آمار
درختان آفریقای جنوبی
درختان بومی آفریقای جنوبی

آمار
۲۸۷ illustrated species
۲۹۰ species_plural
۱٬۷۳۹ مشارکت کنندگانکاربرانی که به سیستم وارد شده‌اند و مشاهدات خود را ارائه کرده‌اند
۱۰٬۱۶۹ کاربرانLogged-in users who have made identification requests
۳٬۷۱۳ observations shared in this flora
۱٬۶۶۷ مشاهدات معتبر
۴۰٬۷۷۴ pl@ntNet observations matching this flora
۶۱٬۰۰۳ pl@ntNet images matching this flora