Ζιζάνια Ζιζάνια σε αγροτικές εκτάσεις της Ευρώπης Εξερεύνηση

Anethum graveolens L.

 
Apiaceae 1.813 1.518 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens