Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Anethum graveolens L.

Άνηθος
Apiaceae 1.358 1.125 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens