ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Abelia biflora Turcz.2 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia chinensis R.Br.129 ചിത്രങ്ങൾ
Abelia grandiflora (Ravelli ex André) Rehder73 ചിത്രങ്ങൾ
Abeliophyllum distichum Nakai55 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus esculentus (L.) Moench1275 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus manihot (L.) Medik.92 ചിത്രങ്ങൾ
Abelmoschus moschatus Medik.185 ചിത്രങ്ങൾ
Abies alba Mill.3753 ചിത്രങ്ങൾ
Abies amabilis (Douglas ex Loudon) J.Forbes1 ചിത്രങ്ങൾ
Abies balsamea (L.) Mill.924 ചിത്രങ്ങൾ
Abies cephalonica Loudon60 ചിത്രങ്ങൾ
Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.229 ചിത്രങ്ങൾ
Abies firma Siebold & Zucc.21 ചിത്രങ്ങൾ
Abies fraseri (Pursh) Poir.60 ചിത്രങ്ങൾ
Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.547 ചിത്രങ്ങൾ
Abies homolepis Siebold & Zucc.44 ചിത്രങ്ങൾ
Abies koreana E.H.Wilson677 ചിത്രങ്ങൾ
Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.160 ചിത്രങ്ങൾ
Abies magnifica A.Murray bis17 ചിത്രങ്ങൾ
Abies nordmanniana (Steven) Spach1769 ചിത്രങ്ങൾ
Abies numidica de Lannoy ex Carrière138 ചിത്രങ്ങൾ
Abies pinsapo Boiss.1859 ചിത്രങ്ങൾ
Abies procera Rehder247 ചിത്രങ്ങൾ
Abies sachalinensis (F.Schmidt) Mast.6 ചിത്രങ്ങൾ
Abies veitchii Lindl.20 ചിത്രങ്ങൾ
Abrus precatorius L.395 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin1934 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp.21 ചിത്രങ്ങൾ
Abutilon theophrasti Medik.2853 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth.25 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia baileyana F.Muell.643 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia cyclops Cunn. ex Don5 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia dealbata Link5564 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia decurrens Willd.20 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia drummondii Lindl.7 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia longifolia (Andrews) Willd.967 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia mangium Willd.242 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia paradoxa DC.68 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don9 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia pycnantha Benth.357 ചിത്രങ്ങൾ
Acacia saligna (Labill.) H.L. Wendl.45 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena microphylla Hook.f.34 ചിത്രങ്ങൾ
Acaena myriophylla Lindl.13 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha herzogiana Pax & K.Hoffm.26 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha hispida Burm.f.1147 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha siamensis Oliv. ex Gage33 ചിത്രങ്ങൾ
Acalypha wilkesiana Müll.Arg.2220 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthophoenix rubra (Bory) H.Wendl.101 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthosicyos horridus Welw. ex Hook.f.26 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus hirsutus Boiss.5 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus mollis L.12532 ചിത്രങ്ങൾ
Acanthus spinosus L.4186 ചിത്രങ്ങൾ
Acca sellowiana (O.Berg) Burret1319 ചിത്രങ്ങൾ
Acer buergerianum Miq.779 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L.18007 ചിത്രങ്ങൾ
Acer capillipes Maxim. ex Miq.39 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cappadocicum Gled.419 ചിത്രങ്ങൾ
Acer carpinifolium Siebold & Zucc.54 ചിത്രങ്ങൾ
Acer circinatum Pursh362 ചിത്രങ്ങൾ
Acer cissifolium (Siebold & Zucc.) K.Koch108 ചിത്രങ്ങൾ
Acer crataegifolium Siebold & Zucc.3 ചിത്രങ്ങൾ
Acer davidii Franch.532 ചിത്രങ്ങൾ
Acer griseum (Franch.) Pax965 ചിത്രങ്ങൾ
Acer heldreichii Orph. ex Boiss.31 ചിത്രങ്ങൾ
Acer japonicum Thunb.2447 ചിത്രങ്ങൾ
Acer macrophyllum Pursh1056 ചിത്രങ്ങൾ
Acer mandshuricum Maxim.26 ചിത്രങ്ങൾ
Acer maximowiczianum Miq.24 ചിത്രങ്ങൾ
Acer monspessulanum L.3828 ചിത്രങ്ങൾ
Acer negundo L.15552 ചിത്രങ്ങൾ
Acer palmatum Thunb.11487 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pensylvanicum L.775 ചിത്രങ്ങൾ
Acer platanoides L.15732 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L.20634 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rubrum L.5769 ചിത്രങ്ങൾ
Acer rufinerve Siebold & Zucc.55 ചിത്രങ്ങൾ
Acer saccharinum L.7416 ചിത്രങ്ങൾ
Acer shirasawanum Koidz.105 ചിത്രങ്ങൾ
Acer sieboldianum Miq.23 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spicatum Lam.394 ചിത്രങ്ങൾ
Acer spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesm.20 ചിത്രങ്ങൾ
Acer triflorum Kom.61 ചിത്രങ്ങൾ
Acer truncatum Bunge65 ചിത്രങ്ങൾ
Acer velutinum Boiss.15 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ageratum L.461 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea alpina L.17 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clavennae L.345 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea clypeolata Sm.114 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea filipendulina Lam.5310 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L.24990 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea ptarmica L.3175 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea umbellata Sibth. & Sm.39 ചിത്രങ്ങൾ
Achimenes longiflora DC.21 ചിത്രങ്ങൾ
Acioa edulis Prance1 ചിത്രങ്ങൾ
Acis autumnalis (L.) Sweet240 ചിത്രങ്ങൾ
Acmella oleracea (L.) R.K.Jansen202 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks.288 ചിത്രങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd87 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum anthora L.418 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum carmichaelii Debeaux47 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum lycoctonum L.3096 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum napellus L.6533 ചിത്രങ്ങൾ
Aconitum variegatum L.715 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus calamus L.608 ചിത്രങ്ങൾ
Acorus gramineus Aiton86 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius Arn.22 ചിത്രങ്ങൾ
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.149 ചിത്രങ്ങൾ
Acrostichum aureum L.268 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea cimicifuga L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea dahurica (Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey.) Franch.7 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea pachypoda Elliott782 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea racemosa L.576 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea rubra (Aiton) Willd.692 ചിത്രങ്ങൾ
Actaea simplex (DC.) Wormsk. ex Prantl14 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia arguta (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq.283 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia chinensis Planch.2887 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia deliciosa (A.Chev.) C.F.Liang & A.R.Ferguson16 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia kolomikta (Rupr. & Maxim.) Maxim.150 ചിത്രങ്ങൾ
Actinidia polygama (Siebold & Zucc.) Maxim.8 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L.621 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia grandidieri Baill.14 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia gregorii F.Muell.15 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia za Baill.37 ചിത്രങ്ങൾ
Adenanthera pavonina L.284 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium boehmianum Schinz5 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.4081 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora liliifolia (L.) A.DC.59 ചിത്രങ്ങൾ
Adenophora triphylla (Thunb.) A.DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum aleuticum (Rupr.) C.A. Paris3 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum anceps Maxon & C.V. Morton2 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris L.3017 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.25 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum hispidulum Sw.294 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum Sw.24 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pedatum L.543 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch.1 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum peruvianum Klotzsch158 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum poiretii Wikstr.9 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum raddianum C. Presl325 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum tenerum Sw.20 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme L.67 ചിത്രങ്ങൾ
Adiantum venustum D.Don20 ചിത്രങ്ങൾ
Adonidia merrillii (Becc.) Becc.495 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis amurensis Regel & Radde16 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L.785 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis vernalis L.1398 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea calyculata (E.Morren) Baker3 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea caudata Lindm.310 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea chantinii (Carrière) Baker17 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fasciata (Lindl.) Baker1907 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea fulgens Brongn.45 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea lueddemanniana (K.Koch) Mez37 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea magdalenae (André) André ex Baker38 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.155 ചിത്രങ്ങൾ
Aechmea zebrina L.B.Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aegle marmelos (L.) Corrêa166 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L.11027 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium arboreum Webb & Berthel.5217 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium balsamiferum Webb & Berthel.117 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium canariense (L.) Webb & Berthel.287 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium castello-paivae Bolle1412 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium haworthii Webb & Berthel.3933 ചിത്രങ്ങൾ
Aeonium spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides multiflora Roxb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Aerides odorata Lour.33 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva lanata (L.) Juss.5 ചിത്രങ്ങൾ
Aerva sanguinolenta (L.) Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus longicaulis Wall. ex R.Br.121 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus radicans Jack1112 ചിത്രങ്ങൾ
Aeschynanthus speciosus Hook.10 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus × carnea Zeyh.3652 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus glabra Willd.827 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus hippocastanum L.15766 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus parviflora Walter1089 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus pavia L.1361 ചിത്രങ്ങൾ
Aesculus turbinata Blume63 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus falcatus (Thunb.) C.N.Page129 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocarpus gracilior (Pilg.) C.N.Page50 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns.1750 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus campanulatus F.M.Leight.93 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus inapertus Beauverd30 ചിത്രങ്ങൾ
Agapanthus praecox Willd.8290 ചിത്രങ്ങൾ
Agarista populifolia (Lam.) Judd3 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze1770 ചിത്രങ്ങൾ
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze302 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis australis (D.Don) Lindl.70 ചിത്രങ്ങൾ
Agathis robusta (C.Moore ex F.Muell.) F.M.Bailey163 ചിത്രങ്ങൾ
Agathosma crenulata (L.) Pillans3 ചിത്രങ്ങൾ
Agave americana L.7909 ചിത്രങ്ങൾ
Agave atrovirens Karw. ex Salm-Dyck1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave mapisaga Trel.1 ചിത്രങ്ങൾ
Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck309 ചിത്രങ്ങൾ
Agave shrevei Gentry2 ചിത്രങ്ങൾ
Agave sisalana Perrine1091 ചിത്രങ്ങൾ
Agave tequilana F.A.C.Weber73 ചിത്രങ്ങൾ
Agave univittata Haw.164 ചിത്രങ്ങൾ
Agave victoriae-reginae T.Moore487 ചിത്രങ്ങൾ
Agave vivipara L.573 ചിത്രങ്ങൾ
Agave xylonacantha Salm-Dyck17 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.617 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.522 ചിത്രങ്ങൾ
Ageratum houstonianum Mill.3035 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaia odorata Lour.41 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema commutatum Schott5712 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema costatum N.E.Br.320 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema crispum (Pitcher & Manda) Nicolson7 ചിത്രങ്ങൾ
Aglaonema modestum Schott ex Engl.280 ചിത്രങ്ങൾ
Agonis flexuosa (Muhl. ex Willd.) Sweet111 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L.10590 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia procera Wallr.651 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L.3703 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L.1512 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L.358 ചിത്രങ്ങൾ
Aichryson laxum (Haw.) Bramwell366 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle11410 ചിത്രങ്ങൾ
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston5 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret63 ചിത്രങ്ങൾ
Aiphanes minima (Gaertn.) Burret37 ചിത്രങ്ങൾ
Aira elegantissima Schur62 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga australis R.Br.6 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L.20443 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia quinata (Houtt.) Decne.579 ചിത്രങ്ങൾ
Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz.9 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium chinense (Lour.) Harms74 ചിത്രങ്ങൾ
Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms45 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia julibrissin Durazz.12571 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia lebbeck (L.) Benth.1218 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia niopoides (Benth.) Burkart22 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia saman (Jacq.) Merr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Albuca nelsonii N.E.Br.141 ചിത്രങ്ങൾ
Alcea rosea L.14380 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla conjuncta Bab.93 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla mollis (Buser) Rothm.2587 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla xanthochlora Rothm.2016 ചിത്രങ്ങൾ
Aletris farinosa L.19 ചിത്രങ്ങൾ
Aleurites moluccanus (L.) Willd.331 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi graecorum Boiss.8 ചിത്രങ്ങൾ
Alhagi maurorum Medik.104 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia edulis (Rich.) A.Rich. ex DC.120 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia patinoi (Cuatrec.) Delprete & C.H.Perss.40 ചിത്രങ്ങൾ
Alibertia sorbilis Huber ex Ducke19 ചിത്രങ്ങൾ
Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze68 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda blanchetii A.DC.1187 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda cathartica L.3338 ചിത്രങ്ങൾ
Allamanda schottii Pohl188 ചിത്രങ്ങൾ
Allium aflatunense B.Fedtsch.61 ചിത്രങ്ങൾ
Allium altaicum Pall.9 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L.4956 ചിത്രങ്ങൾ
Allium atropurpureum Waldst. & Kit.12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium caeruleum Pall.37 ചിത്രങ്ങൾ
Allium canadense L.300 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cepa L.2253 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cernuum Roth232 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cristophii Trautv.182 ചിത്രങ്ങൾ
Allium fistulosum L.618 ചിത്രങ്ങൾ
Allium flavum L.296 ചിത്രങ്ങൾ
Allium giganteum Regel682 ചിത്രങ്ങൾ
Allium karataviense Regel53 ചിത്രങ്ങൾ
Allium macrostemon Bunge1 ചിത്രങ്ങൾ
Allium moly L.818 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo3231 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L.3463 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nutans L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oreophilum C.A.Mey.17 ചിത്രങ്ങൾ
Allium schubertii Zucc.192 ചിത്രങ്ങൾ
Allium senescens L.167 ചിത്രങ്ങൾ
Allium siculum Ucria656 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L.2556 ചിത്രങ്ങൾ
Allium stipitatum Regel8 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L.3918 ചിത്രങ്ങൾ
Allium tuberosum Rottler ex Spreng.1250 ചിത്രങ്ങൾ
Allium unifolium Kellogg55 ചിത്രങ്ങൾ
Allium victorialis L.622 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus cobbe (L.) Raeusch.6 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk.110 ചിത്രങ്ങൾ
Alloxylon flammeum P.H.Weston & Crisp11 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus cordata (Loisel.) Duby2896 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.14728 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus incana (L.) Moench2572 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus japonica (Thunb.) Steud.431 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus serrulata (Aiton) Willd.122 ചിത്രങ്ങൾ
Alnus subcordata C.A.Mey.36 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don973 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia cuprea K.Koch143 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia longiloba Miq.560 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don2744 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia micholitziana Sander406 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia odora (Lindl.) K.Koch348 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia sanderiana W.Bull2036 ചിത്രങ്ങൾ
Alocasia spp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe arborescens Mill.4325 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe aristata Haw.3255 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe ferox Mill.335 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe maculata All.3634 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe spp. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe striata Haw.134 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe vera (L.) Burm.f.10241 ചിത്രങ്ങൾ
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze24 ചിത്രങ്ങൾ
Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton88 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe5 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia purpurata (Vieill.) K.Schum.2398 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia vittata W.Bull5 ചിത്രങ്ങൾ
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm.1804 ചിത്രങ്ങൾ
Alstonia scholaris (L.) R. Br.349 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria aurea Graham7432 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria ligtu L.1146 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pelegrina L.6 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria pulchella L.f.64 ചിത്രങ്ങൾ
Alstroemeria spp. 400 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson773 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze1974 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera ficoidea (L.) Sm.253 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.330 ചിത്രങ്ങൾ
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC.466 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L.3209 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef.80 ചിത്രങ്ങൾ
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell129 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alpestre L.82 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L.944 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum argenteum All.21 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum diffusum Ten.5 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum montanum L.934 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L.2171 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L.3527 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus cruentus L.1033 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus dubius Mart. ex Thell.67 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hypochondriacus L.1200 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus spinosus L.1257 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus tricolor L.939 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L.1478 ചിത്രങ്ങൾ
Amaryllis belladonna L.2823 ചിത്രങ്ങൾ
Ambelania acida Aubl.81 ചിത്രങ്ങൾ
Amberboa moschata (L.) DC.5 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem.563 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier arborea (F.Michx.) Fernald31 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier asiatica (Siebold & Zucc.) Endl. ex Walp.3 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier laevis Wiegand152 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.22 ചിത്രങ്ങൾ
Amelanchier ovalis Medik.6013 ചിത്രങ്ങൾ
Amherstia nobilis Wall.60 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L.1763 ചിത്രങ്ങൾ
Ammobium alatum R.Br.46 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha canescens Pursh209 ചിത്രങ്ങൾ
Amorpha fruticosa L.1791 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus konjac K.Koch216 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson214 ചിത്രങ്ങൾ
Amorphophallus titanum (Becc.) Becc.125 ചിത്രങ്ങൾ
Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy.116 ചിത്രങ്ങൾ
Amphicarpaea bracteata (L.) Fernald413 ചിത്രങ്ങൾ
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G.Lohmann254 ചിത്രങ്ങൾ
Amsonia tabernaemontana Walter637 ചിത്രങ്ങൾ
Amydrium zippelianum (Schott) Nicolson1 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims51 ചിത്രങ്ങൾ
Anacampseros papyracea E.Mey. ex Fenzl37 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium giganteum Hancock ex Engl.3 ചിത്രങ്ങൾ
Anacardium occidentale L.1010 ചിത്രങ്ങൾ
Ananas comosus (L.) Merr.2796 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f.1280 ചിത്രങ്ങൾ
Anaphalis triplinervis (Sims) Sims ex C.B.Clarke311 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa azurea Mill.2879 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa capensis Thunb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L.4309 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa stylosa M.Bieb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Andira inermis (Wright) DC.31 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon gerardi Vitman180 ചിത്രങ്ങൾ
Andropogon glomeratus (Walter) Britton, Sterns & Poggenb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia adiantifolia (L.) Sw.4 ചിത്രങ്ങൾ
Anemia phyllitidis (L.) Sw.35 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone blanda Schott & Kotschy3017 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L.4417 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hybrida Paxton3 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone nemorosa L.16705 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone patens L.83 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone pulsatilla L.3574 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone ranunculoides L.3014 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone sylvestris L.1766 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica archangelica L.1783 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica keiskei (Miq.) Koidz.3 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L.9113 ചിത്രങ്ങൾ
Angelonia angustifolia Benth.939 ചിത്രങ്ങൾ
Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.59 ചിത്രങ്ങൾ
Angraecum spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos flavidus DC.433 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos humilis Lindl.10 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos manglesii D.Don41 ചിത്രങ്ങൾ
Anigozanthos pulcherrimus Hook.2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisocampium niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L. Chiou & M. Kato2 ചിത്രങ്ങൾ
Anisodontea capensis (L.) D.M.Bates135 ചിത്രങ്ങൾ
Anisomeles indica (L.) Kuntze90 ചിത്രങ്ങൾ
Annona cherimola Mill.1024 ചിത്രങ്ങൾ
Annona glabra L.285 ചിത്രങ്ങൾ
Annona macroprophyllata Donn.Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Annona montana Macfad.238 ചിത്രങ്ങൾ
Annona muricata L.1407 ചിത്രങ്ങൾ
Annona purpurea Moc. & Sessé ex Dunal43 ചിത്രങ്ങൾ
Annona reticulata L.305 ചിത്രങ്ങൾ
Annona squamosa L.1094 ചിത്രങ്ങൾ
Anoda cristata (L.) Schltdl.60 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis957 ചിത്രങ്ങൾ
Anredera vesicaria (Lam.) C.F.Gaertn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Antennaria dioica (L.) Gaertn.1659 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg67 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium andraeanum Linden ex André7789 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium scherzerianum Schott2223 ചിത്രങ്ങൾ
Anthurium spp. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis barba-jovis L.859 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis montana L.1627 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L.7865 ചിത്രങ്ങൾ
Antiaris toxicaria Lesch.36 ചിത്രങ്ങൾ
Anticlea elegans (Pursh) Rydb.40 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma bunius (L.) Spreng.16 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma ghaesembilla Gaertn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Antigonon leptopus Hook. & Arn.1370 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum hispanicum Chav.86 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum majus L.14275 ചിത്രങ്ങൾ
Antirrhinum molle L.113 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanamixis polystachya (Wall.) R.Parker14 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L.407 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra arborea (Mill.) M.R.Almeida6 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl.56 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana Nees105 ചിത്രങ്ങൾ
Aphelandra squarrosa Nees1089 ചിത്രങ്ങൾ
Aphyllanthes monspeliensis L.4685 ചിത്രങ്ങൾ
Apios americana Medik.294 ചിത്രങ്ങൾ
Apium graveolens L.1835 ചിത്രങ്ങൾ
Apocynum venetum L.31 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton distachyos L.f.253 ചിത്രങ്ങൾ
Aponogeton madagascariensis (Mirb.) H.Bruggen4 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia alpina L.2408 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia atrata Koch320 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia canadensis L.1708 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia chrysantha A.Gray58 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia coerulea E. James9 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia ecalcarata Maxim.1 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia flabellata Siebold & Zucc.11 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia fragrans Benth.6 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L.19864 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis alpina L.1662 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis blepharophylla Hook. & Arn.32 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis procurrens Waldst. & Kit.63 ചിത്രങ്ങൾ
Arabis scopoliana Boiss.3 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis hypogaea L.854 ചിത്രങ്ങൾ
Arachis repens Handro15 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia chinensis L.13 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia cordata Thunb.14 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia elata (Miq.) Seem.719 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia hispida Vent.63 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia nudicaulis L.770 ചിത്രങ്ങൾ
Aralia racemosa L.264 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze540 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria araucana (Molina) K.Koch4901 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria bidwillii Hook.965 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria columnaris (G.Forst.) Hook.735 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria cunninghamii Mudie84 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco3896 ചിത്രങ്ങൾ
Araucaria hunsteinii K.Schum.21 ചിത്രങ്ങൾ
Araujia sericifera Brot.3023 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus menziesii Pursh771 ചിത്രങ്ങൾ
Arbutus unedo L.13629 ചിത്രങ്ങൾ
Archidendron jiringa (Jack) I.C.Nielsen9 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude74 ചിത്രങ്ങൾ
Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude311 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L.9567 ചിത്രങ്ങൾ
Arctomecon merriamii Coville16 ചിത്രങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.1946 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotheca calendula (L.) Levyns1484 ചിത്രങ്ങൾ
Arctotis venusta Norl.22 ചിത്രങ്ങൾ
Arctous alpina (L.) Nied.271 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia crenata Sims962 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia elliptica Thunb.199 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia escallonioides Schltdl. & Cham.16 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia japonica (Thunb.) Blume11 ചിത്രങ്ങൾ
Ardisia solanacea (Poir.) Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Areca catechu L.307 ചിത്രങ്ങൾ
Areca triandra Roxb. ex Buch.-Ham.103 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L.1213 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga engleri Becc.118 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga microcarpa Becc.4 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.73 ചിത്രങ്ങൾ
Arenga porphyrocarpa (Blume ex Mart.) H.E.Moore2 ചിത്രങ്ങൾ
Argania spinosa (L.) Skeels226 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone albiflora Hornem.222 ചിത്രങ്ങൾ
Argemone mexicana L.1083 ചിത്രങ്ങൾ
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.3367 ചിത്രങ്ങൾ
Argyreia nervosa (Burm. f.) Bojer251 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus bravoanus H.M.Hern. & E.F.Anderson7 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) K.Schum.61 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus kotschoubeyanus (Lem.) K.Schum.23 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus retusus Scheidw.31 ചിത്രങ്ങൾ
Ariocarpus scaphirostris Boed.2 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema speciosum (Wall.) Mart.6 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema tortuosum (Wall.) Schott61 ചിത്രങ്ങൾ
Arisaema triphyllum (L.) Schott1940 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia gigantea Mart.249 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora Sw.249 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia labiata Willd.89 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia littoralis Parodi380 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia macrophylla Lam.677 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia manshuriensis Kom.9 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia ringens Vahl87 ചിത്രങ്ങൾ
Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz241 ചിത്രങ്ങൾ
Armeria maritima (Mill.) Willd.5252 ചിത്രങ്ങൾ
Arnebia decumbens (Vent.) Coss. & Kralik56 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica fulgens Pursh4 ചിത്രങ്ങൾ
Arnica montana L.3549 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia arbutifolia (L.) Pers.138 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott2878 ചിത്രങ്ങൾ
Aronia x prunifolia (Marshall) Rehder5 ചിത്രങ്ങൾ
Arracacia xanthorrhiza Bancr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari43 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia abrotanum L.1280 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L.3333 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia arbuscula Nutt.19 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia californica Less.785 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia cana Pursh28 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia douglasiana Besser ex Besser17 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia gmelinii Weber ex Stechm.8 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia lactiflora Wall. ex DC.14 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia ludoviciana Nutt.1065 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia schmidtiana Maxim.186 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia scoparia Waldst. & Kit.58 ചിത്രങ്ങൾ
Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don46 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg485 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus camansi Blanco5 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus elasticus Reinw. ex Blume13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus heterophyllus Lam.1540 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus integer (Thunb.) Merr.65 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus lacucha Buch.-Ham.10 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus odoratissimus Blanco13 ചിത്രങ്ങൾ
Artocarpus rigidus Blume15 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill.16848 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L.6853 ചിത്രങ്ങൾ
Aruncus dioicus (Walter) Fernald4297 ചിത്രങ്ങൾ
Arundina graminifolia (D.Don) Hochr.860 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L.2897 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias curassavica L.2474 ചിത്രങ്ങൾ
Asclepias tuberosa L.2146 ചിത്രങ്ങൾ
Asimina triloba (L.) Dunal1305 ചിത്രങ്ങൾ
Aspalathus linearis (Burm.f.) R.Dahlgren5 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L.3575 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aethiopicus L.1362 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus africanus Lam.64 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus albus L.832 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus aphyllus L.219 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus asparagoides (L.) Druce257 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop3417 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus falcatus L.393 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus filicinus Buch.-Ham. ex D.Don3 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L.2952 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus retrofractus L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop3151 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus verticillatus L.10 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus virgatus Baker4 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula tinctoria L.54 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline lutea (L.) Rchb.1142 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodeline taurica (Pall.) Endl.9 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill.5259 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L.2638 ചിത്രങ്ങൾ
Aspidistra elatior Blume1224 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium adiantum-nigrum L.1389 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium nidus L.2180 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium platyneuron (L.) Britton, Sterns & Poggenb.343 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium scolopendrium L.5984 ചിത്രങ്ങൾ
Asplenium trichomanes L.5552 ചിത്രങ്ങൾ
Aster alpinus L.3129 ചിത്രങ്ങൾ
Aster amellus L.2759 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tataricus L.f.40 ചിത്രങ്ങൾ
Aster tongolensis Franch.10 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe rubra Hook.f. & Thomson79 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe simplicifolia Makino13 ചിത്രങ്ങൾ
Astilbe spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L.181 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia major L.6255 ചിത്രങ്ങൾ
Astrantia maxima Pall.26 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum jauari Mart.46 ചിത്രങ്ങൾ
Astrocaryum vulgare Mart.113 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum asterias (Zucc.) Lem.270 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum capricorne (A.Dietr.) Britton & Rose104 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum caput-medusae D.R.Hunt5 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum myriostigma Lem.949 ചിത്രങ്ങൾ
Astrophytum ornatum (DC.) Britton & Rose393 ചിത്രങ്ങൾ
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson1772 ചിത്രങ്ങൾ
Atalantia buxifolia (Poir.) Oliv. ex Benth.12 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium filix-femina (L.) Roth3492 ചിത്രങ്ങൾ
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz.21 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex halimus L.2576 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L.1003 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea cohune Mart.29 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea colenda (O.F.Cook) Balslev & A.J.Hend.1 ചിത്രങ്ങൾ
Attalea maripa (Aubl.) Mart.147 ചിത്രങ്ങൾ
Aubrieta deltoidea (L.) DC.5158 ചിത്രങ്ങൾ
Aucuba japonica Thunb.5826 ചിത്രങ്ങൾ
Aurinia saxatilis (L.) Desv.2572 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb.1041 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia pachypus (K.Schum.) Backeb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb.2239 ചിത്രങ്ങൾ
Austromyrtus tenuifolia (Sm.) Burret16 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link1112 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena nuda L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L.3575 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa bilimbi L.519 ചിത്രങ്ങൾ
Averrhoa carambola L.990 ചിത്രങ്ങൾ
Ayapana triplinervis (Vahl) R.M.King & H.Rob.90 ചിത്രങ്ങൾ
Azadirachta indica A.Juss.1285 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla caroliniana Willd.14 ചിത്രങ്ങൾ
Azolla filiculoides Lam.345 ചിത്രങ്ങൾ
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer49 ചിത്രങ്ങൾ
Aztekium hintonii Glass & W.A.Fitz Maur.17 ചിത്രങ്ങൾ
Babiana stricta (Aiton) Ker Gawl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea motleyana (Müll.Arg.) Müll.Arg.7 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea racemosa (Reinw. ex Blume) Müll.Arg.3 ചിത്രങ്ങൾ
Baccaurea ramiflora Lour.29 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia citriodora F.Muell.36 ചിത്രങ്ങൾ
Backhousia myrtifolia Hook. & Harv.18 ചിത്രങ്ങൾ
Bacopa monnieri (L.) Wettst.191 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris gasipaes Kunth82 ചിത്രങ്ങൾ
Bactris guineensis (L.) H.E.Moore11 ചിത്രങ്ങൾ
Baillonella toxisperma Pierre8 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites aegyptiaca (L.) Delile206 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague32 ചിത്രങ്ങൾ
Balantium antarcticum (Labill.) C. Presl2 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa bambos (L.) Voss9 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa blumeana Schult.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa multiplex (Lour.) Raeusch. ex Schult.163 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa oldhamii Munro8 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tulda Roxb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa tuldoides Munro53 ചിത്രങ്ങൾ
Bambusa vulgaris Schrad.327 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia attenuata R.Br.8 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia baxteri R.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia coccinea R.Br.14 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia ericifolia L.f.102 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia grandis Willd.21 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia hookeriana Meisn.7 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia integrifolia L.f.310 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia marginata Cav.45 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia menziesii R.Br.12 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia occidentalis R.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia prionotes Lindl.17 ചിത്രങ്ങൾ
Banksia speciosa R.Br.20 ചിത്രങ്ങൾ
Baphia nitida Lodd.36 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia australis (L.) R.Br.922 ചിത്രങ്ങൾ
Baptisia tinctoria (L.) Vent.32 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch.1282 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br.5673 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria cristata L.691 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria lupulina Lindl.125 ചിത്രങ്ങൾ
Barleria prionitis L.117 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia asiatica (L.) Kurz771 ചിത്രങ്ങൾ
Barringtonia racemosa (L.) Spreng.56 ചിത്രങ്ങൾ
Basella alba L.778 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott385 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N.E.Br.227 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia monandra Kurz549 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia purpurea L.2272 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L.227 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia variegata L.2758 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea gracilis Lem.21 ചിത്രങ്ങൾ
Beaucarnea recurvata Lem.1557 ചിത്രങ്ങൾ
Beaumontia grandiflora Wall.348 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia bowerae Ziesenh.337 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia coccinea Hook.674 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia cucullata Willd.8330 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia dregei Otto & Dietr.27 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia erythrophylla Hérincq569 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia fuchsioides Hook.176 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia grandis Dryand.4202 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia heracleifolia Cham. & Schltdl.1391 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia maculata Raddi4504 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia manicata Brongn.5 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia masoniana Irmsch. ex Ziesenh.598 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia palmata D.Don1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia rex Putz.3450 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia spp. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia squamulosa Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia sutherlandii Hook.f.93 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia tuberhybrida Voss34 ചിത്രങ്ങൾ
Begonia ulmifolia Willd.5 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria aestuans Mutis ex L.6 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria racemosa Vent.14 ചിത്രങ്ങൾ
Bejaria resinosa Mutis ex L.f.12 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L.14248 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia grossularioides (L.) Triana76 ചിത്രങ്ങൾ
Bellucia pentamera Naudin31 ചിത്രങ്ങൾ
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.51 ചിത്രങ്ങൾ
Berberidopsis corallina Hook.f.3 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aggregata C.K.Schneid.33 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis aquifolium Pursh14750 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis canadensis Mill.8 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis candidula (C.K.Schneid.) C.K.Schneid.64 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis concinna Hook.f.27 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis darwinii Hook.1822 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis glaucocarpa Stapf13 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis japonica R.Br.268 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis julianae C.K.Schneid.2924 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis koreana Palib.17 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis microphylla G.Forst.94 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis oiwakensis (Hayata) Laferr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis repens Lindl.1596 ചിത്രങ്ങൾ
Berberis thunbergii DC.8291 ചിത്രങ്ങൾ
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch9624 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC.4571 ചിത്രങ്ങൾ
Bertholletia excelsa Bonpl.46 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L.8536 ചിത്രങ്ങൾ
Betula nigra L.680 ചിത്രങ്ങൾ
Betula papyrifera Marshall434 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pendula Roth10756 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pubescens Ehrh.4852 ചിത്രങ്ങൾ
Betula pumila L.8 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet822 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L.2794 ചിത്രങ്ങൾ
Bignonia magnifica W.Bull288 ചിത്രങ്ങൾ
Billardiera heterophylla (Lindl.) L.W.Cayzer & Crisp87 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia brasiliensis L.B.Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia chlorostica Saunders1 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia distachia (Vell.) Mez12 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia horrida Regel2 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel850 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.324 ചിത്രങ്ങൾ
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.28 ചിത്രങ്ങൾ
Biophytum sensitivum (L.) DC.126 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia javanica Blume123 ചിത്രങ്ങൾ
Bischofia polycarpa (H.Lév.) Airy Shaw10 ചിത്രങ്ങൾ
Bismarckia nobilis Hildebr. & H.Wendl.744 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.5295 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum brasiliense Desv.181 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum gibbum Mett.1 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum orientale L.24 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum penna-marina (Poir.) Kuhn37 ചിത്രങ്ങൾ
Blechnum spicant (L.) Sm.648 ചിത്രങ്ങൾ
Bletia purpurea (Lam.) A.DC.48 ചിത്രങ്ങൾ
Bletilla striata (Thunb.) Rchb.f.527 ചിത്രങ്ങൾ
Blighia sapida K.D.Koenig122 ചിത്രങ്ങൾ
Blumea lacera (Burm.f.) DC.8 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia arborea S.Watson3 ചിത്രങ്ങൾ
Bocconia frutescens L.167 ചിത്രങ്ങൾ
Boenninghausenia albiflora (Hook.) Rchb. ex Meisn.84 ചിത്രങ്ങൾ
Bolbitis heteroclita (C. Presl) Ching5 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla699 ചിത്രങ്ങൾ
Boltonia asteroides (L.) L'Hér.22 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusanthus speciosus (Bolus) Harms23 ചിത്രങ്ങൾ
Bombax ceiba L.531 ചിത്രങ്ങൾ
Bontia daphnoides L.75 ചിത്രങ്ങൾ
Boquila trifoliolata (DC.) Decne.28 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L.18443 ചിത്രങ്ങൾ
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter231 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus aethiopum Mart.85 ചിത്രങ്ങൾ
Borassus flabellifer L.116 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.40 ചിത്രങ്ങൾ
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter439 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea macrophylla Griff.15 ചിത്രങ്ങൾ
Bouea oppositifolia (Roxb.) Adelb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea buttiana Holttum & Standl.9 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea glabra Choisy8717 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spectabilis Willd.10127 ചിത്രങ്ങൾ
Bougainvillea spp. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Bowenia serrulata (W.Bull) Chamb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Bowenia spectabilis Hook.2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachiaria ramosa (L.) Stapf6 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton acerifolius (A.Cunn. ex G.Don) F.Muell.756 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton discolor F.Muell.957 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.3543 ചിത്രങ്ങൾ
Brachychiton rupestris (T.Mitch. ex Lindl.) K.Schum.728 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyglottis laxifolia (Buchanan) B.Nord.2 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyglottis repanda J.R.Forst. & G.Forst.1 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.324 ചിത്രങ്ങൾ
Brachyscome iberidifolia Benth.94 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea aculeata (Brandegee) H.E.Moore8 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea armata S.Watson413 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea dulcis (Kunth) Mart.38 ചിത്രങ്ങൾ
Brahea edulis H.Wendl. ex S.Watson77 ചിത്രങ്ങൾ
Brasenia schreberi J.F.Gmel.4 ചിത്രങ്ങൾ
Brassavola cucullata (L.) R.Br.46 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica cretica Lam.23 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica juncea (L.) Czern.1226 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L.9109 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L.8141 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L.3528 ചിത്രങ്ങൾ
Breynia disticha J.R.Forst. & G.Forst.806 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L.1732 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L.863 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L.308 ചിത്രങ്ങൾ
Bromelia balansae Mez23 ചിത്രങ്ങൾ
Brosimum alicastrum Sw.111 ചിത്രങ്ങൾ
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.2116 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia americana L.147 ചിത്രങ്ങൾ
Browallia speciosa Hook.44 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea ariza Benth.37 ചിത്രങ്ങൾ
Brownea grandiceps Jacq.168 ചിത്രങ്ങൾ
Browningia hertlingiana (Backeb.) Buxb.40 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia arborea (L.) Steud.168 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia pittieri (Saff.) Moldenke1 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D.Don270 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J.Presl6117 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia versicolor Lagerh.526 ചിത്രങ്ങൾ
Brugmansia x candida Pers.2 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia americana L.95 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.764 ചിത്രങ്ങൾ
Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don908 ചിത്രങ്ങൾ
Brunnera macrophylla (Adams) I.M.Johnst.3909 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia alba L.2200 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L.7113 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce742 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H.Perrier) Lauz.-March.197 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken382 ചിത്രങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook.54 ചിത്രങ്ങൾ
Buchanania cochinchinensis (Lour.) M.R.Almeida3 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja albiflora Hemsl.74 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja alternifolia Maxim.505 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja americana L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja asiatica Lour.174 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja colvilei Hook.f.9 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja cordata Kunth38 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja crispa Benth.29 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja davidii Franch.16375 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja fallowiana Balf.f. & W.W.Sm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja globosa Hope1148 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja lindleyana Fortune85 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja marrubiifolia Benth.8 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.41 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.3865 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum leopardinum (Wall.) Lindl. ex Wall.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bulbophyllum lobbii Lindl.27 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.231 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth11 ചിത്രങ്ങൾ
Bunchosia nitida (Jacq.) DC.42 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L.2080 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L.99 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum falcatum L.766 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum fruticosum L.2276 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum ranunculoides L.386 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L.453 ചിത്രങ്ങൾ
Bursera simaruba (L.) Sarg.497 ചിത്രങ്ങൾ
Butea monosperma (Lam.) Taub.94 ചിത്രങ്ങൾ
Butia capitata (Mart.) Becc.471 ചിത്രങ്ങൾ
Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc.15 ചിത്രങ്ങൾ
Butia yatay (Mart.) Becc.30 ചിത്രങ്ങൾ
Butomus umbellatus L.1536 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus harlandii Hance19 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus microphylla Siebold & Zucc.444 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sempervirens L.9197 ചിത്രങ്ങൾ
Buxus sinica (Rehder & E.H.Wilson) M.Cheng8 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth291 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima lucida (Mill.) DC.33 ചിത്രങ്ങൾ
Byrsonima spicata (Cav.) Rich. ex Kunth60 ചിത്രങ്ങൾ
Cabomba caroliniana A.Gray61 ചിത്രങ്ങൾ
Cadaba farinosa Forssk.79 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd.18 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia echinata Lam.182 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia gilliesii (Hook.) D.Dietr.918 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pluviosa DC.142 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.3022 ചിത്രങ്ങൾ
Caesalpinia vesicaria L.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cajanus cajan (L.) Millsp.699 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium bicolor (Aiton) Vent.6285 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium humboldtii (Raf.) Schott11 ചിത്രങ്ങൾ
Caladium schomburgkii Schott1 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis acutiflora (Schrad.) DC.3 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth213 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis canescens (Weber) Roth109 ചിത്രങ്ങൾ
Calamagrostis epigejos (L.) Roth2660 ചിത്രങ്ങൾ
Calamus viminalis Willd.6 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe discolor Lindl.25 ചിത്രങ്ങൾ
Calanthe sylvatica (Thouars) Lindl.198 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea spp. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Calathea zebrina (Sims) Lindl.858 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria biflora Lam.11 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria integrifolia L.828 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria mexicana Benth.11 ചിത്രങ്ങൾ
Calceolaria uniflora Lam.64 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula officinalis L.14911 ചിത്രങ്ങൾ
Calla palustris L.1270 ചിത്രങ്ങൾ
Callerya reticulata (Benth.) Schot10 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus Meisn.2 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra eriophylla Benth.210 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra haematocephala Hassk.637 ചിത്രങ്ങൾ
Calliandra tweedii Benth.4 ചിത്രങ്ങൾ
Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arn.) Donnell2241 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa americana L.3254 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa bodinieri H.Lév.774 ചിത്രങ്ങൾ
Callicarpa macrophylla Vahl14 ചിത്രങ്ങൾ
Callirhoe involucrata (Torr. & A.Gray) A.Gray42 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia fragrans (Lindl.) Woodson1669 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia gentlei Matuda141 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia navicularis (Ortgies) D.R.Hunt190 ചിത്രങ്ങൾ
Callisia repens (Jacq.) L.2788 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels10596 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon linearis (Schrad. & J.C.Wendl.) Colv. ex Sweet1 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G.Don1146 ചിത്രങ്ങൾ
Callistephus chinensis (L.) Nees3884 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris columellaris F.Muell.6 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris macleayana (F.Muell.) F.Muell.1 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris oblonga Rich. & A.Rich.2 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris preissii Miq.19 ചിത്രങ്ങൾ
Callitris rhomboidea R.Br. ex Rich. & A.Rich.15 ചിത്രങ്ങൾ
Calluna vulgaris (L.) Hull8425 ചിത്രങ്ങൾ
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin2980 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum brasiliense Cambess.232 ചിത്രങ്ങൾ
Calophyllum inophyllum L.593 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis gigantea (L.) Dryand.553 ചിത്രങ്ങൾ
Calotropis procera (Aiton) Dryand.639 ചിത്രങ്ങൾ
Calpurnia aurea (Aiton) Benth.38 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha leptosepala DC.140 ചിത്രങ്ങൾ
Caltha palustris L.9847 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus floridus L.1820 ചിത്രങ്ങൾ
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn.52 ചിത്രങ്ങൾ
Calymmanthium substerile F.Ritter4 ചിത്രങ്ങൾ
Camaridium ochroleucum Lindl.8 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia leichtlinii (Baker) S.Watson600 ചിത്രങ്ങൾ
Camassia quamash (Pursh) Greene633 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz209 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia japonica L.10830 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia oleifera Abel233 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia reticulata Lindl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia saluenensis Stapf ex Bean25 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sasanqua Thunb.4438 ചിത്രങ്ങൾ
Camellia sinensis (L.) Kuntze615 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula betulifolia K.Koch5 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula carpatica Jacq.669 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cashmeriana Royle8 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula cochleariifolia Lam.1294 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula fragilis Cirillo172 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula garganica Ten.174 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L.7018 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula incurva Aucher ex A.DC.7 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula isophylla Moretti59 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula lactiflora M.Bieb.406 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula latifolia L.1397 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula medium L.2556 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula mollis L.61 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pallida Wall.25 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula persicifolia L.8798 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula portenschlagiana Schult.3719 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula poscharskyana Degen6237 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pulla L.11 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula punctata Lam.372 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula pyramidalis L.627 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L.4685 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L.7073 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rotundifolia L.6974 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula saxifraga M.Bieb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula speciosa Pourr.381 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula trachelium L.9193 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg29 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg14 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav.3 ചിത്രങ്ങൾ
Campomanesia phaea (O.Berg) Landrum24 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.3825 ചിത്രങ്ങൾ
Campsis radicans (L.) Seem.2396 ചിത്രങ്ങൾ
Camptotheca acuminata Decne.41 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée54 ചിത്രങ്ങൾ
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl26 ചിത്രങ്ങൾ
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson588 ചിത്രങ്ങൾ
Canarina canariensis (L.) Vatke491 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium album (Lour.) DC.23 ചിത്രങ്ങൾ
Canarium odontophyllum Miq.2 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia ensiformis (L.) DC.45 ചിത്രങ്ങൾ
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.22 ചിത്രങ്ങൾ
Canella winterana (L.) Gaertn.71 ചിത്രങ്ങൾ
Canistrum fragrans (Linden) Mabb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Canna flaccida Salisb.40 ചിത്രങ്ങൾ
Canna glauca L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Canna indica L.10671 ചിത്രങ്ങൾ
Canna iridiflora Ruiz & Pav.8 ചിത്രങ്ങൾ
Cannabis sativa L.5222 ചിത്രങ്ങൾ
Cantua buxifolia Juss. ex Lam.74 ചിത്രങ്ങൾ
Capnoides sempervirens (L.) Borkh.21 ചിത്രങ്ങൾ
Capparis spinosa L.3837 ചിത്രങ്ങൾ
Capraria biflora L.106 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.9381 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum annuum L.11628 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum baccatum L.276 ചിത്രങ്ങൾ
Capsicum pubescens Ruiz & Pav.73 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana arborescens Lam.1480 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana brevispina Benth.16 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana frutex (L.) K.Koch25 ചിത്രങ്ങൾ
Caragana jubata (Pall.) Poir.11 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine lyrata Bunge1 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum cordatum (Thunb.) Makino11 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiocrinum giganteum (Wall.) Makino92 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum Sw.246 ചിത്രങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum L.1095 ചിത്രങ്ങൾ
Carex brunnea Thunb.12 ചിത്രങ്ങൾ
Carex buchananii Berggr.18 ചിത്രങ്ങൾ
Carex caryophyllea Latourr.659 ചിത്രങ്ങൾ
Carex comans Berggr.53 ചിത്രങ്ങൾ
Carex elata All.265 ചിത്രങ്ങൾ
Carex firma Host50 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb.1782 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flagellifera Colenso6 ചിത്രങ്ങൾ
Carex grayi J.Carey248 ചിത്രങ്ങൾ
Carex morrowii Boott386 ചിത്രങ്ങൾ
Carex muskingumensis Schwein.114 ചിത്രങ്ങൾ
Carex nigra (L.) Reichard466 ചിത്രങ്ങൾ
Carex ornithopoda Willd.396 ചിത്രങ്ങൾ
Carex paniculata L.1070 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds.4066 ചിത്രങ്ങൾ
Carex riparia Curtis620 ചിത്രങ്ങൾ
Carex siderosticta Hance1 ചിത്രങ്ങൾ
Carica papaya L.4918 ചിത്രങ്ങൾ
Carica x pentagona Heilborn2 ചിത്രങ്ങൾ
Cariniana legalis (Mart.) Kuntze54 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. ex Brenan47 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa carandas L.292 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Eckl.) A.DC.2604 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa spinarum L.278 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina acaulis L. L.39 ചിത്രങ്ങൾ
Carmichaelia australis R.Br.10 ചിത്രങ്ങൾ
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose261 ചിത്രങ്ങൾ
Carpentaria acuminata (H.Wendl. & Drude) Becc.10 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L.19704 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus caroliniana Walter343 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus japonica Blume78 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus2790 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br.6322 ചിത്രങ്ങൾ
Carpobrotus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus tinctorius L.906 ചിത്രങ്ങൾ
Carya alba (L.) Nutt. ex Elliott21 ചിത്രങ്ങൾ
Carya cathayensis Sarg.1 ചിത്രങ്ങൾ
Carya glabra (Mill.) Sweet1893 ചിത്രങ്ങൾ
Carya illinoinensis (Wangenh.) K.Koch759 ചിത്രങ്ങൾ
Carya ovata (Mill.) K.Koch314 ചിത്രങ്ങൾ
Caryocar brasiliense A.St.-Hil.161 ചിത്രങ്ങൾ
Caryodendron orinocense H.Karst.1 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris clandonensis auct.8 ചിത്രങ്ങൾ
Caryopteris incana (Thunb. ex Houtt.) Miq.53 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota mitis Lour.957 ചിത്രങ്ങൾ
Caryota urens L.376 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetia (L.) Lippold2228 ചിത്രങ്ങൾ
Cascabela thevetioides (Kunth) Lippold28 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa edulis La Llave139 ചിത്രങ്ങൾ
Casimiroa sapota Oerst.14 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia afrofistula Brenan4 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia fistula L.1913 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia grandis L.f.143 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia leptophylla Vogel119 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia nealiae H.S.Irwin & Barneby1 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia roxburghii DC.18 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine crocea (Thunb.) C.Presl18 ചിത്രങ്ങൾ
Cassine orientalis (Jacq.) Kuntze228 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope fastigiata (Wall.) D.Don231 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope mertensiana (Bong.) G.Don17 ചിത്രങ്ങൾ
Cassiope tetragona (L.) D.Don6 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea crenata Siebold & Zucc.526 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea mollissima Blume61 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea pumila (L.) Mill.55 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea sativa Mill.13124 ചിത്രങ്ങൾ
Castanea seguinii Dode15 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC.5 ചിത്രങ്ങൾ
Castanopsis sclerophylla (Lindl. & Paxton) Schottky8 ചിത്രങ്ങൾ
Castanospermum australe A.Cunn. & C.Fraser123 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina cunninghamiana Miq.1868 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina equisetifolia L.834 ചിത്രങ്ങൾ
Casuarina glauca Sieber ex Spreng.55 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bignonioides Walter13568 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa bungei C.A.Mey.44 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa fargesii Bureau30 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa ovata G.Don1144 ചിത്രങ്ങൾ
Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.191 ചിത്രങ്ങൾ
Catananche caerulea L.3022 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth37 ചിത്രങ്ങൾ
Catasetum saccatum Lindl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Catha edulis (Vahl) Endl.56 ചിത്രങ്ങൾ
Catharanthus roseus (L.) G.Don9822 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis berteroniana (Schult. & Schult. f.) Mez7 ചിത്രങ്ങൾ
Catopsis floribunda L.B.Sm.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya dowiana Bateman & Rchb.f.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya harrisoniana Bateman ex Lindl.11 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya intermedia Graham ex Hook.44 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya labiata Lindl.20 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya loddigesii Lindl.78 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya maxima Lindl.15 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya mossiae C.Parker ex Hook.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya spp. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Cattleya trianae Linden & Rchb.f.172 ചിത്രങ്ങൾ
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng.15 ചിത്രങ്ങൾ
Caularthron bicornutum (Hook.) Raf.2 ചിത്രങ്ങൾ
Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.431 ചിത്രങ്ങൾ
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J.St.Hil.) Hoerold9 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus americanus L.638 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus arboreus Greene2081 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus gloriosus J.T.Howell5 ചിത്രങ്ങൾ
Ceanothus thyrsiflorus Eschw.3711 ചിത്രങ്ങൾ
Cecropia peltata L.337 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrela odorata L.258 ചിത്രങ്ങൾ
Cedronella canariensis (L.) Webb & Berthel.114 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière3120 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don6305 ചിത്രങ്ങൾ
Cedrus libani A.Rich.4469 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f.36 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir256 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.1295 ചിത്രങ്ങൾ
Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna1940 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus orbiculatus Thunb.666 ചിത്രങ്ങൾ
Celastrus scandens L.896 ചിത്രങ്ങൾ
Celmisia coriacea (G.Forst.) Hook.f.7 ചിത്രങ്ങൾ
Celosia argentea L.9414 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis australis L.10277 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis laevigata Willd.521 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis occidentalis L.3423 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis pallida Torr.19 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis sinensis Pers.268 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis tetrandra Roxb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus flaccidus (Griseb.) Morrone8 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus latifolius (Spreng.) Morrone4 ചിത്രങ്ങൾ
Cenostigma tocantinum Ducke46 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea cineraria L.732 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea macrocephala Muss.Puschk. ex Willd.434 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea ragusina L.175 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L.7943 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn7096 ചിത്രങ്ങൾ
Centella asiatica (L.) Urb.945 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC.19120 ചിത്രങ്ങൾ
Centratherum punctatum Cass.497 ചിത്രങ്ങൾ
Centrosema virginianum (L.) Benth.498 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis L.1211 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov528 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff.123 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus fortunei Hook.400 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J.Forbes) K.Koch1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium biebersteinii DC.33 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium tomentosum L.5744 ചിത്രങ്ങൾ
Cerasus yedoensis (Matsum.) A.N.Vassiljeva3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratonia siliqua L.5895 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratophyllum demersum L.291 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.40 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma griffithii C.B.Clarke12 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma plumbaginoides Bunge3357 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratostigma willmottianum Stapf991 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca sesamoides Endl.13 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook.f.25 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratozamia mexicana Brongn.34 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratozamia robusta Miq.8 ചിത്രങ്ങൾ
Cerbera odollam Gaertn.80 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc.175 ചിത്രങ്ങൾ
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai7 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis canadensis L.5878 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis chinensis Bunge281 ചിത്രങ്ങൾ
Cercis siliquastrum L.14923 ചിത്രങ്ങൾ
Cercocarpus montanus Raf.183 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hexagonus (L.) Mill.810 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus hildmannianus K.Schum.368 ചിത്രങ്ങൾ
Cereus jamacaru DC.1096 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe glabra Mill.241 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L.1949 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L.421 ചിത്രങ്ങൾ
Ceropegia woodii Schltr.2197 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum Lindl.145 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum diurnum L.63 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl.627 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum fasciculatum (Schltdl.) Miers4 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum laevigatum Schltdl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum nocturnum L.1951 ചിത്രങ്ങൾ
Cestrum parqui (Lam.) L'Hér.572 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenactis douglasii (Hook.) Hook. & Arn.5 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach10017 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles sinensis (Dum.Cours.) Koehne22 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai6643 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum aureum L.1679 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum bulbosum L.822 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum hirsutum L.1824 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum villosum Wall. ex DC.20 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatia foliolosa Benth.38 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaebatiaria millefolium (Torr.) Maxim.75 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl.5380 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl.1768 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl.1050 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb.69 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea cataractarum Mart.2 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elatior Mart.1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea elegans Mart.1539 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl.25 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea oblongata Mart.21 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst.70 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea seifrizii Burret2146 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaedorea tepejilote Liebm.153 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All.2500 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaeranthemum beyrichii Nees5 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaerops humilis L.4780 ചിത്രങ്ങൾ
Chamelaucium uncinatum Schauer695 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br.74 ചിത്രങ്ങൾ
Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates394 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilanthes microphylla (Sw.) Sw.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht537 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L.24058 ചിത്രങ്ങൾ
Chelone glabra L.438 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L.14497 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium berlandieri Moq.47 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium bonus-henricus L.143 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium giganteum D.Don382 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium quinoa Willd.508 ചിത്രങ്ങൾ
Chiastophyllum oppositifolium (Ledeb.) A.Berger38 ചിത്രങ്ങൾ
Chiliotrichum diffusum (G.Forst.) Kuntze61 ചിത്രങ്ങൾ
Chilopsis linearis (Cav.) Sweet382 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonanthus praecox (L.) Link1346 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa marmorea (Mitford) Makino11 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa quadrangularis (Fenzl) Makino5 ചിത്രങ്ങൾ
Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus retusus Lindl. & Paxton120 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus virginicus L.602 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus elatior Link4 ചിത്രങ്ങൾ
Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino2 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorogalum pomeridianum (DC.) Kunth235 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques9902 ചിത്രങ്ങൾ
Chlorophytum spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L.Burtt & A.W.Hill3 ചിത്രങ്ങൾ
Choisya ternata Kunth8235 ചിത്രങ്ങൾ
Chorispora tenella (Pall.) DC.191 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizema cordatum Lindl.8 ചിത്രങ്ങൾ
Chorizema ilicifolium Labill.3 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.75 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum indicum L.5102 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum morifolium (Ramat.) Hemsl.6 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysanthemum spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysobalanus icaco L.435 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysocephalum semipapposum (Labill.) Steetz16 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysocoma coma-aurea L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysogonum virginianum L.175 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysolepis chrysophylla (Douglas ex Hook.) Hjelmq.24 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum cainito L.423 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysophyllum oliviforme L.36 ചിത്രങ്ങൾ
Chrysothamnus viscidiflorus (Hook.) Nutt.213 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea coronalis Soderstr. & C.E.Calderon3 ചിത്രങ്ങൾ
Chusquea culeou É.Desv.63 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium barometz (L.) J.Sm.21 ചിത്രങ്ങൾ
Cibotium chamissoi Kaulf.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cicer arietinum L.845 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L.8337 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L.19188 ചിത്രങ്ങൾ
Circaea lutetiana L.5589 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten.19498 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus alata Jacq.495 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus gongylodes (Baker) Burch. ex Baker5 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus javana DC.70 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quadrangularis L.405 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis548 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus albidus L.8610 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus ladanifer L.3120 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus laurifolius L.1211 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus monspeliensis L.4858 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus salviifolius L.8481 ചിത്രങ്ങൾ
Cistus x purpureus Lam.1386 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum caudatum L.36 ചിത്രങ്ങൾ
Citharexylum spinosum L.455 ചിത്രങ്ങൾ
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai2183 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle9 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus aurantium L.8 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australasica F.Muell.210 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus australis (A.Cunn. ex Mudie) Planch.2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus clementina hort. ex Tanaka2 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus glauca (Lindl.) Burkill1 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus hystrix DC.602 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus japonica Thunb.456 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka19 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus limon (L.) Osbeck53 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus maxima (Burm.) Merr.1069 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus medica L.934 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus meyeri Yu. Tanaka7 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus nobilis Lour.3 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus paradisi Macfad.6 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus reticulata Blanco42 ചിത്രങ്ങൾ
Citrus sinensis (L.) Osbeck41 ചിത്രങ്ങൾ
Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd298 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia amoena (Lehm.) A.Nelson & J.F.Macbr.1122 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia pulchella Pursh49 ചിത്രങ്ങൾ
Clarkia unguiculata Lindl.926 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena lansium (Lour.) Skeels17 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.3082 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia virginica L.1122 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.175 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus spp. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus strausii (Heese) Backeb.213 ചിത്രങ്ങൾ
Cleistocactus winteri D.R.Hunt1230 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis alpina (L.) Mill.1463 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis cirrhosa L.802 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L.4275 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis florida Thunb.20 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis heracleifolia DC.128 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis integrifolia L.648 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis jackmanii T. Moore2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis macropetala Ledeb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis montana Buch.-Ham. ex DC.2855 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis patens C.Morren & Decne.2948 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis spp. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.606 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L.18414 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis viticella L.5024 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome gynandra L.392 ചിത്രങ്ങൾ
Cleome houtteana Schltdl.480 ചിത്രങ്ങൾ
Cleoserrata speciosa (Raf.) Iltis148 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum bungei Steud.1110 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabb.271 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze203 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet22 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum laevifolium Blume25 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum paniculatum L.475 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum splendens G.Don195 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum thomsoniae Balf.f.2018 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra acuminata Michx.27 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra alnifolia L.844 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra barbinervis Siebold & Zucc.22 ചിത്രങ്ങൾ
Clethra fargesii Franch.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cleyera japonica Thunb.16 ചിത്രങ്ങൾ
Clianthus puniceus (G.Don) Lindl.30 ചിത്രങ്ങൾ
Clidemia hirta (L.) D. Don5 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze863 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze5304 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L.7280 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria fairchildiana R.A.Howard110 ചിത്രങ്ങൾ
Clitoria ternatea L.1471 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia miniata (Lindl.) Bosse3421 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia nobilis Lindl.986 ചിത്രങ്ങൾ
Clivia spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia fluminensis Planch. & Triana49 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia orthoneura Standl.45 ചിത്രങ്ങൾ
Clusia rosea Jacq.1571 ചിത്രങ്ങൾ
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M.Johnst.269 ചിത്രങ്ങൾ
Cobaea scandens Cav.388 ചിത്രങ്ങൾ
Coccinia grandis (L.) Voigt753 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba diversifolia Jacq.32 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba pubescens L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Coccoloba uvifera (L.) L.2160 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentata (Jacq.) L.H.Bailey5 ചിത്രങ്ങൾ
Coccothrinax argentea (Lodd. ex Schult. & Schult.f.) Sarg. ex Becc.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cocculus laurifolius DC.278 ചിത്രങ്ങൾ
Cochliasanthus caracalla (L.) Trew77 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum religiosum (L.) Alston1 ചിത്രങ്ങൾ
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.271 ചിത്രങ്ങൾ
Cocos nucifera L.2436 ചിത്രങ്ങൾ
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss.9882 ചിത്രങ്ങൾ
Codonanthe crassifolia (H.Focke) C.V.Morton10 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis clematidea (Schrenk) C.B.Clarke15 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis lanceolata (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Trautv.2 ചിത്രങ്ങൾ
Codonopsis thalictrifolia Wall.9 ചിത്രങ്ങൾ
Coelia macrostachya Lindl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne cristata Lindl.86 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne fimbriata Lindl.26 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne flaccida Lindl.51 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne lawrenceana Rolfe5 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne mooreana Rolfe5 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne nitida (Wall. ex D.Don) Lindl.5 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne pandurata Lindl.42 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne speciosa (Blume) Lindl.6 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne stricta (D.Don) Schltr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Coelogyne tomentosa Lindl.21 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea arabica L.2737 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea canephora Pierre ex A.Froehner93 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea liberica Hiern7 ചിത്രങ്ങൾ
Coffea stenophylla G.Don18 ചിത്രങ്ങൾ
Coix lacryma-jobi L.341 ചിത്രങ്ങൾ
Cola nitida (Vent.) Schott & Endl.41 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum autumnale L.6074 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum lusitanum Brot.222 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum speciosum Steven43 ചിത്രങ്ങൾ
Colchicum variegatum L.88 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.811 ചിത്രങ്ങൾ
Coleus spp. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Colocasia esculenta (L.) Schott5054 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina asiatica (L.) Brongn.43 ചിത്രങ്ങൾ
Colubrina elliptica (Sw.) Brizicky & W.L.Stern16 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea arguta C.V.Morton3 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microcalyx Hanst.4 ചിത്രങ്ങൾ
Columnea microphylla Klotzsch & Hanst. ex Oerst.36 ചിത്രങ്ങൾ
Colutea arborescens L.3163 ചിത്രങ്ങൾ
Colvillea racemosa Bojer26 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum coccineum (Sonn.) Lam.24 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond.40 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum indicum (L.) DeFilipps975 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum paniculatum Vent.35 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina coelestis Willd.109 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina communis L.1955 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina diffusa Burm.f.487 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina erecta L.1724 ചിത്രങ്ങൾ
Commelina tuberosa L.15 ചിത്രങ്ങൾ
Comptonia peregrina (L.) Coult.187 ചിത്രങ്ങൾ
Conicosia pugioniformis (L.) N.E.Br.8 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L.7399 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum bilobum (Marloth) N.E.Br.28 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum blandum L.Bolus2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum breve N.E.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum burgeri L.Bolus13 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum calculus (Berger) N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum caroli Lavis1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum concavum L.Bolus3 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum ectypum N.E.Br.8 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum ficiforme (Haw.) N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum flavum N.E.Br.9 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum fraternum (N.E.Br.) N.E.Br.4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum friedrichiae (Dinter) Schwantes1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum frutescens Schwantes4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum fulleri L.Bolus1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum hians N.E.Br.12 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum longum N.E.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum luckhoffii Lavis1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum marginatum Lavis2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum maughanii N.E.Br.8 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum meyeri N.E.Br.11 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minimum (Haw.) N.E.Br.12 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minusculum (N.E.Br.) N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum minutum (Haw.) N.E.Br.10 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum obcordellum (Haw.) N.E.Br.3 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum obscurum N.E.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum pageae (N.E.Br.) N.E.Br.5 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum pellucidum Schwantes4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum piluliforme (N.E.Br.) N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum praesectum N.E.Br.4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum quaesitum (N.E.Br.) N.E.Br.2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum regale Lavis2 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum saxetanum (N.E.Br.) N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum swanepoelianum Rawé1 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum taylorianum (Dinter & Schwantes) N.E.Br.4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum truncatum (Thunb.) N.E.Br.5 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum uviforme (Haw.) N.E.Br.4 ചിത്രങ്ങൾ
Conophytum velutinum Schwantes19 ചിത്രങ്ങൾ
Conospermum taxifolium C.F.Gaertn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort.74 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida ajacis (L.) Schur545 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida orientalis (J.Gay) Schrödinger1 ചിത്രങ്ങൾ
Consolida regalis Gray244 ചിത്രങ്ങൾ
Convallaria majalis L.6612 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L.16080 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L.1874 ചിത്രങ്ങൾ
Copernicia alba Morong61 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma acerosa A.Cunn.3 ചിത്രങ്ങൾ
Coprosma repens A.Rich.418 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus olitorius L.138 ചിത്രങ്ങൾ
Corchorus trilocularis L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Cordeauxia edulis Hemsl.5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia africana Lam.171 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken147 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia boissieri A.DC.32 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia dichotoma G.Forst.264 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia myxa L.201 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia sebestena L.854 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia subcordata Lam.217 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline australis (G.Forst.) Endl.2977 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.5524 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyline indivisa (G.Forst.) Endl.79 ചിത്രങ്ങൾ
Corema album (L.) D.Don189 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis basalis (A.Dietr.) S.F.Blake46 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet2429 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis lanceolata L.2595 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis palmata Nutt.64 ചിത്രങ്ങൾ
Coreopsis tinctoria Nutt.3011 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria myrtifolia L.1316 ചിത്രങ്ങൾ
Coriaria terminalis Hemsl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alba L.3928 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus alternifolia L.f.246 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus amomum Mill.548 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus canadensis L.1320 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus capitata Wall.336 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus controversa Hemsl.207 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus drummondii C.A.Mey.12 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus florida L.5077 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus hongkongensis Hemsl.59 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus kousa F.Buerger ex Hance1103 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus mas L.11088 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus nuttallii Audubon2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus officinalis Siebold & Zucc.164 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus rugosa Lam.155 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L.26115 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sericea subsp. occidentalis (Torr. & A.Gray) Fosberg2 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus walteri Wangerin7 ചിത്രങ്ങൾ
Cornutia pyramidata L.57 ചിത്രങ്ങൾ
Corokia buddleioides A.Cunn.3 ചിത്രങ്ങൾ
Corokia cotoneaster Raoul203 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla valentina L.3489 ചിത്രങ്ങൾ
Correa alba Andrews70 ചിത്രങ്ങൾ
Correa decumbens F.Muell.1 ചിത്രങ്ങൾ
Correa pulchella J.Mackay ex Sweet7 ചിത്രങ്ങൾ
Correa reflexa (Labill.) Vent.44 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf6 ചിത്രങ്ങൾ
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.3961 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte4734 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis flexuosa Franch.43 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis nobilis (L.) Pers.15 ചിത്രങ്ങൾ
Corydalis solida (L.) Clairv.5406 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis glabrescens Franch. & Sav.26 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis pauciflora Siebold & Zucc.264 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis sinensis Hemsl.148 ചിത്രങ്ങൾ
Corylopsis spicata Siebold & Zucc.137 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus americana Walter62 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus avellana L.20670 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus chinensis Franch.12 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus colurna L.3219 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus fargesii (Franch.) C.K.Schneid.16 ചിത്രങ്ങൾ
Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv.3 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia citriodora (Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson118 ചിത്രങ്ങൾ
Corymbia ficifolia (F.Muell.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson504 ചിത്രങ്ങൾ
Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney34 ചിത്രങ്ങൾ
Corynocarpus laevigatus J.R.Forst. & G.Forst.135 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha umbraculifera L.236 ചിത്രങ്ങൾ
Corypha utan Lam.15 ചിത്രങ്ങൾ
Coryphantha spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos atrosanguineus (Hook.) Voss290 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos bipinnatus Cav.12742 ചിത്രങ്ങൾ
Cosmos caudatus Kunth838 ചിത്രങ്ങൾ
Costus afer Ker Gawl.74 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay1760 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus coggygria Scop.12613 ചിത്രങ്ങൾ
Cotinus obovatus Raf.291 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster acutifolius Turcz.201 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster adpressus Bois35 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster dammeri C.K.Schneid.2014 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster divaricatus Rehder & E.H.Wilson484 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster franchetii Bois3760 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster frigidus Wall. ex Lindl.391 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster glaucophyllus Franch.43 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster horizontalis Decne.5386 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.529 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster multiflorus Bunge348 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster pannosus Franch.930 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster salicifolius Franch.1560 ചിത്രങ്ങൾ
Cotoneaster x watereri Exell1 ചിത്രങ്ങൾ
Cotula coronopifolia L.478 ചിത്രങ്ങൾ
Cotyledon orbiculata L.4104 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia bracteosa Benth.26 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia chrysocalyx (Poepp.) Benth. ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Couepia subcordata Benth. ex Hook.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Couroupita guianensis Aubl.1410 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe cordifolia Steven52 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe maritima L.1855 ചിത്രങ്ങൾ
Crambe tataria Sebeok24 ചിത്രങ്ങൾ
Craniolaria annua L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore308 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula arborescens (Mill.) Willd.1309 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula barklyi N.E.Br.66 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula columnaris L.f.1 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula deceptor Schönland & Baker f.43 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne54 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula muscosa L.2077 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula ovata (Mill.) Druce21091 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula pyramidalis Thunb.287 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus azarolus L.6400 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus chrysocarpa Ashe6 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus crus-galli L.600 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus douglasii Lindl.353 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus laevigata (Poir.) DC.11826 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq.24462 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus opaca Hook. & Arn. ex Hook.2 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus persimilis Sarg.475 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus phaenopyrum (L.f.) Medik.183 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus pinnatifida Bunge20 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus wattiana Hemsl. & Lace1 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva adansonii DC.18 ചിത്രങ്ങൾ
Crateva religiosa G.Forst.16 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L.4087 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis rubra L.406 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia alata Kunth81 ചിത്രങ്ങൾ
Crescentia cujete L.1490 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron hookerianum Gay217 ചിത്രങ്ങൾ
Crinodendron patagua Molina54 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum americanum L.333 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum asiaticum L.1530 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum bulbispermum (Burm.f.) Milne-Redh. & Schweick.367 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum jagus (J.Thomps.) Dandy17 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum moorei Hook.f.867 ചിത്രങ്ങൾ
Crinum zeylanicum (L.) L.13 ചിത്രങ്ങൾ
Crithmum maritimum L.7204 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia aurea (Pappe ex Hook.) Planch.1360 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia masoniorum (L.Bolus) N.E.Br.14 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia paniculata (Klatt) Goldblatt51 ചിത്രങ്ങൾ
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br.50 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus biflorus Mill.203 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.1670 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus serotinus Salisb.34 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus sieberi J.Gay87 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus speciosus M.Bieb.261 ചിത്രങ്ങൾ
Crocus tommasinianus Herb.2321 ചിത്രങ്ങൾ
Crossandra infundibuliformis (L.) Nees1099 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria longirostrata Hook. & Arn.3 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria micans Link117 ചിത്രങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis Roth158 ചിത്രങ്ങൾ
Croton urucurana Baill.96 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus acaulis (Lindl.) Beer229 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel489 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptanthus zonatus (Vis.) Beer8 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne lingua Becc. ex Engl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptocoryne wendtii de Wit35 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptogramma acrostichoides R. Br.31 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D.Don1688 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptostegia grandiflora Roxb. ex R.Br.48 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia canadensis (L.) DC.218 ചിത്രങ്ങൾ
Cryptotaenia japonica Hassk.28 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumeropsis mannii Naudin1 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis anguria L.178 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis dipsaceus Ehrenb. ex Spach68 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis ficifolius A.Rich.92 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis melo L.4354 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis metuliferus E.Mey. ex Naudin108 ചിത്രങ്ങൾ
Cucumis sativus L.4591 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita argyrosperma C.Huber4 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita ficifolia Bouché159 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita foetidissima Kunth256 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita maxima Duchesne4831 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita moschata Duchesne2522 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L.5063 ചിത്രങ്ങൾ
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.575 ചിത്രങ്ങൾ
Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk.234 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea cyanea Moc. & Sessé ex DC.17 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea glutinosa Cham. & Schltdl.37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea hyssopifolia Kunth2688 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea ignea A.DC.696 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea lanceolata W.T.Aiton3 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea llavea Lex.148 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea micropetala Kunth20 ചിത്രങ്ങൾ
Cuphea viscosissima Jacq.45 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus arizonica Greene4603 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus cashmeriana Royle ex Carrière531 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus funebris Endl.73 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus leylandii A.B.Jacks. & Dallim.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus lusitanica Mill.572 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus macrocarpa Hartw.1913 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus nootkatensis D.Don395 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus sempervirens L.8297 ചിത്രങ്ങൾ
Cupressus torulosa D.Don68 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma alismatifolia Gagnep.829 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma amada Roxb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma angustifolia Roxb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma aromatica Salisb.96 ചിത്രങ്ങൾ
Curcuma zanthorrhiza Roxb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh.81 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb.93 ചിത്രങ്ങൾ
Cyananthus lobatus Wall. ex Benth.26 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanastrum cordifolium Oliv.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.736 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus montanus (L.) Hill7711 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill13734 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea arborea (L.) Sm.228 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea australis Domin9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyathea brownii Domin1 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas revoluta Thunb.5692 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas rumphii Miq.38 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas siamensis Miq.66 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas taiwaniana Carruth.22 ചിത്രങ്ങൾ
Cycas thouarsii R.Br.39 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen cilicium Boiss. & Heldr.9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen coum Mill.454 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen hederifolium Aiton6118 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen persicum Mill.4246 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen repandum Sm.1325 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclamen spp. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera brachystachya (DC.) Cogn.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthera pedata (L.) Schrad.281 ചിത്രങ്ങൾ
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.118 ചിത്രങ്ങൾ
Cydonia oblonga Mill.9614 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia fulgida (Engelm.) F.M.Knuth183 ചിത്രങ്ങൾ
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M.Knuth305 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A.Chev.70 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.11649 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium devonianum Paxton649 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium ensifolium (L.) Sw.14 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbidium spp. 830 ചിത്രങ്ങൾ
Cynara cardunculus L.6313 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm.746 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill.3241 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum dioscoridis Vill.64 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum microglochin Benth.15 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglottis barrelieri (All.) Vural & Kit Tan25 ചിത്രങ്ങൾ
Cynometra cauliflora L.16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus albostriatus Schrad.9 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus compressus L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam.2286 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L.783 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus giganteus Vahl34 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus involucratus Rottb.12 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L.522 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus papyrus L.1178 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus prolifer Lam.7 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L.898 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrilla racemiflora L.70 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl315 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl.16 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtosperma johnstonii (N.E.Br.) N.E.Br.30 ചിത്രങ്ങൾ
Cyrtostachys renda Blume373 ചിത്രങ്ങൾ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.86 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus albus Hacq.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus austriacus L.6 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus purpureus Scop.3 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus ratisbonensis Schaeff.40 ചിത്രങ്ങൾ
Cytisus scoparius (L.) Link10902 ചിത്രങ്ങൾ
Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch962 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrycarpus dacrydioides (A.Rich.) de Laub.20 ചിത്രങ്ങൾ
Dacrydium cupressinum Sol. ex G.Forst.24 ചിത്രങ്ങൾ
Dacryodes edulis (G.Don) H.J.Lam11299 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L.9123 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza elata (Poir.) Soó574 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylorhiza spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies266 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia pinnata Cav.13164 ചിത്രങ്ങൾ
Dahlia spp. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Danae racemosa (L.) Moench603 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne alpina L.651 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne altaica Pall.1 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne bholua Buch.-Ham. ex D.Don76 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne blagayana Freyer31 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne caucasica Pall.8 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne cneorum L.1314 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne genkwa Siebold & Zucc.2 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L.3754 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne mezereum L.4212 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne odora Thunb.800 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne petraea Leyb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne pontica L.8 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne tangutica Maxim.99 ചിത്രങ്ങൾ
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.5830 ചിത്രങ്ങൾ
Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc.25 ചിത്രങ്ങൾ
Datisca cannabina L.67 ചിത്രങ്ങൾ
Datura innoxia Mill.1463 ചിത്രങ്ങൾ
Datura metel L.552 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L.13999 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L.24109 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia canariensis (L.) Sm.769 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia fejeensis Hook.20 ചിത്രങ്ങൾ
Davallia pectinata Sm.5 ചിത്രങ്ങൾ
Davidia involucrata Baill.662 ചിത്രങ്ങൾ
Decaisnea insignis (Griff.) Hook.f. & Thomson36 ചിത്രങ്ങൾ
Delairea odorata Lem.705 ചിത്രങ്ങൾ
Delonix regia (Bojer) Raf.919 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus7766 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma echinatum (Lam.) Schwantes251 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma ecklonis (Salm-Dyck) Schwantes1 ചിത്രങ്ങൾ
Delosperma nubigenum (Schltr.) L.Bolus53 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium cardinale Hook.47 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium elatum L.4199 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium formosum Boiss. & A.Huet4 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium grandiflorum L.40 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium semibarbatum Bien. ex Boiss.3 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch.92 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium bigibbum Lindl.120 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium cuthbertsonii F.Muell.18 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium densiflorum Lindl.8 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium fimbriatum Hook.2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium lindleyi Steud.27 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium nobile Lindl.2694 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium speciosum Sm.41 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrobium spp. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus asper (Schult.) Backer14 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus giganteus Munro217 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. ex Munro2 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus latiflorus Munro4 ചിത്രങ്ങൾ
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees7 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon harfordii Kellogg22 ചിത്രങ്ങൾ
Dendromecon rigida Benth.179 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore24 ചിത്രങ്ങൾ
Dennstaedtia punctilobula (Michx.) T. Moore187 ചിത്രങ്ങൾ
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato27 ചിത്രങ്ങൾ
Dermatophyllum secundiflorum (Ortega) Gandhi & Reveal126 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl746 ചിത്രങ്ങൾ
Desfontainia spinosa Ruiz & Pav.93 ചിത്രങ്ങൾ
Desmodium triflorum (L.) DC.287 ചിത്രങ്ങൾ
Desmoncus polyacanthos Mart.2 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia crenata Siebold & Zucc.146 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia discolor Hemsl.3 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia gracilis Siebold & Zucc.2191 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia longifolia Franch.3 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia magnifica (Lemoine) Rehder5 ചിത്രങ്ങൾ
Deutzia scabra Thunb.6402 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guianense (Aubl.) Sandwith62 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium guineense Willd.53 ചിത്രങ്ങൾ
Dialium indum L.3 ചിത്രങ്ങൾ
Dianella caerulea Sims135 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus alpinus L.59 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus barbatus L.10017 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus carthusianorum L.5718 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus caryophyllus L.6111 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus chinensis L.1922 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus deltoides L.3705 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus gratianopolitanus Vill.457 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus hyssopifolius L.3068 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus plumarius L.1295 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus superbus L.1450 ചിത്രങ്ങൾ
Diascia barberae Hook.f.12 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr.92 ചിത്രങ്ങൾ
Dicentra formosa (Haw.) Walp.567 ചിത്രങ്ങൾ
Dichorisandra thyrsiflora J.C.Mikan731 ചിത്രങ്ങൾ
Dicksonia squarrosa Sw.7 ചിത്രങ്ങൾ
Dicranostigma lactucoides Hook.f. & Thomson48 ചിത്രങ്ങൾ
Dictamnus albus L.1660 ചിത്രങ്ങൾ
Dictyosperma album (Bory) Scheff.237 ചിത്രങ്ങൾ
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.40 ചിത്രങ്ങൾ
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott8421 ചിത്രങ്ങൾ
Dierama pulcherrimum (Hook.f.) Baker215 ചിത്രങ്ങൾ
Diervilla lonicera Mill.523 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes bicolor (Steud.) Sweet ex Klatt1245 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes grandiflora N.E.Br.941 ചിത്രങ്ങൾ
Dietes iridioides (L.) Sweet ex Klatt665 ചിത്രങ്ങൾ
Digera muricata (L.) Mart.111 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis ferruginea L.416 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis grandiflora Mill.2232 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lanata Ehrh.170 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis lutea L.2784 ചിത്രങ്ങൾ
Digitalis purpurea L.19918 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia indica L.454 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & Thomson5 ചിത്രങ്ങൾ
Dillenia philippinensis Rolfe43 ചിത്രങ്ങൾ
Dimocarpus longan Lour.405 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench3817 ചിത്രങ്ങൾ
Dimorphotheca sinuata DC.1460 ചിത്രങ്ങൾ
Dionaea muscipula J.Ellis1660 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon edule Lindl.124 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon mejiae Standl. & L.O.Williams17 ചിത്രങ്ങൾ
Dioon spinulosum Dyer9 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea alata L.257 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea bulbifera L.464 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea cayenensis Lam.2 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea dumetorum (Kunth) Pax2 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea elephantipes (L'Hér.) Engl.123 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea esculenta (Lour.) Burkill34 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea hispida Dennst.14 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea japonica Thunb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea polystachya Turcz.33 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea praehensilis Benth.4 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea sansibarensis Pax25 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea trifida L.f.15 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros discolor Willd.62 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros kaki L.f.4143 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros lotus L.660 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros melanoxylon Roxb.13 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier48 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros texana Scheele116 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros virginiana L.2146 ചിത്രങ്ങൾ
Diplacus aurantiacus (Curtis) Jeps.296 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.52 ചിത്രങ്ങൾ
Diplazium proliferum (Lam.) Thouars22 ചിത്രങ്ങൾ
Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey72 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC.788 ചിത്രങ്ങൾ
Dipogon lignosus (L.) Verdc.48 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L.12838 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus laciniatus L.821 ചിത്രങ്ങൾ
Dirca palustris L.70 ചിത്രങ്ങൾ
Disanthus cercidifolius Maxim.20 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus ackermannii (Haw.) Ralf Bauer1031 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus flagelliformis (L.) Barthlott177 ചിത്രങ്ങൾ
Disocactus phyllanthoides (DC.) Barthlott184 ചിത്രങ്ങൾ
Disporum sessile (Thunb.) D.Don ex Schult. & Schult.f.2 ചിത്രങ്ങൾ
Distylium racemosum Siebold & Zucc.32 ചിത്രങ്ങൾ
Docynia indica (Wall.) Decne.2 ചിത്രങ്ങൾ
Dodecatheon meadia L.141 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea viscosa (L.) Jacq.1071 ചിത്രങ്ങൾ
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.Lohmann508 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya acutangula Cav.264 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya cayeuxii André8 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya wallichii (Lindl.) K.Schum.377 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum orientale Hoffm.526 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum pardalianches L.1889 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L.920 ചിത്രങ്ങൾ
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.) N.E.Br.282 ചിത്രങ്ങൾ
Dorstenia contrajerva L.83 ചിത്രങ്ങൾ
Doryopteris pedata (L.) Fée4 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb.40 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim107 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.104 ചിത്രങ്ങൾ
Draba aizoides L.827 ചിത്രങ്ങൾ
Draba bruniifolia Steven6 ചിത്രങ്ങൾ
Draba incana L.26 ചിത്രങ്ങൾ
Draba lasiocarpa Rochel10 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena aubryana Brongn. ex E.Morren43 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena braunii Engl.1390 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena concinna Kunth24 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena draco (L.) L.1686 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.8299 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena reflexa Lam.9912 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena spp. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Dracaena surculosa Lindl.739 ചിത്രങ്ങൾ
Dracocephalum moldavica L.249 ചിത്രങ്ങൾ
Dracontium asperum K.Koch1 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula bella (Rchb.f.) Luer2 ചിത്രങ്ങൾ
Dracula erythrochaete (Rchb.f.) Luer4 ചിത്രങ്ങൾ
Dracunculus vulgaris Schott1359 ചിത്രങ്ങൾ
Drimia maritima (L.) Stearn1377 ചിത്രങ്ങൾ
Drimys winteri J.R.Forst. & G.Forst.315 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes620 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum hispidum (L.) Schwantes144 ചിത്രങ്ങൾ
Drosanthemum speciosum (Haw.) Schwantes12 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera anglica Huds.165 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera filiformis Raf.67 ചിത്രങ്ങൾ
Drosera rotundifolia L.1417 ചിത്രങ്ങൾ
Dryas octopetala L.2493 ചിത്രങ്ങൾ
Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.71 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria heracleum T.Moore3 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria quercifolia (L.) J. Sm.47 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria rigidula (Sw.) Bedd.30 ചിത്രങ്ങൾ
Drynaria sparsisora (Desv.) T. Moore7 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs178 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris caucasica (A. Braun) Fraser-Jenk. & M.F.V. Corley2 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cristata (L.) A. Gray100 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris cycadina (Franch. & Sav.) C. Chr.47 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray101 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris erythrosora (D.C. Eaton) Kuntze316 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris filix-mas (L.) Schott5866 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris fragrans (L.) Schott30 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris intermedia (Muhl. ex Willd.) A. Gray298 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris marginalis (L.) A. Gray225 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris mindshelkensis Pavlov3 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris oreades Fomin90 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris sieboldii (T. Moore) Kuntze61 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris uniformis (Makino) Makino4 ചിത്രങ്ങൾ
Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.43 ചിത്രങ്ങൾ
Duckesia verrucosa (Ducke) Cuatrec.1 ചിത്രങ്ങൾ
Dudleya farinosa (Lindl.) Britton & Rose6 ചിത്രങ്ങൾ
Duranta erecta L.7413 ചിത്രങ്ങൾ
Durio zibethinus L.203 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia brevifolia Baker122 ചിത്രങ്ങൾ
Dyckia remotiflora A.Dietr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Dyera costulata (Miq.) Hook.f.4 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis cabadae (H.E.Moore) Beentje & J.Dransf.8 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J.Dransf.333 ചിത്രങ്ങൾ
Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf.2407 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma difformis (Hemsl. & E.H.Wilson) T.H.Wang14 ചിത്രങ്ങൾ
Dysosma pleiantha (Hance) Woodson3 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants96 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.4912 ചിത്രങ്ങൾ
Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.37 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria agavoides Lem.2770 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria elegans Rose4243 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gibbiflora DC.3286 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria gigantea Rose & Purpus1064 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria harmsii J.F.Macbr.62 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria lilacina Kimnach & Moran1846 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria pulvinata Rose1627 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria secunda Booth ex Lindl.2570 ചിത്രങ്ങൾ
Echeveria spp. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea angustifolia DC.1365 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.644 ചിത്രങ്ങൾ
Echinacea purpurea (L.) Moench6078 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocactus grusonii Hildm.2058 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus coccineus Engelm.1067 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus dasyacanthus Engelm.94 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus delaetii (Gürke) Gürke2 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus knippelianus Liebner9 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus palmeri Britton & Rose5 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pectinatus (Scheidw.) Engelm.964 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus pentalophus (DC.) Lem.295 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus reichenbachii (Terscheck) J.N.Haage20 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus rigidissimus (Engelm.) F.Haage144 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus scheeri (Salm-Dyck) Scheer23 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus stramineus (Engelm.) F.Seitz10 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus subinermis Salm-Dyck ex Scheer27 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocereus triglochidiatus Engelm.321 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa stagnina (Retz.) P.Beauv.1 ചിത്രങ്ങൾ
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A.Gray706 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus berteroi (Spreng.) Fassett12 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus cordifolius (L.) Griseb.83 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli95 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus grisebachii Small26 ചിത്രങ്ങൾ
Echinodorus uruguayensis Arechav.6 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops bannaticus Rochel ex Schrad.822 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops exaltatus Schrad.220 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L.4650 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops sphaerocephalus L.2814 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis chamaecereus H.Friedrich & Glaetzle3006 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis oxygona (Link) Zucc. ex Pfeiff. & Otto2178 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D.Rowley8 ചിത്രങ്ങൾ
Echinopsis spp. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echium angustifolium Mill.250 ചിത്രങ്ങൾ
Echium candicans L.f.2532 ചിത്രങ്ങൾ
Echium creticum L.853 ചിത്രങ്ങൾ
Echium pininana Webb & Berthel.702 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L.6894 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L.30605 ചിത്രങ്ങൾ
Echium wildpretii H.Pearson ex Hook.f.526 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia gardneri (Wall.) Meisn.37 ചിത്രങ്ങൾ
Edgeworthia tomentosa (Thunb.) Nakai162 ചിത്രങ്ങൾ
Egeria densa Planch.98 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia acuminata R.Br.43 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia dicksonii Hance181 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia microphylla Lam.278 ചിത്രങ്ങൾ
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms1413 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus angustifolia L.4522 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.189 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus macrophylla Thunb.784 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus multiflora Thunb.180 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus pungens Thunb.4818 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson272 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeagnus umbellata Thunb.2332 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis guineensis Jacq.458 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeis oleifera (Kunth) Cortés45 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus reticulatus Sm.97 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeocarpus serratus L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Elaphoglossum metallicum Mickel1 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.49 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.6 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.577 ചിത്രങ്ങൾ
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer40 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine coracana (L.) Gaertn.43 ചിത്രങ്ങൾ
Eleutherococcus sieboldianus (Makino) Koidz.6 ചിത്രങ്ങൾ
Elodea canadensis Michx.215 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.48 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia fruticosa (D.Don) Rehder105 ചിത്രങ്ങൾ
Elsholtzia stauntonii Benth.39 ചിത്രങ്ങൾ
Embothrium coccineum J.R.Forst. & G.Forst.294 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia coccinea (Sims) G.Don53 ചിത്രങ്ങൾ
Emilia sonchifolia (L.) DC.358 ചിത്രങ്ങൾ
Empetrum nigrum L.1095 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm.107 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos lehmannii Lehm.63 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos ngoyanus Verd.2 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos trispinosus (Hook.f.) R.A.Dyer20 ചിത്രങ്ങൾ
Encephalartos villosus Lem.39 ചിത്രങ്ങൾ
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.4 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson204 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus cernuus (Siebold & Zucc.) Benth. & Hook.f. ex Makino6 ചിത്രങ്ങൾ
Enkianthus quinqueflorus Lour.3 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman107 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman462 ചിത്രങ്ങൾ
Entada gigas (L.) Fawc. & Rendle89 ചിത്രങ്ങൾ
Entada phaseoloides (L.) Merr.39 ചിത്രങ്ങൾ
Entelea arborescens R.Br.16 ചിത്രങ്ങൾ
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.180 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn.4 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra gerardiana Wall. ex Stapf6 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey.15 ചിത്രങ്ങൾ
Ephedra viridis Coville104 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ciliare L.269 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum ibaguense Kunth809 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum nocturnum Jacq.117 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum parkinsonianum Hook.4 ചിത്രങ്ങൾ
Epidendrum spp. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Epigaea repens L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L.16001 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium acuminatum Franch.1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium alpinum L.1629 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium brevicornu Maxim.2 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium diphyllum Lodd. ex Graham1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium franchetii Stearn5 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium grandiflorum C.Morren44 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium membranaceum K.Mey.1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium pinnatum subsp. colchicum (Boiss.) N.Busch1 ചിത്രങ്ങൾ
Epimedium stellulatum Stearn8 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum crenatum (Lindl.) G.Don1 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.2711 ചിത്രങ്ങൾ
Epiphyllum spp. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum amplissimum (Schott) Engl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S.Bunting10897 ചിത്രങ്ങൾ
Epipremnum pinnatum (L.) Engl.622 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia cupreata (Hook.) Hanst.1655 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia lilacina Hanst.70 ചിത്രങ്ങൾ
Episcia reptans Mart.1 ചിത്രങ്ങൾ
Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C.Weber ex Britton & Rose54 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum hyemale L.2453 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh.5369 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis tef (Zucc.) Trotter5 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthemum pulchellum Andrews240 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.4103 ചിത്രങ്ങൾ
Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC.1433 ചിത്രങ്ങൾ
Eremophila debilis (Andr.) Chinnock12 ചിത്രങ്ങൾ
Erica arborea L.5256 ചിത്രങ്ങൾ
Erica australis L.316 ചിത്രങ്ങൾ
Erica canaliculata Andrews14 ചിത്രങ്ങൾ
Erica ciliaris L.120 ചിത്രങ്ങൾ
Erica cinerea L.4812 ചിത്രങ്ങൾ
Erica erigena R.Ross169 ചിത്രങ്ങൾ
Erica gracilis J.C.Wendl.111 ചിത്രങ്ങൾ
Erica herbacea L.53 ചിത്രങ്ങൾ
Erica lusitanica Rudolph69 ചിത്രങ്ങൾ
Erica scoparia L.791 ചിത്രങ്ങൾ
Erica spiculifolia Salisb.18 ചിത്രങ്ങൾ
Erica terminalis Salisb.126 ചിത്രങ്ങൾ
Erica tetralix L.1063 ചിത്രങ്ങൾ
Erica vagans L.2156 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Pers.5189 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron karvinskianus DC.4298 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron speciosus (Lindl.) DC.836 ചിത്രങ്ങൾ
Erinacea anthyllis Link343 ചിത്രങ്ങൾ
Erinus alpinus L.1536 ചിത്രങ്ങൾ
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.9861 ചിത്രങ്ങൾ
Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth6 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum caespitosum Nutt.37 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum crocatum Davidson24 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum davidsonii Greene2 ചിത്രങ്ങൾ
Eriogonum fasciculatum Benth.837 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophorum vaginatum L.757 ചിത്രങ്ങൾ
Eriophyllum confertiflorum (DC.) A.Gray5 ചിത്രങ്ങൾ
Eriosyce spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Erisma japura Spruce ex Warm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cheilanthifolium Boiss.44 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium corsicum Léman ex DC.136 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium reichardii (Murray) DC.44 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav.2507 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium alpinum L.1072 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium bourgatii Gouan1892 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium giganteum M.Bieb.283 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium planum L.1866 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium yuccifolium Michx.414 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiri (L.) Crantz29 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum diffusum Ehrh.15 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum linifolium (Pers.) J.Gay19 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum perofskianum Fisch. & C.A.Mey.4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina americana Mill.41 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina berteroana Urb.17 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina caffra Thunb.335 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina corallodendron L.30 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina coralloides DC.4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina crista-galli L.2905 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina edulis Micheli20 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina fusca Lour.91 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina herbacea L.295 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng.86 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch.570 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook60 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina rubrinervia Kunth22 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina variegata L.233 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina verna Vell.4 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium americanum Ker Gawl.1277 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium californicum Purdy28 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium dens-canis L.2974 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium grandiflorum Pursh141 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium revolutum Sm.112 ചിത്രങ്ങൾ
Erythronium tuolumnense Applegate218 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.3523 ചിത്രങ്ങൾ
Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.38 ചിത്രങ്ങൾ
Eschscholzia californica Cham.13163 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria missouriensis (Sweet) D.R.Hunt12 ചിത്രങ്ങൾ
Escobaria vivipara (Nutt.) Buxb.87 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose888 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoa melanostele (Vaupel) Borg143 ചിത്രങ്ങൾ
Espostoopsis dybowskii (Rol.-Goss.) Buxb.41 ചിത്രങ്ങൾ
Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.1181 ചിത്രങ്ങൾ
Euanthe sanderiana (Rchb.f.) Schltr.3 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus botryoides Sm.20 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.2338 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cinerea F.Muell. ex Benth.209 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus cladocalyx F.Muell.5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus globulus Labill.4436 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus gunnii Hook.f.2180 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus leucoxylon F.Muell.115 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus macrocarpa Hook.29 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus mannifera Mudie5 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus microcorys F.Muell.13 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus occidentalis Endl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pauciflora Sieber ex Spreng.106 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus pulverulenta Sims468 ചിത്രങ്ങൾ
Eucalyptus sideroxylon A.Cunn. ex Woolls129 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis amazonica Linden ex Planch.539 ചിത്രങ്ങൾ
Eucharis sanderi Baker1 ചിത്രങ്ങൾ
Eucommia ulmoides Oliv.119 ചിത്രങ്ങൾ
Eucryphia cordifolia Cav.203 ചിത്രങ്ങൾ
Eucryphia lucida (Labill.) Baill.3 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia brasiliensis Lam.448 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia involucrata DC.201 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia myrcianthes Nied.35 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia pyriformis Cambess.194 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia stipitata McVaugh44 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia uniflora L.2542 ചിത്രങ്ങൾ
Eulophia pulchra (Thouars) Lindl.16 ചിത്രങ്ങൾ
Eulychnia breviflora Phil.30 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus alatus (Thunb.) Siebold2766 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus atropurpureus Jacq.107 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus europaeus L.18424 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.5739 ചിത്രങ്ങൾ
Euonymus japonicus Thunb.6718 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L.19404 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium perfoliatum L.856 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia abyssinica J.F.Gmel.423 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L.8210 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia bupleurifolia Jacq.47 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia caput-medusae L.63 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia characias L.11775 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger126 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia corollata L.194 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cotinifolia L.689 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L.14617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia epithymoides L.661 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esculenta Marloth10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L.539 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia fulgens Karw. ex Klotzsch59 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia horrida Boiss.5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss.408 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lactea Haw.1768 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia leucocephala Lotsy378 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mammillaris L.475 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia marginata Pursh1346 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia mauritanica L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia meloformis Aiton43 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia milii Des Moul.9930 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia myrsinites L.2049 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia neriifolia L.257 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia obesa Hook.f.301 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia officinarum L.77 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch7318 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia resinifera O.Berg261 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia susannae Marloth73 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L.2095 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tithymaloides L.1620 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia trigona Mill.2342 ചിത്രങ്ങൾ
Eurya japonica Thunb.42 ചിത്രങ്ങൾ
Euryale ferox Salisb.37 ചിത്രങ്ങൾ
Eustachys retusa (Lag.) Kunth4 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe edulis Mart.57 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe oleracea Mart.256 ചിത്രങ്ങൾ
Euterpe precatoria Mart.22 ചിത്രങ്ങൾ
Evolvulus glomeratus subsp. grandiflorus (Parodi) Ooststr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Exacum affine Balf.f. ex Regel127 ചിത്രങ്ങൾ
Excoecaria agallocha L.52 ചിത്രങ്ങൾ
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder1336 ചിത്രങ്ങൾ
Fabiana imbricata Ruiz & Pav.111 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum acutatum (Lehm.) Mansf. ex K.Hammer18 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench5605 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.179 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea berteroana A.Gray ex Benth.127 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea ceilanica Thunb.8 ചിത്രങ്ങൾ
Fagraea fragrans Roxb.6 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus crenata Blume25 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L.27191 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh.890 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub1183 ചിത്രങ്ങൾ
Farfugium japonicum (L.) Kitam.1365 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi191 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia nitida (Mitford) Keng f. ex T.P.Yi17 ചിത്രങ്ങൾ
Fargesia robusta T.P.Yi19 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.6050 ചിത്രങ്ങൾ
Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes904 ചിത്രങ്ങൾ
Felicia amelloides (L.) Voss744 ചിത്രങ്ങൾ
Fenestraria rhopalophylla (Schltdl. & Diels) N.E.Br.354 ചിത്രങ്ങൾ
Fernaldia pandurata (A.DC.) Woodson10 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus cylindraceus (Engelm.) Orcutt435 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus fordii subsp. borealis N.P. Taylor1 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose196 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus haematacanthus (Monv. ex Salm-Dyck) Bravo ex Backeb. & F.M.Knuth17 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus herrerae J.G.Ortega233 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus histrix (DC.) G.E.Linds.57 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose46 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose23 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus viridescens (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Britton & Rose2 ചിത്രങ്ങൾ
Ferocactus wislizeni (Engelm.) Britton & Rose48 ചിത്രങ്ങൾ
Ferula communis L.3321 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca arundinacea Schreb.17 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca glauca Vill.1033 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam.122 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca idahoensis Elmer3 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin20 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds.25250 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus altissima Blume339 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus aspera G.Forst.89 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus auriculata Lour.426 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benghalensis L.1068 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus benjamina L.6577 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus carica L.13837 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus deltoidea Jack58 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus elastica Roxb. ex Hornem.5963 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus erecta Thunb.21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl176 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lyrata Warb.2908 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus macrophylla Desf. ex Pers.1315 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus microcarpa L.f.3800 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus montana Burm.f.10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus natalensis Hochst.68 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus palmata Forssk.85 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pseudopalma Blanco21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus pumila L.1901 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus racemosa L.320 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus religiosa L.967 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent.721 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sagittata Vahl24 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus spp. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L.523 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus villosa Blume4 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus virens Aiton187 ചിത്രങ്ങൾ
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites131 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.11322 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula vulgaris Moench3087 ചിത്രങ്ങൾ
Firmiana simplex (L.) W.Wight721 ചിത്രങ്ങൾ
Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt4736 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr.218 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia inermis Roxb.11 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch.253 ചിത്രങ്ങൾ
Flacourtia rukam Zoll. & Moritzi3 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill.10521 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera acuminata (Michx.) Poir.15 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera ligustrina (Michx.) Poir.14 ചിത്രങ്ങൾ
Forestiera pubescens Nutt.95 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia giraldiana Lingelsh.5 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia intermedia Zabel230 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia ovata Nakai2 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl4767 ചിത്രങ്ങൾ
Forsythia viridissima Lindl.2802 ചിത്രങ്ങൾ
Fortunearia sinensis Rehder & E.H.Wilson16 ചിത്രങ്ങൾ
Fosterella penduliflora (C.H.Wright) L.B.Sm.2 ചിത്രങ്ങൾ
Fothergilla gardenii L.199 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria chiloensis (L.) Mill.347 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L.10972 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria virginiana Mill.296 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria x ananassa (Duchesne ex Weston) Duchesne ex Rozier210 ചിത്രങ്ങൾ
Francoa sonchifolia Cav.13 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula alnus Mill.5494 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula californica (Eschsch.) A.Gray50 ചിത്രങ്ങൾ
Frangula caroliniana (Walter) A.Gray81 ചിത്രങ്ങൾ
Frankenia laevis L.402 ചിത്രങ്ങൾ
Franklinia alatamaha Marshall49 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus americana L.4539 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus angustifolia Vahl9006 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L.22642 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus nigra Marshall25 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus ornus L.6142 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus quadrangulata Michx.34 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus sieboldiana Blume6 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh.53 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia corymbosa (Burm.f.) N.E.Br.16 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt & J.C.Manning44 ചിത്രങ്ങൾ
Freesia leichtlinii Klatt777 ചിത്രങ്ങൾ
Fremontodendron mexicanum Davidson29 ചിത്രങ്ങൾ
Frerea indica Dalzell3 ചിത്രങ്ങൾ
Frithia pulchra N.E.Br.46 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl.40 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria imperialis L.2409 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria meleagris L.3167 ചിത്രങ്ങൾ
Fritillaria persica L.500 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia arborescens Sims40 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia boliviana Carrière647 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav.18 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia fulgens Moc. & Sessé ex DC.36 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia magellanica Lam.9959 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia microphylla Kunth128 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia procumbens R.Cunn.45 ചിത്രങ്ങൾ
Fuchsia spp. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea foetida (L.) Haw.753 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea parmentieri (Roezl) García-Mend.18 ചിത്രങ്ങൾ
Furcraea tuberosa (Mill.) Aiton3 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia × grandiflora Hort. ex Van Houtte6 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia aristata Pursh2469 ചിത്രങ്ങൾ
Gaillardia pulchella Foug.3145 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus alpinus Sosn.5 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus elwesii Hook.f.420 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus nivalis L.4959 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus plicatus M.Bieb.2079 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus reginae-olgae Orph.3 ചിത്രങ്ങൾ
Galanthus woronowii Losinsk.154 ചിത്രങ്ങൾ
Galega officinalis L.2309 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L.914 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L.9201 ചിത്രങ്ങൾ
Galium odoratum (L.) Scop.6657 ചിത്രങ്ങൾ
Galphimia gracilis Bartl.21 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia atroviridis Griff. ex T.Anderson13 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia brasiliensis Mart.37 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz16 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia indica (Thouars) Choisy15 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia livingstonei T.Anderson141 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia macrophylla Mart.1 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia madruno (Kunth) Hammel128 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia mangostana L.182 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson22 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia jasminoides J.Ellis1889 ചിത്രങ്ങൾ
Garrya elliptica Douglas ex Lindl.602 ചിത്രങ്ങൾ
Garuga pinnata Roxb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.504 ചിത്രങ്ങൾ
Gaultheria shallon Pursh851 ചിത്രങ്ങൾ
Gaura lindheimeri Engelm. & A.Gray1679 ചിത്രങ്ങൾ
Gaylussacia baccata (Wangenh.) K.Koch28 ചിത്രങ്ങൾ
Gaylussacia brachycera (Michx.) Torr. & A.Gray2 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania linearis (Thunb.) Druce1452 ചിത്രങ്ങൾ
Gazania rigens (L.) Gaertn.8113 ചിത്രങ്ങൾ
Gelsemium sempervirens (L.) J.St.-Hil.237 ചിത്രങ്ങൾ
Genipa americana L.275 ചിത്രങ്ങൾ
Genista linifolia L.202 ചിത്രങ്ങൾ
Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson984 ചിത്രങ്ങൾ
Genista pilosa L.1885 ചിത്രങ്ങൾ
Genista tinctoria L.2153 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana acaulis L.2826 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana asclepiadea L.2984 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana dahurica Fisch.6 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana lutea L.4910 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana scabra Bunge37 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana septemfida Pall.87 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana sino-ornata Balf.f.11 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana triflora Pall.4 ചിത്രങ്ങൾ
Gentiana verna L.2172 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium endressii J.Gay2168 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium himalayense Klotzsch79 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium macrorrhizum L.5457 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium maculatum L.1268 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium phaeum L.2949 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pratense L.7562 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium psilostemon Ledeb.326 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L.21470 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sanguineum L.8341 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium spp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium sylvaticum L.8143 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera jamesonii Bolus ex Hook.f.1883 ചിത്രങ്ങൾ
Gerbera spp. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Geum coccineum Sibth. & Sm.518 ചിത്രങ്ങൾ
Geum quellyon Sweet63 ചിത്രങ്ങൾ
Gevuina avellana Molina152 ചിത്രങ്ങൾ
Gibasis pellucida (M.Martens & Galeotti) D.R.Hunt21 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum album N.E.Br.3 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum heathii (N.E.Br.) L.Bolus8 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum petrense (N.E.Br.) Tischler57 ചിത്രങ്ങൾ
Gibbaeum velutinum (L.Bolus) Schwantes8 ചിത്രങ്ങൾ
Gigantochloa verticillata (Willd.) Munro1 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia capitata Sims456 ചിത്രങ്ങൾ
Gilia tricolor Benth.365 ചിത്രങ്ങൾ
Ginkgo biloba L.9211 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus carneus F.Delaroche11 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L.3311 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus liliaceus Houtt.2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus murielae Kelway448 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus tristis L.31 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus undulatus L.3 ചിത്രങ്ങൾ
Glandora diffusa (Lag.) D.C.Thomas67 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia canadensis (L.) Small18 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia peruviana (L.) Small133 ചിത്രങ്ങൾ
Glandularia tenera (Spreng.) Cabrera266 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis94 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium flavum Crantz4951 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach5032 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr.4632 ചിത്രങ്ങൾ
Gleditsia triacanthos L.10285 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia cordifolia L.1778 ചിത്രങ്ങൾ
Globularia repens Lam.600 ചിത്രങ്ങൾ
Gloriosa superba L.1018 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum depressum (Haw.) N.E.Br.7 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum linguiforme (L.) N.E.Br.35 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum longum (Haw.) N.E.Br.74 ചിത്രങ്ങൾ
Glottiphyllum nelii Schwantes1 ചിത്രങ്ങൾ
Gloxinia perennis (L.) Druce108 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br.143 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.366 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr.2240 ചിത്രങ്ങൾ
Gmelina arborea Roxb.207 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum africanum Welw.2 ചിത്രങ്ങൾ
Gnetum gnemon L.80 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia macrosepala (K. Schum.) Borchs. & S. Suárez8 ചിത്രങ്ങൾ
Goeppertia warszewiczii (L. Mathieu ex Planch.) Borchs. & S. Suárez30 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T.Aiton227 ചിത്രങ്ങൾ
Gomphrena globosa L.2701 ചിത്രങ്ങൾ
Goniolimon tataricum (L.) Boiss.65 ചിത്രങ്ങൾ
Gordonia axillaris (Roxb. ex Ker Gawl.) Endl.25 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L.674 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium hirsutum L.494 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium sturtianum (R.Br.) J.H.Willis13 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum amethystinum (Rose) E.Walther311 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum bellum (Moran & Meyran) D.R.Hunt225 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E.Walther7331 ചിത്രങ്ങൾ
Graptopetalum spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Graptophyllum pictum (L.) Griff.566 ചിത്രങ്ങൾ
Gratiola officinalis L.327 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea banksii R.Br.797 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea juniperina R.Br.113 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.2628 ചിത്രങ്ങൾ
Grevillea thelemanniana Hügel ex Lindl.7 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia asiatica L.59 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia biloba G.Don4 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L.318 ചിത്രങ്ങൾ
Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera17 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia littoralis (Raoul) Raoul354 ചിത്രങ്ങൾ
Griselinia lucida (J.R.Forst. & G.Forst.) G.Forst.4 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum officinale L.199 ചിത്രങ്ങൾ
Guaiacum sanctum L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe aurantiaca (Bateman ex Lindl.) Dressler & W.E.Higgins49 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe bowringiana (O'Brien) Dressler & W.E.Higgins31 ചിത്രങ്ങൾ
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins266 ചിത്രങ്ങൾ
Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.849 ചിത്രങ്ങൾ
Gundelia tournefortii L.56 ചിത്രങ്ങൾ
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb.2711 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania lingulata (L.) Mez417 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez459 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania spp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Guzmania zahnii (Hook.f.) Mez8 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp.157 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler25 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocalycium spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman638 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocladus dioica (L.) K.Koch1 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.15 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura aurantiaca (Blume) DC.163 ചിത്രങ്ങൾ
Gynura bicolor (Roxb. ex Willd.) DC.33 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila elegans M.Bieb.1097 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L.464 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila oldhamiana Miq.11 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila paniculata L.1227 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila repens L.1314 ചിത്രങ്ങൾ
Habranthus robustus Herb. ex Sweet5 ചിത്രങ്ങൾ
Hacquetia epipactis (Scop.) DC.21 ചിത്രങ്ങൾ
Haematoxylum campechianum L.150 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea gibbosa Cav.8 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea laurina R.Br.35 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea salicifolia (Vent.) B.L.Burtt56 ചിത്രങ്ങൾ
Hakea suaveolens R.Br.10 ചിത്രങ്ങൾ
Hakonechloa macra (Munro) Honda171 ചിത്രങ്ങൾ
Halesia carolina L.419 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis intermedia Rehder52 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis japonica Siebold & Zucc.51 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis mollis Oliv. ex F.B.Forbes & Hemsl.183 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis vernalis Sarg.14 ചിത്രങ്ങൾ
Hamamelis virginiana L.2786 ചിത്രങ്ങൾ
Hamelia patens Jacq.1025 ചിത്രങ്ങൾ
Hancornia speciosa Gomes47 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos93 ചിത്രങ്ങൾ
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose20 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh.205 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia arborea (Blanco) Radlk.52 ചിത്രങ്ങൾ
Harpullia cupanioides Roxb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Harrimanella hypnoides (L.) Coville27 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia eriophora (hort. ex Pfeiff.) Britton13 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose24 ചിത്രങ്ങൾ
Harrisia tetracantha (Labour.) D.R. Hunt5 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott22 ചിത്രങ്ങൾ
Hatiora salicornioides Britton & Rose683 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia arachnoidea (L.) Duval19 ചിത്രങ്ങൾ
Haworthia fasciata (Willd.) Haw.1381 ചിത്രങ്ങൾ
Hebe franciscana (Eastw.) Souster4 ചിത്രങ്ങൾ
Hedeoma pulegioides (L.) Pers.24 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera canariensis Willd.1821 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera colchica (K.Koch) K.Koch4935 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L.23534 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera hibernica (G.Kirchn.) Carrière159 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera rhombea (Miq.) Siebold ex Bean2 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera sinensis (Tobler) Hand.-Mazz.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coccineum Buch.-Ham. ex Sm.306 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium coronarium J.Koenig1155 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium densiflorum Wall.10 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe312 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl.1688 ചിത്രങ്ങൾ
