Плевели Плевели в селскостопанските площи на Европа Разгледай

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 759 531 Наблюдения
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

Пълзящо срещниче
Lamiaceae 18 765 15 923 Наблюдения
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans