 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium alpinum L. 828 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium giganteum M.Bieb. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L. 1286 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz 3832 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum diffusum Ehrh. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum linifolium (Pers.) J.Gay 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum perofskianum Fisch. & C.A.Mey. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina americana Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina caffra Thunb. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina coralloides DC. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L. 2176 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina edulis Micheli 13 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L. 208 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook 16 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina rubrinervia Kunth 8 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl. 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium californicum Purdy 20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium dens-canis L. 2017 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh 118 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium tuolumnense Applegate 110 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. 2521 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham. 10448 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R.Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose 675 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa melanostele (Vaupel) Borg 107 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoopsis dybowskii (Rol.-Goss.) Buxb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm. 822 ചിത്രങ്ങൾ
Euanthe sanderiana (Rchb.f.) Schltr. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1295 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cladocalyx F.Muell. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii Hook.f. 1643 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus macrocarpa Hook. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera Mudie 4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus microcorys F.Muell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims 281 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis amazonica Linden ex Planch. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis sanderi Baker 1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Eucryphia cordifolia Cav. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia involucrata DC. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia myrcianthes Nied. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pyriformis Cambess. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia stipitata McVaugh 33 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L. 1743 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Eulychnia breviflora Phil. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold 1979 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L. 14766 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 3447 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb. 4327 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 15005 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L. 698 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica J.F.Gmel. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 6083 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bupleurifolia Jacq. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia caput-medusae L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L. 8892 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger 73 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L. 538 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 11370 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esculenta Marloth 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch 41 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia horrida Boiss. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. 307 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw. 1329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy 266 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mammillaris L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh 1021 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mauritanica L. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia meloformis Aiton 22 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul. 6319 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia obesa Hook.f. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia officinarum L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 5943 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia resinifera O.Berg 195 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia susannae Marloth 53 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1519 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L. 1139 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia trigona Mill. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Euryale ferox Salisb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys retusa (Lag.) Kunth 4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus subsp. grandiflorus (Parodi) Ooststr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum affine Balf.f. ex Regel 102 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder 696 ചിത്രങ്ങൾ
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K.Hammer 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4359 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A.Gray ex Benth. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea ceilanica Thunb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus crenata Blume 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 20803 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 646 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 835 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 952 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi 130 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia nitida (Mitford) Keng f. ex T.P.Yi 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia robusta T.P.Yi 7 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 4452 ചിത്രങ്ങൾ
Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes 753 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia amelloides (L.) Voss 508 ചിത്രങ്ങൾ
Fenestraria rhopalophylla (Schltdl. & Diels) N.E.Br. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Fernaldia pandurata (A.DC.) Woodson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus cylindraceus (Engelm.) Orcutt 377 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose 100 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus haematacanthus (Monv. ex Salm-Dyck) Bravo ex Backeb. & F.M.Knuth 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus herrerae J.G.Ortega 168 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus histrix (DC.) G.E.Linds. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose 32 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus recurvus (Mill.) Borg 150 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus viridescens (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Britton & Rose 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Britton & Rose 30 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L. 2144 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill. 742 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer 2 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 19689 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume 245 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L. 5770 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L. 10775 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 4482 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 113 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb. 2048 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f. 2746 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L. 661 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 314 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl 5 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus spp. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus villosa Blume 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton 128 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites 94 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 8873 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench 2229 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight 463 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt 3720 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi 3 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8681 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera acuminata (Michx.) Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera ligustrina (Michx.) Poir. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera pubescens Nutt. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia giraldiana Lingelsh. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia intermedia Zabel 6 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia ovata Nakai 3 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 3198 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl. 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunearia sinensis Rehder & E.H.Wilson 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fosterella penduliflora (C.H.Wright) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla gardenii L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla major Lodd. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9698 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Mill. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier 147 ചിത്രങ്ങൾ
Francoa sonchifolia Cav. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A.Gray 8 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Franklinia alatamaha Marshall 28 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L. 3362 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl 6424 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 18035 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L. 4536 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus sieboldiana Blume 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning 16 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia leichtlinii Klatt 3 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Frithia pulchra N.E.Br. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria imperialis L. 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria meleagris L. 2080 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria persica L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia arborescens Sims 20 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière 468 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia fulgens Moc. & Sessé ex DC. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam. 8361 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth 104 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia procumbens R.Cunn. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia spp. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea parmentieri (Roezl) García-Mend. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia × grandiflora Hort. ex Van Houtte 72 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh 1965 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug. 2636 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus alpinus Sosn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus elwesii Hook.f. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L. 3264 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus plicatus M.Bieb. 1355 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus reginae-olgae Orph. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus woronowii Losinsk. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L. 1775 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 703 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 8035 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop. 5225 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia brasiliensis Mart. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz 13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia indica (Thouars) Choisy 14 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia livingstonei T.Anderson 140 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel 122 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia morella (Gaertn.) Desr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis 1318 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya elliptica Douglas ex Lindl. 341 ചിത്രങ്ങൾ
Garuga pinnata Roxb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh 683 ചിത്രങ്ങൾ
Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray 1223 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania linearis (Thunb.) Druce 695 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn. 6712 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Genista linifolia L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson 547 ചിത്രങ്ങൾ
Genista pilosa L. 1377 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L. 1699 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana acaulis L. 2254 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana asclepiadea L. 2245 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana dahurica Fisch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana lutea L. 4130 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana scabra Bunge 24 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana septemfida Pall. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sino-ornata Balf.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana triflora Pall. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana verna L. 1733 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium endressii J.Gay 1672 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium himalayense Klotzsch 40 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium macrorrhizum L. 3928 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium phaeum L. 2094 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L. 6042 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium psilostemon Ledeb. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L. 6507 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sylvaticum L. 6535 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f. 1616 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera spp. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Geum coccineum Sibth. & Sm. 416 ചിത്രങ്ങൾ
Gevuina avellana Molina 105 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt 12 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum album N.E.Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum heathii (N.E.Br.) L.Bolus 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum petrense (N.E.Br.) Tischler 44 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims 321 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia tricolor Benth. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L. 7227 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus carneus F.Delaroche 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 3000 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus liliaceus Houtt. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus murielae Kelway 305 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus tristis L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus undulatus L. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Glandora diffusa (Lag.) D.C.Thomas 38 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia canadensis (L.) Small 13 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small 106 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera 235 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis 38 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz 3748 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 3438 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3821 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L. 7868 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia cordifolia L. 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia repens Lam. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum linguiforme (L.) N.E.Br. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum longum (Haw.) N.E.Br. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1883 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez 7 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia warszewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Borchs. & S. Suárez 27 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton 116 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L. 2081 ചിത്രങ്ങൾ
Goniolimon tataricum (L.) Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 501 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium sturtianum (R.Br.) J.H.Willis 8 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum amethystinum (Rose) E.Walther 203 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum bellum (Moran & Meyran) D.R.Hunt 184 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E.Walther 6241 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola officinalis L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea juniperina R.Br. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br. 1778 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia biloba G.Don 4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera 17 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia littoralis (Raoul) Raoul 216 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia lucida (J.R.Forst. & G.Forst.) G.Forst. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins 30 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins 12 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins 201 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass. 526 ചിത്രങ്ങൾ
Gundelia tournefortii L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb. 1900 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez 232 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez 85 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania spp. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler 11 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocalycium spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 531 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioica (L.) K.Koch 119 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M.Bieb. 668 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 394 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L. 803 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L. 983 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet 305 ചിത്രങ്ങൾ
Hacquetia epipactis (Scop.) DC. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea gibbosa Cav. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea laurina R.Br. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea suaveolens R.Br. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hakonechloa macra (Munro) Honda 101 ചിത്രങ്ങൾ
Halesia carolina L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis intermedia Rehder 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis japonica Siebold & Zucc. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis mollis Oliv. ex F.B.Forbes & Hemsl. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis vernalis Sarg. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L. 2094 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq. 784 ചിത്രങ്ങൾ
Hancornia speciosa Gomes 36 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 23 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose 7 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia pendula Planch. ex F. Muell. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville 18 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia eriophora (hort. ex Pfeiff.) Britton 4 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose 12 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia tetracantha (Labour.) D.R. Hunt 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora salicornioides Britton & Rose 568 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia arachnoidea (L.) Duval 9 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia fasciata (Willd.) Haw. 1228 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe franciscana (Eastw.) Souster 153 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera canariensis Willd. 874 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera colchica (K.Koch) K.Koch 2226 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21003 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Carrière 74 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera rhombea (Miq.) Siebold ex Bean 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig 754 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium densiflorum Wall. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe 211 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl. 759 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium spicatum Sm. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum coronarium L. 993 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum multijugum Maxim. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyscepe canterburyana (C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude 2 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link 35 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L. 961 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 5251 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus angustifolius L. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13548 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus atrorubens L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus salicifolius A.Dietr. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6263 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L.Burtt 327 ചിത്രങ്ങൾ
Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia collinsiana Griggs 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f. 1299 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1293 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia spp. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber 252 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen 118 ചിത്രങ്ങൾ
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet 1352 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl 234 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 3677 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus foetidus L. 8062 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus hybridus H.Vilm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus niger L. 3233 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus viridis L. 3474 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis citrina Baroni 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L. 7692 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L. 3739 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis minor Mill. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson 483 ചിത്രങ്ങൾ
Hemiptelea davidii (Hance) Planch. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 1894 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M.Coult. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis matronalis L. 5314 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthemis viscidehirta Schott 10 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché 3 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl. 414 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera sanguinea Engelm. 4831 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern 407 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lasiocarpos Cav. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos L. 1773 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L. 17102 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f. 506 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sinosyriacus L.H. Bailey 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus spp. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L. 18194 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tilliaceus L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Himalayacalamus falconeri (Hook.f. ex Munro) Keng f. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Himalayacalamus hookerianus (Munro) Stapleton 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss 381 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb. 2436 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L. 2644 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 2598 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae salicifolia D.Don 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 123 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don 40 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia coriacea Diels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia latifolia Wall. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. 559 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham 45 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7656 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch. 7119 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta rectifolia Nakai 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta ventricosa Stearn 11 ചിത്രങ്ങൾ
Hottonia palustris L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia caerulea L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb. 1201 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia acerba Lindl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.) Becc. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Howea forsteriana (F.Muell.) Becc. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill 104 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br. 3490 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lanceolata Wall. ex D.Don 2 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya longifolia Wall. ex Wight 12 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Humiria balsamifera Aubl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 7222 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus scandens (Lour.) Merr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet 43 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 4091 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L. 6398 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea arborescens L. 3913 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. 16905 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold 4575 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc. 1430 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea quercifolia W. Bartram 965 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea spp. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrastis canadensis L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle 1 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson 25 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Ralf Bauer 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose 1830 ചിത്രങ്ങൾ
Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl & Kündig 5 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba 1361 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 1132 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore 155 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L. 4927 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum calycinum L. 5207 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum frondosum Michx. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hookerianum Wight & Arn. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum patulum Thunb. 729 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum x inodorum Mill. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker 3856 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 1231 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis gibraltarica L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis sempervirens L. 3215 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L. 1080 ചിത്രങ്ങൾ
Icacina oliviformis (Poir.) J.Raynal 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 11795 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex brevicuspis Reissek 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cassine L. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cornuta Lindl. & Paxton 373 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex crenata Thunb. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex decidua Walter 284 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex dipyrena Wall. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex glabra (L.) A. Gray 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex meserveae S.Y.Hu 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex myrtifolia Walter 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex opaca Aiton 986 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex pernyi Franch. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex rotunda Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex verticillata (L.) A. Gray 916 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex vomitoria Aiton 551 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium floridanum J. Ellis 48 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium henryi Diels 2 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L. 1918 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 10892 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull 132 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 4806 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f. 6819 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Incarvillea delavayi Bureau & Franch. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera amblyantha Craib 2 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera australis Willd. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera decora Lindl. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera heterantha Brandis 146 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera zollingeriana Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cinnamomea Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart. 302 ചിത്രങ്ങൾ
Inga feuilleei DC. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Inga macrophylla Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson)Fosberg 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam. 2833 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet 1053 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr. 2817 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth 324 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pandurata (L.) G. Mey. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth 6199 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea x multifida (Raf.) Shinners 37 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.E. Grant 62 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis rubra (L.) Wherry 108 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Iris albicans Lange 560 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L. 2667 ചിത്രങ്ങൾ
Iris laevigata Fisch. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Iris latifolia (Mill.) Voss 830 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam. 1302 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 7020 ചിത്രങ്ങൾ
Iris reticulata M.Bieb. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Iris sibirica L. 1540 ചിത്രങ്ങൾ
Iris spuria L. 315 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tectorum Maxim. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Iris versicolor L. 678 ചിത്രങ്ങൾ
Iris virginica L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Iris x germanica L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Iris xiphium L. 1454 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia grandifolia (Engl.) Engl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ismelia carinata (Schousb.) Sch.Bip. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Ismene narcissiflora (Jacq.) M.Roem. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Isotoma axillaris Lindl. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Iva frutescens L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ixia maculata L. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L. 3740 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora spp. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don 4299 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden 6049 ചിത്രങ്ങൾ
Jaltomata procumbens (Cav.) J.L.Gentry 3 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 4278 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum beesianum Forrest & Diels 75 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L. 960 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance 1178 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews 50 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum nudiflorum Lindl. 3525 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum officinale L. 3347 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum polyanthum Franch. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton 1459 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L. 615 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook. 924 ചിത്രങ്ങൾ
Jensenobotrya lossowiana A.G.J. Herre 1 ചിത്രങ്ങൾ
Joannesia princeps Vell. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans ailantifolia Carrière 13 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans cinerea L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans hindsii Jeps. ex R.E. Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans mandshurica Maxim. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans microcarpa Berland. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans neotropica Diels 7 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L. 5742 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans olanchana Standl. & L.O.Williams 21 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 14066 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus balticus Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2496 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus microcephalus Kunth 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L. 358 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L. 6290 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus horizontalis Moench 1316 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus osteosperma (Torr.) Little 276 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus L. 4918 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus recurva Buch.-Ham. ex D.Don 38 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus rigida Siebold & Zucc. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus sabina L. 821 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus scopulorum Sarg. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don 286 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus virginiana L. 3587 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. 895 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl. 487 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia floribunda (C. Koch) Wassh. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia elegans (Wall.) Baker 6 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 11655 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier 3606 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier 304 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC. 305 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe orgyalis Baker 418 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier 47 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe sexangularis N.E.Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla H.Perrier 10 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe uniflora (Stapf) Raym.-Hamet 5 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia angustifolia L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia latifolia L. 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia polifolia Wangenh. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia coccinea Vent. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia nigricans Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia prostrata R.Br. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC. 5493 ചിത്രങ്ങൾ
Keteleeria davidiana (C.E.Bertrand) Beissn. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 12470 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia uvaria (L.) Oken 1981 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria bipinnata Franch. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata Laxm. 6068 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch 235 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel 21 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria spicata (Kunth) Oerst. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Kolkwitzia amabilis Graebn. 3540 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet 542 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik. 4570 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia aloides (L.f.) Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia orchioides (L.) Aiton 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia pallida Aiton 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia viridiflora W.F.Barker 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L. 2694 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 9787 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia albida Bateman ex Lindl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia rubescens Lindl. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 62 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarostrobos franklinii (Hook.f.) Quinn 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl. 474 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L. 11960 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 1032 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don 864 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2514 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 391 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 5562 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium galeobdolon (L.) L. 8901 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L. 7130 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus aureus N.E.Br. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus blandus Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia heudelotii A.DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet 14 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L. 16827 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 928 ചിത്രങ്ങൾ
Lapageria rosea Ruiz & Pav. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 4597 ചിത്രങ്ങൾ
Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Larix sibirica Ledeb. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville 31 ചിത്രങ്ങൾ
Laser trilobum (L.) Borkh. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites 12 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 268 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 7881 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 374 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L. 2450 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1510 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus vernus (L.) Bernh. 2988 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey 2 ചിത്രങ്ങൾ
Laurelia sempervirens Tul. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L. 10216 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula angustifolia Mill. 7812 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula latifolia Medik. 1598 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L. 5398 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Lavatera trimestris L. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Layia platyglossa (Fisch. & C.A.Mey.) A.Gray 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis minor Jacq. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum palustre L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don 251 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 99 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Leitneria floridana Chapm. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 428 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R.Br. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. 2250 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 2359 ചിത്രങ്ങൾ
Leopoldia comosa (L.) Parl. 604 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 5477 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L. 544 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidozamia peroffskyana Regel 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott 54 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochilus pteropus (Blume) Fraser-Jenk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum lanigerum (Aiton) Sm. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst. 1069 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza buergeri Miq. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron argenteum (L.) R. Br. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron laureolum Fourc. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron salignum R. Br. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC. 2172 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 3663 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum aestivum L. 1071 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum vernum L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum cordifolium Fourc. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum lineare R. Br. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Leucothrinax morrisii (H.Wendl.) C.Lewis & Zona 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia brachycalyx Engelm. ex A. Gray 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia columbiana (Howell ex A. Gray) B.L. Rob. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia cotyledon (S. Watson) B.L. Rob. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Leycesteria formosa Wall. 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris elegans (Walter) Michx. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pilosa (Aiton) Willd. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris punctata Hook. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pycnostachya Michx. 398 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris scariosa (L.) Willd. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris spicata (L.) Willd. 1403 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus plumosa (D.Don) Druce 2 ചിത്രങ്ങൾ
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia dentata (A.Gray) Hara 371 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum mutellina (L.) Crantz 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum mutellinoides Vill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum scoticum L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb. 1448 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton 6923 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk. 2463 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum quihoui Carrière 4 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume 2 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour. 2855 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L. 14690 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium auratum Lindl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium bulbiferum L. 7688 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium canadense L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L. 3020 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium formosanum Wallace 40 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium hansonii Leichtlin ex D.D.T.Moore 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb. 1117 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium maculatum Thunb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium martagon L. 5784 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium monadelphum M.Bieb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pensylvanicum Ker Gawl. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pyrenaicum Gouan 477 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium regale E.H.Wilson 105 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium speciosum Thunb. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes alba Hartw. ex Benth. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes douglasii R. Br. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau 38 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume 21 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff 25 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium arborescens Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium platyphyllum Lincz. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill. 1869 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria dalmatica (L.) Mill. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria incarnata (Vent.) Spreng. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 2285 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera benzoin (L.) Blume 631 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera communis Hemsl. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera obtusiloba Blume 30 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Linum flavum L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Linum grandiflorum Desf. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Linum narbonense L. 2010 ചിത്രങ്ങൾ
Linum perenne L. 1799 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3813 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson 497 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar formosana Hance 138 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua L. 9493 ചിത്രങ്ങൾ
Liriodendron tulipifera L. 7316 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey 993 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops aucampiae L.Bolus 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dinteri Schwantes 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dorotheae Nel 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops fulviceps N.E.Br. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops gracilidelineata Dinter 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops hallii de Boer 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops karasmontana N.E.Br. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops lesliei (N.E. Br.) N.E. Br. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops localis Schwantes 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops marmorata N.E.Br. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops olivacea L.Bolus 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops otzeniana Nel 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops pseudotruncatella N.E.Br. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops ruschiorum N.E.Br. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops spp. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops viridis C.A. Lückh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona australis (R.Br.) Mart. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L. 1508 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L. 3810 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia siphilitica L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia tenuior R.Br. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 9796 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2266 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lonas annua (L.) Vines & Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera bella Zabel 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caerulea L. 985 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb. 7400 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera maackii (Rupr.) Maxim. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L. 5296 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera tatarica L. 3141 ചിത്രങ്ങൾ
Lophanthera lactescens Ducke 50 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lophophora diffusa (Croizat) Bravo 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lophospermum erubescens D.Don 59 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 1628 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L. 227 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia grandifolia Ghose 2 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia gratissima (Wall.) Sweet 17 ചിത്രങ്ങൾ
Ludisia discolor (Ker Gawl.) A.Rich. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott 217 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara 35 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea divaricata Mart. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Luma apiculata (DC.) Burret 295 ചിത്രങ്ങൾ
Luma chequen (Molina) A.Gray 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L. 13721 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria rediviva L. 2307 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albifrons Benth. 342 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 429 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus alopecuroides Desr. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2142 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus arboreus Sims 512 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet 11 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus nanus Benth. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl. 6609 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis coronata Thunb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L. 1924 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium ferocissimum Miers 105 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium obscurum L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris aurea (L'Hér.) Herb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris radiata (L'Hér.) Herb. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris sanguinea Maxim. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris squamigera Maxim. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ferruginea (Walter) Nutt. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ligustrina (L.) DC. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia lucida (Lam.) K. Koch 37 ചിത്രങ്ങൾ
Lysidice rhodostegia Hance 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby 627 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nummularia L. 2762 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia punctata L. 6345 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 18785 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum virgatum L. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Lytocaryum weddellianum (H.Wendl.) Toledo 2 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia amurensis Rupr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche 225 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia ternifolia F.Muell. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson 10 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees 98 ചിത്രങ്ങൾ
Mackaya bella Harv. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya cordata (Willd.) R.Br. 608 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde 3 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching 107 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia communis L.A.S.Johnson 32 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia lucida L.A.S.Johnson 5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia miquelii (F.Muell.) A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia moorei F.Muell. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia riedlei (Gaudich.) C.A.Gardner 2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca longifolia (J.Koenig ex L.) J.F.Macbr. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina 67 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia acuminata (L.) L. 540 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia campbellii Hook.f. & Thomson 16 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre 341 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia cylindrica E.H.Wilson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dawsoniana Rehder & E.H.Wilson 3 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia denudata Desr. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia figo (Lour.) DC. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia fraseri Walter 90 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L. 8456 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia insignis Wall. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia liliiflora Desr. 3202 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia macrophylla Michx. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia obovata Thunb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia odora (Chun) Figlar & Noot. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson 23 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia sieboldii K.Koch 96 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. 2391 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia virginiana L. 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod. 2374 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia bealei (Fortune) Pynaert 167 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde 75 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia x media C.D.Brickell 7 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum racemosum (L.) Link 1137 ചിത്രങ്ങൾ
Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) F.A.C.Weber 2 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia maritima (L.) R.Br. 631 ചിത്രങ്ങൾ
Malephora crocea (Jacq.) Schwantes 1379 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Malus angustifolia (Aiton) Michx. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malus baccata (L.) Borkh. 1151 ചിത്രങ്ങൾ
Malus coronaria (L.) Mill. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh. 7185 ചിത്രങ്ങൾ
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte 3155 ചിത്രങ്ങൾ
Malus halliana Koehne 33 ചിത്രങ്ങൾ
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder 719 ചിത്രങ്ങൾ
Malus ioensis (Alph.Wood) Britton 8 ചിത്രങ്ങൾ
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill. 2986 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sikkimensis (Wenz.) Koehne ex C.K.Schneid. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spectabilis (Aiton) Borkh. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris (L.) Mill. 2796 ചിത്രങ്ങൾ
Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malus tschonoskii (Maxim.) C.K.Schneid. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Malus yunnanensis (Franch.) C.K.Schneid. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 9581 ചിത്രങ്ങൾ
Malva arborea (L.) Webb & Berthel. 4730 ചിത്രങ്ങൾ
Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F.Ray 27 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3949 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3667 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1666 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 22783 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav. 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bocasana Poselger 320 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bombycina Quehl 179 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria compressa DC. 233 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria crinita DC. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria decipiens Scheidw. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria formosa Galeotti ex Scheidw. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria geminispina Haw. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria gracilis Pfeiff. 1961 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria haageana Pfeiff. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria hahniana Werderm. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria heyderi Muehlenpf. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria magnimamma Haw. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria microhelia Werderm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw. 1026 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria rhodantha subsp. pringlei (J.M. Coult.) D.R. Hunt 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria spinosissima Lem. 1539 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria zeilmanniana Boed. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla boliviensis (Hook.f.) Woodson 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson 5776 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson 1945 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson 4 ചിത്രങ്ങൾ
Mandragora officinarum L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack 1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L. 3916 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz 766 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara chicle (Pittier) Gilly 13 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 7 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen 340 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta cristata Nees & Mart. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren 2612 ചിത്രങ്ങൾ
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 9 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3311 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia caloptera Rchb.f. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia infracta Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia veitchiana Rchb.f. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 731 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R.Br. 3320 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC. 357 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley 63 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya antirrhiniflora Humb. & Bonpl. ex Willd. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya barclayana Lindl. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Mauritia flexuosa L.f. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria grandiflora (Kunth) Lindl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillariella alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali 21 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis betonicifolia Franch. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis grandis Prain 76 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis horridula Hook. f. & Thomson 7 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis paniculata (D. Don) Prain 7 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L. 1471 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5139 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12871 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl. 820 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau 904 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca bracteata F.Muell. 56 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca decora (Salisb.) Britten 4 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia Sm. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Sm. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca nodosa (Sol. ex Gaertn.) Sm. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake 259 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L. 7010 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus comosus Vahl 9 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Melica ciliata L. 1029 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus altissimus Thuill. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka 380 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma dilleniifolia (Wall. ex Wight & Arn.) Walp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 9756 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus matanzanus León 158 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack 10 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5691 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1968 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha requienii Benth. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9339 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x villosa Huds. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia lindleyi Torr. & A. Gray 1 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L. 1306 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle 349 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia ciliata (James ex Torr.) G. Don 100 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia maritima (L.) Gray 258 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link 619 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum cordifolium L.f. 1621 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Mespilus germanica L. 379 ചിത്രങ്ങൾ
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng 2377 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros collina (J.R.Forst. & G.Forst.) A.Gray 13 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros diffusa (G.Forst.) Sm. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. 1643 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha Gaudich. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros robusta A.Cunn. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Microbiota decussata Kom. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore 56 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L. 211 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa polycarpa Kunth 19 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L. 2306 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa sensitiva L. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L. 11593 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus nepalensis (Trin.) Hack. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus oligostachyus Stapf 2 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson 2185 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitulata (Lour.) Herb. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench 667 ചിത്രങ്ങൾ
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L. 1324 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica dioica Roxb. ex Willd. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda didyma L. 2269 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda fistulosa L. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda pectinata Nutt. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda punctata L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms 17 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal 3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora tenuifolia Benth. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott 2294 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm. 7413 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa bipinnatifida (Kunth) K.Koch 67 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I.Ford 3 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea collina Thunb. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea villosa (Ker Gawl.) Ker Gawl. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur 129 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L. 1212 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam. 1249 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori 12 ചിത്രങ്ങൾ
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L. 9111 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Morus celtidifolia Kunth 78 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Morus rubra L. 1297 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna novo-guineensis Scheff. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia complexa Meisn. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia lindheimeri Hitchc. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia rigens (Benth.) Hitchc. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack 1454 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla 2179 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla 18 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma 383 ചിത്രങ്ങൾ
Musa coccinea Andrews 18 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Musa rubra Wall. ex Kurz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Musa spp. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Musa velutina H.Wendl. & Drude 304 ചിത്രങ്ങൾ
Musa x paradisiaca L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 2662 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 8776 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich. 583 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia orbignyana Wedd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum tetrandrum (Labill.) Domin 49 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotidium hortensium (Decne.) Baill. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis alpestris F.W.Schmidt 2368 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L. 4405 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Hoffm. 6007 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica californica Cham. & Schltdl. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica gale L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Myricaria germanica (L.) Desv. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 457 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms 10 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhinium atropurpureum Schott 19 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhis odorata (L.) Scop. 907 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine cubana A.DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrteola nummularia (Lam.) O.Berg 5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console 419 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L. 6604 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb. 4870 ചിത്രങ്ങൾ
Nannorrhops ritchiana (Griff.) Aitch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cyclamineus DC. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus jonquilla L. 927 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus poeticus L. 1953 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L. 7324 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus spp. 451 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 2036 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus triandrus L. 455 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x incomparabilis Mill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x medioluteus Mill. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x odorus L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Narthecium ossifragum (L.) Huds. 609 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 1805 ചിത്രങ്ങൾ
Neillia sinensis Oliv. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn. 1392 ചിത്രങ്ങൾ
Nemesia strumosa Benth. 141 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila maculata Benth. ex Lindl. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila menziesii Hook. & Arn. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser 102 ചിത്രങ്ങൾ
Neolitsea sericea (Blume) Koidz. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague 309 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica spp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia chlorosticta (E.Morren) L.B.Sm. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia spectabilis (T.Moore) L.B.Sm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser 12 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes spp. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2591 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott 763 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl 1382 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott 2292 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott 6 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine bowdenii W.Watson 99 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine sarniensis (L.) Herb. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L. 17614 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce 98 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2116 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto 816 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana longiflora Cav. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana sylvestris Speg. & S. Comes 2 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium billbergioides (Schult. & Schult.f.) L.B.Sm. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium burchellii (Baker) Mez 6 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium fulgens Lem. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium innocentii Lem. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Nierembergia hippomanica Miers 14 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10035 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 36 ചിത്രങ്ങൾ
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck 70 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser 156 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus solandri (Hook.f.) Oerst. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Notholithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Manos, Cannon & S.H.Oh 3 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 433 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L. 2768 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton 339 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea tetragona Georgi 41 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze 94 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa aquatica L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall 639 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L. 7850 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze 3 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze 618 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze 104 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bataua Mart. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera affinis Cambess. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 11171 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera fruticosa L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli 5922 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera macrocarpa Nutt. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera speciosa Nutt. 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14856 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia avicenniifolia (Raoul) Hook.f. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia ilicifolia Hook.f. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia macrodonta Baker 58 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia nummulariifolia (Hook.f.) Hook.f. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia phlogopappa (Labill.) DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes verna Moench 992 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw. 664 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium spp. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 5915 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L. 1266 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis fruticosa L. 376 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum tauricum Willd. 378 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus Nakai 538 ചിത്രങ്ങൾ
Oplopanax horridus (Sm.) Miq. 204 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia aciculata Griffiths 65 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt 160 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow 53 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5412 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. 126 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia hyptiacantha F.A.C.Weber 7 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia macrocentra Engelm. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. 4079 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. 1919 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia phaeacantha Engelm. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia robusta J.C. Wendl. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea variegata (L.) Haw. 3117 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis spp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus doelzianus (Backeb.) Borg 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithidium fulgens Rchb.f. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum L. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum candicans (Baker) J.C.Manning & Goldblatt 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum nutans L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum saundersiae Baker 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum thyrsoides Jacq. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 7358 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker 14 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus multiflorus Sweet 15 ചിത്രങ്ങൾ
Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz 32 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza glaberrima Steud. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L. 361 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus armatus Diels 19 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil 15 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus delavayi Franch. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour. 869 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green 1101 ചിത്രങ്ങൾ
Osmoxylon lineare (Merr.) Philipson 109 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda claytoniana L. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda japonica Thunb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L. 1779 ചിത്രങ്ങൾ
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl 8 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 8162 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum spp. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Otatea acuminata (Munro) C.E.Calderón ex Soderstr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 3710 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis incarnata L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2102 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 5061 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis purpurea L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis triangularis A. St.-Hil. A. St.-Hil. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina 23 ചിത്രങ്ങൾ
Oxydendrum arboreum (L.) DC. 278 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill 307 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus diosmifolius (Vent.) DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus leptophyllus (G.Forst.) Breitw. & J.M.Ward 8 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl. 1864 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose 91 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyphytum oviferum Purpus 1644 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium bispinosum (L.f.) A.DC. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium brevicaule Baker 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium densiflorum Baker 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium geayi Costantin & Bois 67 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake 850 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium rosulatum Baker 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium succulentum (L.f.) Sweet 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra procumbens Michx. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc. 1015 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees 289 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees 1180 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystegia insignis (Hook.f.) Cheeseman 9 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia anomala L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia daurica Andrews 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia delavayi Franch. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia lactiflora Pall. 1499 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia mascula (L.) Mill. 1022 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia obovata Maxim. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L. 10084 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia peregrina Mill. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia rockii (S.G.Haw & Lauener) T.Hong & J.J.Li ex D.Y.Hong 78 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia tenuifolia L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia x suffruticosa Andrews 29 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus spina-christi Mill. 1707 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium maritimum L. L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus furcatus Roxb. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. 697 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis 49 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 835 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 675 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver atlanticum Coss. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver bracteatum Lindl. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver cambricum L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver nudicaule L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver orientale L. 3000 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pseudo-orientale Medw. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10526 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 7776 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum armeniacum S.C.Chen & F.Y.Liu 2 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein 11 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum delenatii Guillaumin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum spp. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet 8 ചിത്രങ്ങൾ
Paris quadrifolia L. 2621 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don 10 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L. 1452 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Parodia spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus henryana (Hemsl.) Graebn. ex Diels & Gilg 25 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 2082 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 10096 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 2933 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora alata Curtis 48 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L. 12005 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cinnabarina Lindl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coriacea Juss. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims 2531 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss. 170 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lutea L. 245 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora miniata Vanderpl. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey 14 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth 15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora racemosa Brot. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora spp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega 2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tarminiana Coppens & V.E. Barney 3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth 345 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth 21 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud. 2418 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia lasiopetala Scheele 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia multiflora A. St.-Hil. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Paxistima myrsinites (Pursh) Raf. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton & Rose 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium denticulatum Jacq. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér. 5201 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér. 1005 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium spp. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H. Bailey 406 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl 54 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra sagittifolia (Michx.) Morong 1 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra virginica (L.) Schott 118 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne 166 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum advena Wipff & Veldkamp 3 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum macrourum Trin. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum orientale Rich. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum villosum Fresen. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon angustifolius Nutt. ex Pursh 5 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon barbatus (Cav.) Roth 628 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon davidsonii Greene 85 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon fruticosus (Pursh) Greene 40 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hartwegii Benth. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hirsutus (L.) Willd. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macrophylla Benth. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine 7 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey 4095 ചിത്രങ്ങൾ
Pentapetes phoenicea L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers 2083 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Hook.f.) E.Morren 675 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck. 1500 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia dolabriformis Kunth 82 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth 2 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia nivalis Miq. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth 495 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill. 585 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw. 430 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskiopsis diguetii (F.A.C.Weber) Britton & Rose 6 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis cruenta (L'Hér.) Bolle 285 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca graeca L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Perovskia atriplicifolia Benth. 5717 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill. 5697 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 276 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amplexicaulis (D.Don) Ronse Decr. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria bistorta (L.) Samp. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe 2 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2097 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites pyrenaicus (L.) G.López 1675 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L. 1155 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 1280 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss 1636 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia spp. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x atkinsiana D.Don ex W.H. Baxter 10 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia campanularia A. Gray 203 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 11899 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis spp. 6074 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L. 2105 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L. 2023 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Phemeranthus parviflorus (Nutt.) Kiger 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L. 15029 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus karwinskyanus Koehne 2 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus lewisii Pursh 201 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea angustifolia L. 3150 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L. 2240 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium Schott 60 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cordatum Kunth ex Schott 175 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin 1587 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron gloriosum André 114 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron imbe Schott ex Kunth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron mamei André 6 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron melanochrysum Linden & André 75 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ornatum Schott 3 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth 32 ചി