Hedychium spicatum Sm.36 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum coronarium L.1324 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.643 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum multijugum Maxim.6 ചിത്രങ്ങൾ
Hedyscepe canterburyana (C.Moore & F.Muell.) H.Wendl. & Drude3 ചിത്രങ്ങൾ
Heimia salicifolia (Kunth) Link47 ചിത്രങ്ങൾ
Helanthium tenellum (Mart. ex Schult.f.) J.G.Sm.3 ചിത്രങ്ങൾ
Helenium autumnale L.1369 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum nummularium (L.) Mill.6784 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus angustifolius L.111 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L.15151 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus atrorubens L.20 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus hirsutus Raf.76 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus maximiliani Schrad.471 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus pauciflorus Nutt.173 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus salicifolius A.Dietr.146 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L.7473 ചിത്രങ്ങൾ
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L.Burtt689 ചിത്രങ്ങൾ
Helicodiceros muscivorus (L.f.) Engl.71 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia bihai (L.) L.733 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia caribaea Lam.302 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia collinsiana Griggs69 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia indica Lam.9 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia latispatha Benth.360 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia mariae Hook.f.53 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia metallica Planch. & Linden ex Hook.22 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia psittacorum L.f.2011 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia rostrata Ruiz & Pav.1836 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia spp. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia stricta Huber326 ചിത്രങ്ങൾ
Heliconia wagneriana Petersen166 ചിത്രങ്ങൾ
Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilg.70 ചിത്രങ്ങൾ
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet2075 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium amplexicaule Vahl315 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium arborescens L.1444 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L.4856 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus foetidus L.11246 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus hybridus H.Vilm.4 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus niger L.4603 ചിത്രങ്ങൾ
Helleborus viridis L.4911 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthostachys zeylanica (L.) Hook.18 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis citrina Baroni17 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis fulva (L.) L.9790 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis lilioasphodelus L.5125 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis middendorffii Trautv. & C.A.Mey.25 ചിത്രങ്ങൾ
Hemerocallis minor Mill.867 ചിത്രങ്ങൾ
Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson560 ചിത്രങ്ങൾ
Hemiptelea davidii (Hance) Planch.27 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier2588 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M.Coult.308 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperis matronalis L.7080 ചിത്രങ്ങൾ
Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel.73 ചിത്രങ്ങൾ
Heteranthera dubia (Jacq.) MacMill.24 ചിത്രങ്ങൾ
Heterocentron subtriplinervium (Link & Otto) A. Braun & C.D. Bouché6 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl.42 ചിത്രങ്ങൾ
Heterotis rotundifolia (Sm.) Jacq.-Fél.140 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl.615 ചിത്രങ്ങൾ
Heuchera sanguinea Engelm.6373 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern564 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus elatus Sw.94 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus lasiocarpos Cav.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus moscheutos L.4647 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus mutabilis L.1192 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus radiatus Cav.7 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus rosa-sinensis L.20443 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sabdariffa L.953 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook.f.874 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus sinosyriacus L.H. Bailey4 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus spp. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus syriacus L.23801 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus tilliaceus L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Himalayacalamus falconeri (Hook.f. ex Munro) Keng f.5 ചിത്രങ്ങൾ
Himalayacalamus hookerianus (Munro) Stapleton9 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum puniceum (Lam.) Voss640 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reginae (L.) Herb.3661 ചിത്രങ്ങൾ
Hippeastrum reticulatum (L'Hér.) Herb.98 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L.3293 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis emerus (L.) Lassen3705 ചിത്രങ്ങൾ
Hippophae salicifolia D.Don19 ചിത്രങ്ങൾ
Hiptage benghalensis (L.) Kurz144 ചിത്രങ്ങൾ
Hodgsonia macrocarpa (Blume) Cogn.1 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena floribunda (G.Don) T.Durand & Schinz25 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don78 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia coriacea Diels24 ചിത്രങ്ങൾ
Holboellia latifolia Wall.9 ചിത്രങ്ങൾ
Holmskioldia sanguinea Retz.489 ചിത്രങ്ങൾ
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.653 ചിത്രങ്ങൾ
Homalanthus populifolius Graham77 ചിത്രങ്ങൾ
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey38 ചിത്രങ്ങൾ
Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne.30 ചിത്രങ്ങൾ
Hopea odorata Roxb.17 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L.8401 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta lancifolia (Thunb.) Engl.111 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum.37 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta plantaginea (Lam.) Asch.9053 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta rectifolia Nakai4 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.470 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta sieboldii (Paxton) J.W.Ingram41 ചിത്രങ്ങൾ
Hosta ventricosa Stearn60 ചിത്രങ്ങൾ
Hottonia palustris L.486 ചിത്രങ്ങൾ
Houstonia caerulea L.464 ചിത്രങ്ങൾ
Houttuynia cordata Thunb.1758 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia acerba Lindl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Hovenia dulcis Thunb.206 ചിത്രങ്ങൾ
Howea belmoreana (C.Moore & F.Muell.) Becc.32 ചിത്രങ്ങൾ
Howea forsteriana (F.Muell.) Becc.1005 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya australis R.Br. ex Traill149 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya carnosa (L.f.) R.Br.4480 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya lanceolata Wall. ex D.Don13 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya longifolia Wall. ex Wight33 ചിത്രങ്ങൾ
Hoya spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Humiria balsamifera Aubl.16 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L.9335 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus scandens (Lour.) Merr.22 ചിത്രങ്ങൾ
Hunnemannia fumariifolia Sweet62 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.4651 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L.10009 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea arborescens L.4924 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.20250 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea paniculata Siebold6219 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.2126 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea quercifolia W. Bartram1406 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrangea spp. 900 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrastis canadensis L.135 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle6 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.89 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle sibthorpioides Lam.776 ചിത്രങ്ങൾ
Hydrocotyle umbellata L.57 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine141 ചിത്രങ്ങൾ
Hygrophila polysperma (Roxb.) T.Anderson42 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus ocamponis (Salm-Dyck) Britton & Rose5 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer1 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus trigonus (Haw.) Saff.175 ചിത്രങ്ങൾ
Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose2081 ചിത്രങ്ങൾ
Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl & Kündig10 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba37 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenaea courbaril L.359 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis caribaea (L.) Herb.59 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis latifolia (Mill.) M.Roem.12 ചിത്രങ്ങൾ
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.1637 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore280 ചിത്രങ്ങൾ
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl.143 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum androsaemum L.6407 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum calycinum L.5673 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum frondosum Michx.77 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum hookerianum Wight & Arn.12 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum patulum Thunb.1321 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum x inodorum Mill.14 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene thebaica (L.) Mart.128 ചിത്രങ്ങൾ
Hypoestes phyllostachya Baker5079 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L.1626 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis gibraltarica L.27 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis sempervirens L.4650 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis umbellata L.1410 ചിത്രങ്ങൾ
Icacina oliviformis (Poir.) J.Raynal18 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L.15239 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex brevicuspis Reissek5 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cassine L.109 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex cornuta Lindl. & Paxton714 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex crenata Thunb.495 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex decidua Walter313 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex dipyrena Wall.40 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex glabra (L.) A. Gray157 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex latifolia Thunb.44 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex meserveae S.Y.Hu104 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex myrtifolia Walter4 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex opaca Aiton1293 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex paraguariensis A.St.-Hil.72 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex pernyi Franch.30 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex rotunda Thunb.48 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex serrata Thunb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex verticillata (L.) A. Gray1164 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex vomitoria Aiton728 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium floridanum J. Ellis67 ചിത്രങ്ങൾ
Illicium henryi Diels6 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens balsamina L.2222 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle13709 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens hawkeri W.Bull875 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC.6091 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens sodenii Engl. & Warb.279 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens walleriana Hook.f.5030 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.582 ചിത്രങ്ങൾ
Incarvillea delavayi Bureau & Franch.79 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera amblyantha Craib2 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera australis Willd.24 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera decora Lindl.48 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera heterantha Brandis180 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera kirilowii Maxim. ex Palibin4 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera zollingeriana Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f.44 ചിത്രങ്ങൾ
Inga cinnamomea Benth.6 ചിത്രങ്ങൾ
Inga edulis Mart.496 ചിത്രങ്ങൾ
Inga macrophylla Willd.1 ചിത്രങ്ങൾ
Inga marginata Willd.111 ചിത്രങ്ങൾ
Inga spectabilis (Vahl) Willd.60 ചിത്രങ്ങൾ
Inocarpus fagifer (Parkinson)Fosberg2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea alba L.584 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea aquatica Forssk.322 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea batatas (L.) Lam.3761 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea bracteata Cav.2 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea cairica (L.) Sweet1440 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea carnea Jacq.915 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea eriocarpa R. Br.14 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea hederifolia L.672 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea horsfalliae Hook.84 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea indica (Burm.) Merr.4100 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell.188 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea muricata (L.) Jacq.5 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea nil (L.) Roth474 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pandurata (L.) G. Mey.282 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.781 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea platensis Ker Gawl.3 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea purpurea (L.) Roth7459 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea quamoclit L.672 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea tricolor Cav.537 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomoea x multifida (Raf.) Shinners39 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis aggregata (Pursh) V.E. Grant86 ചിത്രങ്ങൾ
Ipomopsis rubra (L.) Wherry134 ചിത്രങ്ങൾ
Iresine herbstii Hook.25 ചിത്രങ്ങൾ
Iris albicans Lange800 ചിത്രങ്ങൾ
Iris domestica (L.) Goldblatt & Mabb.930 ചിത്രങ്ങൾ
Iris ensata Thunb.342 ചിത്രങ്ങൾ
Iris foetidissima L.3523 ചിത്രങ്ങൾ
Iris laevigata Fisch.33 ചിത്രങ്ങൾ
Iris latifolia (Mill.) Voss1022 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pallida Lam.2018 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L.8900 ചിത്രങ്ങൾ
Iris reticulata M.Bieb.681 ചിത്രങ്ങൾ
Iris sibirica L.2089 ചിത്രങ്ങൾ
Iris spuria L.443 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tectorum Maxim.53 ചിത്രങ്ങൾ
Iris versicolor L.802 ചിത്രങ്ങൾ
Iris virginica L.109 ചിത്രങ്ങൾ
Iris x germanica L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Iris xiphium L.1932 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O'Rorke) Baill.10 ചിത്രങ്ങൾ
Irvingia grandifolia (Engl.) Engl.16 ചിത്രങ്ങൾ
Ismelia carinata (Schousb.) Sch.Bip.304 ചിത്രങ്ങൾ
Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb.3 ചിത്രങ്ങൾ
Ismene longipetala (Lindl.) Meerow2 ചിത്രങ്ങൾ
Ismene narcissiflora (Jacq.) M.Roem.7 ചിത്രങ്ങൾ
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.104 ചിത്രങ്ങൾ
Isotoma axillaris Lindl.412 ചിത്രങ്ങൾ
Iva frutescens L.64 ചിത്രങ്ങൾ
Ixia maculata L.334 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora chinensis Lam.1718 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora coccinea L.4266 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora javanica (Blume) DC.51 ചിത്രങ്ങൾ
Ixora spp. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Jacaranda mimosifolia D.Don6653 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea maritima (L.) Pelser & Meijden7586 ചിത്രങ്ങൾ
Jaltomata procumbens (Cav.) J.L.Gentry9 ചിത്രങ്ങൾ
Jamesbrittenia grandiflora (Galpin) Hilliard32 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L.5262 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum beesianum Forrest & Diels164 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum fluminense Vell.281 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum grandiflorum L.1429 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum humile L.20 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum mesnyi Hance2016 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andrews159 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum nudiflorum Lindl.4856 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum officinale L.4115 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum polyanthum Franch.590 ചിത്രങ്ങൾ
Jasminum sambac (L.) Aiton1959 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha multifida L.868 ചിത്രങ്ങൾ
Jatropha podagrica Hook.1217 ചിത്രങ്ങൾ
Jensenobotrya lossowiana A.G.J. Herre1 ചിത്രങ്ങൾ
Joannesia princeps Vell.39 ചിത്രങ്ങൾ
Jubaea chilensis (Molina) Baill.204 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans ailantifolia Carrière4 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans australis Griseb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans cinerea L.410 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans hindsii Jeps. ex R.E. Sm.10 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans mandshurica Maxim.433 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans microcarpa Berland.11 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans neotropica Diels18 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans nigra L.7269 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans olanchana Standl. & L.O.Williams21 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L.17709 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus balticus Willd.24 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L.3304 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus microcephalus Kunth5 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus chinensis L.682 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus communis L.8181 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus horizontalis Moench1746 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus monosperma (Engelm.) Sarg.47 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus osteosperma (Torr.) Little378 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus oxycedrus L.6423 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus procera Hochst. ex Endl.40 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus recurva Buch.-Ham. ex D.Don41 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus rigida Siebold & Zucc.60 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus sabina L.1316 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus scopulorum Sarg.502 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don444 ചിത്രങ്ങൾ
Juniperus virginiana L.4346 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia adhatoda L.471 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia betonica L.136 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.1484 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia carnea Lindl.714 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia floribunda (C. Koch) Wassh.122 ചിത്രങ്ങൾ
Justicia gendarussa Burm.f.333 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia elegans (Wall.) Baker9 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia galanga L.263 ചിത്രങ്ങൾ
Kaempferia rotunda L.148 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana Poelln.13291 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe ceratophylla Haw.140 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe crenata (Andrews) Haw.1955 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier4002 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe gastonis-bonnieri Raym.-Hamet & H. Perrier418 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe laciniata (L.) DC.446 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe orgyalis Baker544 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe rosei Raym.-Hamet & H. Perrier65 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe sexangularis N.E.Br.6 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tetraphylla H.Perrier1211 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe tomentosa Baker2668 ചിത്രങ്ങൾ
Kalanchoe uniflora (Stapf) Raym.-Hamet16 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia angustifolia L.423 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia latifolia L.1519 ചിത്രങ്ങൾ
Kalmia polifolia Wangenh.111 ചിത്രങ്ങൾ
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.114 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia coccinea Vent.26 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia nigricans Lindl.19 ചിത്രങ്ങൾ
Kennedia prostrata R.Br.13 ചിത്രങ്ങൾ
Kerria japonica (L.) DC.7371 ചിത്രങ്ങൾ
Keteleeria davidiana (C.E.Bertrand) Beissn.3 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth.871 ചിത്രങ്ങൾ
Kleinhovia hospita L.30 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult.14660 ചിത്രങ്ങൾ
Kniphofia uvaria (L.) Oken5843 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria bipinnata Franch.160 ചിത്രങ്ങൾ
Koelreuteria paniculata Laxm.8433 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria amabilis (Planch. & Linden) Fritsch338 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria hirsuta (Kunth) Regel56 ചിത്രങ്ങൾ
Kohleria spicata (Kunth) Oerst.118 ചിത്രങ്ങൾ
Kolkwitzia amabilis Graebn.5121 ചിത്രങ്ങൾ
Kopsia fruticosa (Roxb.) A.DC.124 ചിത്രങ്ങൾ
Lablab purpureus (L.) Sweet779 ചിത്രങ്ങൾ
Laburnum anagyroides Medik.5664 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia aloides (L.f.) Engl.26 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia bulbifera (Cirillo) Engl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia orchioides (L.) Aiton7 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia pallida Aiton1 ചിത്രങ്ങൾ
Lachenalia viridiflora W.F.Barker3 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca indica L.65 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca sativa L.4666 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L.12048 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca tatarica (L.) C.A.Mey.92 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia albida Bateman ex Lindl.12 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia rubescens Lindl.60 ചിത്രങ്ങൾ
Laelia spp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss62 ചിത്രങ്ങൾ
Lagarostrobos franklinii (Hook.f.) Quinn1 ചിത്രങ്ങൾ
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.768 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia indica L.15266 ചിത്രങ്ങൾ
Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.1941 ചിത്രങ്ങൾ
Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don1294 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L.3189 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench538 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L.7421 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium galeobdolon (L.) L.12193 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L.10287 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus aureus N.E.Br.10 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br.140 ചിത്രങ്ങൾ
Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br.14 ചിത്രങ്ങൾ
Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara2346 ചിത്രങ്ങൾ
Landolphia heudelotii A.DC.6 ചിത്രങ്ങൾ
Lansium parasiticum (Osbeck) K.C.Sahni & Bennet15 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana camara L.22212 ചിത്രങ്ങൾ
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq.1558 ചിത്രങ്ങൾ
Lapageria rosea Ruiz & Pav.126 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill.5963 ചിത്രങ്ങൾ
Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen.16 ചിത്രങ്ങൾ
Larix sibirica Ledeb.51 ചിത്രങ്ങൾ
Larrea tridentata (Sessé & Moc. ex DC.) Coville38 ചിത്രങ്ങൾ
Laser trilobum (L.) Borkh.85 ചിത്രങ്ങൾ
Lasia spinosa (L.) Thwaites26 ചിത്രങ്ങൾ
Latania loddigesii Mart.55 ചിത്രങ്ങൾ
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore323 ചിത്രങ്ങൾ
Latania verschaffeltii Lem.39 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm.4 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L.9529 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC.518 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus odoratus L.3373 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L.122 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tingitanus L.536 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L.2013 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus vernus (L.) Bernh.4128 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern) C.Jeffrey6 ചിത്രങ്ങൾ
Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C.Jeffrey7 ചിത്രങ്ങൾ
Laurelia sempervirens Tul.5 ചിത്രങ്ങൾ
Laurus nobilis L.13094 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula angustifolia Mill.9538 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula latifolia Medik.2575 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula stoechas L.7288 ചിത്രങ്ങൾ
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.5 ചിത്രങ്ങൾ
Lavatera trimestris L.351 ചിത്രങ്ങൾ
Lawsonia inermis L.360 ചിത്രങ്ങൾ
Layia platyglossa (Fisch. & C.A.Mey.) A.Gray15 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis minor Jacq.9 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis pisonis Cambess.59 ചിത്രങ്ങൾ
Lecythis zabucajo Aubl.50 ചിത്രങ്ങൾ
Ledum palustre L.403 ചിത്രങ്ങൾ
Leea guineensis G. Don360 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre113 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill.22 ചിത്രങ്ങൾ
Leitneria floridana Chapm.7 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna gibba L.68 ചിത്രങ്ങൾ
Lemna trisulca L.100 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik.565 ചിത്രങ്ങൾ
Leonotis leonurus (L.) R.Br.1084 ചിത്രങ്ങൾ
Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz.2733 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L.3186 ചിത്രങ്ങൾ
Leopoldia comosa (L.) Parl.850 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz33 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L.7321 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium latifolium L.751 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L.781 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidozamia hopei (W.Hill) Regel1 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidozamia peroffskyana Regel46 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq.142 ചിത്രങ്ങൾ
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott88 ചിത്രങ്ങൾ
Leptochilus pteropus (Blume) Fraser-Jenk.36 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum laevigatum (Gaertn.) F.Muell.113 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum lanigerum (Aiton) Sm.35 ചിത്രങ്ങൾ
Leptospermum scoparium J.R.Forst. & G.Forst.1559 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza buergeri Miq.2 ചിത്രങ്ങൾ
Lespedeza cyrtobotrya Miq.1 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron argenteum (L.) R. Br.40 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron laureolum Fourc.45 ചിത്രങ്ങൾ
Leucadendron salignum R. Br.343 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum maximum (Ramond) DC.3029 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.3973 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum aestivum L.2020 ചിത്രങ്ങൾ
Leucojum vernum L.3098 ചിത്രങ്ങൾ
Leucophyllum frutescens (Berland.) I.M. Johnst.209 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum cordifolium Fourc.558 ചിത്രങ്ങൾ
Leucospermum lineare R. Br.5 ചിത്രങ്ങൾ
Leucothrinax morrisii (H.Wendl.) C.Lewis & Zona16 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia brachycalyx Engelm. ex A. Gray35 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia columbiana (Howell ex A. Gray) B.L. Rob.1 ചിത്രങ്ങൾ
Lewisia cotyledon (S. Watson) B.L. Rob.469 ചിത്രങ്ങൾ
Leycesteria formosa Wall.3057 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris elegans (Walter) Michx.21 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pilosa (Aiton) Willd.11 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris punctata Hook.177 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris pycnostachya Michx.599 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris scariosa (L.) Willd.28 ചിത്രങ്ങൾ
Liatris spicata (L.) Willd.2002 ചിത്രങ്ങൾ
Libocedrus plumosa (D.Don) Druce2 ചിത്രങ്ങൾ
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.3 ചിത്രങ്ങൾ
Ligularia dentata (A.Gray) Hara583 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum mutellina (L.) Crantz4 ചിത്രങ്ങൾ
Ligusticum mutellinoides Vill.1 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum japonicum Thunb.2747 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum lucidum W.T.Aiton9129 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum obtusifolium Siebold & Zucc.101 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum ovalifolium Hassk.4398 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum quihoui Carrière12 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum robustum (Roxb.) Blume36 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sempervirens (Franch.) Lingelsh.2 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum sinense Lour.4081 ചിത്രങ്ങൾ
Ligustrum vulgare L.18098 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium auratum Lindl.16 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium bulbiferum L.9355 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium canadense L.154 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium candidum L.4060 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium formosanum Wallace51 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium hansonii Leichtlin ex D.D.T.Moore2 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium lancifolium Thunb.1645 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium longiflorum Thunb.566 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium maculatum Thunb.8 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium martagon L.7220 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium monadelphum M.Bieb.19 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pensylvanicum Ker Gawl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium pyrenaicum Gouan602 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium regale E.H.Wilson374 ചിത്രങ്ങൾ
Lilium speciosum Thunb.20 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes alba Hartw. ex Benth.7 ചിത്രങ്ങൾ
Limnanthes douglasii R. Br.142 ചിത്രങ്ങൾ
Limnocharis flava (L.) Buchenau48 ചിത്രങ്ങൾ
Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume23 ചിത്രങ്ങൾ
Limonia acidissima Groff31 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium arborescens Kuntze12 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort.289 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium platyphyllum Lincz.7 ചിത്രങ്ങൾ
Limonium sinuatum (L.) Mill.2820 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria dalmatica (L.) Mill.188 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria incarnata (Vent.) Spreng.19 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill.3220 ചിത്രങ്ങൾ
Lindelofia longiflora (Benth.) Baill.3 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera benzoin (L.) Blume810 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera communis Hemsl.12 ചിത്രങ്ങൾ
Lindera obtusiloba Blume44 ചിത്രങ്ങൾ
Linum austriacum L.168 ചിത്രങ്ങൾ
Linum flavum L.129 ചിത്രങ്ങൾ
Linum grandiflorum Desf.2615 ചിത്രങ്ങൾ
Linum narbonense L.2516 ചിത്രങ്ങൾ
Linum perenne L.2558 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L.5069 ചിത്രങ്ങൾ
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.17 ചിത്രങ്ങൾ
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson952 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar formosana Hance391 ചിത്രങ്ങൾ
Liquidambar styraciflua L.11349 ചിത്രങ്ങൾ
Liriodendron tulipifera L.9272 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope muscari (Decne.) L.H.Bailey1720 ചിത്രങ്ങൾ
Liriope spicata Lour.46 ചിത്രങ്ങൾ
Litchi chinensis Sonn.547 ചിത്രങ്ങൾ
Lithocarpus glaber (Thunb.) Nakai1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops aucampiae L.Bolus16 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops bromfieldii L.Bolus3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dinteri Schwantes4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops divergens L.Bolus2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops dorotheae Nel4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops fulviceps N.E.Br.33 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops gracilidelineata Dinter4 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops hallii de Boer11 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops helmutii L.Bolus1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops karasmontana N.E.Br.65 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops lesliei (N.E. Br.) N.E. Br.8 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops localis Schwantes15 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops marmorata N.E.Br.80 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops olivacea L.Bolus5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops otzeniana Nel2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops pseudotruncatella N.E.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops ruschiorum N.E.Br.3 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops salicola L.Bolus6 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops spp. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops verruculosa Nel2 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops villetii L.Bolus5 ചിത്രങ്ങൾ
Lithops viridis C.A. Lückh.1 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona australis (R.Br.) Mart.244 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona chinensis (Jacq.) R.Br. ex Mart.1200 ചിത്രങ്ങൾ
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev.12 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia cardinalis L.1790 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia erinus L.4850 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia siphilitica L.1100 ചിത്രങ്ങൾ
Lobelia tenuior R.Br.1 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv.12406 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L.2876 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet40 ചിത്രങ്ങൾ
Lonas annua (L.) Vines & Druce5 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera caerulea L.1556 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera japonica Thunb.9425 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera maackii (Rupr.) Maxim.1821 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera periclymenum L.6899 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera sempervirens L.1301 ചിത്രങ്ങൾ
Lonicera tatarica L.4582 ചിത്രങ്ങൾ
Lophanthera lactescens Ducke128 ചിത്രങ്ങൾ
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay24 ചിത്രങ്ങൾ
Lophophora diffusa (Croizat) Bravo10 ചിത്രങ്ങൾ
Lophospermum erubescens D.Don114 ചിത്രങ്ങൾ
Lophostemon confertus (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh.172 ചിത്രങ്ങൾ
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv.2877 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L.307 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia grandifolia Ghose2 ചിത്രങ്ങൾ
Luculia gratissima (Wall.) Sweet19 ചിത്രങ്ങൾ
Ludisia discolor (Ker Gawl.) A.Rich.484 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia palustris (L.) Elliott275 ചിത്രങ്ങൾ
Ludwigia peruviana (L.) H.Hara80 ചിത്രങ്ങൾ
Luehea divaricata Mart.173 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa acutangula (L.) Roxb.206 ചിത്രങ്ങൾ
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.322 ചിത്രങ്ങൾ
Luma apiculata (DC.) Burret509 ചിത്രങ്ങൾ
Luma chequen (Molina) A.Gray77 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria annua L.19060 ചിത്രങ്ങൾ
Lunaria rediviva L.3112 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albifrons Benth.396 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L.633 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus alopecuroides Desr.27 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L.2964 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus arboreus Sims616 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L.483 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus mutabilis Sweet14 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus nanus Benth.26 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus pilosus L.93 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus polyphyllus Lindl.7971 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis coronata Thunb.27 ചിത്രങ്ങൾ
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter2111 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium barbarum L.2652 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium chinense Mill.169 ചിത്രങ്ങൾ
Lycium ferocissimum Miers186 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopodium obscurum L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris aurea (L'Hér.) Herb.19 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.313 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris sanguinea Maxim.8 ചിത്രങ്ങൾ
Lycoris squamigera Maxim.347 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.99 ചിത്രങ്ങൾ
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br.53 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ferruginea (Walter) Nutt.10 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia ligustrina (L.) DC.11 ചിത്രങ്ങൾ
Lyonia lucida (Lam.) K. Koch52 ചിത്രങ്ങൾ
Lysidice rhodostegia Hance7 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia clethroides Duby929 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia nummularia L.3897 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia punctata L.8158 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L.23378 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum virgatum L.1116 ചിത്രങ്ങൾ
Lytocaryum weddellianum (H.Wendl.) Toledo2 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia amurensis Rupr.50 ചിത്രങ്ങൾ
Maackia hupehensis Takeda1 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia integrifolia Maiden & Betche302 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia ternifolia F.Muell.59 ചിത്രങ്ങൾ
Macadamia tetraphylla L.A.S.Johnson19 ചിത്രങ്ങൾ
Macaranga grandifolia (Blanco) Merr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Machaeranthera tanacetifolia (Kunth) Nees116 ചിത്രങ്ങൾ
Mackaya bella Harv.88 ചിത്രങ്ങൾ
Macleania rupestris (Kunth) A.C.Sm.14 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya cordata (Willd.) R.Br.836 ചിത്രങ്ങൾ
Macleaya microcarpa (Maxim.) Fedde5 ചിത്രങ്ങൾ
Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid.3740 ചിത്രങ്ങൾ
Macropidia fuliginosa (Hook.) Druce5 ചിത്രങ്ങൾ
Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching156 ചിത്രങ്ങൾ
Macrotyloma uniflorum (Lam.) Verdc.32 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia communis L.A.S.Johnson59 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia lucida L.A.S.Johnson6 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia miquelii (F.Muell.) A.DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia moorei F.Muell.102 ചിത്രങ്ങൾ
Macrozamia riedlei (Gaudich.) C.A.Gardner2 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca longifolia (J.Koenig ex L.) J.F.Macbr.31 ചിത്രങ്ങൾ
Madhuca motleyana (de Vriese) J.F.Macbr.1 ചിത്രങ്ങൾ
Madia sativa Molina76 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia acuminata (L.) L.738 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia campbellii Hook.f. & Thomson41 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre504 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia cylindrica E.H.Wilson38 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia dawsoniana Rehder & E.H.Wilson10 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia denudata Desr.1239 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia figo (Lour.) DC.128 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia fraseri Walter113 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia globosa Hook.f. & Thomson16 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia grandiflora L.10563 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia insignis Wall.7 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia kobus DC.1515 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia liliiflora Desr.4623 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia macrophylla Michx.448 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia obovata Thunb.70 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia odora (Chun) Figlar & Noot.2 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia officinalis Rehder & E.H.Wilson40 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia salicifolia (Siebold & Zucc.) Maxim.79 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia sieboldii K.Koch177 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim.4054 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia virginiana L.2415 ചിത്രങ്ങൾ
Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.31 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia bealei (Fortune) Pynaert2 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia fortunei (Lindl.) Fedde120 ചിത്രങ്ങൾ
Mahonia x media C.D.Brickell15 ചിത്രങ്ങൾ
Maianthemum racemosum (L.) Link1390 ചിത്രങ്ങൾ
Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) F.A.C.Weber14 ചിത്രങ്ങൾ
Malachra capitata (L.) L.14 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia maritima (L.) R.Br.841 ചിത്രങ്ങൾ
Malephora crocea (Jacq.) Schwantes1965 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus japonicus (L.f.) Müll.Arg.50 ചിത്രങ്ങൾ
Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg.58 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav.70 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia coccigera L.148 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia emarginata DC.350 ചിത്രങ്ങൾ
Malpighia glabra L.690 ചിത്രങ്ങൾ
Malus angustifolia (Aiton) Michx.22 ചിത്രങ്ങൾ
Malus asiatica Nakai4 ചിത്രങ്ങൾ
Malus baccata (L.) Borkh.2210 ചിത്രങ്ങൾ
Malus coronaria (L.) Mill.77 ചിത്രങ്ങൾ
Malus domestica Borkh.8157 ചിത്രങ്ങൾ
Malus floribunda Siebold ex Van Houtte55 ചിത്രങ്ങൾ
Malus halliana Koehne40 ചിത്രങ്ങൾ
Malus hupehensis (Pamp.) Rehder1490 ചിത്രങ്ങൾ
Malus ioensis (Alph.Wood) Britton14 ചിത്രങ്ങൾ
Malus prunifolia (Willd.) Borkh.203 ചിത്രങ്ങൾ
Malus pumila Mill.3407 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sikkimensis (Wenz.) Koehne ex C.K.Schneid.9 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spectabilis (Aiton) Borkh.573 ചിത്രങ്ങൾ
Malus spp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Malus sylvestris (L.) Mill.4734 ചിത്രങ്ങൾ
Malus toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese10 ചിത്രങ്ങൾ
Malus tschonoskii (Maxim.) C.K.Schneid.21 ചിത്രങ്ങൾ
Malus yunnanensis (Franch.) C.K.Schneid.3 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L.11956 ചിത്രങ്ങൾ
Malva arborea (L.) Webb & Berthel.6207 ചിത്രങ്ങൾ
Malva assurgentiflora (Kellogg) M.F.Ray55 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L.4873 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr.5085 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L.2530 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L.25387 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L.195 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus Cav.1500 ചിത്രങ്ങൾ
Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC.268 ചിത്രങ്ങൾ
Mammea americana L.246 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bocasana Poselger408 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria bombycina Quehl264 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria compressa DC.356 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria crinita DC.21 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria decipiens Scheidw.166 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria formosa Galeotti ex Scheidw.26 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria geminispina Haw.149 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria gracilis Pfeiff.2074 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria haageana Pfeiff.28 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria hahniana Werderm.1144 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria heyderi Muehlenpf.34 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria longiflora (Britton & Rose) A. Berger1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria magnimamma Haw.61 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria microhelia Werderm.26 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw.1203 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria rhodantha subsp. pringlei (J.M. Coult.) D.R. Hunt1 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria spinosissima Lem.1822 ചിത്രങ്ങൾ
Mammillaria zeilmanniana Boed.98 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla boliviensis (Hook.f.) Woodson40 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson7327 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson2887 ചിത്രങ്ങൾ
Mandevilla splendens (Hook.f.) Woodson8 ചിത്രങ്ങൾ
Mandragora officinarum L.788 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera caesia Jack1 ചിത്രങ്ങൾ
Mangifera indica L.5173 ചിത്രങ്ങൾ
Manihot esculenta Crantz1087 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara chicle (Pittier) Gilly13 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard18 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara zapota (L.) P.Royen638 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta arundinacea L.533 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta cristata Nees & Mart.12 ചിത്രങ്ങൾ
Maranta leuconeura E.Morren583 ചിത്രങ്ങൾ
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze15 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia lutea (Benth.) K.Schum.102 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L.4162 ചിത്രങ്ങൾ
Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr.9 ചിത്രങ്ങൾ
Marsilea quadrifolia L.281 ചിത്രങ്ങൾ
Martynia annua L.77 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia caloptera Rchb.f.5 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia coriacea Lindl.2 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia infracta Lindl.6 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Masdevallia veitchiana Rchb.f.33 ചിത്രങ്ങൾ
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.929 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola incana (L.) R.Br.4418 ചിത്രങ്ങൾ
Matthiola longipetala (Vent.) DC.481 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana intertexta F.Ritter4 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana krahnii (Donald) Bregmann1 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley1 ചിത്രങ്ങൾ
Matucana spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya antirrhiniflora Humb. & Bonpl. ex Willd.12 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya barclayana Lindl.48 ചിത്രങ്ങൾ
Maurandya scandens (Cav.) Pers.4 ചിത്രങ്ങൾ
Mauranthemum paludosum (Poir.) Vogt & Oberpr.141 ചിത്രങ്ങൾ
Mauritia flexuosa L.f.317 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillaria grandiflora (Kunth) Lindl.8 ചിത്രങ്ങൾ
Maxillariella alba (Hook.) M.A.Blanco & Carnevali24 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis betonicifolia Franch.4 ചിത്രങ്ങൾ
Meconopsis grandis Prain138 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arborea L.2208 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L.6390 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L.15654 ചിത്രങ്ങൾ
Medinilla magnifica Lindl.1243 ചിത്രങ്ങൾ
Megaskepasma erythrochlamys Lindau1361 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm.318 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca bracteata F.Muell.124 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca decora (Salisb.) Britten4 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca hypericifolia Sm.37 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca leucadendra (L.) L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca linariifolia Sm.123 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca nodosa (Sol. ex Gaertn.) Sm.5 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake376 ചിത്രങ്ങൾ
Melaleuca styphelioides Sm.78 ചിത്രങ്ങൾ
Melia azedarach L.9790 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus comosus Vahl27 ചിത്രങ്ങൾ
Melianthus major L.1076 ചിത്രങ്ങൾ
Melica ciliata L.1345 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus Jacq.238 ചിത്രങ്ങൾ
Melicoccus oliviformis Kunth1 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus altissimus Thuill.438 ചിത്രങ്ങൾ
Melinis repens (Willd.) Zizka496 ചിത്രങ്ങൾ
Meliosma dilleniifolia (Wall. ex Wight & Arn.) Walp.16 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L.12677 ചിത്രങ്ങൾ
Melocactus matanzanus León236 ചിത്രങ്ങൾ
Memecylon caeruleum Jack18 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L.7057 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L.2484 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha requienii Benth.82 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh.10678 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x piperita L.20 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha x villosa Huds.14 ചിത്രങ്ങൾ
Mentzelia lindleyi Torr. & A. Gray4 ചിത്രങ്ങൾ
Menyanthes trifoliata L.1673 ചിത്രങ്ങൾ
Merremia tuberosa (L.) Rendle372 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia ciliata (James ex Torr.) G. Don119 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia maritima (L.) Gray341 ചിത്രങ്ങൾ
Mertensia virginica (L.) Pers. ex Link811 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum cordifolium L.f.2760 ചിത്രങ്ങൾ
Mesembryanthemum crystallinum L.1035 ചിത്രങ്ങൾ
Mespilus germanica L.699 ചിത്രങ്ങൾ
Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C.Cheng3779 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros collina (J.R.Forst. & G.Forst.) A.Gray25 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros diffusa (G.Forst.) Sm.7 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.2629 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros polymorpha Gaudich.106 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros robusta A.Cunn.40 ചിത്രങ്ങൾ
Metroxylon sagu Rottb.7 ചിത്രങ്ങൾ
Miconia calvescens DC.67 ചിത്രങ്ങൾ
Microbiota decussata Kom.116 ചിത്രങ്ങൾ
Microlepia speluncae (L.) T. Moore60 ചിത്രങ്ങൾ
Microsorum punctatum (L.) Copel.354 ചിത്രങ്ങൾ
Mikania scandens (L.) Willd.275 ചിത്രങ്ങൾ
Milium effusum L.299 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia laurentii De Wild.20 ചിത്രങ്ങൾ
Millingtonia hortensis L.f.135 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa polycarpa Kunth36 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa pudica L.2878 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa schomburgkii Benth.1 ചിത്രങ്ങൾ
Mimosa sensitiva L.16 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops elengi L.278 ചിത്രങ്ങൾ
Mirabilis jalapa L.14706 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K.Schum. & Lauterb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus nepalensis (Trin.) Hack.7 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus oligostachyus Stapf4 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack.15 ചിത്രങ്ങൾ
Miscanthus sinensis Andersson3268 ചിത്രങ്ങൾ
Mitchella repens L.867 ചിത്രങ്ങൾ
Molineria capitulata (Lour.) Herb.240 ചിത്രങ്ങൾ
Molinia caerulea (L.) Moench1013 ചിത്രങ്ങൾ
Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.63 ചിത്രങ്ങൾ
Moluccella laevis L.262 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica balsamina L.237 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica charantia L.1791 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.38 ചിത്രങ്ങൾ
Momordica dioica Roxb. ex Willd.55 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda didyma L.2938 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda fistulosa L.2081 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda pectinata Nutt.8 ചിത്രങ്ങൾ
Monarda punctata L.341 ചിത്രങ്ങൾ
Monochoria hastata (L.) Solms19 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora crispata Engl. & Diels3 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora myristica (Gaertn.) Dunal14 ചിത്രങ്ങൾ
Monodora tenuifolia Benth.9 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera adansonii Schott3134 ചിത്രങ്ങൾ
Monstera deliciosa Liebm.8881 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa bipinnatifida (Kunth) K.Koch108 ചിത്രങ്ങൾ
Montanoa hibiscifolia Benth.267 ചിത്രങ്ങൾ
Montiopsis umbellata (Ruiz & Pav.) D.I.Ford8 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea collina Thunb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Moraea villosa (Ker Gawl.) Ker Gawl.10 ചിത്രങ്ങൾ
Morella faya (Aiton) Wilbur199 ചിത്രങ്ങൾ
Morinda citrifolia L.1796 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa oleifera Lam.1780 ചിത്രങ്ങൾ
Moringa peregrina (Forssk.) Fiori37 ചിത്രങ്ങൾ
Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.18 ചിത്രങ്ങൾ
Morus alba L.11216 ചിത്രങ്ങൾ
Morus australis Poir.6 ചിത്രങ്ങൾ
Morus celtidifolia Kunth78 ചിത്രങ്ങൾ
Morus nigra L.7248 ചിത്രങ്ങൾ
Morus rubra L.2420 ചിത്രങ്ങൾ
Mucuna rostrata Benth.1 ചിത്രങ്ങൾ
Muehlenbeckia complexa Meisn.964 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia capillaris (Lam.) Trin.213 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia emersleyi Vasey1 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia lindheimeri Hitchc.26 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia mexicana (L.) Trin.5 ചിത്രങ്ങൾ
Muhlenbergia rigens (Benth.) Hitchc.23 ചിത്രങ്ങൾ
Muntingia calabura L.748 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya koenigii (L.) Spreng.594 ചിത്രങ്ങൾ
Murraya paniculata (L.) Jack2109 ചിത്രങ്ങൾ
Musa acuminata Colla2665 ചിത്രങ്ങൾ
Musa balbisiana Colla48 ചിത്രങ്ങൾ
Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma712 ചിത്രങ്ങൾ
Musa coccinea Andrews34 ചിത്രങ്ങൾ
Musa ornata Roxb.79 ചിത്രങ്ങൾ
Musa rubra Wall. ex Kurz1 ചിത്രങ്ങൾ
Musa spp. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Musa troglodytarum L.7 ചിത്രങ്ങൾ
Musa velutina H.Wendl. & Drude449 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker2805 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill.5172 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten.10497 ചിത്രങ്ങൾ
Mussaenda philippica A.Rich.1170 ചിത്രങ്ങൾ
Mutisia orbignyana Wedd.5 ചിത്രങ്ങൾ
Myoporum tetrandrum (Labill.) Domin97 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis alpestris F.W.Schmidt3639 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis scorpioides L.5442 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis sylvatica Hoffm.7081 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica californica Cham. & Schltdl.12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica gale L.639 ചിത്രങ്ങൾ
Myrica rubra (Lour.) Siebold & Zucc.12 ചിത്രങ്ങൾ
Myricaria germanica (L.) Desv.157 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.556 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum heterophyllum Michx.9 ചിത്രങ്ങൾ
Myriophyllum verticillatum L.66 ചിത്രങ്ങൾ
Myristica fragrans Houtt.143 ചിത്രങ്ങൾ
Myroxylon balsamum (L.) Harms18 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhinium atropurpureum Schott31 ചിത്രങ്ങൾ
Myrrhis odorata (L.) Scop.1373 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L.372 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine cubana A.DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Myrteola nummularia (Lam.) O.Berg5 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console627 ചിത്രങ്ങൾ
Myrtus communis L.8855 ചിത്രങ്ങൾ
Nandina domestica Thunb.6911 ചിത്രങ്ങൾ
Nannorrhops ritchiana (Griff.) Aitch.3 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus bulbocodium L.1090 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus cyclamineus DC.165 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus jonquilla L.1942 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl.1241 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus poeticus L.2691 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus pseudonarcissus L.9330 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus spp. 881 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L.3056 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus triandrus L.834 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus x medioluteus Mill.4 ചിത്രങ്ങൾ
Narthecium ossifragum (L.) Huds.794 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium microphyllum (Boenn. ex Rchb.) Rchb.21 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br.2182 ചിത്രങ്ങൾ
Neillia sinensis Oliv.17 ചിത്രങ്ങൾ
Neillia thibetica Bureau & Franch.3 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo lutea Willd.15 ചിത്രങ്ങൾ
Nelumbo nucifera Gaertn.1881 ചിത്രങ്ങൾ
Nemesia strumosa Benth.319 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila maculata Benth. ex Lindl.373 ചിത്രങ്ങൾ
Nemophila menziesii Hook. & Arn.347 ചിത്രങ്ങൾ
Neobuxbaumia polylopha (DC.) Backeb.86 ചിത്രങ്ങൾ
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser177 ചിത്രങ്ങൾ
Neolitsea sericea (Blume) Koidz.25 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague2 ചിത്രങ്ങൾ
Neomarica spp. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Neoraimondia herzogiana (Backeb.) Buxb.76 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.612 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia chlorosticta (E.Morren) L.B.Sm.2 ചിത്രങ്ങൾ
Neoregelia spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.46 ചിത്രങ്ങൾ
Neoshirakia japonica (Siebold & Zucc.) Esser27 ചിത്രങ്ങൾ
Nepenthes spp. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L.3499 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium lappaceum L.389 ചിത്രങ്ങൾ
Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh.13 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott1052 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl1627 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis exaltata (L.) Schott2875 ചിത്രങ്ങൾ
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott6 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia oleracea Lour.50 ചിത്രങ്ങൾ
Neptunia plena (L.) Benth.115 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine bowdenii W.Watson230 ചിത്രങ്ങൾ
Nerine sarniensis (L.) Herb.64 ചിത്രങ്ങൾ
Nerium oleander L.22574 ചിത്രങ്ങൾ
Nertera granadensis (Mutis ex L.f.) Druce144 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.2828 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana alata Link & Otto1107 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana longiflora Cav.74 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana suaveolens Lehm.1 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana sylvestris Speg. & S. Comes4 ചിത്രങ്ങൾ
Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav.128 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium billbergioides (Schult. & Schult.f.) L.B.Sm.793 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium burchellii (Baker) Mez8 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium fulgens Lem.99 ചിത്രങ്ങൾ
Nidularium innocentii Lem.35 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L.12495 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L.161 ചിത്രങ്ങൾ
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger91 ചിത്രങ്ങൾ
Nipponanthemum nipponicum (Franch. ex Maxim.) Kitam.221 ചിത്രങ്ങൾ
Nolana humifusa (Gouan) I.M. Johnst.26 ചിത്രങ്ങൾ
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck102 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus alpina (Poepp. & Endl.) Oerst.145 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus antarctica (G.Forst.) Oerst.387 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst.12 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus pumilio (Poepp. & Endl.) Krasser175 ചിത്രങ്ങൾ
Nothofagus solandri (Hook.f.) Oerst.26 ചിത്രങ്ങൾ
Notholithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Manos, Cannon & S.H.Oh16 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn661 ചിത്രങ്ങൾ
Nuttallanthus canadensis (L.) D.A.Sutton12 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea alba L.3660 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea lotus L.181 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea nouchali Burm.f.598 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea odorata Aiton401 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphaea tetragona Georgi52 ചിത്രങ്ങൾ
Nymphoides indica (L.) Kuntze139 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa aquatica L.48 ചിത്രങ്ങൾ
Nyssa sylvatica Marshall922 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna integerrima (Lour.) Merr.45 ചിത്രങ്ങൾ
Ochrosia elliptica Labill.62 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum americanum L.931 ചിത്രങ്ങൾ
Ocimum basilicum L.9126 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema callistachyum (Schltdl. & Cham.) Kuntze32 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze867 ചിത്രങ്ങൾ
Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze118 ചിത്രങ്ങൾ
Oenanthe javanica (Blume) DC.52 ചിത്രങ്ങൾ
Oenocarpus bataua Mart.94 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera affinis Cambess.24 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L.14074 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera drummondii Hook.190 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera fruticosa L.1490 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera glazioviana Micheli7318 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera macrocarpa Nutt.605 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera speciosa Nutt.2833 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L.17828 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia avicenniifolia (Raoul) Hook.f.2 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia haastii Hook.f.92 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia ilicifolia Hook.f.6 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia macrodonta Baker114 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia nummulariifolia (Hook.f.) Hook.f.9 ചിത്രങ്ങൾ
Olearia phlogopappa (Labill.) DC.4 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes verna Moench1567 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium altissimum (Jacq.) Sw.977 ചിത്രങ്ങൾ
Oncidium spp. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop.7001 ചിത്രങ്ങൾ
Onoclea sensibilis L.1530 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis fruticosa L.466 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L.4751 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum tauricum Willd.457 ചിത്രങ്ങൾ
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze32 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd.241 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.424 ചിത്രങ്ങൾ
Ophiopogon planiscapus Nakai754 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Oplopanax horridus (Sm.) Miq.233 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia aciculata Griffiths113 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt2 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow72 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm.626 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia ficus-indica (L.) Mill.6376 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia fragilis (Nutt.) Haw.162 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia hyptiacantha F.A.C.Weber8 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia macrocentra Engelm.204 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.4811 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia monacantha (Willd.) Haw.2212 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia phaeacantha Engelm.470 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia robusta J.C. Wendl.81 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia spinulifera Salm-Dyck1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia streptacantha Lem.1 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia stricta (Haw.) Haw.1337 ചിത്രങ്ങൾ
Opuntia tuna (L.) Mill.70 ചിത്രങ്ങൾ
Orbea variegata (L.) Haw.3778 ചിത്രങ്ങൾ
Orchis spp. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.229 ചിത്രങ്ങൾ
Oreocereus doelzianus (Backeb.) Borg29 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithidium fulgens Rchb.f.19 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum arabicum L.382 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum candicans (Baker) J.C.Manning & Goldblatt54 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum nutans L.1184 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum saundersiae Baker9 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum thyrsoides Jacq.406 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L.8241 ചിത്രങ്ങൾ
Orostachys malacophylla (Pall.) Fisch.455 ചിത്രങ്ങൾ
Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.424 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker19 ചിത്രങ്ങൾ
Orthrosanthus multiflorus Sweet18 ചിത്രങ്ങൾ
Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz53 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza glaberrima Steud.8 ചിത്രങ്ങൾ
Oryza sativa L.449 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus armatus Diels28 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil54 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus delavayi Franch.73 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus fragrans Lour.1620 ചിത്രങ്ങൾ
Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green1701 ചിത്രങ്ങൾ
Osmoxylon lineare (Merr.) Philipson149 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda claytoniana L.390 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda japonica Thunb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Osmunda regalis L.2241 ചിത്രങ്ങൾ
Osmundastrum cinnamomeum (L.) C. Presl15 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.8671 ചിത്രങ്ങൾ
Osteospermum spp. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Otatea acuminata (Munro) C.E.Calderón ex Soderstr.20 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny4944 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth2804 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis incarnata L.422 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth2470 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L.7537 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis purpurea L.304 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis spp. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis triangularis A. St.-Hil. A. St.-Hil.43 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis tuberosa Molina53 ചിത്രങ്ങൾ
Oxydendrum arboreum (L.) DC.353 ചിത്രങ്ങൾ
Oxyria digyna (L.) Hill394 ചിത്രങ്ങൾ
Oxytenanthera abyssinica (A.Rich.) Munro2 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus diosmifolius (Vent.) DC.35 ചിത്രങ്ങൾ
Ozothamnus leptophyllus (G.Forst.) Breitw. & J.M.Ward11 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira aquatica Aubl.2528 ചിത്രങ്ങൾ
Pachira glabra Pasq.1189 ചിത്രങ്ങൾ
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton & Rose191 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyphytum oviferum Purpus1881 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium bispinosum (L.f.) A.DC.12 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium brevicaule Baker17 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium densiflorum Baker33 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium geayi Costantin & Bois102 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium lamerei Drake1203 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw.19 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium rosulatum Baker65 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium succulentum (L.f.) Sweet19 ചിത്രങ്ങൾ
Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng.1 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra procumbens Michx.47 ചിത്രങ്ങൾ
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.1533 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees380 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys lutea Nees1659 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh.9 ചിത്രങ്ങൾ
Pachystegia insignis (Hook.f.) Cheeseman32 ചിത്രങ്ങൾ
Paederia foetida L.137 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia anomala L.56 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia daurica Andrews16 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia delavayi Franch.95 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia lactiflora Pall.3065 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia mascula (L.) Mill.1803 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia obovata Maxim.23 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia officinalis L.11077 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia peregrina Mill.98 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia rockii (S.G.Haw & Lauener) T.Hong & J.J.Li ex D.Y.Hong169 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia tenuifolia L.216 ചിത്രങ്ങൾ
Paeonia x suffruticosa Andrews48 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium gutta (Hook.) Baill.7 ചിത്രങ്ങൾ
Palaquium obovatum (Griff.) Engl.1 ചിത്രങ്ങൾ
Palisota hirsuta (Thunb.) K.Schum.1 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir.1 ചിത്രങ്ങൾ
Paliurus spina-christi Mill.2353 ചിത്രങ്ങൾ
Pancratium maritimum L. L.47 ചിത്രങ്ങൾ
Panda oleosa Pierre14 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus dubius Spreng.83 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus furcatus Roxb.17 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus tectorius Parkinson1 ചിത്രങ്ങൾ
Pandanus utilis Bory1570 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum.970 ചിത്രങ്ങൾ
Pandorea pandorana (Andrews) Steenis89 ചിത്രങ്ങൾ
Pangium edule Reinw.7 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L.1198 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum sumatrense Roth1 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L.926 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver atlanticum Coss.52 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver bracteatum Lindl.25 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver cambricum L.471 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver nudicaule L.369 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver orientale L.4172 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L.11849 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L.9905 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum armeniacum S.C.Chen & F.Y.Liu3 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum callosum (Rchb.f.) Stein13 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum charlesworthii (Rolfe) Pfitzer20 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum delenatii Guillaumin13 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum malipoense S.C.Chen & Z.H.Tsi1 ചിത്രങ്ങൾ
Paphiopedilum spp. 463 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Papilionanthe teres (Roxb.) Schltr.126 ചിത്രങ്ങൾ
Paramoltkia doerfleri (Wettst.) Greuter & Burdet10 ചിത്രങ്ങൾ
Paris quadrifolia L.3451 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia biglobosa (Jacq.) G.Don16 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia speciosa Hassk.12 ചിത്രങ്ങൾ
Parkia timoriana (DC.) Merr.11 ചിത്രങ്ങൾ
Parkinsonia aculeata L.1965 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera aculeata (Kunth) Seem.78 ചിത്രങ്ങൾ
Parmentiera cereifera Seem.21 ചിത്രങ്ങൾ
Parodia spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus henryana (Hemsl.) Graebn. ex Diels & Gilg53 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch3437 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.11870 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.3778 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum scrobiculatum L.21 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora alata Curtis101 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora caerulea L.15128 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora cinnabarina Lindl.12 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora coriacea Juss.18 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora edulis Sims3437 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora laurifolia L.68 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora ligularis Juss.250 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora lutea L.292 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora maliformis L.10 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora manicata (Juss.) Pers.212 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora miniata Vanderpl.119 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mixta L.f.25 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora mollissima (Kunth) L.H.Bailey1 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora morifolia Mast.19 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora nitida Kunth15 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora pinnatistipula Cav.2 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis L.415 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora racemosa Brot.31 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora spp. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora suberosa L.241 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora subpeltata Ortega27 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora tarminiana Coppens & V.E. Barney3 ചിത്രങ്ങൾ
Passiflora vitifolia Kunth447 ചിത്രങ്ങൾ
Paullinia cupana Kunth39 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia fortunei (Seem.) Hemsl.4 ചിത്രങ്ങൾ
Paulownia tomentosa Steud.3318 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia lasiopetala Scheele36 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia multiflora A. St.-Hil.88 ചിത്രങ്ങൾ
Pavonia spinifex (L.) Cav.51 ചിത്രങ്ങൾ
Paxistima myrsinites (Pursh) Raf.84 ചിത്രങ്ങൾ
Pediocactus simpsonii (Engelm.) Britton & Rose21 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium capitatum (L.) L'Hér.83 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér.119 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium denticulatum Jacq.10 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium graveolens L'Hér.6291 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér.176 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér.2139 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium spp. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Pelargonium x hortorum L.H. Bailey4 ചിത്രങ്ങൾ
Pellaea viridis (Forssk.) Prantl70 ചിത്രങ്ങൾ
Pellionia repens (Lour.) Merr.198 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra sagittifolia (Michx.) Morong1 ചിത്രങ്ങൾ
Peltandra virginica (L.) Schott141 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond.159 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum pterocarpum (DC.) K.Heyne254 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.126 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov.43 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum glaucum (L.) R.Br.32 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum macrourum Trin.24 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum orientale Rich.21 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum purpureum Schumach.115 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.718 ചിത്രങ്ങൾ
Pennisetum villosum Fresen.177 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon angustifolius Nutt. ex Pursh5 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon barbatus (Cav.) Roth908 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon davidsonii Greene92 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon fruticosus (Pursh) Greene49 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hartwegii Benth.143 ചിത്രങ്ങൾ
Penstemon hirsutus (L.) Willd.138 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra eetveldeana De Wild. & T.Durand2 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaclethra macrophylla Benth.7 ചിത്രങ്ങൾ
Pentadesma butyracea Sabine10 ചിത്രങ്ങൾ
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey5751 ചിത്രങ്ങൾ
Pentapetes phoenicea L.29 ചിത്രങ്ങൾ
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers2799 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia argyreia (Hook.f.) E.Morren855 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia caperata Yunck.1954 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia dolabriformis Kunth113 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia fraseri C. DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia galioides Kunth5 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia nivalis Miq.19 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr.2726 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pellucida (L.) Kunth618 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth1 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia tetraphylla (G.Forst.) Hook. & Arn.20 ചിത്രങ്ങൾ
Peperomia velutina Linden & André1 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia aculeata Mill.1088 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskia grandifolia Haw.547 ചിത്രങ്ങൾ
Pereskiopsis diguetii (F.A.C.Weber) Britton & Rose11 ചിത്രങ്ങൾ
Pergularia daemia (Forssk.) Chiov.141 ചിത്രങ്ങൾ
Pericallis cruenta (L'Hér.) Bolle463 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca graeca L.289 ചിത്രങ്ങൾ
Periploca sepium Bunge4 ചിത്രങ്ങൾ
Perovskia atriplicifolia Benth.6436 ചിത്രങ്ങൾ
Persea americana Mill.7365 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre379 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amplexicaulis (D.Don) Ronse Decr.27 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria bistorta (L.) Samp.355 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross2030 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe6 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach2667 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites japonicus (Siebold & Zucc.) Maxim.758 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites pyrenaicus (L.) G.López2481 ചിത്രങ്ങൾ
Petrea volubilis L.1614 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link1657 ചിത്രങ്ങൾ
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss2431 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia axillaris (Lam.) Britton, Sterns & Poggenb.75 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell.98 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia spp. 684 ചിത്രങ്ങൾ
Petunia x atkinsiana D.Don ex W.H. Baxter47 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia campanularia A. Gray246 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth.15360 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaenopsis spp. 7338 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris arundinacea L.2752 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L.449 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus coccineus L.718 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus lunatus L.101 ചിത്രങ്ങൾ
Phaseolus vulgaris L.2649 ചിത്രങ്ങൾ
Phellodendron amurense Rupr.289 ചിത്രങ്ങൾ
Phemeranthus parviflorus (Nutt.) Kiger7 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus coronarius L.18496 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus karwinskyanus Koehne6 ചിത്രങ്ങൾ
Philadelphus lewisii Pursh616 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea angustifolia L.4283 ചിത്രങ്ങൾ
Phillyrea latifolia L.3430 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipennifolium Schott118 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl.2299 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron cordatum Kunth ex Schott211 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron erubescens K.Koch & Augustin2362 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron gloriosum André183 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott2336 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron imbe Schott ex Kunth2 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott8 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron mamei André30 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron melanochrysum Linden & André183 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron ornatum Schott17 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth79 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron speciosum Schott ex Endl.7 ചിത്രങ്ങൾ
Philodendron spp. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.1130 ചിത്രങ്ങൾ
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm.26 ചിത്രങ്ങൾ
Phlomis fruticosa L.6815 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox drummondii Hook.1390 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox maculata L.1495 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox nana Nutt.9 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox paniculata L.5893 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox stolonifera Sims51 ചിത്രങ്ങൾ
Phlox subulata L.4595 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix canariensis Chabaud1333 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix dactylifera L.2874 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix loureiroi Kunth44 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix paludosa Roxb.4 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq.1406 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix roebelenii O'Brien598 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix rupicola T.Anderson23 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix sylvestris (L.) Roxb.99 ചിത്രങ്ങൾ
Pholidota spp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phoradendron leucarpum (Raf.) Reveal & M.C.Johnst.3 ചിത്രങ്ങൾ
Phormium tenax J.R.Forst. & G.Forst.2568 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia davidiana (Decne.) Cardot56 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia fraseri Dress427 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia glabra (Thunb.) Maxim.1216 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman2403 ചിത്രങ്ങൾ
Photinia villosa (Thunb.) DC.60 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus acidus (L.) Skeels278 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus emblica L.216 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus fluitans Benth. ex Müll.Arg.4 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllanthus pulcher Wall. ex Müll.Arg.18 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocladus aspleniifolius (Labill.) Hook.f.15 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllocladus trichomanoides D.Don25 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce aleutica (Spreng.) A. Heller2 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.163 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllodoce empetriformis (Sm.) D. Don82 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière777 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys aureosulcata McClure274 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc.78 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys dulcis McClure3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys edulis (Carrière) J.Houz.13 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys flexuosa Rivière & C.Rivière12 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys glauca McClure3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys iridescens C.Y.Yao & S.Y.Chen7 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nidularia Munro1 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys nigra (Lodd. ex Lindl.) Munro1247 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys parvifolia C.D.Chu & H.Y.Chou3 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C.Rivière50 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys violascens Rivière & C.Rivière10 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C.Rivière29 ചിത്രങ്ങൾ
Phyllostachys vivax McClure12 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus grossus (Langsd. & Fisch.) Brownlie5 ചിത്രങ്ങൾ
Phymatosorus scolopendria (Burm. f.) Pic. Serm.5 ചിത്രങ്ങൾ
Phymosia umbellata (Cav.) Kearney184 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L.3686 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis angulata L.947 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis heterophylla Nees119 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis peruviana L.3345 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis philadelphica Lam.651 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis pubescens L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim.1 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze438 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus monogynus (Torr.) J.M.Coult.2 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.4326 ചിത്രങ്ങൾ
Physostegia virginiana (L.) Benth.1973 ചിത്രങ്ങൾ
Phytelephas aequatorialis Spruce6 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L.18238 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca dioica L.3189 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca rivinoides Kunth & C.D.Bouché47 ചിത്രങ്ങൾ
Picconia excelsa (Aiton) DC.67 ചിത്രങ്ങൾ
Picea abies (L.) H.Karst.9661 ചിത്രങ്ങൾ
Picea breweriana S.Watson99 ചിത്രങ്ങൾ
Picea engelmannii Parry ex Engelm.169 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glauca (Moench) Voss1507 ചിത്രങ്ങൾ
Picea glehnii (F.Schmidt) Mast.20 ചിത്രങ്ങൾ
Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carrière17 ചിത്രങ്ങൾ
Picea koyamae Shiras.10 ചിത്രങ്ങൾ
Picea likiangensis (Franch.) E.Pritz.15 ചിത്രങ്ങൾ
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.63 ചിത്രങ്ങൾ
Picea obovata Ledeb.10 ചിത്രങ്ങൾ
Picea omorika (Pancic) Purk.908 ചിത്രങ്ങൾ
Picea orientalis (L.) Peterm.701 ചിത്രങ്ങൾ
Picea pungens Engelm.5238 ചിത്രങ്ങൾ
Picea rubens Sarg.1857 ചിത്രങ്ങൾ
Picea sitchensis (Bong.) Carrière957 ചിത്രങ്ങൾ
Picea smithiana (Wall.) Boiss.60 ചിത്രങ്ങൾ
Picrasma quassioides (D.Don) Benn.12 ചിത്രങ്ങൾ
Pieris formosa (Wall.) D. Don22 ചിത്രങ്ങൾ
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don2153 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaumin1220 ചിത്രങ്ങൾ
Pilea microphylla (L.) Liebm.2259 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip.7274 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella anisum L.97 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella major (L.) Huds.2129 ചിത്രങ്ങൾ
Pimpinella saxifraga L.1776 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus albicaulis Engelm.117 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus banksiana Lamb.375 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus brutia Ten.243 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus cembra L.1183 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus cembroides Zucc.53 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus contorta Douglas ex Loudon535 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus coulteri D.Don48 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus densiflora Siebold & Zucc.119 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus edulis Engelm.126 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus flexilis E.James57 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus gerardiana Wall. ex D.Don12 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus halepensis Mill.5950 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus heldreichii Christ140 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus jeffreyi A.Murray bis45 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus kesiya Royle ex Gordon7 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus koraiensis Siebold & Zucc.63 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus lambertiana Douglas132 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus longaeva D.K.Bailey12 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus monophylla Torr. & Frém.30 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus monticola Douglas ex D.Don15 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus mugo Turra4132 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus muricata D.Don21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus nigra J.F.Arnold1778 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus parviflora Siebold & Zucc.351 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.169 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus peuce Griseb.57 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pinea L.3736 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus ponderosa Douglas ex C.Lawson425 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pumila (Pall.) Regel21 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus pungens Lamb.43 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus quadrifolia Parl. ex Sudw.20 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus radiata D.Don336 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus resinosa Aiton1334 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sibirica Du Tour159 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus spp. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus strobus L.4104 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus sylvestris L.9919 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus thunbergii Parl.178 ചിത്രങ്ങൾ
Pinus wallichiana A.B.Jacks.1562 ചിത്രങ്ങൾ
Piper consanguineum (Kunth) Steud.4 ചിത്രങ്ങൾ
Piper guineense Schumach. & Thonn.3 ചിത്രങ്ങൾ
Piper methysticum G.Forst.33 ചിത്രങ്ങൾ
Piper ornatum N.E.Br.51 ചിത്രങ്ങൾ
Piscidia piscipula (L.) Sarg.18 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia atlantica Desf.507 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia chinensis Bunge229 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia lentiscus L.12505 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia terebinthus L.5687 ചിത്രങ്ങൾ
Pistacia vera L.514 ചിത്രങ്ങൾ
Pistia stratiotes L.948 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L.4320 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer12 ചിത്രങ്ങൾ
Pitcairnia xanthocalyx Mart.3 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium dulce (Roxb.)Benth.22 ചിത്രങ്ങൾ
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth.235 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum crassifolium Banks & Sol. ex A.Cunn.169 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum eugenioides A. Cunn.22 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum ralphii Kirk7 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn.956 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton13978 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum undulatum Vent.1545 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus hispanica Mill. ex Münchh.3 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus orientalis L.3048 ചിത്രങ്ങൾ
Platanus spp. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Platonia insignis Mart.55 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium alcicorne Desv.156 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.1185 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium coronarium (Mull.) Desv.26 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium stemaria (P. Beauv.) Desv.37 ചിത്രങ്ങൾ
Platycerium superbum de Jonch. & Hennipman37 ചിത്രങ്ങൾ
Platycladus orientalis (L.) Franco4674 ചിത്രങ്ങൾ
Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.5341 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng.3713 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus barbatus Andrews1570 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus forsteri Benth.313 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus oertendahlii T.C.E.Fr.6 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus parviflorus Willd.210 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng.2 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br.11982 ചിത്രങ്ങൾ
Plectranthus spp. 345 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai12 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai38 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus simonii (Carrière) Nakai3 ചിത്രങ്ങൾ
Pleioblastus viridistriatus (Regel) Makino455 ചിത്രങ്ങൾ
Pleiogynium timoriense (A. DC.) Leenh.4 ചിത്രങ്ങൾ
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel754 ചിത്രങ്ങൾ
Plukenetia volubilis L.41 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago auriculata Lam.10482 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago europaea L.601 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago indica L.22 ചിത്രങ്ങൾ
Plumbago zeylanica L.329 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria alba L.2391 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria obtusa L.1104 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria rubra L.4716 ചിത്രങ്ങൾ
Plumeria spp. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Podachaenium eminens (Lag.) Sch.Bip. ex Sch.Bip.3 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus henkelii Stapf ex Dallim. & B.D.Jacks.68 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet924 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus neriifolius D.Don88 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus nubigenus Lindl.52 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus salignus D.Don88 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus totara G.Benn. ex D.Don52 ചിത്രങ്ങൾ
Podophyllum peltatum L.1767 ചിത്രങ്ങൾ
Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague3630 ചിത്രങ്ങൾ
Poitea carinalis (Griseb.) Lavin3 ചിത്രങ്ങൾ
Polemonium caeruleum L.1284 ചിത്രങ്ങൾ
Polianthes tuberosa L.238 ചിത്രങ്ങൾ
Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites11 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala chamaebuxus L.1468 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala lutea L.94 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L.5496 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala paucifolia Willd.162 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala spp. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum biflorum (Walter) Elliott639 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum falcatum A.Gray2 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum multiflorum (L.) All.5739 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce4178 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum verticillatum (L.) All.897 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonatum x hybridum Brügger1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum microcephalum D.Don8 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium cambricum L.1575 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium glycyrrhiza D.C. Eaton18 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium virginianum L.273 ചിത്രങ്ങൾ
Polypodium vulgare L.4282 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias elegans (C.Moore & F.Muell.) Harms7 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias fruticosa (L.) Harms821 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias guilfoylei (W.Bull) L.H.Bailey694 ചിത്രങ്ങൾ
Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg1035 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum acrostichoides (Michx.) Schott572 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum braunii (Spenn.) Fée152 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum rigens Tagawa23 ചിത്രങ്ങൾ
Polystichum setiferum (Forssk.) Moore ex Woyn.372 ചിത്രങ്ങൾ
Pongamia pinnata (L.) Pierre723 ചിത്രങ്ങൾ
Pontechium maculatum (L.) Böhle & Hilger40 ചിത്രങ്ങൾ
Pontederia cordata L.1439 ചിത്രങ്ങൾ
Populus alba L.11585 ചിത്രങ്ങൾ
Populus balsamifera L.1414 ചിത്രങ്ങൾ
Populus nigra L.13632 ചിത്രങ്ങൾ
Populus szechuanica C.K.Schneid.2 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremula L.6553 ചിത്രങ്ങൾ
Populus tremuloides Michx.1313 ചിത്രങ്ങൾ
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook.196 ചിത്രങ്ങൾ
Populus x canadensis Moench48 ചിത്രങ്ങൾ
Populus x canescens (Aiton) Sm.36 ചിത്രങ്ങൾ
Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty14 ചിത്രങ്ങൾ
Poraqueiba sericea Tul.1 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca grandiflora Hook.7682 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L.12206 ചിത്രങ്ങൾ