Plantes útils d'Àsia Recursos vegetals d'ÀsiaExplorar

Annona muricata L.LC
Preocupació menor

Guanabaner
1.404 1.010 Observacions
Annonaceae
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata
Annona muricata

Desmos chinensis Lour.

Ilang-ilang nan
10 5 Observacions
Annonaceae
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis
Desmos chinensis