درختان آفریقای جنوبی درختان بومی آفریقای جنوبی آمار

۲۹۰ illustrated species

۲۹۰ species_plural

۱٬۲۸۲ مشارکت کنندگان

۶٬۷۲۱ کاربران

۲۶۵٬۳۲۶ پرس و جوها
۳٬۰۹۳ observations shared in this flora

۱٬۴۶۷ مشاهدات معتبر

۳۱٬۳۸۲ pl@ntNet observations matching this flora

۴۸٬۴۶۴ pl@ntNet images matching this flora