Плевели Плевели в селскостопанските площи на ЕвропаРазгледай

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Жълто срещиче
1064 748 Наблюдения
Lamiaceae
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

Пълзящо срещниче
22 320 18 786 Наблюдения
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans