Плевели Плевели в земеделските полета на Европа Разгледай

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 536 379 Наблюдения
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

Пълзящо срещниче
Lamiaceae 16 277 13 887 Наблюдения
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans